Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (490) septembrie 2006

SCRIITORII ȘI SECURITATEA

 

Ovidiu PECICAN

Despre colaboraționism

1. Contextul actualei dezbateri despre colaboraționism

 Întrebarea nu este o întrebare, ci o suită de interogații gravitând în jurul temei colaboraționismului. Această preocupare a ajuns la modă abia la șaisprezece ani de la revoluția din 1989, poate nu întâmplător, fiindcă în puține luni de aici înainte țara noastră va intra cu acte în regulă în Uniunea Europeană. Elanul dezvăluirilor a fost blocat mai întâi de conduita regimului – recurent – al lui Ion Iliescu. Să îmi fie îngăduit ticul de istoric de a-l periodiza, pentru mai multă exactitate, și de a-i numi etapele: 1990 – 1996: vremea eșalonului doi sau epoca celor trei mandate neconstituționale; 2000 – 2004: iliescanismul salubru sau democratura prooccidentală. Blocajul a continuat însă și în etapa regimului Constantinescu (1996 – 2000: vremea schimbării timorate sau, poate, din pricina coexistenței dintre stânga și dreapta în cadrul Convenției Democrate, a elanului cu nevoi speciale). Orice s-ar crede, nu este nici un paradox aici. Nomenclatura din valul doi devenită valul unu al postcomunismului – dar atenție, postcomunism nu înseamnă, necesarmente, și anticomunism, termenul indicând doar o succesiune cronologică! – grupată magnetic de charisma lui Iliescu, nu diferea, esențialmente, de mediul liderilor noncomuniști dar oportuniști, unii dintre ei foști întemnițați în gulagul romînesc. Nici foștii stăpâni roșii, convertiți la haute couture, nici încarcerații de odinioară, siliți, mulți dintre ei, la compromisuri și colaborări contra naturii cu regimul defunct, nu aveau un interes major în desecretizarea arhivelor, temându-se în egală măsură de literatura otrăvită a dosarelor. Fiecare în felul său era un „fost” ajuns chezaș al viitorului în virtutea puterii prezente. În perfectă cunoștință de cauză, marea majoritate a stângii și dreptei parlamentare din întreaga etapă de după căderea lui Ceaușescu și până în 2004 a conspirat tacit împotriva nevoii de cunoaștere a adevărului.

Deconspirarea a luat un avânt neașteptat, chiar dacă partizan și parțial, asimetric și manipulativ, deocamdată, pe la mijlocul mandatului prezidențial al social-democratului Traian Băsescu și al Alianței Dreptate și Adevăr. Întâi pentru că alegerile din toamna lui 2004 au cam măturat de pe scena politică gerontocrațiile vădite (Iliescu) ori deghizate (în spatele lui Constantinescu stăteau, de fapt, cum se știe, mai întâi Coposu, iar apoi Diaconescu) și au adus în prim-plan voturile generației tinere de la oraș ca factor favorabil schimbării. În al doilea rând, pentru că România din acel moment era deja membră NATO și adeptă fățișă a politicii americane. În al treilea rând, pentru că, în fine, pătrunderea în clubul statelor comunitare a României se poate face, după cum spun numeroasele avertismente occidentale, după ce se săvârșesc niște pași mai concreți pentru diminuarea corupției de toate felurile. Pornind moara deconspirărilor, guvernanții de astăzi, slabi în gestionarea situațiilor de criz㠖 inundațiile repetate și efectele lor -, dau o lovitură de imagine multiplă. O dată, ei produc dovezi în sensul programului cu care Alianța s-a prezentat în alegeri: fac demersuri de restabilire a adevărului și, pe urma acestuia, a dreptății. Apoi, demonstrează Uniunii Europene elanul lor autentic de asanare socială. Nu în ultimul rând, ocazia este nimerită pentru ca partenerii din coaliție să își pună reciproc în valoare slăbiciunile, să încerce să se compromită spre a câștiga ei și nu aliatul incomod un spor de imagine, de credibilitate, de voturi. Iar lucrurile merg atât de departe în privința aceasta, încât partidul cutare, în care s-au ridicat voci împotriva conducerii actuale, își decapitează opoziția internă apelând la conținutul dosarelor de Securitate.

Remarc, totuși, că, în pofida elanului demascator și a vâlvei create de fenomenul „Dosariadei” – datorate nevoii reale de adevăr, întârzierii enorme a demarării procesului și, nu în ultimul rând, stilului discuțiilor publice naționale (scandalul) -, suntem abia la periferia sa și probabil că nici nu vom avansa prea mult de acolo în etapa imediat următoare. Ies la iveală turnătorii, nu însă și ofițerii de odinioară. Ce să mai vorbim despre nomenclatura care instrumenta ideologic și politic „brațul său armat”, Securitatea? În această logică, nu este de mirare că principalele dezvăluiri se leagă de celelalte partide decât PSD, căci acesta din urmă a colectat cu un instinct infailibil nomenclatura. Și tot așa pare scutit de mari seisme și PRM, partid întemeiat cu sprijinul multor naționaliști și securiști...

  

2. Un singur colaboraționism, dar de mai mute feluri

 Există o deosebire fundamentală între colaboraționismul intelectualilor din epoca stalinistă (înțeleasă până la destinderea dinainte de moartea lui Dej, cu finalul în 1963- 1964) și cel de după. El constă în aceea că finalul primelor două decenii de comunism românesc a însemnat și finalul gulagului atroce, marcat de moarte și reeducare căutate cu metodă de dirigenți prin slujbașii Securității și ai sistemului penitenciar autohton. Șantajul și momirea au luat în mai mare măsură locul violenței fizice și al extincției după 1964. Nu sunt sigur că moartea lui Gheorghe Ursu a fost intenționată, probabil se voia mai degrabă o punere exemplară la punct a scriitorului arestat fără a-l dori ucis. În schimb, execuția lui Lucrețiu Pătrășcanu – om de condei, și el – a fost ordonată expres. După 1964 Volgile negre nu mai opreau brusc în fața unei case, golind-o de locatari chiar și aleatoriu, cum s-a putut întâmpla anterior.

Prin urmare, fără a fi de acord cu Vadim Tudor și alți prieteni ai lui Ceaușescu și ai Securității sale că în ultimele decenii comuniste românești serviciul secret devenise patriotic (era, bine mersi, tot parte a sistemului patronat de K. G. B., spionând, de exemplu, sau „rezolvând” trebușoare murdare ale fratelui mai mare de la Răsărit, nu doar în limitele intereselor dirigenților aborigeni), anumite schimbări în doctrină și tactici – acestea devenind mai persuasive – s-au înregistrat, fără nici un dubiu. Securitatea nu mai făcea jocurile „internaționalismului proletar” în aceeași măsură ca pe vremea lui Stalin, orientându-se acum în direcția interpretării „patriotice” a comunismului („PCR, centru vital al națiunii române, purtătorul celor mai înalte valori democratice și al celor mai înaintate tradiții de luptă ale clasei muncitoare”, ea însăși chintesență revoluționară a poporului).

În prima etapă, Securitatea și Partidul s-au străduit să lichideze rămășițele României burgheze, atât din pricini sociale – unele fondate (nevoia alfabetizării și cultivării, a scoaterii majorității rurale iliterate și sărace din starea endemică de înapoiere, necesitatea industrializării), altele nu (proclamarea luptei de clasă și imitarea strictă a exemplului sovietic, în multe privințe inadecvat, ca în cazul proscrierii „chiaburilor” socotiți „culaci”!) -, cât și datorită opoziției dintre internaționalismul de extremă stângă (obsesia exportului de revoluție socialistă, a formării sistemului comunist peste fruntarii statale și diferențe etno-culturale etc.) și tradiția naționalistă după în vremea dictaturilor brune (Carol al II-lea, legionarii, Antonescu) în direcția fundamentalismului ortodox și a extremismului de dreapta.

Ulterior, odată epurată societatea de „dușmani de clasă”, atunci când burghezia și intelectualitatea interbelică au încetat să mai fie un pericol pentru regim și când România s-a mai distanțat, parțial și inconstant, de Moscova, nevoia de legitimare a statului socialist și a dominației nomenclaturii a generat mișcarea de apropiere a comunismului autohton de tradiția naționalismului. Faptul s-a produs nu numai, cum se crede, ca urmare a invadării Cehoslovaciei (august 1968), ci și analizându-se socialismele asiatice (chinez, corean, vietnamez), posesoare, fiecare, a unui colorit specific, adevărat model pentru Ceaușescu și în alte privințe. Revoluția culturală în România a însemnat, prin urmare, nu doar includerea unei componente de „despotism asiatic” și de „cult maoist al personalității”, ori îndepărtare de Occident în politica internă, pe când se proclama apropierea de el în cea externă. Ea a fost și sudarea „doctrinei revoluționare a proletariatului” cu cea a luptei pentru independență și afirmarea valorilor proprii poporului român.

În virtutea acestor configurații ideologice – pline de asemănări cu cele din alte țări socialiste, cum rezultă din sinteza dedicată istoriei democrațiilor populare de François Fejtö -, unii dintre intelectualii perioadei staliniste au pactizat cu noua conducere dintr-un impuls de distanțare sincer față de ororile dictaturilor brune (Tudor Vianu), dar și din oportunism (G. Călinescu, M. Sadoveanu), când nu au cedat presiunilor exercitate de Miliție și Securitate. Alții (cei mai notorii fiind, probabil, istoricul David Prodan și filosoful Barbu Zevedei) s-au asociat firesc comuniștilor încă dinainte de a ajunge la putere.

Cei care nu s-au predat ideologic noilor stăpâni în prima etapă s-a întâmplat să o facă, în diverse forme și proporții, în a doua. Atunci au fost recuperați oameni ca Al. Paleologu, Constantin Noica ș. a.

 

3. Națiune și etică

 Generalizările pripite pot fi tolerate în cazul butadelor, dar nu când se încearcă analitic înțelegerea unei situații de mare complexitate și de durată. Pretutindeni în lume există probleme morale, dar ele nu pot fi generalizate fără a cădea în ridicol nici măcar în cazul unor culpabili mult mai atroce și mai faimoși decât națiunea română. Este destul să se compare cazul nostru cu cel al Germaniei hitleriste sau cu cel, mult mai puțin discutat la noi, al Japoniei militariste din vremea celui de-al doilea război mondial. Nu ne reliefăm nici măcar în comparație cu sârbii, bosniacii și albanezii anilor 90, antrenați într-o vast㠖 și reciprocă (deși, iarăși, cu nuanțe de neocolit) – operațiune de „curățire etnică”.

Neavând, așadar, o problemă morală ca națiune, mulți dintre noi au probleme morale personale, conturate în diverse momente istorice și în feluri cât se poate de diferite.

Dincolo de nivelul individual, există și un nivel colectiv, identificabil în participarea unor segmente ale populației și mai ales de slujbași ai statului antonescian la Holocaust (pogromul de la Iași) și la Gulag. Deja se cunosc o serie de fapte cutremurătoare legate de cele două înfiorătoare fenomene care acum zece ani erau inaccesibile, în marea lor majoritate. Dar și aici, restituirea se cuvine să fie sistematică și nepărtinitoare, pe cât posibil, respectându-se adevărul.

Mai departe în trecut, cele câteva episoade de intoleranță religioasă (în Moldova lui Ștefan Rareș și, apoi, a lui Ioan Vodă cel Cumplit, de exemplu) nu justifică, nici ele, generalizările grăbite. Ar fi însă o greșeală ca, din pudoare, oportunism profesional sau patriotism prost înțeles, studiul acestor chestiuni, socotite neconvenabile, să fie evitat sau rezultatele lui să fie falsificate.