Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 9 (490)

septembrie 2006

CUPRINS

 

Editorial

Traian Ștef - Deconspirarea prin vot secret

Comunicate ale Comitetului Director al USR

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Normau Manea

Sertarul 82 - Dialog epistolar cu Leon Volovici

Triptic de Al. Cistelecan

Alexandru Mușina, Caius Dobrescu, Andrei Bodiu

Cronica literară

Ioan Moldovan - La primire (Daniel Pișcu, Robert Șerban, Traian Vedinaș)

Marius Miheț - Tablou muzical neterminat (Cristian Robu-Corcan)

Poeme de Gellu Dorian

Scriitorii și Securitatea - Ancheta revistei Familia

Ștefan Borbely - Mic tratat despre ape tulburi

Vasile Dan - Recunosc, cu suferința am o problemă morală

Ovidiu Pecican - Despre colaboraționism

Irina Petraș - Zarvă bună de făcut tiraj

Gheorghe Schwartz - Despre degenerescenta provocată a culorilor

Galeria cu poeme alese

Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, Ruslan Carta, Aura Christi, Claudian Cosoi, Aron Cotruș, LeonidDimov, Ștefan Aug. Doinaș, Dosoftei, Mihai Eminescu, Cristian Simionescu, George Topârceanu, Dorin Tudoran

Criterion

Liana Cozea - 0 captivă voluntară în găoacea minciunii comuniste

Interviu cu Ruxandra Cesereanu

Arte

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Vitrina cu cărți