Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

PROZA

 

Mariana GORCZYCA

Ceardaș

„Adevărul este că sunt tensionat. N-am mai făcut sex de ceva vreme și muzeele și con­cer­tele nu fac altceva decât să-mi exacerbeze simțurile. Mi-e dor de-o femeie care să mă do­mine, să mă stârnească, să mă determine să o cuceresc.

Cam mare Dunărea! Aproape că acoperă pantofii de piatră ai celor care s-au înecat. Ce idee plastică macabră!”

Tibi la o plimbare doar cu gândurile lui pe promenada Dunării budapestane. Era deja de două zile în Capitala Ungariei și plecase din castel fiindcă celelalte rude nu începu­seră să sosească la întâlnirea lor anuală de la reședința unchiului Vanky, situată pe una dintre cele mai frumoase coline din Buda. Veneau la fiecare sfârșit de august de prin toată lumea nea­muri ce purtau numele de Vanky, într-o tradiție inițiată de Tibor Vanky prin 1973. Celor din România nu le era tocmai ușor să treacă granița, chiar dacă ieșirea se făcea spre o altă ța­ră din blocul socialist. Lui Tibi, pianist cu oarecare cotă artistică, aprobarea i se dădea chiar mai greu. Era perioada imediat următoare Tezelor de la Mangalia. „Primăvara” românească fu­sese scurtă. Pentru o ieșire în străinătate trebuia să faci frumos și la Partid și la Securitate, du­pă cum trebuia să ai grijă ce vorbești și cu cine vorbești. Când iși amintește acei ani, Tibi nu se mândrește deloc cu el. Obediența sa față de mai marii zilei îi răscolește și acum mărun­ta­iele, îngrețoșându-l.

Tibi mergea agale înspre Biserica Sfântul Ștefan, uitându-se mai ales la oameni. Expresia fețelor lor îi atrăgea atenția în mod special. Unii afișau interes turistic și curiozitate pentru fiecare metru străbătut, alții erau preocupați mai ales să facă fotografii. Forfotă.

Cu mâinile la ceafă, ținându-se de bretelele unui rucsăcel Adidas, stătea aproape de ma­lul apei o femeie tânără, cu păr castaniu, tuns drept, cu ceafa puțin dezgolită de tunsoare. Parcă era pe malul mării, ieșită din apă, stând la soare să se zvânte stropii de sare udă de pe corp.

Pulovărul ridicat de poziția brațelor dezgolea pielea dintre tricou și pantalonii albi. Era o piele bronzată, atrăgătoare. Pantalonii care se terminau sub genunchi, fără a fi prea strâmți, dădeau fundului și coapselor forme împosibil de ignorat.

Tibi, bărbatul pentru care toată viața femeile însemnaseră un capitol important, a­proape că bătea pasul pe loc, în căutarea unor pretexte de zăbovire în preajma femeii cu rucsăcel și pantaloni trei sferturi. Brusc, îi trecu o idee prin cap. O puse imediat în aplicare:

– Escusez-moi, madame! Savez-vous ou se trouve le Bastion des Pecheurs?

Femeia chiar vorbea franceza. Îi scoase o hartă a Budapestei din buzunarul lateral al pan­talonului și îi arăta cum să ajungă. Tibi disimula foarte bine și asculta informațiile cu a­tenție. Începu să-i pună tinerei doamne întrebări suplimentare de parcă atunci aterizase pri­ma oară în Budapesta. Mulțumi pentru toate explicațiile cerute și-și forță norocul prezentându-se, ca de atâtea alte ori, cu o identitate falsă:

– Je suis Bernard Pierre!

Necunoscuta schiță doar un zâmbet și părăsi locul conversației. Tibi, bosumflat, ră­mase țintuit, urmărind-o pe tânăra femeie doar cu privirea.

 

La Castel, Tibi butona pe telecomanda televizorului din cameră, așteptând să se facă ora 21 pentru a coborî la cina de bun sosit. Eurosportul era în maghiară, filmele dublate și ele în maghiară iar el încă nu stăpânea foarte bine limba asta oricât de reale îi fuseseră străda­niile. Nici măcar Ildiko nu reușise în cei doi ani de conviețuit să-l facă fluent în maghiară. Mă­tușile din partea tatălui i-au vorbit întotdeauna ungurește dar el, deși începuse să le înțe­lea­gă, se încăpățâna să le răspundă în românește. Pe 3 SAT însă prinse un concert de pian și orchestră și se străduia să-l recunoască. Dirijorul, David Matan, cu gestica lui formidabilă, a­părea în prim-plan mai des decît pianistul, un alt evreu, născut însă la Roma, Iacov Iosif. A­cesta din urmă concertase de curând la Viena și Tibi avusese șansa să-l asculte live la un pian pre­parat. Între strune, pianistul aranjase bucăți de pânză de in, astfel încât sunetele se estompau răgușite și răscolitoare. Era timbrul unei femei tânjitoare reproșăndu-i bărbatului lunga așteptare. Să interpretezi Fuga VII în mi bemol major din Clavecinul bine temperat la un pian preparat era o îndrăzneală la care Tibi nu cutezase vreodată. „Cu ce să mă îmbrac?” – reveni Tibi la preocupările momentului. „Pantaloni kaki și cămașă-sport kaki ar fi cel mai ni­me­rit. Mai bine aș revedea istoria familiei ca să nu mai fac vreo gafă ca data trecută (încurcase soțul unei doamne cu fratele acestuia). Unde-am pus mapa?”

Într-o mapă cartonată pe care se afla inscripționată monograma familiei, un V ca do­uă crengi-brațe ramificate  în semn de victorie, se afla istoria familiei, încrengătura tuturor ru­bedeniilor care au purtat vreodată numele de Vanky, întinsă pe durata a patrusprezece ge­nerații. Actualul stăpân al Castelului, Emanuel Vanky, extravagant și nonconformist, trecuse de la portretele în ulei ale strămoșilor agățați pe pereții laterali ai scărilor interioare la schițe nostime de portrete efectuate de caricaturiști celebri și, mai nou, la xerocopii printate de pe cal­culator ale celor mai tineri Vanky, dar înrămate la fel de pretențios, în rame late, sculptate și arigintate. În mapă, figurau și ultimii născuți Vanky, un băiețel din Montreal, și o fetiță din Rio de Janeiro. Numele le erau dinainte stabilite de Senatul Familiei, așa că părinții nu a­veau altceva de făcut decât să consulte catalogul cu nume din care trebuia să le preia doar pe cele imediat următoare ultimelor botezuri. Așa se face că băiețelul nu putea purta alt nu­me decît Paul iar fetița Maria.

În primul rând Tibi trebuia să se pregătească iar de runde de convorbiri poliglote fiindcă la castelul din Budapesta se vorbeau aproape toate limbile pământului. Deși engleza le era mai tuturor la îndemână, tradiția familiei încuraja plurilingvismul. Cineva din afară, pi­cat la adunările Vanky-lor (Tibi le spunea Vankyști sau Vankyoți, de dragul sonorității a­luzive a sufixelor) ar fi avut șansa unei pogărâri în timp cu mai bine de două mii de ani în urmă, când codurile de comunicare erau multiple iar emițătorii și receptorii cu mult mai plu­rivalenți decât cei de azi. Dar acest cineva din afară n-ar fi avut nici o șansă să pătrundă în Turnul principal al Castelului unde se desfășurau întâlnirile anuale ale celor numiți Vanky. I­dentitatea tuturor era riguros verificată prin apelul la cea mai sofisticată tehnologie în domeniu. De la certificat de naștere, pașaport, buletin de identitate, cartelă, parolă se trecuse după 2000 la amprentă digitală și, de doi ani, la amprentă vocală.  Deși era vorba de întâlniri de familie, nimeni nu venea plictisit, cu teama unui ritual învechit și din obligația de a păstra le­gătura cu neamurile, cum se întâmplă la nunți sau la înmormântări. Nu. Aici, la Castel, era action de fiecare dată, vești stupefiante, surprize de proporții, decizii de luat. Poate măcar de data asta, spera Tibi, lucrurile or să se desfășoare mai liniștit. Se simțea obosit după atâtea con­certe. Împlinise de câteva zile totuși 60 de ani. Se gândea câteodată, după excese bahice sau partide de sex epuizante, la avantajul de a te fi născut Vanky. Gena Vankylor îi făcea pe cei ce mureau de moarte naturală să atingă, fără spitalizări, zăcut la pat, 96 de ani. Cam pe aici era speranța de viață a Vankylor. În fiecare generație se serbau însă și cel puțin  două cen­te­nare, mai ales la bărbați. De altfel, membrii clubului Vanky erau majoritar bărbați. Femeile născute Vanky dar care, măritându-se, preluau numele soțului, erau excluse din clan. Fe­meile care se măritau cu bărbați Vanky, veneau doar odată la doi ani la adunările de familie și nu aveau drept de vot. În schimb, copiii acestora, concepuți cu bărbați Vanky, aveau drepturi depline. Genealogia mergea pe linie paternă. El, Tibi, de exemplu, figura în arborele ge­ne­alogic ca Tiberiu, fiul lui Timar Vanky (numele tatălui subliniat) și al Amaliei Vanky (născută Popescu), nume aflat pe o rămurică,  mai subțire creionată, a arborelui. De altfel, în prelegeri și comunicări, se păstra tipicul biblic prin formulări care pe adolescenții Vanky îi făceau să-și dea coate: „Timar Vanky a născut pe Tiberiu. Tiberiu Vanky a născut...”  În camera lui de la Castel, Tibi se întristă. El încă nu născuse pe nimeni. Renate, singura dintre nu­me­roasele femei iubite de Tibi cu care el se și căsătorise cu acte în regulă, avusese două sarcini extrauterine, după care, din cauza riscurilor majore, renunță să mai aibă copii. O perioadă, după aceea, Tibi a făcut sex neprotejat cu toate femeile frumoase și inteligente care i-au fost dragi și care, nebune după el, au acceptat riscul. „Nu-i nimic dacă rămâi gravidă. Îl creștem!” Dar niciuna nu i-a făcut această deplină bucurie de a-i aduce pe lume un copil.

Ceasul de pe ecranul televizorului arăta ora 20,50. Era cazul să iasă din cameră și să ur­ce în Turnul Castelului pentru Cina de bun venit. În oglinda din hol examină fugitiv chipul unui bărbat peste care anii nu lăsaseră urme prea adânci. Părul, deși grizonat, avea o tunsură șic. Ochii îi străluceau încă iar cicatricea de la buza superioară nu reușea să facă altceva decât să-i pună în evidență un sex apeal cu totul aparte.

Trecu pe lângă bibliotecă unde își programase să rămână câteva ore a doua zi, trecu prin holul living al desfătărilor, pe lângă bar, masa de biliard, masa de șah, automatul cu pre­zer­vative mascat în mobilierul din nuc masiv, atinse drăgăstos pianul, o piesă elvețiană din anii ’90 foarte performantă, și, cu același mers elastic de parcă toată viața ar fi avut ca principală ocupație sportul de înaltă performanță și nu exersatul ore în șir la pian, ajunse la in­trarea principală din Turn. „Vanky Tiberiu” rosti el la microfonul unui aparat minuscul a­șe­zat în mijlocul ușii. După 10 secunde, ușa se deschise singură. Urcă scările cu trepte înalte și pro­fil de carte desfăcută, dinspre o lumină difuză spre una din ce în ce mai clară. De pe ultima treaptă avea deja imaginea salonului de primire, antecamera Sălii de mese. Pe un mic pa­nou în dreapta se afla afișat rolul lui la această cină. Putea fi unul din cei care servesc mesenii, unul din cei care îi întânpină cu paharele de băuturi diferite pe tavă, putea fi cel care va rosti toastul, putea fi cel care hotăra vinurile care urmau să fie aduse la masă, putea fi cel care urma să comenteze ultimul eveniment major de pe mapamond în 14 fraze, putea fi cel care, după fie­care fel de mâncare, trebuia să spună o glumă, sau cel care pregătea urna pentru stabilirea a­șezării la masă. Își căută numele. Nu se regăsi. „OK! Voi fi nedistribuit de data asta.” Un Vanky pe care nu-l știa foarte bine se apropie de el cu tava plină de pahare. Alese, ca de fiecare dată, Barackpálinka, salută și, pe fondul muzical dat în surdină în care recunoștea Leitmotivul destinului din opera Dama de pică de Piotr Ilici Ceaikovski, se lăsă pradă cu voluptate simțului gustativ. Aroma parfumată și aspră a caisei îl transportă involuntar la Kecskemét, lo­cul în care, la o masă, o văzuse prima oară pe Ildiko. Un alt stimul declanșator de amintiri pu­tea fi și femeia tânără ce stă de vorbă cu spatele la el. Parcă era Ildi în tinerețe.

Femeia se întoarse. Hoo-pa! „Ce caută aici?” – se întrebă Tibi. Surpriza a fost atât de ma­re încât, din primul imbold de a-și face loc printre ceilalți spre ea, se roti brusc, aproape cu spatele, căutând mica fereastră a încăperii de la care să privească afară până când emoția pe care o simțea exteriorizată pe chip ar fi dispărut. Afară se înserase. Podurile de peste Du­năre erau deja luminate! Se fofilă printre ceilalți, salută în engleză pe Dilan, în germană pe Karl, se îmbrățișă cu Liuba dar o lăsă mai departe în discuția ei patetică cu Nikolai și Natașa, se trezi sufocat de Gianna care se bucura cât se poate de meridional de revederea lui. Scăpă de Gianna doar în momentul în care Hejdi îl luă de braț să-i atragă atenția că a sosit momentul să-și extragă din urnă așezarea la masă. „Sper – zise ea – parțial în engleză, mai mult în nor­vegiană, că vei sta lângă mine!” Tibi îi răspunse în românește fiindcă știa că replici în limbi necunoscute dar rostite tandru pot capta atenția și privirea tandră ale unei femei: „Îmi place limba ta!” Reacția lui Hejdi fu cea scontată. Imediat dori să i se traducă. Tibi trecu însă brusc de la tonalitatea șăgalnică la vocea egală a celui care doar constată ceva. Îi spuse în engleză că limba norvegiană i se pare asemănătoare în tonalitate cu limbile asiatice și că ar dori în această seară să îi povestească ceva palpitant în norvegiană. Iar el, la sfârșit, să-i tradu­că în engleză ce a înțeles. Hejdi căpătă încă o dată culoare în obraji și se lăsă sedusă de jocul pro­pus. Era prea tânără să știe că Tibi nu inovase doar în acea seară acest joc. Îl jucase de atâtea ori cu alte femei. Dar nu se simțea deloc vinovat. Fiecare femeie fusese pentru el o treap­tă de cunoaștere, dublată de desfătare și bucurie a simțurilor. Atingerea fiecărei femei din viața lui îl făcea să-i mențină trupul proaspăt, sărutul fiecărei femei îi încărca bateriile și-i dădea elan să muncească încă o zi ca un taur. Dumnezeu îi scosese în cale femei formidabile de la care a avut ce învăța și care l-au pregătit pentru următoarea femeie. Câteodată îi trecea prin cap că într-o altă existență fusese vreun șeic sau emir, cu haremuri multe. Realiza că pu­tea face, fără eforturi îndelungate, o femeie sau câteva simultan dependente de el, de vocea lui, de telefonul lui, de atingerea lui.

Tibi extrase aproape simultan cu Hejdi pliculețele cu masa desenată și locul lor la masă. Hejdi se lamentă în engleză că nu picase lângă Tibi. Tibi o consolă cu un sărut discret pe ureche însoțit de câteva șoapte în română: „Nu te întrista. Cina nu durează toată noaptea.” Se desprinse primul de Hejdi curios să știe lângă cine va sta. Intuia că Hejdi va tre­ce pe la Bibliotecă pentru a consulta un dicționar român-englez. De asta și rostise rar și răspicat cuvintele. Învățase teribil de bine să descifreze femeile, să le anticipeze reacțiile, să le iasă în întâmpinarea dorințelor. Își citi rezultatul tragerii la sorți: în stînga lui scria Peter, fiul lui Avram. În dreapta lui scria Zara, soția lui Fernando, fiul lui Fares. Căută în jurul mesei desenate numele lui Fernando.

Ajunse la masă și îl găsi deja așezat pe Peter. Se știau bine fiindcă erau de vârste apro­pia­te. Era deja o premisă că discuția va avea fluență și vor avea ce să-și povestească.

– Escusez-moi, monsieur ... Bernard Pierre,  ici, il y a mon place...

Tibi se blocă fiindcă femeia de pe malul Dunării era în picioare lângă el. Se ridică în­cercând în același timp să înfrunte bărbătește ironia de pe figura ei. Îi ținu scaunul să se așeze și-și ură în gând baftă. Trebuia să iasă cu fruntea sus din încurcătură. Pentru început, tactica ce­nușii turnate în cap avea cei mai mari sorți de izbândă. Își arboră o mină spășită și o întrebă în franceză în ce limbă ar dori ca el, Tiberiu Vanky, să-și ceară scuze pentru gluma nevino­vată a schimbării numelui petrecută de dimineață. Femeia nu apucă să răspundă deocamdată. Semnalul sonor arhicunoscut, începutul Sonatei pentru pian „Patetica”, anunța sosirea în partea centrală a mesei a stăpânului Castelului, Tibor Vanky. Cina stătea să înceapă.

 

(Fragment din romanul în lucru

Pe malul Dunării albastre)