Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

POEME

 

Lucian SCURTU

Echer invers

Trei colțuri ascuțite înțeapă ca ariciul

Văzduhul dintre puncte cardinale – trei,

Inversul unei rigle, opusul dumneaei,

Domesticește Nordul-fiord numai cu biciul,

 

Se-nfige cordial și-n dardanea – e Sudul,

Cel travestit, ce-ascunde în uger un triunghi,

Frumos ca nebuloasa fantasmelor din unghi

Virgin, ce își excită-n plăpumi nudul,

 

La Răsărit e ușa cea plină de mister

Închisă psihedelic de mintea isoscelă,

E tutelarul vârf lăsat ușor pe schelă,

 

Spre-anegura cochilia perversului Echer,

Un strâmbănog născut din geometrici brute

Înalță falansterul spre spații revolute.

Gulag

Laguna se îmbracă adesea în metal

Și își deschide larg, spre orizont, carnația,

Din mediter, austru-i răsfață elevația

Deambulată-n scoică de focul vegetal,

 

Ascuns sub epiderma mocnitelor obsesii

Suspinul histrionic se-nvăluie pe nerv,

Marea urăște țărmul, bruscat ca și un serv

 

Docil, scobindu-i gena uzată de depresii,

Gulag al neputinței, blănița sfidătoare

Acoperă natura cu un cearșaf decent,

Mucegăit, lichenul îmbobocește lent

 

Desfigurat de Arta platonic protectoare,

E-o dobroge redusă la mici striații - frica,

Senzația dă în clocot, câci este ea - Rodica!

Imaculată

În părul ei agrafa revoltă indecența

La gat fularul pare maturul curcubeu,

Peste dorințe-ascunse din mutul minereu

Ce-n adieri conturul îi tulbură absența,

 

Cum se scurge vremea-n Scytia Minor

Euxinic, apa cum băltește marea,

Suma de mărgele-i schimbă doar paloarea

Lanțului ce-i leagă galera de picior,

 

Impresia deșartă va fi atunci iubită ? 

Aluatul prim de mână cu nerv va fi călcat,

Va prinde viață regnul din lutul modelat

 

Anomalie rară de Meșter siluită,

Cu har, trupul scluptat în formă de vioară,

Aprinde nuferi galbeni în Crisia amară

Importanța căderii

Să fi un vierme care a îmburghezit

În fructul care, iată, stă să cadă,

Să-l viermuiești urât, să i se vadă

Vagantul labirint zbârcit,

 

Săpat cu mâna dreaptă, care scrie,

Scobind cuneiform pe băț de ram,

Însemne pentru scribul ce eram

Sclav egiptean cu pielea maronie,

 

Căderea dă în clocot, elitist,

Damnată ca o vampă mic-burgheză,

Sunt K-ul orădean și în asceză

 Satanică mi-e mâna de artist.

Ea sapă labirintul frumos, ca și o fiară,

De-acum îmi e străin㠖 toată e numai gheară.

Maria Tereza

                                                                                   Pt. Rodica

Frumoasă e ca Diploma leopoldină

Dată la ceas de taină, în Secol luminat,

A ei habsburgă gleznă Imperiu-a luminat

Aulica splendoare din fresca bizantină,

 

Obrazul ei imită conturul transilvan

Surâsul îi e unic, paloarea iosefină,

Absolutistă formă, Madona mea sixtină,

Extinsă pe un ceriu ce-mi este suveran,

 

În sobre cancelarii inspiră împăcarea

Emancipând durerea ce-n rid s-a cuibărit,

Valahă încântare, de ochi abia zărit

 

Prin pusta-nșelătoare când bate înserarea.

Împărăteasă-a clipei, Maria mea Tereză,

Tereza mea Marie în nobila-i sinteză.

Melcul

Cârpă, trup de nimic, uzină vie,

Famat triunghi coraligen – deșeu

Cantacuzin, tu, porfirogenetul meu

Faustic, secretat din empatie,

 

Gealat tembel, de neguri virusat,

Meduză surdă - lung cât curcubeul,

Ești una cu Poetul, corifeul,

Același ager-publlicus însămânțat,

 

De-un fus retard, turnat în gelatină,

Din neozon – spirală peste timp, un vis

Eliadesc, ivit scârbavnic din abis

 

Și îndopat cu bezna din lumină,

De îngeri și de demoni – ostracizata fiară,

Detaliul îl adapă, ca mai apoi să piară

Mendicanti e miserabili

Ordalie bastardă pitită-n miez de cană

Lichid sedus de flora debilei grânării,

Tenebra o adapă prin reci distilerii

Nectar damnat ce sfârâie pe rană,

 

Mecanicistă-n bezna din suplul labirint

Năucitoarea sete o-ațâță, dialectic,

Rudimentar, plăcerea e un suiși electric

Ce-și macină candoarea în stropul de absint,

 

Materia devine un ghem peripatetic

Fenicii prăbușite, renasc la un cuvânt,

Noroiul din clepsidră e un ingrat pământ

 

Himeră selenară în tremur epileptic.

Prin apeduct, verzuia lacustr㠖 clorofila,

Nervos bolborosește, emaciind argila.

Noua erezie

Obeda mea ciupercă transpiră asudată

Veninul lichiorelnic, ivit din sol brumat,

Piciorul stalactitei în zgârciuri s-a-ncuibat

Cupolă sprijinită pe-o lespede ingrată,

 

Fluidă, peste alte mărunte erezii

Burete ce emană dorita Inspirație,

Alergica ruină bravează elevație

Născută sub umbrela făloasei pălării,

 

În josul eprubetei bobița viețuiește

Sclavă dorinței slute de a se îmbăia,

În ugerul elastic materia abia

 

Umflă burduful ce cretin scâncește.

E ea, nuda ciupercă, gângav elaborată,

Ingratul sex teluric aleșilor arată.