Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

POEME

 

Ion DAVIDEANU

Visări în visare

Violoncelul este plecat, este în luncă,

bea energii, bea note împleticite

de la gîfîielile rîului și tînjirea arinilor,

le îndoaie ca pe nuiele și ies din ele

inele, cuie , potcoave, diapazoane de platină,

 

violoncelul promite mult, mult acolo,

acum și în toate îmbujorate vînturile,

 

am ajuns gelos, foarte gelos,

ca violoncelul pe violină,

dar iubita mea este moartă demult,

sau ascunsă ca floarea frumoasă în rîpa rîpoasă,

poate trăiește și eu sunt un seminebun,

el, cu piciorușul bine proptit

într-o focoasă cocoașă de iarbă grasă,

reușind, cum-necum, dulci revărsări, visări în visare,

 

eu, cu notele lui groase sărut firul ierbii,

eu, cu cele subțiri strig „cu-cu” prin livezi,

 

să zic, de-o vreme și eu sunt plecat,

plecat-aplicat-aplecat,

stelele-ielele-mi fug în departe,

unele vii, altele moarte,

 

abia-abia pe mine în mine cu icnet mă văd...

Un iepure șchiop

Rotiri subțiri țin stelele în viață,

în nopți ai fost auzit, insomnios, proscris,

pisînd piper la mașina de scris,

 

a venit primăvara, ea este o oaie

înfiptă în altfel de roată,

vine vremea firului de păr de cal

legat de acel picioruș de cărăbuș,

 

bîzîind sună-răsună gîndul de ieri,

pe cer, punctul este pasăre beată,

pe pămînt, punctul este iepure șchiop,

 

sufletul mare stă pe vulcani înflăcărat

și ce ușor se evaporă, s-a evaporat...

Afurisită ispită

Imaginînd cuvîntul

în formă de taler,

 

umblă lin, frățioare,

fă-ți cruce, cruce prin care

sufli în eterul absent,

 

vrei să-l împuști, cuvîntul

te miruiește la mir, urgent,

cuvîntul, afurisită ispită,

a-l stîrni, a-l îmblînzi, a-l milui,

 

cu ultimul cent...

Cinci odoare

Ploaia ploilor în dreptate,

trufii, cuișoare, nuci alburii,

sîrme înșurubate,

 

melcișorul, amicul ploii,

sugestia sugestiei tancului,

era să-și piardă ritmul și capul,

 

din săltat, a jucat apăsat,

clovnul, de-a halaripul,

în pielea goală,

ploaia plodește, ucide și spală...

II

Înciudat a plouat,

cum nu plouă niciunde

în lumile scunde,

 

ciocîrliei, chip de cenușă,

i-au răpit apele cuibușorul

cu zăbălicile cinci odoare,

 

gheara-i în gît, gata-i să se omoare,

 

tuturor adormitelor, adormiților

de pe și de sub pămînt,

îngerul meu trimite-le suflet,

 

suflet prin gînd...

În coliba unchiului mort

Îngerașul pe umăr, zeișorul în preajmă,

 

de azi, un poem, frații lui,

care cum se vor naște,

 

eu iubesc favoarea absenței rîzînd cînd

rîsul spumegă-n spăngile trăsnetului,

cînd rîul îi merge fumului pe urme,

cînd arinii bolesc vertical tolăniți, ațintiți,

 

înfiorarea și farmecul nu au palate,

nu și nu, sau au, cine știe, căci iar sunt trimis,

fricălog, în coliba unchiului mort,

domnul cu suflet din fildeș și azimă, Tom,

 

acolo văd și ascult, curge rîul, șarpe drogat,

sîsîind vetusteți, fals filozof, eu clamez,

numai timpul prezentul e timp și e nou,

înghițîndu-și, fălos și fălcos, fulgerările,

doar pe dînsul, poete, amar și fierbinte îl simți,

 

cum din săbii ciuntite, de mireni, de sfinți...

Prin grătarul luminii

Aluatul poemului fix, amoros,

cînd poemul stă se se nască,

 

stoluri de grauri

prin grătarul luminii

și toate perfecte

microfoanele scribului,

ghemul din gheara

miorlăitoarei de pîslă,

 

pitpalacul de-a sila

însă încă nu se arată,

 

mierea luminii aceleia, amară,

amară cuprinde, amară alină,

dedusă suspină,

 

încă noroace, a fi, a ne ști

ancorați în noaptea înfloritoare,

noaptea care ni se închină

cu tact, cu aprioricu-i tact,

 

între figurativ și abstract...

Altfel vremea e moartă

Arătare în două picioare

este mînzul pe care

îl călăream în copilărie,

 

părinții mei nu erau liberi,

eu și mînzul, crăpam de libertate,

 

azi, trapuri prin minte,

altfel vremea e moartă,

dau vina pe viață,

pe artă, pe soartă,

 

mi-e dor de tot ce ține de mînz...

 

Luna trece și tace

Risipiri cu iubiri,

 

doinindu-și mireasma,

sperios trifoiul tresare,

 

pe căpriorul șopronului,

se ascute coasa,

de așteptare,

 

la lizieră,

un sfîntul părinte

bate toaca de-o toacă,

dă-i înainte,

să nu cădem din cele sfinte,

 

înserarea-înfiorarea se furișează,

cîrlanul serii cabrează,

luna trece și tace și tace,

 

luna pe toți ne lucrează...

Încă ard pe pămînt

Inițial din premonițial, încă ard pe pămînt,

 

ca bătrînul nerod, vreau să văd

cum, godăcel, se trezește, se ițește el, Soarele,

 

cîndva, da, cîndva m-am chemat altceva, sumerian,

îmi scărpinam creierul, îmi pipăiam,

îmi solidarizam pielea cu veșmintea sumară,

 

pif-paf, în curînd nu voi avea nume,

pleosc, voi fi singur pe lume,

fără răboj de zile, fără seamă de ani,

plăvan între plăvani, între bulgării vineții,

între cățeii pămîntului și guzgani,

 

inițial din premonițial, încă ard pe pămînt,

ajută-mă, clipă a stingerii, să nu mă înspăimînt...