Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 7-8 (488-489) iulie-august 2006

CRONICA LITERARĂ

de

Ioan MOLDOVAN

În căutarea bunului echilibru

Ion Beldeanu, Indiferența textului, Editura Augusta, Timișoara, 2005.

Lenea despre care poetul aduce vorba ici-colo în textele sale nu e tocmai cea a unui oblo­movian ortodox, ci a unui ins exasperat (în secret) de monotonia existenței, de urâtul și de eterna reîntoarcere a lui în perimetrul in­di­vidual al viețuirii, dar care opune „lăcomiei zilei” o anume „indiferență”, tocmai spre a-și pro­teja emoțiile, tristețea și melancolia, acestea fiind viptul fără de care trecerea prin timp și prin cuvinte ar deveni de tot searbădă și de­zo­lantă.

Pe o scală atitudinală având la un capăt „scân­cetul” și la celălalt „strigătul”, Ion Bel­deanu preferă o rostire poetică temperat-ironi­că în morfo-sintaxa căreia alămurile sunt în­lo­cu­ite cu instrumentele melancoliei și nostalgiei, iar spectacolul confesiunii e regizat în cheie minoră, fără a-și pierde însă forța gravi­tății mesajului: „Moartea se cațără ca de fiecare dată/ deasupra strigând: „Da, este timpul/ să ter­minăm odată cu scâncetul/ ce se aude prin gura deschisă/ chiar în palmele tale”/ Și eu în­cep să simt/ cum cad alămurile și cărămizile/ de care n-am avut parte/ cum cad și tot cad/ iar capul meu se duce și el/ atât de repede, atât de neatins.” (Dar cel ce caută? )

Cultivând „o precauție necesar㔠(cum se numește un poem), Ion Beldeanu îndreaptă asupra realității o privire detașată, știind bi­ne că, odată intrată în text, lumea se înstrăinează de dramele individului și își expune propriile-i jocuri, în raport cu care poetul nu mai poate evolua decât ca o amintire a cuiva , miste­rios, necunoscut, mereu suspicios față de eventualele clamori ori lamentații personale: „Nu te apropia prea mult/ poți să nimerești într-o amintire/ de care mereu tot fugi”. Un „altfel de text” scrie acum poetul, în care poezia e chemată să-și arate chipul/trupul neîmpodobit , cel care a substituit „nămolurile scrisului” cu o realitate purificată. Gestul de a scrie recupe­rează virtuți orfice: „Acum scriu și copacii se ridică/ încep să  umble trăgând după ei aro­mele/ acestei foi de hârtie/ în care îmi pot așeza mâhnirea și visele/ o mie și una de priviri sau povestea/ pe care nici tu n-ai auzit-o” (A înflorit cristalul ).

Cu „masca Bunei speranțe” pe chip și pe scriitură, Ion Beldeanu e un poet care și-a in­ventat o postură, un spațiu, un stil. Jocul „de-a fericirea” pe care îl exersează în textele sale mi­zează pe simulare și disimulare, pe ironie și, uneori, sarcasm: „Nici o grijă. Viața curge do­mo­lită/ de miresmele podului de piatră/ din ziua Vineri/ când noi ne adunăm/ la ora ceaiului/ să privim vivandierele// Oho, mersul lor apetisant/ și sfânta libertate a sexului/ atât de simplu se scrie Istoria/ din care nu se aude acum/ decât susurul frunzei/ la ferestrele e­chi­nocțiului/ și atât de neașteptat/ se moare// într-un sfârșit de noapte/ sfârtecat de haitele as­fal­tului// Oricum ce nevoie de voie/ când ne distrăm de-a fericirea/ chiar dacă frigul/ se alintă prin filelel de jurnal/ și unii dintre noi/ vor cădea curând/ de pe cal, de pe cai?” (De-a fericirea ) Sentimentalitatea e asumată cu bună știință („Recunosc am rămas un sentimental”), dar nu e lăsată să-și dea-n petic, e controlată cu tandrețe și cu proporția potrivită de autorironie.Reveria e lăsată să alimenteze lirismul cu „câmpuri emoționale”, dar nu e lă­sa­tă să sufoce poezia cu excesele sale ; poetul e un caligraf, nu un romanțios intempestiv, un livresc cumpătat, nu un bard zgomotos. „Pândind oximoronul” (alt titlu de poem), Ion Bel­deanu știe a-l capta și a-l folosi ca antidot împotriva sentimentalismului nețărmurit. Peste cer­neala emoțiilor ce riscă să păteze pagina poetul presară cu eleganță cenușa absorbantă a unei lu­cidități bine antrenate în operațiunile de temperare a exibării sinelui.

Indiferența textului este cartea în care, cum foarte frumos spune Adrian Dinu Ra­chieru în prefață, „între foșnetul livresc și freamătul viului, poetul trage cortina reflexivității me­lancolice”.