Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

VALORI ALE LITERATURII BASARABENE

 

Vladimir BEȘLEAGĂ

Instantanee și interogații

Călău

– Dacă așa este construită lumea, că se împarte în CĂLĂI și VICTIME, atunci eu prefer să fac parte din tagma celor din urmă.

– Au nu cumva pentru că simți în adîncul ființei tale vocația de CĂLĂU?..

– Adică aș încerca să trișez?

– Exact: fiind de fapt...

– Fiind de fapt un călău, să mă dau drept victimă? Asta ai vrut să zici? Dar nu are oare omul privilegiul opțiunii?

– Teoretic-da, practic-nu.

– Și atunci? Vrei să spui că ceea ce îți este dat...

– Dar nu te-ai gîndit că pe parcursul vieții, mai ales a uneia de durată, omul este pe rînd, și una și alta?

– Adică, azi victimă, iar mîine călău?

– Dar nu am afirmat tranșant: prefer să fac parte din...

– Preferință, privilegiu nu sunt categorii de care se servește viața. Ea este dură, aspră, IMPLACABILĂ!

– Adică? Tot acolo ajungem: ORI CĂLĂU ORI VICTIMĂ?

– Exact!

– Atunci eu prefer să fiu...

– Ești și vei fi nu ceea ce preferi, ci ceea ce îți va dicta VIAȚA.

– Este trist să aud asta...

– Ba chiar foarte trist. Dar așa este construită viața, că se împarte în ș.a.m.d.

Cazuri

Mai zilele trecute o studentă în anul cinci la ziaristică, se pare, la Universitatea din București intenționa să afle de la mine unele lucruri privind munca de jurnalist din perioada regimului totalitar și asta în scopul elucidării unor aspecte ale tezei sale de licență la care tocmai ostenește dînsa prin biblioteci. Am convenit pentru o întîlnire, care vai! nu a avut loc. Cauzele nu le cunosc. Eu însă pe parcurs am recapitulat fugitiv cei peste cincizeci de ani de gazetărie făcută și... Dar ce să mai lungim vorba, dacă dialogul nu s-a produs? Și totuși, nu mă pot abține de la a nota aici pe scurt cele ce aș fi avut a spune, dacă...

– Munca de jurnalist? O muncă grea dar interesantă, chiar dacă știai că te afli mereu sub ochiul vigilent și neadormit al CENZURII. De ce interesantă? Pentru că au existat și perioade sau mai exact momente cînd acel ochi ...picura. Da 

– Cenzura adormea? Asta vreți să ziceți?

– Nu adormea, desigur, ci noi ziariștii ne înhîtream s-o păcălim...

– ???

– Așa cel puțin ni se părea nouă. De fapt, dacă e să vorbim sincer, am făcut nu ziaristică în sensul adevărat al termenului ci... salahorie. De ce? Pentru că nu exista libertatea de gîndire și expresie - totul era dinainte programat, planificat, și teme, și probleme și unghi de abordare dar absolut totul...

– Și atunci ce rămînea pe seama ziaristului?

– Să confecționeze ambalajul respectiv. Iată că a sărit de pe limbă un cuvînt care ar putea da naștere la o nouă formulă AMBALATOR DE INFORMAȚIE.

– ???

– Dar astea toate nu sunt decît lucruri răsștiute... Hai mai bine să-ți relatez cîteva cazuri nostime din așa zisa activitate a mea !

– ???

– Voi începe cu unul care s-a produs încă în anii  de școală,  eram în clasa șaptea se pare. Da, încă nu publicasem nici un text în ziarul raional, dar de compus de acum compuneam viersuri, aveam un caiet special. Și iată că sosește un corespondent din Chișinău de la revista pionierilor să scrie despre noi, copiii fericiți... Care fericire, dacă era vara lui 47, an de foamete? Ce mîncam numai noi știam. Cum o duceam tot așa... Iar corespondentul a venit să ia material din satul nostru ca să arate copiilor Moldovei înfometate ce bine o ducem noi, cei de pe malul stîng, unde colhozurile fuseseră organizate încă în anii treizeci, iar pe malul drept abia începeau a fi puse la cale...Ce să mai lungim vorba! Acel corespondent ne-a adunat în fața  casei unui coleg și aici a înjghebat un fel de HORĂ - fete și băieți jucînd, pe care a fotografiat-o și a dat-o la jurnal. Asta-i! Noi, copiii jucăm că nu mai încăpem în piele de bine ce ni-i! Și a apărut materialul. Și s-a publicat fotografia cu textul respectiv care   elogia modul de viață al pionierilor din cutare sat. De ce mi-am amintit acel caz? Pentru că, țin minte, i-am arătat viersurile mele acelui corespondent care... desigur mi le-a criticat și ... Dar asta-i altă gîscă-n cea desagă. Ceea ce am vrut să spun că mai mincinoasă decît presa sovietică nu s-a aflat alta pe lume! Dar lasă că și oamenii își dădeau bine seama ce se scria prin cele gazete! Am să relatez un caz iarăși din proprie experiență, deși nu apar în el în calitate de ziarist ci de PROPAGANDIST!

– ???

– Devenit peste cîțiva ani student la facultatea de filologie a Universității și aflîndu-mă într-o situație materială foarte grea(tatăl ajuns la închisoare, mama dată afară din casă) eram nevoit să lucrez pe unde se putea ca să cîștig un ban, nu atît pentru a mă întreține pe mine cît pentru a recupera casa confiscată. Făceam un ban și-l trimiteam mamei. Mai mult colaboram cu mici informații la radio, dar și pe la unele publicații...Mi-amintesc că într-o vreme să fi fost pe la anul trei, organizația comsomolistă m-a mobilizat ca să zic așa, să merg prin raioane și sate să citesc lecții pe teme ateiste , lucru care desigur se plătea. De unde lecțiile? Ni le da de la o anume societate de răspîndire a cunoștințelor care mai degrabă ar fi fost să se numească a necunoștințelor! Lecțiile erau ticluite în rusește de anumiți specialiști în ale ateismului, traduse , iar eu urma să le aduc la cunoștința ascultătorilor. Veneam într-un sat, mergeam la conducerea colhozului sau a sovietului sătesc și autoritățile îmi asigurau asistența. Publicul! Cazul a avut loc la PITUȘCA-CĂLĂRAȘI. Lumea fu adunată la club, o fostă casă de gospodar, acuma părăginită cu podele roase, niște bănci lungi , iar pe ele  au fost aduse vreo zece cincisprezece persoane, mai mult babe și moșnegi. Frig! Toți îmbodoliți. Urc pe scenă. Citesc textul. Tăcere de mormînt. Șagă-ți pare? M-am luat la luptă cu ÎNSUȘI DUMNEZEU! Parcă îmi dădeam eu seama atunci ce fac? Termin de turuit ce aveam în hîrtiile acelea, amuțesc și aștept să mi se adreseze vreo întrebare. Tăcere. Tăcere de mormînt. Dar trebuie să vă spun că ritualul cerea să fixezi și întrebările în darea de seamă ce-o făceai . Nici o întrebare. Ei, ce să-i faci? Babele/moșnegii se ridică de pe bănci și pornesc spre ieșire. Cobor și eu și merg cu cel care mă însoțea, fie de la colhoz fie de la sovietul sătesc să-mi pună ștampila pe delegație cînd, aud un glas de undeva de la dreapta mea:

– Că bine o mai scris CEL CARE O SCRIS! Era vocea unei bătrînele, mărunțică, uscățivă dar glăsoasă tare! După care: DAR SĂ I SE USUCE LIMBA ÎN GURĂ LA CEL DE-O CITIT!  

Iată așa am pățit-o  la Pitușca!

Dar lasă că am avut își alte pătăranii — și mai breze! Astea de acuma în calitate de jurnalist sadea, chiar dacă nu eu am fost autorul textului cu pricina. S-a întîmplat  pe cînd lucram la redacția revistei de satiră și umor „CHIPĂRUȘ“. Aveam de colegi mai mulți jurnaliști de calitate și curaj, cu atît mai mult că era în perioada relativei relaxări a regimului ca să nu zic liberalizări, că n-ar prea fi corect... Satul meu natal Mălăiești unde mai aveam pe atunci părinți în viață a zăcut mulți ani în întuneric, fără lumină electrică. Multe alte localități dimprejur au fost electrificate, satul nostru rămînea să se cufunde noaptea ca într-o groapă. Așa îl găseam eu cînd veneam acasă...Ce se întîmplă? Președintele colhozului nu mai poate tolera o atare situație, procură un generator și-și iluminează sediul , mai  agață niște becuri pe ici pe colo, dar în special pe distanța de la biroul lui și pînă la casa în care locuia. Bine! Perfect! Omul se respecta, nu e așa? Dar istoria nu se termină aici...Un coleg de-al meu de școală care lucra în sat se apucă și scrie o scrisoare demascatoare la adresa președintelui birocrat și egoist ,acea scrisoare o trimite la ”CHIPĂRUȘ“, eu tocmai eram în deplasare, o ia colegul meu de redacție PETRE CĂRARE. drege textul și dă-i drumul în număr! Apare rapid! Revista ajunge în sat. Raionul se simte obligat să ia măsuri...Nu știu cum o fi reacționat șefii asupra președintelui de colhoz, știu că mie mi s-a închis drumul de a mai călca prin sat! Cel vizat considera că eu am organizat DEMASCAREA BIROCRATULUI!

– Și ultima dar scurt de tot. Asta de acuma pe cînd lucram la radio și umblam cu reportofonul Pe atunci acel aparat cîntărea vreo  patru kilograme, un model unguresc...Da, dar cazul la care mă refer a avut loc cu folosirea unei bandure și mai masive - vreo zece kilograme— era un magnetofon cumpărat de mine...Am hotărît să- ascult și să imprim pe bandă pe o rudă de-a noastră Se numea Onisim Bălan, care-i venea mamei mele de unchi—activist în sat, mulți ani președinte de colhoz, iar în război a mers și înspre răsărit și spre apus...Și a scăpat cu zile...Bărbat nalt, bine făcut, dar un lăudăros și un fanfaron ca mai rar...Am eu o întîmplare hazlie cu dumnealui dar asta-i pe altă dată. Acum voi spune doar atît: am discutat despre neamul Bălanilor din care se trage și bunica mea de pe mamă Pachița dar mai mult a povestit despre cum a fost el pe front și DESPRE CUM RUȘII I-AU BĂTUT MĂR PE NEMȚI. Dar niște descrieri, dar niște victorii, dar niște operații! Și cînd fugeau rușii spre răsărit tot îi băteau pe nemți și cînd veneau înapoi. Cînd peste vreo oră și jumătate poate chiar două am încheiat vorba noastră ,nu știu cum se face că află el de la mine că eu NU PENTRU RADIO AM ÎNREGISTRAT CI PENTRU MINE,CA SĂ RĂMÎNĂ AMINTIRE...Atunci  unde zice:

– Dar de ce nu mi-ai spus de la început? CĂ NU AȘA O FOST CUM AM POVESTIT EU...Altmintrelea, cu totul altmintrelea o fost!

Acesta era reflexul omului sovietic și mai întîi al șefului comunistului să SPUNĂ NU ADEVĂRUL CEL ADEVĂRAT CI CEEA CE ÎI CERE REGIMUL...

Deficit

– Nu știu cum se face că... fără să fi cercetat în mod intenționat/expres această trăsătură a mea, adică a felului de a fi și...

– Și, adaogă: a te manifesta!

– Da, și a mă manifesta, am constatat cu uimire...

– Adaogă: ba chiar cu stupoare că... Și zi-i mai departe ce-ai avut a zice.

– Da, și cu STUPOARE...Am constatat ...am constatat ... cum să-i zic oare ca să nu...

– Ca să nu te cobori tu însuți în fața propriilor ochi - fii SINCER!

– Da! Am constatat în FIINȚA MEA ȘI ÎN FELUL MEU DE A MĂ MANIFESTA UN COLOSAL...

– Nu e adevărat - exagerezi...

– Un oarecare...

– Fii mai moderat: UN ANUME

– Da, UN ANUME DEFICIT DE IMAGINAȚIE.

– Asta ai avut de gînd să fixezi în aceste  note?

– Asta. Anume asta! Dar cînd te-am auzit îndemnîndu-mă să fiu SINCER pe loc,/ momentan am înțeles de ce ... de ce...

– Începi să DECEIEȘTI? Ce ai înțeles?

– Am înțeles de ce ...de ce... pardon pentru bîlbîială: am înțeles de ce pe par cursul activității mele dar și al comportamentului de toate zilele am recurs mai adesea la ceea ce aș numi eu SPONTANEITATE/SINCERITATE decît la IMAGINAȚIE...

– Fii iarăși sincer și recunoaște: nu atît din deficit de imaginație cît din INDOLENȚĂ?

– Adică?

– Adică ai vrut să epatezi nu prin IMAGINAȚIE/ORIGINALITATE ci prin SPONTANEITATE/ORIGINALITATE...

– Care ar fi diferența? Nu văd  o cine știe ce diferență-aici contează ORIGINALITATEA care este prezentă și în cel de-al doilea tandem de termeni. În concepția mea însă SPONTANEITATEA prevalează asupra ELABORATULUI, care adeseori duce direct la nefiresc, la fals...

– Vai! Dar să știi că ești o FOSILĂ! Astăzi să mai pui pe tapet problema FIRESCULUI? Astăzi în lumea generalizatei ARTIFICIALITĂȚI?

– Dar ORIGINALITATEA? Ce este ea astăzi? Nu este cea la care se pretinde cel mai mult?

– Vai! Dar ești de două ori FOSILĂ! Astăzi nimeni nu se mai dă în vînt după ORIGINALITATE ci vrea DISTRACȚIE/AMUZAMENT!

– Află că am deviat de la subiectul dialogului nostru: CE E IMAGINAȚIA FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU SINCERITATEA?.. De altfel aș vrea să-ți spun că aceste două CATEGORII NU SE EXCLUD CI SE SUPLINESC..

– Totul și TOATE SE SUPLINESC pînă la un punct. Dar mai încolo fie că se armonizează fie că se exclud una pe alta. În cazul nostru am avut intenția de a cerceta raportul dintre IMAGINAȚIE și SINCERITATE ca NOȚIUNI DE LUCRU, ca momente ale lui A FI și A TE MANIFESTA și nu luate la modul abstract.

– Vrei să zici: raportate la persoana mea?

– Da. Raportate la persoana domniei tale.

– Recunosc(mă aflu în epoca mărturisirilor fundamentale!): SUFĂR DE UN DEFICIT DE IMAGINAȚIE ...

– Și de UN EXCES DE SINCERITATE

– ESTE ADEVĂRUL CEL ADEVĂRAT!

Enigma

– Iată, dar, încă o enigmă a existenței umane. Ca să fie mai simplu și mai pe înțelesul tuturora voi formula întrebarea mea în niște cuvinte elementare: ”Care este cauza și care EFECTUL? Atunci cînd se întîmplă să mă simt RĂU, cînd mi se face RĂU, de ce mi se face rău? Din cauză că LUMEA DIN AFARA MEA nu mai este  ÎN ARMONIE CU MINE sau pentru că EU,CEL CARE SUNT EU, NU MAI SUNT ÎN ARMONIE CU LUMEA DIN AFARĂ?” Ori și mai elementar: UNDE STĂ RĂDĂCINA RĂULUI: ÎN MINE SAU ÎN AFARA MEA?

– La mintea cocoșului, omule: DACĂ E RĂUL DIN TINE,ATUNCI ȘI RĂDĂCINA LUI TOT ÎN TINE ESTE!

– Prea linear și simplist.

– Dar nu ziceai de la chiar bun început că...

– Da, ziceam, dar ziceam SIMPLU ȘI NU:SIMPLIST!

– Fie. Să te aud în continuare.

– Aștept părerea ta.

– Ți-am spus-o, dar văd că nu ești de acord cu mine. Dacă-i așa, atunci nu-mi rămîne decît să...să...

– Hai, zi o dată! De ce sîsîi atîta?

– Te enervezi, domnul meu. Și nu e cazul. Răul e al tău, DAR AL TĂU CU TOT CU RĂDĂCINI!

– Și LUMEA? Cu LUMEA CUM RĂMÎNE? Ea nu are nici o implicație? Că doar RĂUL DIN MINE NU ESTE DOAR AL MEU,CI ESTE O PARTE A RĂULUI LUMII!

– Dacă o luăm așa, atunci...

– Dar cum altfel? Nu SUNT EU,OMUL, ȘI EU O PARTE A LUMII?PRIN URMARE, JUDECÎND LOGIC, ȘI RĂUL DIN MINE NU E DECÎT O PARTE A RĂULUI LUMII.

– Să știi că ai dreptate. Și ce decurge de aici?

– Aș putea să repet întrebarea formulată la început, dar prea este proaspătă și clară. Deci, zic scurt: DE UNDE PORNEȘTE RĂUL: DIN LĂUNTRUL MEU SAU DIN AFARA MEA?

– Aici, zău, nu știu ce să spun. Parcă aș fi de părerea că mai întîi se naște răul în LUME, și abia apoi pătrunde în om. Ba parcă mi s-ar năzări că LUMEA-I LUME DE CÎND LUMEA, CU TOT CU RĂUL EI, IAR OMUL ...RĂUL POATE SĂ DEA PESTE OM ȘI POATE SĂ-L OCOLEASCĂ.

– Tocmai aici stă CÎINELE ÎNGROPAT— Hier ist der Hund gegraben... RĂDĂCINA? Unde stă RĂDĂCINA RĂULUI: ÎN OM SAU ÎN AFARA LUI?

– Stimabile domn, acum chiar că te-am prins la colț. Dacă zici că omul nu e și el decît o parte – părticică a lumii și că răul din el la fel, atunci, judecînd logic, ajungem la concluzia că întrebarea domniei tale formulată în capul acestei așa zise “ENIGME” este absolut neîntemeiată cum s-ar zice într-un limbaj eufemistico-diplomatic, ca să nu zic: copilăresc. TU ȘI LUMEA, de ce le separi aceste două universuri, dacă ele sunt unul și același?

– Cum, adică, unul și același? Eu sunt EU și lumea este LUMEA.

– Dar TU trăiești în LUME,NU E AȘA?

– Da, pentru că altunde aș putea?

– Tocmai aici e aici. TU ÎN LUME ȘI LUMEA PRIN TINE! Și mai exact :TU PRIN LUME ȘI LUMEA PRIN TINE! Ceea ce demonstrează o dată în plus, că a pune întrebarea așa cum ai pus-o este un mare absurd!

– Și totuși: DE CE RĂUL LUMII VINE  SĂ INTRE ÎN FIINȚA MEA ȘI SĂ MĂ CHINUIASCĂ? CE I-AM FĂCUT EU RĂU LUMII CA EA SĂ MĂ RĂSPLĂTEASCĂ CU RĂU?

– Chiar nu i-ai făcut? Ia mai gîndește-te un pic: poate îți amintești...

– Da, nu pot să afirm  că... dar totuși...

– Stai că am găsit răspunsul care nu știu dacă te va satisface...

– Să-l aud

– CA SĂ NU SUFERI PENTRU RĂUL LUMII NU EXISTĂ DECĂT O SINGURĂ CALE..

– DOUĂ!

– De ce DOUĂ? De unde știi că: DOUĂ?

– PENTRUCĂ ȘI EU ÎNAINTE DE A FORMULA ÎNTREBAREA AM AVUT REVELAȚIA RĂSPUNSULUI LA EA...

– Înainte sau... poate totuși: DUPĂ?

– Ca să fiu sincer: A FOST SIMULTAN! Cînd mi-am pus pentru mine însumi întrebarea, TOT ATUNCI I-AM VĂZUT ȘI RĂSPUNSUL...

– L-ai văzut? CUM: L-AI VĂZUT?

– Ca și scris pe PÎNZA CERULUI...

Interesant! Foarte interesant! SCRIS PE PÎNZA CERULUI...Și ce scria acolo? Care ar fi cele DOUĂ CĂI DE A SCĂPA DE MARELE RĂU AL LUMII?

PRIMA: SĂ FUGI DE EA...

– Să tai poala și să ... Și a doua cale?

– Nici să nu intri— nici să nu vii în EA.

– Dacă ar DEPINDE ASTA DE OM, DE VREREA LUI, CE BINE AR FI...

Miracol

– Ceea ce știu-știu, ceea ce nu știu-nu știu, dar aș vrea să știu. Vorba însă e că ceea ce nu știu și aș vrea să știu, dar dinainte știu că n-o să știu niciodată...

– Vrei să zici că asta s-ar cuveni să se numească MIRACOLUL sau PARTEA MIRACULOASĂ A LUMII/VIEȚII?

– Exact asta am vrut să zic. Miracolul este ceva între ȘTIUT și NEȘTIUT.

– Dar mai aproape de NEȘTIUT decît de...

– Exact. Ba mai mult—FACE PARTE INTEGRAL DIN NEȘTIUT! Și apoi există în firea omului o...cum să-i zic O IREZISTIBILĂ SETE DE MIRACOL...

– La fel de devorantă ca și SETEA DE CUNOAȘTERE...

– Ce interesantă analogie!

– De ce interesantă, mă rog?

– Pentru că abia acum, în clipa asta mi-am dat seama, am AVUT REVELAȚIA că... MIRACOLUL și SETEA DE CUNOAȘTERE sunt fenomene de același nivel—DE PE ACELAȘI PALIER!

– Nivel? Palier? Adică?

– Nu sunt predispus astăzi la lungi speculații/meditații sau reflecții/corecții ci doar țin să sugerez laconico/laocoonic că ...

– Vrei să zici că ȘTIINȚA ȘI

– DA! De o mie de ori DA! Știința și CREDINȚA SUNT FENOMENE

– Aici să inserezi neapărat: UMANE!

– Da. Sunt FENOMENE UMANE DE ACELAȘI NIVEL

– Sau, cum te-ai exprimat Domnia ta metaforic: DE ACELAȘI PALIER!

– Da: ȘTIINȚA ȘI CREDINȚA!

Revenire

Iată dar că trec ani după ani și eu tot scriu și scriu, tot scriu și scriu după același tipic, după același calapod, (ca să fiu necruțător cu mine însumi!) De mai multe ori,  de atîtea ori mi-am zis: basta! pîn-aici! Iau toate șabloanele confecționate cam pe la vîrsta de douăzeci și opt treizeci și doi de ani, dau cu ele de pămînt, le calc în picioare, strîng cioburile pe un făraș, le răstorn în căldare și le duc la groapa de gunoi! Îmi  tot zic așa și continuu pe vechi—de fiecare dată pe vechi! Da, simt, îmi spune intuiția că nu fac decît să lunec la suprafața lucrurilor și trăirilor ci nu să tai în adîncul lor spre esențe.

– ȘABLOANE?

– ESENȚE?

Să începem mai întîi cu ȘABLOANELE, dat fiind că la sigur cu ESENȚELE treaba e ceva mai complicată. O să încerc să fiu concis.1) Cea mai mare pacoste a scrisului meu este RETORISMUL. Ce vrea să zică asta? Mi-am cultivat din adolescență un reflex, inculcat bineînțeles de școală și modul de educație al căror victimă am fost și mai sunt că: SCRIIND E MUSAI SĂ AM MEREU ÎN VEDERE CITITORUL-PUBLICUL CĂRUIA MĂ ADRESEZ. Or, factorul COMUNICARE  A CEVA CUIVA ESTE EXTREM-EXAGERAT PREZENT ÎN TOT CEEA CE SCRIU. 2)INERȚIA LIMBII-LIMBAJULUI. Ce vrea să zică asta? Pornind la redactarea unui text respectiv la expunerea unor gînduri-idei-trăiri la un moment dat mă las furat de standardele și clișeele limbii-limbajului, astfel că pînă la urmă nu mă exprim eu pe mine ,eu, autorul, ci se exprimă LIMBA-LIMBAJUL prin mine, eu nefiind decît o simplă unealtă .3)BANALITATEA IDEILOR ABORDATE. Ce vrea să zică asta? Pornind la expunerea unor gînduri/trăiri nu le ai clare în FORUL TĂU INTIN, ci speri să le descoperi pe parcurs, ceea ce în procesul creației este firesc, problema cea mai gravă e că pe drum, ca să zic așa deviezi atît de mult de la intenția inițială încît nu altceva rezultă decît O MARE AIUREALĂ! Sau, în cel mai bun caz, influențat de amintiri, reminiscențe de lectură sau după ureche, ajungi să debitezi LUCRURI DEMULT RĂSUFLATE.Și asta încă nu ar fi grav, dacă măcar le-ai servi într-o formă nouă, originală (de! nimic nou sub lună!)dar cînd se mai întîlnesc banalitățile cu cenușiul e un DEZASTRU TOTAL!

Cam atît despre ȘABLOANE ȘI CLIȘEE. Deși or mai fi ele și altele.

– Iar ESENȚELE?

Aici îmi vine mult mai greu, dat fiind că arta și literatura ca parte a ei este constituită preponderent din amănunte, din DETALII, din FRAGMENTE, dar care au AMBIȚA DE A EXPRIMA ANSAMBLUL,ÎNTREGUL. Acesta este PARADOXUL CREAȚIEI. Și dacă e așa și așa este cu certitudine, atunci și judecata mea volens-nolens va fi UNA PARADOXALĂ. Dar poate nu într-atît de paradoxală? Pentru că imediat ce mi-a venit în minte acest calificativ, am avut clar în fața ochilor următoarea IDEE-IMAGINE: detaliu și întreg; parte și  întreg sau  PARTE ȘI SISTEM; – dacă acestea ar fi în linii mari identice, adică UN MICROSISTEM POATE AVEA ACEEAȘI SEMNIFICAȚIE CA ȘI UN MACROSISTEM, iar ȘTIINȚA MODELĂRII susține că așa este, atunci DETALIILE SELECTATE ȘI ASAMBLATE ÎNTR-UN MIC SISTEM POT EXPRIMA CEEA CE EXPRIMĂ UN SISTEM CU ADEVĂRAT GIGANTIC. Cu alte cuvinte FIRUL DE NISIP ȘI COSMOSUL ÎNTREG AU ACEEAȘI STRUCTURĂ ȘI SEMNIFICAȚIE. Vezi la ce paradoxuri îl poate duce mintea pe un biet vierme de om carele sunt eu? Dar ce aș putea să semnific eu, firul de nisip dacă nu aș fi dotat cu GÎNDIRE? CU DARUL CUGETĂRII?CU DARUL SIMȚIRII?...Ați văzut cum pe nesimțite– pe neobservate M-A ȘI FURAT STIHIA LIMBII-LIMBAJULUI ȘI AM DEVENIT– GRANDILOCVENT-RETORIC? Ce mă fac, Doamne? Vreau să mă curăț de păcate și mai rău mă cufund în ele!

Nu există altă scăpare decît a te lăsa de a mai mâzgăli hîrtia sau dacă nu, atunci a TĂIA 99 la sută din cele scrise și a rămîne cu doar ESENȚA.

Cum ar arăta oare treaba asta? Cam așa:

EȘTI RETORIC, OMULE!

EȘTI GRANDILOCVENT, OMULE

EȘTI SEC LA VORBĂ, OMULE

NU AI CE SPUNE OAMENILOR

MAI BINE ÎNCHIDE GURA ȘI TACI!

ȘI S-O DESCHIZI DOAR ATUNCI CÎND O ÎȚI VA DESCHIDE DUREREA

CA SĂ ȚIPI

CÎND TE VA UMPLE BUCURIA CA S-O CÎNȚI

CÎND VEI AVEA ATÎTA ÎNȚELEPCIUNE ÎN TINE

ÎNCÎT SĂ FI FOST PĂCAT MARE SĂ N-O ÎMPARȚI CU ALȚII...

 Vai mie, am vrut să scap de clișee-șabloane și tot ele m-au biruit! Căci, ce clișeu-șablon mai mare poate exista decît s-o DAI PE GHERSIUALĂ? E ca și cum ai URLA PRECUM URLĂ CÎINII LA LUNĂ.

Dar măcar știi de ce urlă ei, sărmanii?

Vezi că nu știi!

Apăi cam tot așa și cu compunerea textelor, adică cu LITERATURA—o faci și habar nu ai de ce o faci și pentru ce o faci!

Halal, TRESTIE GÎNDITOARE!

VAI ȚIE,FIINȚĂ URLĂTOARE!

FERICE DE TINE ÎNCĂ DACĂ TE AUDE NUMAI LUNA,DAR DACĂ TE PUBLICI ȘI TE ȘTIE O LUME ÎNTREAGĂ?

DAR ...CINE ȘI CÎȚI MAI CITESC ASTĂZI?

URLĂ ÎN VOIE, DOAR LUNA ...DAR NICI EA N-O SĂ TE AUDĂ..

URLĂ...URLĂ...URLĂ...

 

Post scriptum Concluzie:

Uită totul: LIMBĂ, IDEI, PROCEDEE, CLIȘEE. Imaginează-te că ai fi MUT, ORB, ANALFABET și încearcă să inventezi TOTUL de la ÎNCEPUT: O NOUĂ LIMBĂ, NOI IDEI,NOI PROCEDEE ETC...

PE SCURT: REVINO LA ORIGINE!

ASTA AR ÎNSEMNA: RE-VE-NI-RE!

Al doilea post scriptum(concluzie); rămîi CU TRĂIRILE TALE ,CU GÎNDURILE TALE—TOATE PRIMARE,NECIZELATE,INGENUI...

PORNEȘTE DE AICI ȘI VEZI UNDE VA SĂ AJUNGI...

Roman

– Ce mai scrieți? mă întreabă la un moment dat un mai tînăr și foarte talentat coleg.

Eu: mai... mai...parcă mai scriu eu cîte ceva, dar mai mult la gazete, că acuma gazetele mai publică te miri ce...Da, publicistică, adică niscai texte de ocazie, la zi...Pe scurt :tăiem frunză la cîini...

– Dar de ce nu ați publica ...vreun ROMAN?

– Roman? Dar cine are nevoie astăzi de ROMANE?

– De ce? Se citesc!

– Da? Se citesc? Crezi?!...Să vezi că... am un fel de RO-MAN, numai că...-Vreau să zic că am un roman, dar care este NEPUBLICABIL.

– Cum vine asta? De ce nepublicabil?

– Pentru că nu e un roman care să fie publicat ci UNUL CARE SĂ FIE ASCULTAT...

– As-cul-tat?

– Da, pentru că ACESTA  NU E UN TEXT SCRIS CI E UNUL SPUS VORBIT...

– Cum adică? Un...O CARTE VORBITĂ?

– Da. O CARTE VORBITĂ. NU ȘTIAI?

– NU...ȘTIAM...Dar de ce nu ați publica-o?

– Cum, omule, dacă-i vorbită? Doară de s-o STRIG??? Ce zici: S-O STRIG?

– Strigați-o, ce mai așteptați?

– Așa o să și fac. TOT UNA NU ARE CINE SĂ MI-O PUBLICE. O STRIG ȘI AM TERMINAT CU EA...CUM AR ZICE SANDU VACULOVSCHI: PIZDEȚCU EA...