Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

TRADUCERI

 

Tristan JANCO

Memoria mea

Acolo sus în munți

Unde adie spiritul Domnului

Unde vara îmbrățișează dorințele refulate

Unde iarna strânge în frig liniștea

Acolo te-am întâlnit

 

Erai sfâșierea, angoasa mea

Mă strângeai lângă tine, apropiată și îndepărtată

Îmi biciuiai chipul, memorie dezgolită

Îmi aminteai melodiile idiș de odinioară

Strigătul tău nevinovat mă sfâșia

 

Pe cărările pierdute de pe câmpuri

Mă urmai, umbră uriașă

Te infiltrai în intimitatea mea

Murmurai pentru cei cărora le sunase ceasul

Cu numai un sfert de secol în urmă

 

Acolo în depărtare, la suprafața apelor

Unde adie spiritul Domnului

Unde singurătatea domnește înaintea furtunii

Unde abisul ne cheamă

Acolo te-am sărutat

 

Și sărutul meu de foc, nesățios

Mi-a ars destinul pe vecie

Nu mai pot să gust parfumul trandafirilor

Nu-mi mai pot găsi liniștea

Ceva esențial s-a sfărâmat în mine

 

Din cap săgeți de lumină mi se ridică împotrivă

Rămân prizonier al unei irealități imediate

Și ca să mă eliberez, singur în noapte

Voi urla sângele profanat

Al unei treimi asasinate a poporului meu!

Memoria Auschwitz-ului

Axă a lumii

Balanță de umbre în ceață

Sârmă ghimpată

Râuri de sânge

 

Neloc imponderabil

Mucegai al tenebrelor

Caravană de obiecte fantomă

Noapte oarbă și demonică

 

Munte de numere tatuate

Dezlănțuire a apocalipsului

Hecatombă de oseminte

Nori de cenușă

 

Ocean de lacrimi îmbătrânite

Stele de aur însângerate

Cimitir căscat, blestemat

Amurg în văluri de foc

 

Pădure de strigăte răstignite

Vise amputate de viitor

Rug al măruntaielor omului

Tren îmbrăcat în lințolii

 

Vale de gemete veșnice

Așchii de obuz în cap

Cascadă de corpuri măcinate

Suferință și lipsă de rațiune

 

Cer devastator

Călătorie fără întoarcere

Speranță violată

Ochi permanent al morții

 

Grotă a idiomurilor îngropate

Lătrături de nesuportat

Arenă de ruguri ale infernului

Zori funebrii

 

Străfundul omenirii

Povară de jăratec

Prăbușire a timpului

 

Pată a memoriei lumii

 

Memoria Auschwitz-ului

Memorie de foc

Electricitatea strigă în întunericul nopții

Își strigă limpede victoria

Victoria împotriva nopții obținută cu săgeți roșii

Cu raze nemișcate ca niște zile de vară

În deșertul unde nimic nu se clintește

Unde nu există nici o urmă de omenire

 

Simt cum geme fierul sub pământ

Trenul care apasă calea ferată

Și zgomotul a mii de tunete

Mă sperie și mă cufundă în irealitate

Acolo unde fantomele cadavrelor arse

Mă copleșesc și îmi cer: adu-ți aminte!

 

Aduceți-vă aminte de memoriile noastre de foc

Noi care odinioară ne rugam unui Dumnezeu atât de mare

Noi care aveam speranțe atât de vii

Noi care credeam într-un Dumnezeu atât de puternic

Aduceți-vă aminte și nu uitați niciodată

Auschwitz-urile – fără nici o urmă de omenire

 

Simt mirosul de țigări vechi

Cenușa fraților mei în aerul de vară

Și văd fumul cadavrelor arse

Năvălind în locuința mea de martor uitat

Simt în aer nuanțe de oțel galben

Ce amintesc de stelele unei lumi de fantome

 

Nu vom uita niciodată memoriile voastre de foc

Voi care odinioară vă rugați unui Dumnezeu atât de mare

Și în timp ce privirile voastre vor urmări ucigașii

Vă asigurăm că memoriile voastre

Vor veghea mereu

Ca electricitatea în neagra noapte

Memorie vulcanică

Moartea și-a desfășurat aripile ciudate

Deasupra orașelor legănate de vânturile iadului

Aud țipătul gloanțelor de plumb

În piepturile ce nu mai au aer

 

Cerul se sfărâmă în furtuna mării

Fulgere sfâșie aurorele spectrale

Lumea se prăbușește la granițele spaimei

În smulgerea stelelor

 

Poete, porți fisura cortegiului numerelor

Cu vocea îngrozită a zgomotelor de pe malul celălalt

Păzitor al secerișului însângerat de oameni

Fără mormânt, fără nume, fără chipuri

 

Tu ești cel ce va veni să se roage în pământ străin

Pentru a reînvia flacăra amintirii lor

Popor cu ceafa țeapănă, popor al credinței

Memorie vulcanică, memorie dreptate

Memorie pură

În capitala Occidentului

E toamnă brumoasă

Cu o stranie vioiciune

Se întorc sunetele de altădată

 

Îți amintești

Serile de Vineri cu parfumul liliacului

Bătrânul tei din față porții

Nu departe de crâșmă

Nu departe de Bahlui

Nu departe de târg

Cântecele oamenilor îmbrăcate de rugăciuni

Turmele de vaci

 

Vizitele în târgușoarele învecinate

Cimitirele cu gropi comune

Din Târgu Frumos și Podu Iloaei

Unde se odihnesc martirii din trenurile morții

Din pogromul de la Iași

 

În capitala Occidentului

E frig

Mi-e sete de privirea ta

Memorie pură

A satelor străbunilor mei

 

Poeme din volumul Memoriile Shoah-ului,

în curs de apariție la Editura „Biblioteca Apostrof“

Traducere din limba franceză de Letiția ILEA