Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

POEME

 

Dumitru VELEA

Potir

Drumul se desface în două:

o cale spre stânga, ce duce în Caria,

și alta spre dreapta, ce duce la Sardes.

 

Împăratul o alege pe cea din dreapta,

trece peste râul Meandru,

pe lângă orașul Callatebos,

unde este întâmpinat de cei ce fac miere

din tamarisc și grâu.

 

Se oprește la umbra unui platan.

 

De creanga ce i-a atins fruntea

prinde o podoabă de aur,

ca semn al trecerii Împăratului;

pentru frumusețea coroanei,

îl încredințează în grija unui zeu;

iar pentru puterea tulpinii

îi așează la rădăcină un vas de aur

în care lasă să-i cadă trei picături de sânge

din degetul arătător al mâinii drepte,

ca semn al victoriei Împăratului.

— Ori pe unde ne vom risipi sângele,

picătură cu picătur㠗 rostește Xerxes

către ostașii uriașei sale armate —

într-o bună zi el se va strânge

într-un singur vas!

Îl încredințez aceluiaș zeu al luminii!

Să fii astfel ales

Cei în cămăși albe de in,

proaspăt rași pe cap și pe întregul corp,

cu sandale de papirus vin să cerceteze vita aleasă:

nici un fir de păr negru nu trebuie să i se găsească,

nici o pată pe piele sau limbă,

și părul pe coadă trebuie să fie crescut ca-n cărțile sfinte.

Marele preot îi înfășoară coarnele în fășii de papirus

și-și pune pe ele pecetea inelului său.

 

Să fii astfel ales când cerul ți-a licărit în ochi!

Rugul aprins se stropește cu vin,

animalul la fel — și se înjunghie:

capul se taie și se dă într-o parte,

trupul se jupoaie și se golește de măruntaie,

se umple cu pâine și miere, cu tămâie și mirodenii,

se pune pe rug pentru zeii veniți între oameni.

 

Numai capul se-aruncă în apă

după ce l-au înfășurat în blesteme,

după ce l-au umplut de tot răul din ei.

 

Să fii astfel ales să porți tot răul din lume!

 

Capul înecat îl poartă apa spre mare,

unde-au fost ochii se-ascund peștișori,

printre fălcile albite trec peștii mai mari,

iar printre coarne, vâslele oamenilor.

 

Din insula Prosopitis vin bărcile să ridice oasele,

capetele spălate de rele,

ca să le-ngroape cu coarnele afară

 în movila căpățânii,

la marginea orașului Atarbehis.

 

— Tu care ai văzut acestea, zice Xerxes,

rătăcitorule prin deșert,

vei ridica, pe dealul căpățânii,

în loc de coarne, cruci,

și, neîncrezător,

în loc de vită, vei vrea ca să despici lumina.

 

Să fii astfel pentru răsuflarea din urmă a omului!

Xerxes la Susa

Din zori până în seară,

zidurile se lasă-n pământ,

cu întărituri de piatră cu tot,

și oasele cresc, se ridică,

sporesc în osuare;

 

din seară până în zori,

zidurile se ridică în soare

cu urmele și numele meu pe ele,

și oasele se lasă-n pământ,

liniștite sub ele.

Cămașă de ceară

Se bucură strângătorii de ceară,

crescătorii de albine,

ei singuri de la târg se întorc

cu pungile pline.

 

Se bucură de șirul de oameni

cu ochii căzuți și fața de ceară,

sculați din zori ca până seara

s-apuce o turtă de ceară.

 

Scot mierea din faguri cu fum

și ceara din locuințe,

albinele nu știu de-i încercare

sau a reginei voințe—

 

înțeapă floarea de carne și pier,

veninul se scurge din miere

ca singura armă a vieții

și-a morții putere.

 

Strângătorii de ceară nu știu

că încă de-atunci s-a decis

clipa când ei să îmbrace

cămașa de ceară și vis.

Copilul din visul lui Xerxes

În fiecare cărămidă este stanțat numele meu,

în fiecare piatră este săpat,

ca untul pământului să lege șirurile de cărămidă și piatră,

ca zidul să țină cât numele meu.

 

După poruncile mele,

micile triunghiuri, adâncitele semne,

se resfiră ca marea armată pe calea regală,

se strâng ca o cătușă pe obada roții.

 

Un copil le citește,

vocea lui șuieră, tece prin aer ca razele soarelui,

ce s-a făcut cu dreapta, mâna lui stângă șterge,

a ajuns la ultimul semn din numele meu —

 

se oprește și mi se uită în ochi,

întinde mâinile și-mi spune:

— Ce stânga a șters s-a întipărit pe dreapta;

citește-ți numele cu lumina din spatele soarelui!