Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 6 (487)

iunie 2006

CUPRINS

 

Editorial

Mircea Pricăjan – Lucruri îmbucurătoare

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici

Norman Manea la 70 de ani

Ion Simuț – Cel mai tradus prozator român contemporan

Antonia Pâncotan – Scrisul ca defulare

Triptic de Al. Cistelecan

Viorel Marineasa, Tudorel Urian, Al. Th. Ionescu

Un singur poem de Traian Ștef

Cronica literară

Ioan Moldovan – Cărți noi de poezie (Octavian Soviany, Vicenția Vara)

Lucian Scurtu – "Ars" Vivendi (Ion Baias)

Marius Miheț – Ezitările unui anti-erou (Alexandru Ecovoiu)

Saloanele Revistei Familia

Mihai Șora – Mărturisiri la Oradea

Poeme de Dumitru Velea

Valori ale literaturii basarabene

Vladimir Beșleag㠖 Instantanee și interogații

Vox documenti

Florian Dudaș – Emanuil Gojdu în sprijinul vechii Catedrale Ortodoxe a Bihorului

Criterion

Ion Pachia Tatomirescu – Ștefan Aug. Doinaș

Recuperări

Mircea Popa – Octavian Goga

Eminescu - 127

Pașcu Balaci – A trecut Eminescu prin Beiuș?

Explorări

Mircea Morariu – Explorări în comunismul românesc (II)

In memoriam

Mihai Maci – Amintirea unui surâs (Liviu Borcea)

Poeme de Ioan Milea

Poeme de Filip Köllö

Prezențe maghiare de Molnár Judit

Traduceri

Herta Müller – Baia șvăbească și alte povestiri

Tristan Janco – Poeme

Arte

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu