Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

IN MEMORIAM

 

Mihai MACI

Amintirea unui surîs

Nu l-am cunoscut pe d-l Borcea ca profesor; hazardul vieții a făcut să nu mă număr printre studenții dînsului. Iar hazardul cotidinianului – în care cu toții sîntem imerși mai mult decît am fi dispuși s-o credem – a făcut să nu asist la vreunul din cursurile sau seminariile sale. Le rămîne celor ce i-au fost studenți să vorbească despre dînsul ca dascăl, așa cum – îmi amintesc că mi-a spus-o – ține a să fie. Era istoric – un istoric deschis deopotrivă spre lumea Bizanțului și a Transilvaniei – și știa cît de multe presupune aceast cuvînt, dascăl, pe care noi toți, atunci cînd ne mai amintim de școală, îl luăm prea adesea în derîdere. Ceea ce pot eu afirma cu deplină certitudine este faptul că știa să vorbească despre lucrurile de care se ocupa. Vreau să spun că nu doar cunoștea acele lucruri – ci știa cum să treacă propriile lui cunoștințe celor cu care vorbea. Nu avea de loc crisparea și prețiozitatea care însoțesc știința atîtor istorici. A vorbi firesc despre lucruri dificile e întotdeauna marca unei nevăzute lupte lăuntrice cu obstacolele unui drum asumat. Într-una din ultimele noastre întîlniri mi-a arătat – cu mîndrie și cu modestie deopotriv㠖 cărțile de istorie bizantină pe care și le adusese din Belgia. Cărțile acestea veneau, într-un sens, prea tîrziu; lucrări clasice ale domeniului, ele i-ar fi fost lui însuși mult mai de folos în anii formării. În alt sens însă, ele veneau la timp pentru generațiile de studenți cărora înțelegea să le împărtășească bucuriile și dificultățile unei vocații. Ni se-ntîmpla să vorbim uneori despre o problemă sau alta a Istoriei Răsăritului și-mi amintesc că mereu reveneau în discuție clasicii Rostovțev, Ostrogorsky și Bréhier cărora le admiram, amîndoi, nu doar erudiția, ci și limpiditatea stilului. Și-mi spuneam mereu că acesta e un semn nu doar al maturității istoricului, ci și al echilibrului omului. Căci cei ce se regăsesc în clasici au, neîndoielnic un alt fel de raport cu istoria. Și – cine știe? – poate cu eternitatea.

Mai multe persoane mi-au vorbit, cu mirare sau cu ironie, despre cărțile pe care Liviu Borcea le-a editat cu-atîta stăruință în ultimii ani. Prolixitatea aceasta are, neîndoielnic, o dimensiune deconcertantă. Astăzi, privită retrospectiv, pare a fi pusă mai curînd sub semnul unei implacabile urgențe. Autorul lor nu a plecat fără a ne dărui ceea ce ani de trudă au adunat ca fiind cuvîntul său ultim. Celor ce nu vor să-l piardă definitiv, le stau aproape cărțile sale și intenția ce leagă aceste cărți într-un proiect coerent. Nu sînt istoric pentru a putea judeca valoarea acestor cărți în peisajul istoriografiei românești contemporane. Pot spune doar că unele dintre ele – precum cea despre casele Oradiei ori cea despre Bihorul medieval – m-au ajutat să mă regăsesc în geografia complexă a orașului meu de adopțiune. Dacă lumea nu se rezumă doar la acum și aici, Liviu Borcea mi-a fost un ghid prin nevăzutul ce înconjoară ca un halou cele văzute cotidian. Și, personal, de aceea cred că era un istoric adevărat și împlinit: știa să vadă în nevăzut și să facă nevăzutul vizibil.

Dar dacă e să vorbesc despre dânsul, nu aceste lucruri sînt primele ce-mi vin în suflet. Vecini în ordinea spațiului – și, mi-ar place să cred, nu doar în aceasta – ne întîlneam întotdeauna cu surîsul pe buze. Nu mi-l amintesc nicicînd încruntat sau drapat într-o preocupare gravă. Ori de cîte ori se întîmpla să ne intersectăm drumurile, domnul profesor aducea cu sine seninătatea surîsului. Și tocmai de aceea era unul din oamenii (cît de puțini, în definitiv!) alături de care mă simțeam liber. Surîsul lui mă invita să surîd eu însumi, să-mi las în urmă crispările, să-mi dau glas întrebărilor, să am curajul de-a face proiecte, să fiu eu însumi. Surîsul acesta – întru totul firesc – era de fapt expresia unei eleganțe lăuntrice din ce în ce mai rară în acest timp sărac. Îmi amintesc că, la primele noastre întîlniri, îmi evoca mereu o întîmplare anecdotică petrecută în satul bunicilor mei. Atunci mă lăsasem pătruns de farmecul anecdotei și, finalmente, am reușit să-mi înving blocajele și reticențele. Astăzi știu că era vorba de altceva: acea anecdotă îmi indica un spațiu comun, al surîsului și al memoriei. La urma urmei, dacă stau să mă gîndesc mai bine, de cîte ori ne-am întîlnit, ne-am întîlnit sub semnul memoriei și al surîsului. Era unul din oamenii ai căror prezență te făcea să simți că doar surîsul poate birui opacitatea memoriei și doar curajul memoriei poate susține liniștea surîsului.

Astăzi, asemeni tuturor celor ce l-au cunoscut, mă simt abandonat doar memoriei. Dar mă gîndesc că, poate, ceea ce dînsul ar fi dorit să păstrăm ar fi fost mai curînd surîsul. Căci surîsul acesta nu doar face memoria suportabilă, ci și deschide – încă o dat㠖 spre o întîlnire. La fel de vie și de adevărată ca toate celelalte.