Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 6 (487) iunie 2006

UN SINGUR POEM

 

Traian ȘTEF

Celălalt rac

 

El mărșăluiește și tot mărșăluiește

Ca soldatul lui Nichita Stănescu

Se rod pietrele de burta lui

Se șlefuiește lîna broaștei

Și el merge și tot merge înainte

Împotriva cursului apei limpezi

Și cu spatele tot înainte merge

 

În copilărie făceam moriști din cărăbușii

De mai îi vîram fetelor în sîn

Prindeam păstrăvii de sub pietrele late

Cu mîna și un rac am prins o singură dată

În viața mea și l-am pus pe jăratecul

Rămas de la friptul slăninii ardelenești

Așa mi se spusese

Că racul se face roșu ca soarele

Cînd intră în balta asfințitului

Că sînt foarte gustoși rumeniți

Îl țineam strîns de umeri

Și cleștii lui strîngeau aerul

Apoi l-am așezat pe jăratec în spuză

Și el a trecut mai departe

Să se răcorească în Pîrîul Roșu

Pentru că așa se numea pîrîul acela

Cu mulți raci

Dar de ce nu i-ai rupt umblătoarele

Mi-a reproșat mai tîrziu un cunoscător

În ele e toată dulceața în ele puterea lui

Să-i rup adică fratelui meu din ape

Picioarele să le ronțăi cum ronțăie

Băiatul de la oraș o grisină

 

Mai visez Pîrîul Roșu

Și văd o femeie tînără

Calcă peste umbrele care se lasă pe ape

Fără să se teamă de cleștii racilor

Fără să se sperie de svîcnetul peștilor

Trece peste umbra cea mare a gorunului

Pe care nu îndrăznește nimeni să-l taie

Pentru că nu se poate face din lemnul lui

Decît scîndură de sicrie decît loitrele de

Căruță sau de sanie

Așa trece cum trecuse racul meu visător

Peste jăratec

Iar eu mă întreb cît mai pot să visez

Că țin în brațe o femeie tînără

Că zbor că umblu pe apă că țin în palme un bulgăre de jar.