Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

VALORI ALE LITERATURII BASARABENE

 

Margareta CURTESCU

cînd nimic nu mai e de spus și lumea își vede de tabieturi

cînd nimic nu mai e de spus și lumea își vede de tabieturi mîncînd

dulcețuri sorbind rom bînd votcă tot ce se vede se știe se aude

 

eu mă retrag în odaia unde spaima zumzăie printre lucruri.

 

nu e doar o poveste. e adevărul curat. scriu și toate cuvintele

mi se înghesuie lîngă mînă și toate cuvintele se vreau mirese

defilînd pe podium în lumina verzuie a inimii.

 

dar eu nu sunt decît un sarcofag umplut cu resturi de sentimente

de palpitații nervoase cu reziduuri de spasme.

 

cînd nimic nu mai e de spus și lumea se-ncîntă de propriul chip

scriu și

fața mi se umflă ca de plîns și cearcăne se adîncesc sub ochii mei incolori

devin perfect de urîtă. sunt liniștea femeilor frumoase.

 

sunt.

inhalații cu frică

citeam din turnul lui fowles. despre sinceritate. era într-o noapte de vară

         simțeam cum frica se strecura în odaie ca o aromă violetă de regina-nopții

cum zeloasă mi se îmbiba în cărțile înșirate pe jos în foile scrise în țesuturile

trezite de convulsii.

 

și inhalam inhalam parfumul acela straniu care îmi amintea de nopțile

cînd pe urmele mele pășea căpcăunul. să nu mă înghită îi declamam

lungi poeme cu rimă ritm ordonate frumos în catrene terține distihuri.

 

citeam din turnul lui fowles. în jurul meu frica își țesea coconul din aroma

violetă de regina-nopții.

 

doar căpcăunul înduioșat ațipise cu capul pe umărul meu.

ninsoare în martie

a nins peste bălți cu fulgi cît pana de gîscă. zăpadă umedă tocmai bună

de curățat covoare.

orășenii și-au dezgolit casele au scos afară preșuri cu flori maronii cergi

din lînă de capră scoarțe roase de molii păretare vărgate.

 

să le-mbibe cu răcoare cu mana căzută din cer. pe pajiști albe rămîn dîre

roșii-verzui de vopsele. urme de vieți trecute pe alte tărîmuri.

 

a nins și aceste senzații textile m-au prins tocmai cînd traversam strada hotin

printre liceenii de la mihai eminescu mergînd alene la vale pe sub platanii

gîrbovi printre pîraiele dezgolind insulițe insalubre.

 

și mîinile mele purtau suveica printre urzeală implantau în ea firul

de bătătură alegeau culori pentru mănunchiul de ocheșele.

 

simțeam durerea din mădularele bunicii nadia tușeam asmatic.

 

pe pajiști multicolore urzeam vieți după vieți.

iarna mieilor

la opt fără un sfert cu pași mărunți trec pe strada pușkin printre fulgii obezi

lovind pieziș în asfalt.

 

a venit și iarna mieilor ar fi zis mama. odată demult cînd așteptam pe la

geamuri aproape de sfinți primăvara cu pîlculețe de iarbă și flori mărunte.

merg printre ochiuri de noroi și lespezi de gheață pe lîngă victoribank

și scuarul cu bustul lui taras grigorievici șevcenko printre tîrgoveții

ce-și desfac marfa direct pe trotuar pe lîngă afișe cu pavel stratan.

 

înveliți în blănuri trecătorii par miei firavi și umezi.

 

și această grabă matinală și acest mers într-un singur sens și glasul

soneriei de la ora opt și prelegerea despre cîntarea româniei

și cafeaua din pauza mare și această iarnă mirosind a miel

cu botul jilav de lapte

 

nimic nu voi omite din poemul ce se adună sfios în jurul trupului meu