Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

SOLILOCVIUL LUI ODISEU

de

Traian ȘTEF

Eul liric de manual

Mi-am arătat de mai multe ori îngrijorarea pentru limba română. Nu pentru că ar fi amenințată de împrumuturi, nu pentru cauze exterioare și obiective, ci considerîndu-ne pe noi, vorbitorii, și pe administratorii academici și ministeriali principalii ei dușmani. În toate, de fapt, ne dovedim noi, românii, propriii noștri dușmani, astfel încît mă întreb mirat de unde ne vine această aplecare spre a ne face rău cu o seninătate infantilă. Constantin Noica spunea că trebuie să ne întoarcem la frumusețea românei din secolul XVIII. Nu mai e posibil, cu siguranță, dar citirea comparativă a unor texte mai apropiate în timp, dintre cele două războaie și de astăzi, i-ar spune foarte multe celui cu o bună percepție a cuvîntului. Comparați, să zicem, două articole de ziar sau două studii literare și veți vedea că parcă sînt scrise și gîndite în două limbi. Comunismul și totalitarismul au arestat și condamnat la grea închisoare, pe viață, limba română, așa cum au condamnat și gîndirea liberă. A fost ideologizată și militarizată, a fost golită de transcendent, de miezul ei gustos și înfloritor, i s-a interzis libertatea polisemantică, românului i s-a pus pe buze un vocabular redus, pentru a reduce relația umană și anula creativitatea, obligîndu-l să se închidă în modelul dat de partidul comunist. Limba română s-a transformat într-un limbaj numit de lemn tocmai pentru că era fără seva hrănitoare și fără plasticitatea libertății și a creativității. Cele mai concludente exemple de tiranie lingvistică asociată tiraniei sociale sînt cele care trimit spre ideea de militarizare. Inclusiv la fotbal avem divizii, instituțiile sînt unități, dascălii sînt cadre didactice, medicii sînt cadre medicale etc.. Parcă suna mai bine corpul profesoral, sugerează un organism viu, față de cuvîntul cadru, pe care, rostindu-l, îl asociez unui gard din sîrmă ghimpată.

În tot acest timp a fost o adevărată întrecere între birocrații limbii în a inventa gramatici, instrucțiuni (alt termen milităresc) de folosință, mai ales pentru examenele pe care le controlau și ai căror beneficiari erau. S-a ajuns, prin noua reformă gramaticală, la un formalism care elimină principiul fonetic din scrierea românească și subiectul dintre părțile principale de propoziție. Parcă limba română este condusă de pedesereul anilor 90 care legifera după voința și obișnuința celor care nu gîndesc. Tendințele orale devin norme, iar cei responsabili cu normele încîlcesc regulile pînă nu le mai poate respecta nimeni, pînă toate sînt bune cum ne ies printre dinți.

S-a discutat în lumea literară despre aplecarea spre trivial și erotism din scrierile tinerilor. Poate o explicație vine și din nemulțumirea inconștientă față de limba română de astăzi. E și o eliberare tematică, dar și o atitudine față de limbajul puțin și schematic care li s-a impus acasă, în școală, în media. Cuvîntul nu mai are concretețea proaspătă a vieții și de aceea apelează ei la expresiile considerate impudice de către morala comună. Poate fi vorba, deci, de un protest și o neputință în același timp. Iar în comunicarea cotidiană, pe stradă și pe internet, tinerii vorbesc deja o altă românească.

Ce face școala, în aceste circumstanțe? Evident, școala se desparte tot mai mult de cultură, așa cum se întrevedea pe vremea cînd îi era mamă Elena Ceaușescu. Profesorul a devenit un funcționar cu munca normată care trebuie să parcurgă în pași repezi o programă școlară, obiectivul esențial fiind ca elevul să se adapteze cît mai bine formelor de examinare, adică testelor pentru capacitate sau testarea națională și pentru bacalaureat. La ora de limbă română nu se mai vorbește cursiv, în fraze, nu se încearcă înțelegerea unui text cu ideile lui sau cu subtilitățile lui estetice. Nu se mai povestește. Textul nu mai are nici un Dumnezeu, are trăsături și structuri de justificat prin citate.  Toți profesorii aplică teste, pun grila de notare – adică baremul de corectare și notare unde sînt date răspunsurile corecte - și dau verdicte. Nu se mai comentează opera decît pentru a demonstra că aparține unei specii. Eminescu nu mai există, ci eul liric, el visează, el iubește, el se plimbă prin codru, poezia însăși nu există decît dacă elevul de clasa a V-a a identificat în text prezența eului liric. Răsfoiesc  astfel de culegeri pentru pregătirea testării naționale și îmi este tot mai clar că obiectivul predării limbii și literaturii române în școală nu este nici pe departe vorbirea și scrierea corectă, nici educația estetică, nici cunoașterea culturii naționale, ci reducerea la absurd, nu dialogul și expunerea unei idei în forme raționale, plastice, plăcute, ci aplicația pe barem, nu lectura de plăcere a unei opere literare, ci căutarea ei de personaje, moduri de expunere și tropi. În textul unei elegii senine și frumoase a lui Blaga trebuie să menționăm două trăsături ca să dovedim că acolo e o descriere, două cuvinte care denumesc elemente ale naturii, să descoperim despre ce anotimp e vorba, să descoperim o metaforă. Dacă mai despărțim în silabe cîteva cuvinte, dacă recunoaștem un diftong, dacă mai recunoaștem ceva cazuri și funcții sintactice e foarte bine. Dar dacă, pentru o notă mai mare, facem o compunere de o pagină, sau de două, sau de 20 de rînduri, în care să motivăm despre ce fel de specie e vorba și avem alte interpretări și alte idei decît baremul, se taie. La limba și literatura română nu mai e timp de fantezii, interpretări, jocuri, pentru că se dă pagina la barem. Așa s-a întors și foaia limbii române. Profesorul nu mai are timp, nici dacă i-ar sta în puteri,  să discute un spectacol de la teatrul local, un film, o carte la modă, să încerce un pic de maieutică. Noii profesori vor fi aceia care au învățat să întoarcă foaia la barem.

Limba română a ajuns pe mîna contabililor și a birocraților. Așa cum inspectorii de la Învățămînt veghează ca finalitatea celor patru ore săptămînale să fie hotărîtă de buna aplicare a testelor, academicienii vor înființa garda limbii, pentru ca toată lumea să scrie corect nicio și să cînte în accentele de la știrile TV. N-am ieșit din chingile comuniste, reformăm mereu formele lor, iar aceia care vorbesc frumos românește, simplu, direct, pe înțeles, cu miez, și care doresc mai multă spiritualitate în România, se împuținează, cum dispar aceia care simt limba maternă ca pe o existență superioară sau cei ce respectă fiecare text precum textul biblic.

L-am auzit pe actualul ministru al Învățămîntului, un inginer, spunînd că școala românească nu e pregătită pentru reformă. Ea nici nu are cum să fie pregătită pentru ceva pentru că mereu e sculată în miez de noapte pentru cîte o experiență sau numai pentru o alergătură prin cartier. Dacă nu există o viziune, dacă nu ne întrebăm ce vrem să fim, sau dacă îi întrebăm doar pe aceia care vor să fie spahii, nu va fi posibilă nici o reformă și vom da numele de reformă disoluției.

Revenind la “eul liric”, acolo duce și un astfel de mod de înțelegere a poeziei, sau al lumii. Dacă locul creatorului și al trăitorului este luat de o expresie abstractă și de neînțeles (nu cred că un poet de pe lumea asta poate defini eul liric sau lirismul astfel încît un copil de 11 ani să-l înțeleagă), înseamnă că lumea însăși intră în niște formule pe care noi, cei de astăzi, destul de conservatori, nu le înțelegem, sau intră în disoluția de după Turnul Babel.

Cred că nici domnul Băsescu nu există, ci eul politic căruia eul medical i-a aplicat o corecție la spate. Cu siguranță, însă, inginerii Culturii și ai Școlii române știu ei mai bine cum să disipeze, să implementeze etc., iar limba noastră veche și-nțeleaptă va umbla numai prin faguri de miere inginerește fabricați din înlocuitori.