Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 5 (486)

mai 2006

CUPRINS

Editorial

Ion Simuț – Călătorie în jurul spiritului lovinescian

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef

Eul liric de manual

Triptic de Al. Cistelecan

Ion Mureșan, Adrian Popescu, Alexandru Vlad

Cronica literară

Ioan Moldovan – Poezie natur (Adrian Suciu)

Marius Miheț – Pariu ferm cu istoria literară (Bogdan Crețu)

Poeme de Minerva Chira

Valori ale literaturii basarabene

Alexandru Burlacu – Despre drama zborului frânt... (II)

Leo Butnaru – Poeme

Mircea V. Ciobanu – Poezia și proza eseului

Nicolae Leahu – Bluesul speranței

Margareta Curtescu - Poeme

Nicolae Popa – Vreme de beție

Andrei Țurcanu – Poeme

Proza

Tudor Călin Zarojanu - Revanșa lui Zizi

Un singur poem de Gheorghe Izbășescu

Poeme de Sean Singer

Poeme de Marian Nicolae Tomi

Arte

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Zilele Revistelor Culturale din Transilvania și Banat

Vitrina cu cărți