Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

O scrisoare către lumea de azi

 O SCRISOARE PIERDUTĂ de I.L. Caragiale; Teatrul Maghiar de Stat din Cluj; Traducerea – Seprödi Kiss Attila; Regia artistic㠖 Tompa Gábor; Dramaturgia – Visky András; Decor – T.Th. Ciupe; Costume – Carmencita Brojboiu; Coregrafia – Vava Ștefănescu; Cu – Skovrán Tünde, M. Kántor Melinda, Kali Andrea, Panek Kati, Albert Csilla, Kézdi Imola, Vindis Andrea, Csutak Réka, Laczó Júlia, Albert Júlia, Kató Emöke,Bács Miklós, Mányoki Bence, Boldiszár Emöke, Györgyjakab Enikö; Data reprezentației – 27 ianuarie 2006.

 Fișa postului îi impune  criticului să nu aibă față de un spectacol pe care urmează să-l vadă și despre  care dorește apoi să se pronunțe nici un fel de prejudecăți. Realizările autentice, cele care stârnesc interesul fiindcă în ele se concentrează talent și gândire artistică necontrafăcute, se cuvin întâmpinate cu o nedisimulată stare de bucurie, indiferent de forma lor de prezentare. Abia pe urmă, în fața colii de hârtie, criticul are datoria să producă argumente, să-și explice sieși și celor ce îl citesc rațiunile ce au determinat respectiva stare de bucurie. Desigur, cronica nu se confundă cu analiza de spectacol, dar ea nu exclude nicidecum o judecată estetică mai cuprinzătoare și mai profundă. Într-o carte intitulată Caragiale? (Editura Dacia, Cluj, 2002), Maria Vodă- Căpușan dă exemplul lui Camil Petrescu care, atunci când scria cronică dramatică (ori chiar sportivă), nu se mărginea la ceea ce acoperă îndeobște această specie. Pentru autorul Modalității estetice a teatrului, conta armătura teoretică a comentariului ca o posibilă soluție de a replica actului scenic, de a se conjuga cu acesta. De altminteri, Camil Petrescu își află un ilustru precursor în Mallarmé care în clipa când scria despre Hamlet  ori chiar despre un divertisment de bâlci  oarecare, adăuga remarcabile aprecieri teoretice.

Spectacolul cu O scrisoare pierdută  de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj, regizat de  Tompa Gábor, e unul dintre acelea ce îi dă criticului de lucru. Chiar dacă lucrarea scenică produce o bucurie, hai să-i spunem limitată prin comparație cu altele ale aceluiași director de scenă. Dacă e cât se poate de limpede că nu ne aflăm în fața celui mai izbutit spectacol al lui Tompa, la fel de clar e că el nu poate fi expediat din vârful condeiului. Ridică o seamă de întrebări fiindcă se plasează într-o paradigmă ideatică adesea invocată (Caragiale precursor al lui Ionesco) și, de asemenea, înseamnă o tentativă estetică profitabilă de „subminare” a „canonului Sică Alexandrescu” care, deși extrem de îndepărtat, cunoscut de cei de azi mai curând prin înregistrări ori prin Introducerea la caietul de regie pentru O scrisoare pierdută de I.L. Caragiale (E.S.P.L.A., 1953) exercită , fie și indirect, o oarecare presiune. Asta în pofida faptului că cele două montări ale celebrei piese înfăptuite în anii ’70  ai secolului trecut de Liviu Ciulei la Teatrul „Bulandra” ori chiar tentativa mai puțin izbutită de la sfârșitul anilor ’90 a lui Alexandru Tocilescu de la Naționalul bucureștean au modificat în bună măsură esența canonului.

Prima întrebare ce apare firesc, încă înainte de ridicarea cortinei de fier, în momentul în care arunci o privire, chiar superficială, asupra afișului ori a caietului de sală, e de ce a optat Tompa pentru o distribuție în care toate rolurile masculine sunt jucate de femei, iar Zoe e interpretată de un bărbat (Bács Miklós). Odată reprezentația începută (cortina aceea de fier  parcă e un rapel informal la Discipolii, un alt spectacol al aceluiași regizor, mostră subtilă de teatru politic) o ipoteză prinde contur, iar demonstrația pe care Tompa Gábor o produce întru susținerea ei nu e nicidecum de neluat în seamă. Nu e  deloc vorba despre o ilustrație frivolă, la prima mână, a mult citatei replici „Zoe, Zoe, fii bărbată!”, ci ceva mult mai complex, mult mai în consonanță cu felul superior de a concepe teatru al autenticului creator care e Tompa. Reconvocând în stil original acel „simț enorm și văz  monstruos” definitoriu pentru atitudinea estetică și nu numai a lui Caragiale, regizorul disecă lumea de azi în care transplantează nicidecum forțat personajele caragialene. O lume în care până și ceea ce poate fi socotită o ultimă valoare, de natură biologică, a umanității, cea a împărțirii pe sexe, e anulată, în care transferurile sunt percepute ca naturale și la ordinea zilei. Dincolo de această idee în jurul căreia se ordonează și coagulează spectacolul, alte argumente sunt aduse de directorul de scenă întru surprinderea aspectelor politicianismului de azi și a aspectelor sale conjuncte. Spațiul în care se consumă întâmplările e al unui w.c. public utilat în chipul cel mai modern, loc în care toate personajele se deșartă cu voluptate. Arta lui Tompa e că recursul acesta la biologic și fiziologic nu se transformă în ceva obscen, trivial, că fiziologicul e formă de definire morală, de subliniere a unei imoralități dacă nu chiar  amoralități absolute. Împreună cu scenograful T. Th. Ciupe, regizorul găsește vehiculul vizual cu ajutorul căruia dorește să sublinieze ideea că pe plaiurile mioritice politica eșuată în politicianism e sinonimul dejecției publice. Din când în când, o îngrijitoare, denumită generic Femeia în vârstă, unicul personaj feminin jucat în spectacol de o femeie (Albert Júlia) intervine spre a face curățenie. Dar ar fi cu totul fals să credem că această femeie, la rându-i asexuată, înveșmântată precum activistele de partid de odinioară, ar fi simbolul imaculatului. La începutul celei de-a doua părți a spectacolului, aceeași femeie, plasată în fața unui microfon, rostește cu ridicol patos patriotic contrafăcut câteva versuri din literatura clasică maghiară, versuri confiscate, din câte mi se spune, de naționaliștii unguri. Semn că boala politichiei e peste tot malformatoare, indiferent de spațiu, generatoare de ravagii, implicând aberații ce cu greu pot fi mascate de lustrul spațiilor și al obiectelor. Mărturisesc că pentru o clipă, în timpul spectacolului, falsa atmosferă aseptică ce se străduiește să ascundă inimaginabile murdării pe care o sugerează regizorul, m-a dus cu gândul la opulența exorbitantă din Casa Poporului reciclată în Palatul Parlamentului, adăpostul în care somnoleaz㠄aleșii neamului”, principalul simbol al „fragilei noastre democrații” (parcă tot mai fragilă de 16 ani încoace), topos al mascaradei și imposturii. Iar la ora când scriu mă obsedează imaginea unei deputate de la Putere, cu nume insipid dar și cacofonic, ce, după modelul „ștafetei nevăzute” cerea „ciocul mic” că doar acum „ei” sunt în fruntea bucatelor în numele unei dreptăți și al unui adevăr de o sluțenie fără cusur, „aleas㔠care habar nu avea ce se întâmplă în luxoasa sală cu leptoape, dar care examina cu alura de expertă comunistă de odinioară și cu voluptate de țoapă din ziua de azi termopanele din interior, obiect-fetiș al politicianismului dâmbovițean.

Al doilea lucru ce se  cuvine detaliat în comentariul asupra felului în  care Tompa Gábor trimite cu ajutorul spectacolului de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj o scrisoare către cei de azi e inserarea lui într-o paradigmă ionesciană. Se citează adesea celebra frază a lui Eugène Ionesco din articolul Portretul lui Caragiale inserat în Note și contranote - „Principala originalitate a lui Caragiale este că toate personajele sale sunt niște imbecili…Eroii lui Caragiale sunt nebuni după politică. Sunt niște cretini politici”. Mai puțin pus în evidență e detaliul că în cuprinsul aceluiași articol Ionesco îl compară pe Caragiale cu Feydeau ori cu Labiche, abili constructori de vodeviluri. În cartea deja menționată, Maria Vodă- Căpușan apreciază că o atare comparație l-ar plasa pe autorul Scrisorii pierdute „într-un teritoriu al mediocrității comice”. Subscriu, cu amendamentul că, ne place ori nu, Feydeau ori Labiche sunt, în felul lor, precursori ai teatrului absurdului, tot la fel cum în aceeași familie a precursorilor acestui gen de teatru a cărui valorificare pe scenele românești își are în Tompa Gábor un maestru, se situează A. P. Cehov. Sunt în această montare o seamă de secvențe percutante prin care regizorul îl introduce pe Caragiale în familia „absurzilor”. Cuplul Farfuridi –Brânzovenescu, excelent siluetat de actrițele  Pánek Kati și Albert Csilla e unul de extracție mai curând beckettiană. Dar Zaharia Trahanache ce-și lasă mesajele către Tipătescu bătute la mașină ni se înfățișează în antologica scenă a adunării electorale asemenea unui personaj ionescian remarcabil compus de Kali Andrea. Șiretul Agamiță Dandanache, nu doar pitoresc, ci și cu miză artistică reală interpretat de M. Kántor Melinda, apare pe scenă în chip savuros,  asemenea unui cadavru ambulant ce are nevoie spre a se deplasa de un cadru metalic. Și din nou e de remarcat că în compoziția lui e ceva din decrepitudinea personajelor beckettiene. Kézdi Imola realizează un Cațavencu de extracție cabaretistică. El smulge microfonul pe care-l poartă de acolo până acolo ca în șușanelele de proastă calitate cabotinii ieftini. Skovrán Tünde, debutantă curajos distribuită în rolul Tipătescu, mai are până a identifica adevăratele energii ale personajului, Laczó Júlia lasă o bună impresie în Pristanda, un Pristanda care pentru un moment ni se înfățișează în fustă, subliniindu-se astfel natura histrionică, puterea de metamorfozare a personajului. Iar cum pe scenă apare mereu un copil, dublu, copie în miniatură a lui Pristanda, avertismentul lansat de Tompa  e cât se poate de limpede. Cetățeanul turmentat e ca la carte jucat de Boldizsár Emöke, dar și aici regizorul introduce o notă de subsol ce tinde către specificul teatrului absurdului în momentul în care personajul e multiplicat prin patru sosii ce-i însoțesc la un moment dat aparițiile.

Nu încape dubiu – caimacul aparițiilor actoricești îi aparține lui Bács Miklós, interpretul lui Zoe. Pentru el, Carmencita Brojboiu a născocit un costum de culoare deschisă și ochelari mari de soare ( trimiterea la Vadim  Tudor e mai mult decât evidentă). Iar actorul compune o Zoe nevricoasă, de o feminitate contrafăcută, jucată, subliniată cu gesturi de mahala ori din arsenalul filmului mut. Această din urmă referință culturală, recunoscută ea însăși a se plasa în ascendența teatrului absurdului, contribuie la precizarea intențiilor stilistice ale montării.

Nu toate secvențele spectacolului au aceeași valoare și aceeași portanță. Pe alocuri își ia tributul crisparea, semn că mai e până când interpretele să dobândească suficientă libertate interioară și să joace fără nici un fel de constrângere vizibilă. Dar ce e extrem de important e că în „dandanaua” imaginată de Tompa Gábor satira funcționează cu asprime, cu ascuțimi ce ar trebui să lase urme în conștiința destinatarilor Scrisorii pe care excelentul director de scenă are toată îndreptățirea să ne-o trimită nouă, contemporanilor săi. Și o face nu doar spre a juca pe formă, ci spre a devoala conținuturi.

 Albia negăsită

 LIVADA DE VIȘINI de A. P. Cehov; Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova; Regia, traducerea, adaptarea și ilustrația muzical㠖 Alexa Visarion; Decoruri – Viorel Penișoară-Stegaru; Costume – Lia Dogaru; Cu – Gabriela Baciu, Oana Bineață, Petra Zurba, Valer Dellakeza, Sorin Leoveanu, Mircea Tudosă, Ion Colan, Ilie Gheorghe, Cosmin Rădescu, Anca Dinu, Ilie Gheorghe, Adrian Andone, Ștefan Mirea, Raluca Păun, Alexandru Camen, Constantin Sârbu, Lili Sârbu; Data reprezentației – 22 ianuarie 2006

 Găsim în remarcabilul caiet de sală întocmit de Patrel Berceanu pentru spectacolul cu piesa Livada de vișini  de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova o seamă de texte lămuritoare pentru intențiile pe care le-a avut regizorul Alexa Visarion, un director de scenă care, după știința mea, se poate mândri cu performanța de a fi realizat câteva foarte bune montări cu texte cehoviene. Chiar în miezul respectivului caiet, înconjurat de semnificative fotografii din spectacol, se află un citat din David Hume-„Suntem aruncați în această lume ca într-un mare teatru unde sursele și cauzele fiecărei întâmplări ne sunt în întregime ascunse”. Or, așa după cum ne putem da seama urmărind reprezentația, nici unul dintre personajele Livezii nu face nici cel mai mic efort spre a elucida aceste cauze, acceptă, se agață, își dorește  cu disperare necunoașterea. Într-o mărturisire de creație semnată de regizor aflăm și cauza acestei stări. În amestecul de tăcere și pălăvrăgeală din care  sunt plămădite personajele se afl㠖 observă regizorul – starea lor fundamentală- plictiseala cea care îi face să fie deopotrivă plictisiți și plicticoși. „Eroii se complac în farmecul comentariului, oscilând hilar între luciditatea constatării și patima inocentă a mistificării”. Și pe cale de consecinț㠄plictisiții trăiesc spre a se plictisi”. Nu e mai puțin adevărat că pentru fiecare dintre personaje, plictiseala e generată de motive diferite și se manifestă în chipuri felurite. Însuși dinamicul Lopahin e un plictisit, iar gestul de a cumpăra livada e și el inserat, în opinia mea, în această formă fundamentală de existență, chiar dacă la un prim nivel de semnificație, ar putea fi perceput ca un act de ruptură. Intenția vădită a directorului de scenă a fost de a proceda la radiografierea structurii umane a fiecărui personaj. Oameni care sunt acum puși în situația sesizată de George Banu în Livada de vișini, teatrul nostru, a trecerii ineluctabile de la o lume la alta. În argumentația sa, Alexa Visarion îl citează pe profesorul american Francis Fergusson care observa c㠄Livada de vișini e un poem al suferinței cauzate de schimbare”. Iar spectacolul craiovean aspiră  nu la ilustrarea, ci la argumentarea acestei observații. Tocmai de aceea, spre a sublinia starea de schimbare, trecerea, elementul de bază al decorului imaginat de Viorel Penișoară-Stegaru e reprezentat de o imensă punte circulară ce înconjoară spațiul scenic scăldat într-o lumină crepusculară. Revenirea pentru un timp determinat, cel al finitudinii, în acel spațiu a tuturor personajelor din piesa cehoviană, e , la urma urmei, lipsită de miză. Căci așa după cum scrie Leonida Teodorescu în cartea Dramaturgia lui Cehov (și aceasta utilizată în documentarul pe care ni-l pune la dispoziție caietul-program) în „Livada de  vișini  conflictul este încorporat într-un fapt implacabil-situația livezii se va rezolva oricum, fie și prin vân­za­rea ei la licitație”. Incertitudinea e specifică doar personajelor surprinse într-o stare de tranzit asupra căreia își propune să reflecteze spectacolul. Și tot Leonida Teodorescu observa că în Livada de vișini „nu asis­tăm la o farsă tragică, ci la o tragedie prin farsă”. Iată poate motivul în virtutea căruia Alexa Visarion a decis să-i încredințeze lui Ilie Gheorghe nu doar rolul Firs (poate singurul personaj ce are o certitudine – trecutul – și o destinație clară-moartea), ci și pe cel al  Charlottei Ivanovna care ni se înfățișează sub forma „guvernantei androgine” despre care face vorbire George Banu în cartea deja menționată.

E, așadar, de domeniul evidenței că spectacolul craiovean e construit pe câteva idei foarte clare, unele de inspirație livrescă, și folosesc sintagma în sensul ei superior, care acoperă personalitatea regizorului cult și care își proiectează activitatea ca un act de cultură. Tot la fel cum e sigur că spectacolul se dorește unul al operei și nicidecum al bibliografiei acesteia. Marele paradox și marea dezamăgire e că el rămâne la etapa de schiță nefinisată, de proiect. Ceea ce vedem pe scenă demonstrează absența puterii de aservire autentică a textului, astfel încât, deși perfect utilată tehnic, cu grijă proiectată, montarea nu decolează, nu răvășește, nu te absoarbe. Stanislavski, primul regizor care a înscenat textul, nota c㠄piesa este foarte greu de interpretat. Un parfum suav, imperceptibil-iată farmecul ei. Ca să-i simți parfumul însă trebuie, cum se zice, să deschizi bobocul florii, ca să i se desfacă toate petalele. Dar asta trebuie să vină de la sine, altfel strivești floarea cea gingașă și ea se ofilește”. Or, în cazul de față problema nu e că floarea  se ofilește, ci că bobocul nu se deschide. Și nu se deschide mai cu seamă din pricina faptului că îi lipsește actrița care să dea convingătoare substanță personajului coagulant, Contesa Ranevskaia. Gabriela Baciu se străduiește să elucideze complexitățile eroinei, poezia, emoția din care e făcut personajul, dar eforturile rămân suspendate la jumătatea drumului. Cam fără combustie interioară a evoluat, cel puțin în reprezentația văzută de mine, Sorin Leoveanu, interpretul lui Lopahin. Or, în absența polilor reali ai umanității pe care dorește Cehov să o aducă pe scenă, strădaniile celorlaltor interpreți (dintre care am datoria să îi menționez pe Valer Dellakeza, Ion Colan, Petra Zurba, Adrian Andone și, firește, pe Ilie Gheorghe) sunt apreciabile, dar se consumă fără a izbuti să umple cu autenticitate spațiul scenic. Consecința imediată e că spectacolul nu-și găsește propria albie.

 Livada din adâncuri

 LIVADA DE VIȘINI de A.P. Cehov; Teatrul Național din Târgu Mureș – Compania „ Tompa Miklós”; Traducerea în limba maghiar㠖 Tóth  Árpád și Elbert János; Regia artistic㠖 Andreea Vulpe; Scenografia – Iuliana Vâlsan; Cu – Tompa Klára, Ruszuly Eva, Fülöp Beáta, Ördög Mkilós Levente, Zayzon Zsolt, László Csaba, Szelyés Ferenc, B. Fülöp Erszebét, Henn János, Porzsolt Erzsebet, Veress Albert, Bodolai Balász, Korpos András; Data reprezentației – 7 ianuarie 2006

 Surprinzător prin amestecul de lucruri bune, dar și de altele nu tocmai la fel, însă neîndoielnic structurat pe coordonate ideatice originale, mi se pare a fi spectacolul cu Livada de vișini  de la Compania „Tompa Miklós” a Teatrului Național din  Târgu Mureș. Dacă punem față în față ceea ce au realizat regizoarea Andreea Vulpe, scenografa Iuliana Vâlsan și remarcabilii actori din distribuție, cu opinia potrivit căreia piesa lui Cehov nu ar fi decât „o splendidă piesă de muzeu” cu care polemizează explicit spectacolul, importanța pariului angajat de acesta se dovedește una demnă de luat în seamă. Deși ceea ce se vede pe scenă nu mi s-a părut întotdeauna în consonanță cu ambițiile exprimate de regizoare în Argumentul  publicat în caietul de sală, mai cu seamă cu dorința de a înfăptui un spectacol  „care se vrea un imn închinat puterii spiritului” și „un desfrâu al trăirii în imaginar și, nu în ultimul rând, un elogiu adus copilului din noi, care rezistă, prin candoarea viselor sale, asaltului realității, plătind prețul jusqu’à la déchirure”, cred că sunt totuși suficiente motive ca montarea să intereseze.

Cu adevărat, personajele din Livada de vișini  apar în spectacol puternic infantilizate. Unele poartă costume școlărești, cu numere matricole pe umăr, altele doar acționează asemenea unor copii. Împreună cu scenografa Iuliana Vâlsan, Andreea Vulpe a decis să plaseze acțiunea în camera copiilor, loc de refugiu, semn al livezii de odinioară, dar și al subteranei, al plonjării în adâncului propriului eu. Acolo o bună parte ajung plonjând, camera are un plurisemantism aparte, e loc de refugiu și de claustrare (de remarcat o mică fereastră prin care pătrunde lumina diurnă, probabil un semn al asaltului cotidianului). Sunt numeroase momente ludice în spectacol, predispoziția pentru joc e naturală, o barieră în calea realului, dar ceea ce contează cu adevărat este un alt nivel al jocului, cel cu miză autentică, un joc la sfârșitul căruia  e cât se poate de limpede cine sunt câștigătorii și cine învinșii. Nu-i mai puțin adevărat că în sintaxa dramatică propusă de regizoare, învingătorul e dezvăluit din primele secvențe ale spectacolului. Lopahin se află undeva în sală, loc în care se găsesc mulți din cei 80% dintre oamenii „care și-au vândut livada”, adică și-au abandonat simțirea în favoarea unor lucruri mult mai lucrative. Personajul, căruia interpretarea tânărului Zayzon Zsolt îi conferă un relief remarcabil, manipulează un retroproiector. Pe ecranul din fața noastră se succed diapozitive cu personajele Livezii, desenate schematic de o mână de copil, personaje ce sunt reconvocate în spațiul privilegiat de odinioară de memoria învingătorului. Lopahin e astfel investit cu rolul de povestitor, el reconstruiește prin amintire o lume în care a fost „un tânăr lacheu”, „un negustor”, în care a vrut să intre, de care a fost refuzat și pe care apoi a înlăturat-o. Spectacolul pare să îl confirme pe George Banu care în cartea Livada de vișini, teatrul nostru- Jurnal de spectator (Editura Alffa, București, 2000) îl aseamănă pe Lopahin cu Mefisto „ deoarece el propune, ca și acesta un pact de salvare, pentru care se plătește un preț, prețul vânzării de sine”. Lopahin a fost între două lumi și a optat și el e cel care pecetluiește un „mod de a sfârși”. În încercarea ei de a propune o lectură particulară, prismatică și multiplă a intimității textului cehovian, regizoarea complică însă ușor lucrurile. Căci în jocul pe care îl rememorează Lopahin, cu totul alții par să fie autenticii factori de putere, marii manipulatori, respectiv Firs (Veress Albert) și Charlotta Ivanovna (B. Fülöp Erzsébet). Ei sunt marii regizori, ei scot la iveală costumele, ei pregătesc situațiile, ei subliniază trecerea ineluctabilă de la o lume la alta, pasaj al cărui beneficiar e Lopahin. Care sunt motivațiile textuale ce au determinat o astfel de soluție regizorală e ceva mai greu de deslușit, deși impactul imediat asupra spectatorului obișnuit cu soluția canonică nu e unul tocmai neglijabil. În despărțirea ei de canon, regizoarea merge chiar mai departe. Minimalizează acele scene considerate „profund cehoviene” ale sosirii lui Liubov Andreevna și ale plecării, mizează puțin pe tăceri pe care le înlocuiește cu momente ludice, rămășițe triste al unei vitalități de odinioară, o vedem pe Ranevskaia, jucată cu rafinament de Tompa Klára, nu doar suspinând după iubirea ei pariziană și rupând telegrame, ci în reală dispoziție erotică.

Sunt în spectacol destule lungimi, soluții care la o analiză mai atentă au o explicație mai greu de găsit. Dar dincolo de rezervele și amendamentele pe care le stârnește  montarea, e dincolo de cel mai mic dubiu că ea beneficiază de contribuția unor actori tineri și valoroși, expresivi, dotați cu capacitatea de a-și individualiza personajele și de a le conferi consistență. Ceea ce nu e tocmai de ici, de colo.

 O falsă piesă bună?

 NOAPTEA ARABĂ de Roland Schimmelpfennig; Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu – Secția germană; Regia – Radu Alexandru Nica; Scenografia – Mihai Păcurar; Dramaturgia – Anamaria Enescu, Coregrafia –  Lóránt András; Cu – Franz Kattesch, Roger Pârvu, Johanna adam, Horia Dacian Nicoară, Anca Cipariu, Florentina Țilea ; Data reprezentației – 14 ianuarie 2006.

 Piesa Noaptea arabă a germanului Roland Schimmelpfennig a fost introdusă în circuitul teatral românesc grație unui spectacol-lectură petrecut la ediția din 2003 a Festivalului Internațional de Teatru Atelier de la Sfântu Gheorghe. Traducerea citită cu acea ocazie, datorată lui Victor Scoradeț, a lăsat o bună impresie, a  atras atenția asupra textului căruia i s-a apreciat structura cinematografică, subtilul erotism, alura postmodernă, amestecul dintre real și oniric, combinația dintre acțiunea schițată ori petrecută aievea și cea doar verbalizată, referințele la ceea ce se întâmplă atunci când, vorba cercetătorilor actelor de limbaj și specialiștilor în pragmalingvistic㠄dire c’est  faire”. Traducătorul piesei vorbea la un moment dat despre alchimica proporție „dintre luciditate și imaginație, dintre tehnica dramatică și poezie” ca un atu al textului și am fost tentat să-i dau dreptate.

Prima reprezentare scenică a Nopții arabe  produsă la Teatrul de Stat din Oradea în iunie 2004 a fost un eșec în lege. Speram ca textul să-și ia revanșa cu o nouă ocazie care s-a ivit la Secția germană a Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, în regia lui Radu Alexandru Nica. Deși cu rezultate mult superioare prin comparație cu spectacolul orădean, nici cel de la Sibiu nu mi-a dat satisfacția așteptată. Îngemănarea, dar și coliziunea dintre vis și realitate nu se produce fără fisură, așa cum ar fi fost de dorit, nici de data aceasta  András Lorant, autorul coregrafiei, (el și-a asumat același rol și cu ocazia spectacolului orădean) nu a identificat soluții de natură să elimine discursivitățile, expresivitatea corporală a interpreților e departe de a fi fără cusur. Iată însă că, doar la câteva săptămâni după ce am văzut spectacolul sibian, aflu că  a treia versiune scenică a textului, săvârșită la Teatrul Foarte Mic în regia lui Teo Herghelegiu a produs multă insatisfacție. Firește, aștept momentul în care mă voi putea pronunța în cunoștință de cauză. Dar parcă mă simt îndreptățit să am îndoieli, să mă întreb dacă Noaptea arabă nu e cumva o falsă piesă bună. Poate că un al patrulea spectacol va infirma aceste îndoieli.

 La început a fost sfârșitul

 BANCHETUL sau CALEA SPRE MOMFA – scenariu dramatic de Mihai Măniuțiu pe texte de Ioan Es. Pop și Ion Mureșan; Teatrul Național din Cluj și Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu în colaborare cu Muzeul Literaturii Române; Regia artistic㠖 Mihai Măniuțiu; Scenografia – Cristian Rusu; Conducerea muzical㠖 Ioan Bocșa; Cu- Dorin Presecan, Ovidiu Crișan, Mariana Presecan, Irina Wintze, Ionuț Caras, Dan Chiorean, Elena Ivanca, Mihai Coman, Ovidiu  Moț  și Un grup al Ansamblului de muzică tradițională Icoane; Data premierei – 29 aprilie 2006

 Slujindu-se de versurile a doi mari poeți ardeleni de azi, Ioan Es. Pop și Ion Mureșan, pe care le juxtapune într-un scenariu dramatic de o coerență fără nici cea mai mică fisură, scenariu transformat în text și spectacol de teatru grație talentului unor remarcabili actori ai Teatrului Național din Cluj și ai Teatrului Național „Radu Stanca” din Sibiu, dar și al componentelor Ansamblului de muzică tradițională Icoane condus de Ioan Bocșa, regizorul Mihai Măniuțiu construiește un eveniment artistic și de conștiință ce se cheamă Banchetul sau Calea spre Momfa. Un spectacol în care spectatorul pătrunde în lumea și timpul în care „viitorul aproape a trecut”, în care i se lumineaz㠄vremea luminilor livide”, în care „molozul, zgura, resturile constituie realitate”, acea realitate unică a marii treceri. Un spectacol în care ești învățat să te pregătești de moarte, în care ți se spune cum e atunci când mori puțin câte puțin, în care în răstimpul celor mai puțin de două ore dobândești conștiința morții, a iminenței ei, dar care odată încheiat te îndeamnă să-ți dovedești mai întâi ție însuți, în chipul cel mai palpabil cu putință, că încă ești viu, că mai ai prezent și poate chiar  viitor, că vrei săb îi ceri Divinității să te lumineze cu lumină și să îți mai dea un semn că binele și răul nu au dispărut.

Banchetul sau Drumul spre Momfa  se joacă cu publicul pe scenă. După ce ți-ai dobândit dreptul  de a fi spectator, încerci să îți descoperi locul în semiobscuritatea deloc  confortabilă a sălii. Abia dacă observi că pe scenă se află deja actorii, așteptând să-ți împărtășească povestea vieții personajelor pe care le interpretează. Undeva, într-un colț, un actor ține în brațe un alt interpret sau poate o păpușă. Pe jos, moloz și piatră. În centru scenei se găsește un monitor pe ecranul căruia se află imaginea mării scăldată într-o ciudată lumină solară (scenografia- Cristian Rusu). Ai impresia că personajele de pe scenă sunt niște naufragiați ce se leagă de speranța apariției unui vapor salvator. La un moment dat, un actor, un personaj (și simt nevoia să revin asupra ideii că marele merit al lui Mihai Măniuțiu  constă în faptul de a fi făcut din interpreți nu oameni ce rostesc versuri ci chiar personaje de teatru, de a fi reușit să ne convingă că nu asistăm la un recital de poezie, ci la teatru în toată puterea cuvântului), se lansează într-o imprecație la adresa vieții și a nenorocitului său fel de a fi. Te uiți la cei aflați pe scenă. Sunt oameni de toate felurile, de toate condițiile sociale. Oameni simpli, sărmani, ce poartă haine simple sau, dimpotrivă, sunt eleganți, teatralizați. O frumoasă femeie blondă poartă o rochie de lux. Un tânăr actor mai are gesturi remanente din cine știe ce spectacol de cabaret. E înveștmântat în smoking. Cu toții vor să ajungă la Momfa. Sunt inscripții peste tot cu direcția pe care doresc să o urmeze. Spre a ajunge acolo au nevoie de ajutorul unei Călăuze, al un unui Călăuzitor. Acesta e un bărbat înalt, cu voce puternică, amplificată de un microfon. El rostește pentru prima oară o replică-cheie- „Sfârșitul începe lent. El seamănă bine cu viața”. Oamenii aceia de pe scenă au istorii. Au plecat cândva în lume, poate din Maramureșul natal, și se întorc marcate, încărcate de nimicul pe care l-au câștigat. Înțelegi că se pregătesc de trecerea unei noi vămi, poate de judecata de apoi și înainte de asta vor să-și deslușească sensul vieții. Încep să conștientizeze c㠄trebuie că suntem vinovați dacă ni se întâmplă asta”. Scena e invadată la un moment dat de televizoare mici, cu ecrane luminate. E o lumină asemenea lumânărilor de înmormântare, iar atmosfera e de priveghi. Femei îmbrăcate în negru, cu valize de lemn aduc alte și alte personaje. Întrerup confesiunile cu profunde, sfâșietoare cântece a căror linie melodică e specifică muzicii tradiționale din Nordul țării, din Maramureș, dar ea te duce de asemenea cu gândul la profunzimea corurilor din tragedia antică grecească ori a muzicii vechi din aceeași Eladă.  Te convingi tot mai vârtos câtă dreptate are Călăuza, Călăuzitorul, numit la un moment dat Călău atunci când a spus c㠄sfârșitul începe lent; el seamănă bine cu viața”. Și te adâncești tot mai mult în acest priveghi, treci până și tu, spectator, o primă vamă, dar profiți de șansa ce ți se oferă de a te salva la timp. Observi Călăuza căzând secerată, cu microfonul pierdut. Deodată Călăuzitorul se ridică, rostește câteva cuvinte, își scoate cămașa și cu torsul gol trece undeva, în ceea ce pare Lumea de dincolo. Asemenea Călăuzei procedează toți ceilalți protagoniști ai spectacolului. Calea lor e fără de întoarcere. Pentru tine, spectator, această ultimă trecere s-a amânat. Deocamdată. Încă mai ai prezent, poate și viitor. Încă mai ai drept la viață.

Te străduiești să părăsești spațiul pe care aproape l-ai împărțit cu actorii. Îți spui asemenea unui personaj din spectacol, „ e seară, e târziu”. Dar îți este imposibil să nu îți recapitulezi ceea ce ai văzut. Rezumi în minte temele spectacolului- fragila frontieră dintre moarte și viață, rosturile sau inutilitatea existenței, ce ai făcut în răstimpul vieții, cum te-ai înțeles cu Dumnezeu, ce urmează după. Nu încape îndoială că ceva s-a rupt în tine în mod brutal, căci ești mai puțin sigur pe tine decât ai fost până ai intrat în sală. Parcă posibila armonie a vieții în care ai crezut până atunci s-a metamorfozat în teamă. Tu, personajul salvat, ești sigur altfel.

Banchetul sau Calea spre Momfa nu e un spectacol ușor de suportat. Nu e nicidecum unul de week-end fiindcă nu e tocmai încurajator să ți se spună și să te simți parte dintr-un discurs spectacular care mereu îți reamintește că nu suntem nimic și că trebuie să trăim cu conștiința acestui fapt. Poate că spre a scăpa de adierea morții ce l-a cuprins și pe el, criticul se poate refugia în considerații estetice. E cât se poate de limpede că ceea ce a văzut e un spectacol de sinteză, unul în care se regăsesc teama metafizică din Intrusa, o seamă de componente estetice și pulsiunile tragice din Electra, iminența sfârșitului din Perșii, din Medeea, din Woyzeck, din Shoah, din Oedip Rege. Că în acest spectacol-remember se cuvin admirați actorii  Dorin Presecan, Ovidiu  Crișan, Mariana Presecan, Irina Wintze, Ionuț Caras, Dan Chiorean, Elena Ivanca, Mihai Coman ori Ovidiu Moț dar și tinerele din Ansamblul  de muzică tradițională Icoane. Dar cu toate că e un spectacol de sinteză, un spectacol-remember, Banchetul sau Calea spre Momfa parcă relevă un altfel de Mihai Măniuțiu. Critica a spus adesea că la acest regizor emoția ar fi riguroasă, calculată, planificată, proiectată cu rigla și compasul, ori chiar rece. De data aceasta e cât se poate de sigur că e o emoție autentică și acaparatoare. E emoție pură, e emoție în toată puterea cuvântului.