Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

CRONICA LITERARĂ

de

Marius MIHEȚ

Pariu ferm cu critica literară

 

Bogdan Crețu

Arpegii critice. Explorări în critica și eseistica actuale (2000-2005),

Editura Timpul,  Iași, 2006

Ori de câte ori un tânăr debutează în critica literară îmi vine în minte o tabletă a lui G. Călinescu, scrisă sub formă dialogală. Este vorba de „Vrei să te faci critic?”, scrisă în 1933, apărută în „Adevărul literar și artistic” și cuprinsă în volumul Gâlceava înțeleptului cu lumea. Pe scurt, un tânăr aspirant vrea să devină critic însă partenerul de discuție, un sceptic convins, deconstruiește sistematic argumentele novicelui. Finalul coincide cu ambiția mărturisită a scriitorașului, de-a-și începe pariul cu critica, în ciuda avertismentelor. E o  tabletă cât se poate de actual㠖 ca multe altele din volumul călinescian, fie și dacă le-am lua numai pe acelea care se referă la tinerii scriitori. Bogdan Crețu e un asemenea tânăr care se încăpățânează să-și facă debutul într-un gen literar solicitant și din ce în ce mai ocultat.

Tânăr universitar ieșean, Bogdan Crețu a devenit tot mai „vizibil“ în ultima vreme prin colaborările sale la principalele reviste bucureștene, deși publică de câțiva ani buni, e drept, mai mult în revistele ieșene. Rodul selectiv al articolelor apărute în ultimii cinci ani se vede în Arpegii critice. Explorări în critica și eseistica actuale (2000-2005); volumul a apărut concomitent cu un altul, monografic, intitulat Matei Vișniec – un optzecist atipic. Ce-l caracterizează dintru început pe Bogdan Crețu e ambiția și încăpățânarea de a intra în lumea criticii. Dublul său debut atestă un caracter sistematic precum și organizarea și asumarea locului comun și, până la urmă, a unui stil de viață.

Arpegii critice radiografiază douăzeci și opt de critici și eseiști mai mult sau mai puțin cunoscuți din literatura noastră. Acestor studii în miniatur㠖 cronici literare la baz㠖 le urmează o „Addenda“ unde se dezbat problemele relecturii și revizuirilor.

Egale ca spații și preocupări, articolele lui Bogdan Crețu dau seamă nu atât despre subiectele propriu-zise, cât despre autor. El are curajul să intervin㠖 și o face mai tot timpul – mărturisindu-și, la persoana întâi, prezența în comentarii. Are o mare grijă pentru cititor, uneori prea mare, ca și cum s-ar teme de singurătatea reflecțiilor sale. În toate articolele Bogdan Crețu caută argumentele critice solide având capacitatea și lecturile necesare pentru a sesiza noutatea, fie și cea furnizată de recuperările istoriei literare. Și în cazul lui Bogdan Crețu, asemeni lui Daniel Cristea-Enache se pot observa încă de la debut curajul abordării problemelor de sinteză și un anumit spirit de frondă, atât de frumos când e asociat tinereții. El deține, la fel ca autorul Concertului de deschidere, acea înțelegere limpede a fenomenelor literare din interior și acea maturitate care conferă atitudine critică și echilibru. Spre exemplu, discutând Postmodernismul românesc, Bogdan Crețu convinge că știe despre ce vorbește, e relaxat și se vede că problema îl încinge. De aici curajul unei concluzii precum cea care consider㠖 total îndreptățit㠖 cartea lui Mircea Cărtărescu „cel mai extins manifest literar cunoscut”. Criticul e preocupat de viziunea autorilor asupra fenomenelor și nu se angajează într-o portretistică ori afirmații antologice. Așa cum se cuvine, percepe pozitiv echilibrul unui critic sau istoric literar și nu uită de importanța vervei critice. Își permite sugestii mai mereu, vrea ca punctul de vedere să i se distingă printre observații, pentru că, în aceste cronici există un pariu al criticului, unul care punctează munca sistematică și susținută.

Se poate vorbi de un tipic al cronicilor lui Bogdan Crețu. El e adeptul introducerilor largi, de multe ori contextualizante, e atent, cum spuneam,  cu cititorul, întotdeauna inspirat în a cuprinde și transmite de la primele fraze sentimentul siguranței și, mai ales, dă senzația că știe despre cine și ce scrie, că e informat și într-o oarecare măsură, blazat – uneori o virtute a tinereții. Urmează apoi recomandările autorului și apoi ale textului. Pare o fire permisivă, flexibilă și dezinhibată. Cunoașterea în amănunt a subiectului îi conferă siguranță iar cititorului îi lasă impresia rigurozității. E atras, în toate cazurile, de „coloana vertebral㔠a volumelor. De aceea, știe să resusciteze textul, cunoscându-i în amănunt sugestiile. Un exemplu: „programul critic al lui Marino stă sub semnul unui neopașoptism echilibrat, lipsit de excese”, afirmă exact când articolul despre Adrian Marino începe să se poticnească printre numeroase rezumări. Pare încântat și de polemici dar nu evidente, cât printr-o altă persoană sau text tampon. Comentând cartea lui Antonio Patraș despre I. D. Sârbu, cronicarul nostru arbitrează două opinii diametral opuse, implicându-se, însă, în polemică, la un nivel stilistic: „Ceea ce-i stârnește aceste reacții îndreptățite apolinicului nostru critic (nu știu de unde am căpătat această impresie) este Sorina Sorescu (...) a cărei unică țintă pare a fi aceea de a contesta valoarea operei lui I. D. Sârbu, într-un discurs sofistic(at), mustind de paradoxale ‹‹demonstrații›› și trădând uneori o răuvoitoare cecitate”. Există în cronici, cum aminteam, afirmații curajoase, de genul: „Exagerările nu lipsesc, căci fără ele Marin Mincu nu ar mai fi Marin Mincu”, apropiindu-l uneori riscant pe neobositul nostru textualist de „ticurile protocronismului” sau „Parcă aș fi preferat un necesar relaș argumentativ în locul mimării unui ton atât de sigur pe sine” scrie despre Basarab Nicolescu chiar dacă și acest studiu „reprezintă un manifest pentru recuperarea adecvată a unei poetici care s-a dovedit apoi foarte rodnic㔠(despre opera lui Ion Barbu), amintindu-ne de cronica la cartea lui Cărtărescu. Uneori nu e hotărât și ezită în a tranșa decisiv lucrurile: „Pentru a se vedea că nu zăresc numai părțile întunecate ale volumului discutat, că nu intenționez să discreditez un efort totuși considerabil, care poate juca rolul unei inițieri într-un sistem de gândire distinct, a cărui articulare iese în evidență în urma unei astfel de abordări, să remarc buna informare a studiului, ri­goarea sa militărească aproape, corecta contextualizare și onorabila conduită a citării” – despre Mihai Cimpoi. Interesantă cronica la monografia lui Dragoș Varga-Santai - deși o carte cu multe inadvertențe -, criticul ieșean apreciază superlativ demersul tânărului confrate ardelean, semn că și tinerii învață să se încurajeze reciproc. Unul dintre cele mai bune articole este cel despre Dan C. Mihăilescu, nuanțat, cu citatele alese cu grijă, bine-închegat, deși ușor timorat de anvergura criticului pe care-l admiră, fără îndoială. Bogdan Crețu nu posedă sau nu-și exersează arta portretisticii, fuge de descriptivism, în schimb e sagace și incisiv, ușor ironic dar mai tot timpul cu poftă de scris și de problematizări.  Un portret aparte e cel făcut lui Mihai Ursachi, eseistul, scris cu o reală afecțiune.

Bogdan Crețu trasează bine concluziile, sigur pe el, de cele mai multe ori e ferm, rezumă limpede și nu exuberează gratuit. Poate uneori e prea didacticist dar asta nu scade cu nimic valoarea textului. Bogdan Crețu are acea conștiință a cronicarului literar, a muncii susținute și a rezultatelor nu totdeauna satisfăcătoare. Tentația meseriei de cronicar își are tarele ei, pentru că, așa cum recunoaște criticul ieșean, rosturile criticii de întâmpinare este de „a discerne cu echilibru valoarea” din mulțimea de apariții editoriale. Într-adevăr, nu poți să scrii despre tot ce apare, ci trebuie să arăți numai valoarea din mulțimea lecturilor, ceea ce presupune o anumită disciplină a scrisului pe care am impresia că Bogdan Crețu a înțeles-o pe deplin.

Am lăsat la sfârșit cel mai încântător portret al cărții: este cel pe care autorul și-l face sieși, în ipostaza de cronicar literar. Deși se plânge de rutina care urmărește cronicarul, iată ce mărturisește în cel mai artistic pasaj al cărții: „caut și gust întotdeauna artificiile ce țin de filigramul fin al textului, de alveolele găzduind nesfârșite nuanțe, aluzii, pișicherii sau mostre senzuale de virtuozitate stilistică. Cred, cu toată convingerea, că există și un anumit estetism de bun augur al criticii, al eseului care nu trebuie disprețuit (...), ci, dimpotrivă, apreciat, gustat, așa cum merită orice lucru rafinat”. Ce-aș putea adăuga unui asemenea crez atât de frumos asumat. Poate doar că Bogdan Crețu va avea un cuvânt greu de spus în stabilirea ierarhiilor nu peste mulți ani și că, alături de el, o generație de critici tineri plină de forță se vede confirmată.