Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 5 (486) mai 2006

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Peter Brook

Spre teatrul formelor simple

de George Banu

Cu câteva zile înainte de a mă apuca să scriu despre impresionatul volum al lui George Banu, Peter Brook- spre teatrul formelor simple, apărut în 2005 în traducerea Deliei Voicu, grație eforturilor conjugate ale Editurilor Polirom și UNITEXT,  am citit romanul Contractul de Vladimir Volkoff. Un thriller cu neașteptate răsturnări de situații care utilizează eficient tehnica flash-back-urilor. Autocaracterizându-și scrierea drept „o variațiune pe o temă cunoscută”, dar și un „divertisment”, Volkoff adaug㠖 „ca orice divertisment literar, are nevoie de complicitatea cititorului, care este rugat cu insistență să citească capitolele în ordinea în care sunt prezentate și nu în cea a numerotării lor. Acest lucru este indispensabil plăcerii sale”. Tot în ordinea în care sunt prezentate, dar și numerotate, dar și pentru plăcerea sa, se cuvin parcurse și secvențele cărții lui George Banu. Căci deși este o carte de teatrologie, deci de știință, Peter Brook – Spre teatrul formelor simple e una ce se citește cu interes și plăcere crescânde tocmai fiindcă în intimitatea scriiturii sale analistul, istoricul de teatru se însoțește cu povestitorul, cu mărturisitorul întru găsirea chipului optim pentru a istorisi despre teatru și despre opera unei personalități ce a marcat decisiv felul în care secolul al XX lea a conceput și reformulat esența însăși a acestei arte.

Pentru cititorul familiarizat cu felul de a scrie al lui George Banu, primul capitol al volumului ce face obiectul acestor însemnări e oarecum deconcertant. Peter Brook și coexistența contrariilor- o revoluție în spirală sau schița unei opere sintetizează diacronia creației marelui regizor, rezumă etapele unui parcurs, examinează repertoriul din care se constituie geografia operei, zăbovește asupra momentului crucial al înființării Centrului Internațional de Creație Teatrală, surprinde „internaționalismul” ca premisă și miză polemică a existenței respectivului Centru, dar și a creației însăși a lui Brook, inventariază exigențele pe care regizorul le-a formulat drept condiții ale existenței instituției și a Teatrului Bouffes du Nord.  De ce e acest incipit  ușor derutant? Pentru că deși nu aspiră la neimplicarea specifică gradului zero al scriiturii, cu toate că e nedrept să spui că e scris pe un ton sec, șochează absența exuberanței stilistice specifice „criticii de acompaniament”, nelipsită de adjective, de dragostea pentru cuvinte, dornică mai degrabă să identifice motivele de natură să sporească minoritatea pe care o profesează George Banu celor ce merg la teatru decât să o diminueze. Numai că atitudinea lui George Banu e cât se poate de explicabilă și în dimensiunile firescului felului de  exegeză teatrologică practicată de el, o exegeză căreia îi place adesea să zăbovească asupra unui moment anume dintr-un spectacol, asupra unei clipe de inefabil, să o savureze și să o insereze într-o serie specifică lecturii plurale la care nu poate accede decât criticul care a văzut cu adevărat mult și felurit teatru. Or, implicarea adevărată, confesiunea nu pot să apară decât în clipa în care vorbești despre ceva ce ai văzut cu propriii tăi ochi și ai trăit. Iar pentru George Banu acest moment apare odată cu stabilirea la Paris. Panoramarea din primul capitol al cărții este un fel de mise en situation, nelipsită însă de observații de o ascuțită inteligență ce conduc încet-încet la personalizarea discursului. Omul care a refuzat pe toată durata creației sale anchiloza, stilul greoi, care a adorat călătoria considerând-o o sursă primordială de cunoaștere, acordându-i „o valoare formatoare ca în romanele secolului al XVIII lea”, care a preferat experiența proprie celei livrești, care a apreciat că sănătatea morală și justețea sunt cheile de boltă ale teatrului nu a avut, firește, un parcurs liniștit. Din cariera lui Peter Brook nu au lipsit rupturile. Însuși Centrul Internațional de Cercetări Teatrale (CICT) s-a născut  ca urmare a unei rupturi reprezentată de despărțirea de Royal Shakespeare Company. Dar, observă George Banu, „ostil oricărei politici a pământului pârjolit, Brook operează o ruptură care evită excesele autodafeurilor” și asta fiindc㠄radicalizarea unui demers nu este sinonimă cu anularea trecutului”. Pentru Brook, ruptura înseamnă mai curând tranziție. Iar continua revenire la Shakespeare, despre care face vorbire teatrologul în partea de final a cărții, introducând și un interviu cu Brook, confirmă adevărul afirmației lui George Banu.

Stilul cărții se modifică simțitor începând cu capitolul  Martor al unui parcurs, iar plăcerea  se amplifică pe măsură ce crește gradul de implicare a criticului. Teatrologul vorbește asemenea unui povestitor și a unui mărturisitor al cărui destin s-a identificat în bună și originală măsură cu cel al regizorului. Căci dacă Peter Brook a părăsit celebra companie londoneză și s-a instalat la Paris la începutul lui 1970, căutând un alt spațiu care să-i permită cunoașterea multiplelor adevăruri ale vieții, George Banu a ales Parisul lăsând în urmă o țară ce devenise defectivă de adevăr și ostilă oricărei creații autentice, dacă nu chiar potrivnică vieții însăși.  Criticul român a văzut prin anii’60, la București, „ghemuit în fosa orchestrei” Regele Lear, iar apoi a citit într-o singură noapte celebra carte Spațiul gol. Câțiva ani mai târziu, într-o Românie copleșită de nefastele teze din iulie 1971, teze ce aveau să pecetluiasc㠄doliul viitorului nostru”, vedea montarea cu Visul unei nopți de vară , iar „atunci când la sfârșitul  spectacolului, Puck cobora în sală să ne strângă mâna, gestul căpăta semnificația unui rămas-bun iremediabil. Pentru a supraviețui nopții tot mai adânci, înainte de a reconverti acest rămas-bun în la revedere, mulți am înțeles necesitatea plecării”. Iar criticul de teatru român pribeag prin Paris , a cărui unică bogăție erau lecturile s-a reîntâlnit cu Brook, simbolic, la premiera cu Timon din Atena. Mărturisește George Banu- „Dacă Visul aducea lumina ce făcea și mai insuportabilă noaptea care, la București, cobora peste noi, aici, Timon îmi dădea energia atât de folositoare în ceasul opțiunilor dificile”. Teatrul lui Brook te face să fii deschis. El pune în scenă o vorbă a lui Omar Khayam, „fii fericit astăzi, nu vorbi despre ziua de ieri”.  În plus, el furnizează răspunsuri ce rezonează dincolo de scenă, deschid orizonturi și, uneori, provoacă decizii.

Scriind Peter Brook – Spre teatrul formelor simple, o carte a cărei idee s-a născut chiar în seara spectacolului cu Timon, George Banu își plătește în fapt o datorie față de un om a cărui artă l-a ajutat să ia o hotărâre și să găsească un răspuns. Și o face cu mijloacele povestitorului, asemenea Șeherazadei. Or, pe povestitor îl individualizează am­biguitatea stimulativă în conformitate cu care  nici nu se află complet în afara poveștii, nici nu e complet implicat în ea. Brook a făcut nu doar din actori niște povestitori, ci și din critic, stimulându-i ceea ce Roland Barthes numea „dorința zicerii”.  Și- observă George Banu, invocându-l pe Jean- Claude Carriére, un fidel colaborator al lui Brook- „să scrii despre un spectacol sau despre un regizor presupune…să navigăm cât mai aproape”.  George Banu navighează așadar în apropierea etapelor și ciclurilor din creația regizorului ce i-a pecetluit existența, detaliaz㠄ciclul inimii” și „ciclul creierului”, identifică specificitățile unei estetici ale cărei dominante principale sunt refuzul perfecțiunii, adică al calofiliei, importanța acordată sunetului, valoarea povestirii, intimitatea, concretețea, mobilitatea, organicitatea. Sesizează cum progresiv limpezimea face loc „teatrului formelor simple” care tot mai mult se dispensează de decor. Analizează scene remarcabile generate de „cuvinte iradiante” din marile spectacole ale lui Brook, de la Timon din Atena, Ubu la Bouffes, Adunarea păsărilor, Tragedia lui Carmen,Livada de vișini, zăbovește asupra  Mahabharatei, decelează specificitățile „ciclului creierului” cu apogeul său, Hamlet, spectacol înfăptuit în anul 2000. Întreg demersul critic e construit spre a demonstra  că întotdeauna Brook a fost preocupat de cultivarea unui teatru al viului ce refuză sterilitatea și livrescul. Mereu, Brook  sacrifică gloria pe care i-o aduc succesele în favoarea formării și a evoluției, o evoluție întru conturarea căreia un rol aparte au avut-o periodicele întâlniri cu Shakespeare, cu „prietenul unic” care a fost Grotowski, cu prietenul neștiut, târziu dezvăluit care a fost Beckett, în  creația căruia regizorul descoperă folositoare noduri shakespeariene.

Brook spunea cândva- „În teatru, important este centrul… pentru om, centrul este inima”. Nimic mai firesc așadar decât ca  Peter Brook – Spre teatrul formelor simple  să fie o carte scrisă mai ales cu inima, o carte ce restituie „ o vrajă, un suflu, viața unei scene de teatru”.