Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (485) aprilie 2006

SALON DE PRIMĂVARĂ

 

Ioan NEGRU

Cale

Cartea I

 

caut cu vorbele loc printre vorbe

 

câtă liniște s-a făcut

în jurul nașterii mele

aud gândul pășind prin curtea închisorii

spre eșafod

 

ci toate privesc înlăuntrul lor

și stau zăvorâte

 

o fântână adâncă în mijloc

căutând nu apă

ci izvorul încremenit

 

și dintr-o dată fluviul revărsat

căzut în prăpastie

înlăuntrul său prăpastia

 

Cartea II

 

caut cu vorbele loc printre vorbe

 

casă lângă casă de-a lungul căii

și cimitirul

pustietate răsărită în pământ

iar râul alături

numai că oamenii au crezut că pot vorbi

ci din fuiorul mare al tăcerii

torcând vorbe

 

în zadar aștepta-vom să vorbească

cel ce cu vorbe

s-a înlănțuit

în naștere cale de întoarcere nu-i

 

Cartea III

 

caut cu vorbele loc printre vorbe

 

cu gura înghițim aer

și multe alte răni ale sale

cu urechile liniștea

și vămile ei

așa cum vorbele înghit tăcerea

fiindu-i ei gură

 

ci peștii în adâncul oceanului

desfac povara de timp din jurul izvoarelor

 

în robie sunt toate

n-avem altfel cum veni printre ele

 

prin curtea închisorii lor

pășește gândul spre eșafod

 

Cartea IV

 

caut cu vorbele loc printre vorbe

 

mi-am căutat părinții

cei ce vor fi puși să mă nască

partea mea stângă mama

partea mea dreaptă tata

propria-mi îmbrățișare fi-voi

ci iată cum înlăuntrul cuvintelor

tăcerea mi-a închis părinții

cu sabia în mână mă așteaptă tata

cu coșul în care mi se va rostogoli capul

mă așteaptă mama

pe eșafod

 

Hieroglife roșii

 

Însă omul nu este pregătit să se bucure

de frica de moarte.

Am luat omul și l-am jupuit 

sferă după sferă l-am jupuit

carnea am dat-o hăitașilor

iar zeilor ceea ce li se cuvine din măruntaie

cu mâinile jupuiam și tăiam în carne cu dinții

și zeii stăteau lângă mine alături

și moartea stătea lângă mine alături

cu bărbia sprijinită în palme

cu zâmbetul răsărit peste buze

Cu degetele pline de sânge

scriam hieroglife pe fețele zeilor

și pe piept și pe coapse

și moartea aduna sângele în căușul palmelor ca într-o călimară

Cu degetele pline de sânge scriam pe fețele zeilor

numele celor morți