Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (485) aprilie 2006

RETROSPECȚII

de

Radu MAREȘ

De amicitia

În cei cinci ani de studenție, cît am fost coleg la filologia din Cluj cu Aurel Dragoș Munteanu, comunicarea dintre noi n-a avut nimic special. Motivul e că nu făceam parte din același grup de prieteni și aveam trasee diverse care nu se intersectau decît rareori. Într-o seară, spre surpriza mea, care nu știam că scrie literatură, s-a oferit să citească proză, schițele, care erau de rigoare, la cenaclul de la facultate. Am spus și eu ceva acolo, cred. Nu exclud – deși amintirea e fluu㠖 să ne fi și contrazis. Tineri, cu hormonii în clocot, și vanitoși în știutul mod suav-ridicol al vîrstei, asemenea ocazionale încrucișări de spade rămîn fără consecințe notabile, în general. ADM, viitorul scriitor, controversatul om politic și  ambasadorul de mai tîrziu, accepta însă greu să se oprească la mijlocul drumului.

Demonstrația la care el ținea morțiș era să-mi arate că proza, care ne preocupa pe amîndoi, înseamnă altceva decît crede lumea și decît cred eu, în particular. Pe mine, acest aspect al proiectului nu mă interesa. Aveam modelele mele după care mă ghidam, scriitorii mei favoriți pe care îi reciteam și îi imitam, naivitățile mele, încăpățînările mele. Eram și prea leneș ca să fac efortul de a împinge frontierele acestor explorări mai departe. Spun toate astea pentru a explica de ce reacția mea a fost zero cînd ADM mi-a oferit spre edificare Gumele lui Robbe-Grillet. Era o ediție de buzunar, în franceză, de care nu știu cum făcuse rost. Discu­ția noastră a fost pe marginea primelor 5-6 pagini citite pe loc. Spre deosebire de el, faimosul „grad zero al scriiturii“ pe mine nu m-a sedus. Nici n-am înțeles sensul analizei sub microscop a tropismelor. Ca să fiu sincer, nu eram deloc pregătit pentru a avea acces la asemenea subtilități. Opțiunea mea – și a întregii noastre generații – era pentru realismul comportamentist american cu o materie epică densă și personaje construite migălos. Am mai scris asta – și s-au enervat mulți – că noi, la Cluj, mai ales, n-am avut mari profesori, maeștri, modele la care să apelăm în situații de confuzie dar și de la care să luăm lecții ca ucenici scriitori. Toate le făceam pe bîjbîite, autarhic și la o cotă foarte joasă. Învățam, adică, așa cum învață țiganii să cînte la instrument, fără note, după ureche. Spun asta pentru a semnala una din trăsăturile distinctive majore ale lui ADM. Despre „noul roman“ a început să se vorbească și să se scrie (și s-a scris o cantitate enormă de prostii și banalități) mult mai tîrziu, după aproape un deceniu. ADM era așadar într-un avans colosal față de noi, ceilalți, colegii săi, dar și față de profesorii noștri, ca să nu mai vorbesc de scriitorimea clujeană. N-am uitat acest episod pentru cota lui de neverosimil. Doar cine l-a cunoscut pe omul ADM cu orgoliul lui nemăsurat și cu ambițiile lui mai mult sau mai puțin secrete dar la fel de incomparabile va înțelege că era în logica firii sale această aventură: să plece singur, pe o potecă ignorată de toți cei din jur, să descopere finalmente ceva inaccesibil pentru  muritorul de rînd.

Așa cum se știe, ADM  a debutat în 1967, în faimoasa colecție „Luceafărul“, cu volumul de povestiri intitulat După-amiază neliniștită. Imediat, în 1968, a ieșit și cu romanul Singuri. Aventura lecturilor primei lui tinereți din „noul roman“ n-a adus ceva semnificativ în proza sa. Bănuiesc că a fost o pasiune nu neapărat efemeră dar fără consecințe notabile, formatoare în maturizarea sa ca scriitor.

Înainte de asta însă el a făcut parte dintre acei numeroși ardeleni care au optat în anii 60 pentru plecarea la București. El putea face o frumoasă carieră didactică de universitar la Oradea, unde a debutat după facultate. Ar fi putut veni, ca atîția alții, de la Oradea la Cluj, tot în învățămîntul universitar – sau în cultură, într-o redacție... Din motive pe care le știm, dar nu le spunem cu voce tare, Clujul e locul care producea o reacție repulsivă și multe destine s-au construit pe această evadare aventuroasă, riscantă, spre București. Față de pămînul mereu steril al Clujului, de o neospitalitate atavică și de mentalitatea chivernisirii mediocre, balcanicul și petrițul București oferea măcar o șansă celor cu tupeu, dar și tuturor talentelor, fără discriminări. În întîlnirile noastre din acea perioadă, am discutat nu o singură dată despre asta.

După contactul cu avangarda – care e o modă lovită de efemeritate – și care n-a avut consecințe majore în proza sa, ADM a descoperit – să zic așa – „tema Ardealului“. În esență, e vorba despre cîteva valori cardinale ale spiritului. Mai mult sau mai puțin vizibile pentru ochiul  nostru abrutizat, pentru sensibilitatea noastră intelectivă tocită, ele sunt localizate, și așa au fost de mult, în Ardeal.  Mi-a atras atenția un articol al său de o violență colosală, publicat – sper să nu mă înșel – în „Luceafărul“ unde Petru Popescu era pus la punct pentru cîteva pasaje dintr-un roman unde prezenta caricatural niște țărani ardeleni. S-a implicat apoi, cu aceeași fervoare, în susținerea lui Lăncrănjan, mai ales în ce privește romanul acestuia Drumul cîinelui, interzis inițial, apoi publicat cu ecouri contradictorii. Un rol foarte important în opțiunea pentru aceast㠄temă a scriitorului“, căreia i s-a dedicat pînă în ultimii săi ani de viață, și am regăsit-o și în fragmentele sale încă needitate, au avut doi intelectuali importanți – de care știu eu – care și l-au apropiat și, atît cît e posibil, l-au urmărit și încurajat în demersurile sale, în ordine intelectuală. Aceștia sunt ministrul de atunci Mircea Malița și, pe altă latură, marginalul Țuțea, de care, pînă în 1990, știam și-l frecventam doar cîțiva. Cînd se va scrie serios despre romanele lui ADM, această tem㠖 pe care eu o consider definitorie pentru opera sa – va trebui scoasă la lumină neapărat.

ADM avea și un punct de vedere radical și în ce privește talentul. Recuza cu umor, cu o vervă pe care o induce patima sinceră, definiția talentului ca simț al metaforei și ca scris „frumos“, cu ornamente iscusite care plac la lectură. În anii 70 și mai tîrziu s-a scris mult pe tema asta. S-a repetat pînă la suprasaturație, de pildă, că Ivasiuc are o inteligență scăpărătoare, dar n-are talent. Că talent are în schimb și în cel mai evident mod cu putință Fănuș Neagu. Că Goma are curaj însă, desigur, n-are talent. Că talent are cu prisosință poetul Teodor Pâcă, pe care Negoițescu îl și inclusese în sumarul proiectatei Istorii a literaturii române. Chiar și azi sunt forme de supraviețuire ale acestei teze și le-am descoperit aplicate pînă și la critica literară: talent are – se zice – Alex Ștefănescu și n-au talent Marino și Matei Călinescu. Cu aceste disocieri rudimentare sub ochi, în care se știa el însuși implicat, ADM considera talentul ca pe un avatar inferior, secundar al spiritului în literatură, unde contează decisiv problematizarea condiției umane, proiectul intelectual, vizionarismul, ideile ca actanți în discursul epic. Ca și un personaj al lui Camil Petrescu, ADM făcea parte din grupul puțin numeros, exclusivist al celor care văd idei și știu cum e, ce reprezint㠄jocul ielelor“. Marea sa vocație, cred eu, era cea de eseist. În Opera și destinul scriitorului, carte de eseuri publicată în 1972, există pagini strălucitoare a căror actualitate e intactă. El însă nu visa decît Romanul, cu majusculă, pe care îl privilegia cu toate riscurile asumate. Vocația, ușurința – plină de grație, chiar un pic arogant㠖 cu care naviga printre abstracțiuni, lecturile de-o diversitate uluitoare, plăcerea de a problematiza și le-a transferat în Scarabeul sacru din 1970 și în Marile iubiri, ultimul său roman. În ce s-a scris la noi pînă în 1990 ele ocupă însă un loc perfect circumscris, au o relevanță singulară, sunt imposibil de neglijat.

Cu ADM m-am întîlnit ultima oară și am discutat între patru ochi în vara lui 1989. Amintirea cea mai importantă legată de el e însă din primele zile ale lui 1990. Vreau s-o evoc, pentru că mi-ar părea rău să se piardă.

Era, cred, în ianuarie sau februarie 1990... Pe neașteptate, nefiind pe atunci un program tv după care să te ghidezi, într-o seară, ADM, proaspăt director al televiziunii, i-a avut ca oaspeți în studio pe Iliescu și Roman, președinte și prim ministru. A fost o emisiune stranie, un fel de seminar ad-hoc despre democrație. Oricum, ADM era în rolul său pe care unii i-l știam: degajat, cu un perfect self control și un zîmbet ofensiv dar simpatic de superioritate. Juca rolul profesorului față în față cu niște elevi un pic cam tîmpiți care – am avut brusc această revelație – nu știu în modul cel mai flagrant definițiile corecte și încurcă lucrurile: stat de drept, principiul separației puterilor, societate civilă etc. Toate sunt lucruri care azi par de la sine înțelese. Din răspunsurile celor doi examinați nu reieșea însă asta. Pe de altă parte, examinatorul nu se cuvenea să-i pedepsească și nici să-i mustre de față cu numărul imens de persoane care asistau cu gura căscată. Era un rol greu dar care-i plăcea. Elevii îl simțeau ca mult superior și nu îndrăzneau să cîrtească. Îi stimula și bunăvoința examinatorului. Peste un hop, peste o poticnire prea evidentă acesta făcea eforturi vizibile să-i ajute să treacă intacți. O făcea îns㠖 și aici apărea știutul, adevăratul ADM – cu toată eleganța celui care e superior în toate privințele dar are și grijă ca nu cumva noi, spectatorii, să nu remarcăm asta...! Nu știu dacă mai există înregistrarea acestei emisiuni. Dacă există, ar fi necesară transcrierea și publicarea textului discuției, care, în tot cazul, e unică și în istoria României. Pe care o consider capodopera – fără ghilimele – a fostului meu coleg, confrate și prieten...