Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (485) aprilie 2006

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

Enunțuri fragmentate

 ROMEO ȘI JULIETA de William Shakespeare; Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova; Traducerea – Dan Amedeo Lăzărescu; Versiunea scenic㠖 Mircea Cornișteanu; Regia artistică- Yiannis Paraskevopoulos; Scenografia – Lia Dogaru; Mișcarea scenic㠖 Florin Fieroiu; Selecția muzical㠖 Kosmas Efremides; Cu – Cătălin Băicuș, Oana Bineață, Tudorel Petrescu, Monica Modreanu, Mircea Tudosă, Valentin Mihali, Cersasela Iosifescu, Nicolae Poghirc, Natașa Raab, Emanuel Popescu, Dragoș Spahiu, Adrian Andone, Adela Minae, Cosmin Rădescu, Dragoș Măceșanu, Angel Rababoc, Marian Politic; Data reprezentației – 21 ianuarie 2006

 Despre spectacolul cu piesa  Romeo și Julieta de William Shakespeare de la Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova aveam vești contradictorii primite atât prin intermediul criticii  „instituționalizate”, dar și prin cel al cronicii „din vorbă-n vorbă”. Admirației necondiționate i se opunea contestarea cât se poate de violentă. Nebunia topurilor de la sfârșit de an a amplificat confuzia. Sfatul meu e, de altminteri, fie să le citiți cu maximă detașare, fie să nu le acordați nici un fel de crezare. Noroc că profesia de critic de teatru e una „nesindicalizat㔠și se face pe cont propriu. Așa că am așteptat să văd montarea, convins că munte cu munte se întâlnește darămite critic cu spectacol, și să-mi formez propria opinie. Care nu e tocmai bună, în pofida faptului că directorul Teatrului craiovean, regizorul Mircea Cornișteanu, a investit foarte multă încredere în mai tânărul său coleg grec, Yiannis Paraskevopoulos, despre care, de altfel, are cuvinte de apreciere și Cătălina Buzoianu în cartea sa Mnemosina, bunica lui Orfeu.

Nu ader la spectacolul craiovean mai întâi din cauza faptului că îi e total străină ideea de stil. Iar cum stilul e greu de imaginat în absența rigorii, e cât se poate de limpede că aceasta nu e tocmai prin preajmă. Si­gur e faptul că regizorul a nutrit dorința  de a construi un spectacol modern prin care contemporaneitatea să se regăsească în textul shakespearian. A vizualizat respectiva intenție chiar de câteva ori, recurgând la formula teatrului în teatru, ori la discrete distanțări brechtiene. Nu suficient de apăsat și nu cu recurența optimă pentru ca lucrurile să fie cu adevărat explicitate. Iar dacă modernitatea nu e infuzată substanței montării, rămâne ca ea să fie exprimată prin elemente mai curând de suprafață. Adică prin veștmintele personajelor, prin „postmodernismul” jocului actoricesc, prin coperțile spectacolului. Dar, din nou, eroare. Modernitatea vizuală e flagrant contrazisă de ceea ce se rostește pe scenă. Traducerea lui Dan Amedeo Lăzărescu e una clasică, în versuri, și intră în coliziune cu agitația continuă de pe scenă. Ipoteza efectului contrapunctic cu funcții estetice ce ar putea fi invocată întru apărarea montării mi se pare mult prea binevoitoare și nu se susține prin argumente de ordin artistic. În plus, mai toți actorii au mari probleme cu rostirea versului clasic, nu par a fi familiarizați cu elementare reguli de prozodie, decupează neinteligibil, „după tipar”, fraza. Lucrul apare flagrant în cazul  Oanei Bineață, imprudent distribuită în rolul Julietei. Iar actrița nu doar că frazează lamentabil, ci în plus se mai „remarc㔠și printr-un firicel de voce care face ca multe dintre replicile pe care le rostește să fie greu perceptibile. Numai că cu prozodia are probleme și Adrian Andone, altminteri un actor cu un  timbru plăcut și apt pentru o rostire clară. Ascultând și străduindu-mă din răsputeri să pricep ce se rostește pe scenă, mi-am amintit că undeva, demult, Garabet Ibrăileanu, poate prea radical, scria c㠄Shakespeare, de altminteri, n-a avut niciodată noroc în românește și nu va avea până ce un scriitor de talent, un poet liric, nu-și va lua însărcinarea să-l traducă, și să-l traducă în proză.” Nu împărtășesc, firește, ideea cu nenorocul lui Shakespeare pe scenele românești, dar mă gândesc că în condițiile în care școlile superioare de teatru din România nu se sinchisesc să-și familiarizeze consistentele promoții de actori cu tainele rostirii versului clasic iar teatrele doresc totuși să monteze piese shakespeariene, probabil că nu e tocmai de lepădat soluția recurgerii la traduceri în proză, cu condiția exprimată tot de Ibrăileanu ca  respectivul traducător să nu fie silit  „ să renunțe la nici o imagine din original căci strălucirea și puterea de evocare a imaginilor este jumătate din puterea de creațiune al  celui mai mare poet al omenirii”.

Așa după cum spuneam, e multă agitație pe scenă, sunt nenumărate scene de luptă, așa că s-ar putea aprecia că spectacolul craiovean ar fi unul chiar dinamic. Nu e căci mereu intervine câte un fir de nisip ce dereglează turația motoarelor tocmai atunci când ești pe punctul de a crede că ele funcționează în fine din plin. Nici aparițiile actoricești nu sunt suficient creionate. Valentin Mihali, Cerasela Iosifescu, Nicolae Poghirc, Natașa Raab, Monica Modreanu, Tudorel Petrescu, Angel Rababoc dau totuși jocului lor suficientă consistență, în vreme ce mai tinerii (foarte tinerii) Mircea Tudosă, Emanuel Popescu, Dragoș Spahiu, Dragoș Măceșanu, Adela Minae, Cosmin Rădescu par interșanjabili.  Scena de canon dintre Romeo (pasabil jucat de Cătălin Băicuș) și Mercutio (interpretat de Dragoș Măceșanu despre care aflu că ar fi debutant) e lucrată haotic, iar momentul balconului, cu Romeo pe scenă și Julieta în fața orgii de lumini e iremediabil ratat, punând la mare caznă spectatorul. Ideile bune pe care, probabil, le-a avut regizorul, apar deviate sau au rămas în mapa în care se află caietul de regie ce conține, firește, „ghidul spectacolului” reprodus în caietul-program profesionist întocmit de Patrel Berceanu. Dar inefabilul poveștii de dragoste a lui Romeo și a Julietei sale, un inefabil ce depășește epocile, e enunțat nu și argumentat de spectacolul craiovean. Cocktailul muzical și de nume cu care e asezonată reprezentația spre a sublinia ideea că dragostea surmontează spațiul și timpurile  e doar un argument subțirel, când nu cade în derizoriu. Din păcate.

 O nouă venire a lui Godot

 AȘTEPTÂNDU-L PE GODOT de Samuel Beckett ; Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu; Traducerea-Gellu Naum; Un spectacol de Silviu Purcărete; Frunza din copac – Helmut Stürmer;  Cu- Constantin Chiriac, Virgil Flonda, Cristian Stanca, Pali Vecsei, Dan Mitrea  și Sena Ducariu, Aurel Tancu, Lacrima Maria Stănescu (Muzicieni) și Sanda Anastasof (Sufleur); Data reprezentației – 15 ianuarie 2006

Firește, e prematur să încerc în luna martie o schiță de bilanț asupra unei stagiuni în plină desfășurare, servindu-mă ca punct de plecare de un spectacol ce a avut premiera în luna decembrie. Dar socotesc că nu e deloc hazardat să aproximez că sezonul teatral curent se plasează preponderent sub semnul redescoperirii literaturii dramatice a absurdului, mai cu seamă prin cei mai importanți reprezentanți ai săi, Ionesco și Beckett.  Sunt condeie critice care s-au avântat a califica drept „inexplicabil㔠o atare tendință, în condițiile în care piața literaturii dramatice e totuși extrem de bogat și insuficient explorată. Trend-ul e inexplicabil și absolut nejustificat atunci când de astfel de texte se apropie regizori debili ce nu conștientizează că orice înscenare a unui clasic al absurdului implică mari riscuri ce țin de dificultățile descifrării partiturii, a pătrunderii sensurilor, a găsirii tonului și ritmurilor. Riscuri amplificate în cazul Beckett de dispoziția testamentară a autorului ce prevede expres că nimănui nu îi este permis să taie ceva din text. Toate personajele trebuie să apară pe scenă în carne și oase, toate replicile trebuie rostite, toate didascaliile respectate. Spectacolul cu Așteptându-l pe Godot pe care l-a realizat Silviu Purcărete la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu respectă acest florilegiu de comandamente. Avem așadar-„Drum de țară cu copac. Seară. Estragon, așezat pe pământ încearcă să-și scoată gheata. Se opintește, trăgând cu ambele mâini icnind. Se oprește la capătul puterilor, se odihnește, gâfâind reîncepe. Aceeași joacă. Intră Vladimir.” Ceva mai târziu, așa cum vrea Beckett, vor intra Pozzo și Lucky, apoi Băiatul, va apărea și frunza (o frunză ca orice frunză, dar creată de Helmut Stürmer). Aparențele sunt păstrate, clauzele contractului cu posteritatea stabilite de Beckett respectate. E drept că ceva mai înainte cineva a tras „la vedere” o cortină (ce pare a fi a unui umil cămin cultural), după cum tot „la vedere” s-a așezat sufleurul cu care adesea personajele vor intra în relație și pe a cărui măsuță se vor consuma o seamă de acțiuni scenice, unele trădând faptul că Purcărete și-a propus să se joace creator cu piesa . Secvențele textului sunt riguros decupate de bătăi de gong. Copacul e suspendat cu rădăcinile în aer, dar lumea lui Gogo și a lui Didi nu e nicidecum una subpământeană. Așa că lucrurile par aparent în regulă și nimic nu ar putea provoca un ipotetic protest al lui Beckett. Și totuși, spectacolul de la Sibiu nu e aproape deloc unul beckettian. Și asta în pofida faptului că respectă o dispoziție a dramaturgului ce spune c㠄acolo unde coexistă și obscuritatea și lumina, există pentru noi și inexplicabilul. De aceea, cuvântul-cheie al pieselor mele este poate.” Iar acest poate  e exploatat la maximum într-o montare ce posedă, înainte de toate, un suflu de autenticitate și – element capital, neglijat prea adesea pe scenele noastre – stil. Un stil ce se regăsește în felul în care Purcărete a tradus creator și cu plasticitate în idei și emoții, în ambianța scenografică (datorată tot regizorului), în relația actorilor  cu obiectele la fel de importantă ca și aceea cu partenerii, în înfățișarea interpreților, în detaliul de comportament, în asamblarea tuturor elementelor într-o viziune organică unitară. Cred că montând Așteptându-l pe Godot  la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, Silviu Purcărete și-a propus să-i vorbească spectatorului în „limbajul pierdut al inimii inteligente”. Să-l  determine ca la căderea cortinei să spună, asemenea lui Bachelard, „te vezi bine pe tine însuți și totuși visezi”. Și – de ce nu? – să contrazică simplificatoarea  afirmație de manual ce proclamă că în teatrul absurdului nu ar exista poveste.

Prin urmare, îl vedem la început pe Estragon, jucat de Constantin Chiriac. E supraponderal, îmbrăcat ca un funcționar, se luptă nu doar cu gheata, ci mai ales cu sine însuși, cu propriul său corp. Icnește, gâfâie, pare să abandoneze, se încăpățânează să ia totul de la început. Apare îndată un Vladimir slab, aparent mai sigur pe sine, cu gesturi și mimică economicoase, interpretat de Virgil Flonda. Parcă ar vrea să compenseze stilul  alintat, neajutorat al prietenului său. Sunt asemenea lui Stan și Bran. Dar sunt mai mult decât atât fiindcă geniul lui Purcărete a intuit exemplar detaliul că a vedea în personajele piesei doar imaginile arhetipale ale unor mari comici americani (celor deja amintiți putându-li-se lesne adăuga Charlie Chaplin, Buster Keaton ori Charles Laughton), niște mecanisme interne ale mașinii de tocat a existenței, ar fi o modalitate ce ar risca grabnic să eșueze într-un convenționalism desuet. Cei doi așteaptă, găsesc pe tonuri diferite, perfect individualizate, explicații pentru intriganta și răscolitoarea întârziere a lui Godot.  Estragon e înțelegător, bonom, cald. Vladimir e raționalul de profesie. Dar pentru amândoi întârzierea nu poate fi decât justificată. Poate că așa trebuie să meargă lucrurile, poate că Godot mai are de făcut socoteli, poate că trebuie să-și clarifice sieși rosturile întâlnirii cu cei doi. Dar negreșit, Godot va veni.

Apar Pozzo și Lucky. Cel dintâi e jucat de Cristian Stanca la modul voit oximoronic. Nu se plasează nicidecum între tiparele frecvent citatei fraze călinesciene „fără cusur în rău”, cum par a-l fi caracterizat versiuni scenice anterioare ale acestui celebru text. E un Pozzo marcat de o bonomie a răului. Are ritmuri diferite, atitudinile personajului sunt contrapunctice, îl scot din convenționalitate. La a doua apariție e un uriaș cu picioare de lut. E defazat, deritmarea îi e mod de caracterizare. Fantezia lui Silviu Purcărete e admirabilă în felul în care i-a cerut lui Pali Vecsei să-l construiască pe Lucky, iar momentul în care personajul „gândește” e rezolvat vizual absolut surprinzător. Dar în toate secvențele sale montarea degajă o expresivitate elocventă, grăitoare în ansamblu și în detaliu. Așa încât recursul lui Beckett spre a ne mai fi prezentat încă o dată marele spectacol al lumii, al tragismului acesteia, fără ca tragismul să fie subliniat cu creion roșu, nu e nicidecum inexplicabil în cazul spectacolului de la Naționalul sibian.

 Fereastra cade la timp

 ȘI MINIȘTRII CALCĂ STRÂMB de Ray Cooney  Teatrul de Stat din Oradea – Trupa „Iosif Vulcan”; Traducerea – Radu Sas; Direcția de scenă și scenografia- Daniel Vulcu; Coregrafia- Kiss Anna Maria; Ilustrația muzical㠖 Daniel Vulcu, Sorin Domide, Florian Chelu; Cu – Richard Balint, Petre Ghimbășan, Sebastian Lupu, Ioana Dragoș- Gajdo, Alexandru Rusu, Pavel Sîrghi, Corina Cernea, Adela Lazăr, Mariana Vasile, Daniel Vulcu; Data reprezentației – 30 martie 2006

 Cam pe neașteptate a pătruns în repertoriul Trupei „Iosif Vulcan” binecunoscuta (tăbăcita!) piesă a lui Ray Cooney care se pare că a devenit, precum odinioară Moartea civilă, colacul de salvare pentru teatrele aflate în dificultate. Adică, după ce ne-a amăgit că ne va oferi Revizorul  de Gogol (un fel de „uite-l, nu e!) ce  apare periodic pe afișul cu promisiuni de la începutul stagiunii, văzându-se la ananghie, diriguitorii artistici au început să caute soluții de avarie. Iar salvarea le-a venit din partea actorului Daniel Vulcu ce și-a asumat riscul de a monta un spectacol a cărui primă menire era să rezolve, cel puțin din punct de vedere contabil, o problemă ivită din pricina unei erori de management. De ce spun că Daniel Vulcu și-a asumat un risc? Fiindcă, deși el este un foarte bun interpret de comedie, cu experiențe notabile în genul bulevardier, și cu toate că a mai semnat regia unor spectacole de cabaret ori pe formula studio, cu totul alta este situația atunci când trebuie să ordonezi din ipostaza de regizor o  materie dramatică extrem de ramificată, construită dintr-o cavalcadă de surprize ce se succed într-un ritm diavolesc (endiablé, cum spun francezii) și să transferi respectivul ritm intrinsec textului într-un spectacol. Dacă nu izbutești să pui bine accentele, să inventezi mereu și mereu momente de un haz nebun care să le depășească în amploare și prin amplitudine pe cele deja consumate, ceea ce trebuie să fie sinonimul prospețimii devine instantaneu fad, plicticos, sufocant. În plus, genul acesta „ușor” al comediei de bulevard nu e nicidecum la îndemâna oricărui actor, cere „meserie”, capacitate de invenție comică, implicare. Multe din  aceste cerințe sunt îndeplinite de spectacolul care, dincolo de valoarea contabilă, o are și pe cea specifică- adică, artistică.

Mecanismul ce asigură progresia comică în piesa lui Ray Cooney e deslușit cu succes și fără erori de gust de actorul-regizor. Și în text, și în spectacol fereastra cu bucluc din hotelul de lux unde junele ministru Richard Willey se pregătește să calce strâmb cu riscuri aparent minore, cade la timpul oportun, iar faptul e confirmat de continuele hohote de râs cu care spectatorii răsplătesc jocul tinerilor actori. Actori care se descurcă bine și foarte bine, în pofida faptului că celor mai multora dintre ei genul acesta al comediei bulevardiere nu le era tocmai familiar. Cu toții își mobilizează resursele de energie și talent, de mobilitate fizică și psihică. Firește că lider rămâne Daniel Vulcu ce și-a rezervat rolul Chelnerului alcoolizat care găsește soluții salvatoare contra unor consistente bacșișuri. Neîndoielnic că Richard Balint, Petre Ghimbășan ( care transferă cu succes pe scenă procedee filmice ce mizează pe utilizarea mimicii) ori Ioana Dragoș-Gajdo și Mariana Vasile se slujesc eficient de avantajele acumulărilor anterioare. Confirmarea că pariul cu publicul a fost câștigat vine însă din evoluțiile celor care până mai ieri li se ofereau doar șanse de gradul al doilea, și mă gândesc la Sebastian Lupu, Alexandru Rusu, Corina Cernea. Un cuvânt de apreciere merită și Adela Lazăr. Dar cel care oferă marea surpriză, mai cu seamă în segmentele fără vorbe ale evoluției sale, e Pavel Sîrghi, excelent în rolul Mortului.

Firește, partizanii marelui repertoriu vor continua să regrete dispariția Revizorului care își tot întârzie sosirea pe scena Teatrului orădean. Am însă îndoielile mele că venirea lui ar fi fost, în conjunctura de față, tocmai dătătoare de satisfacții. Așa încât unui cheltuitor experiment pentru care nu sunt încă pregătite condițiile minimale de succes, îi sunt preferabile momentele de bucurie, de râs necenzurat, „profund neintelectual” pe care le oferă o montare  zis㠄de serviciu” ori „ de salvare” întru edificarea căreia au  contat onestitatea și fair-play-ul. Ceea ce nu înseamnă însă că responsabilii cu „promisiunile” nu trebuie să se gândească nițel mai mult atunci  când le fac. Contrar a ceea ce se crede, memoria publicului nu e tocmai scurtă. Cu atât mai puțin a criticului.

Un manifest artistic

 ADAM GEIST de Dea Loher ; Teatrul „Maria Filotti” din Brăila; Traducerea – Victor Scoradeț; Regia artistic㠖 Radu Afrim; Coregrafia – András Lóránt; Costume – Ambrus Amaryll; Cu – Emilian Oprea, Liliana Ghiță, Liviu Pintileasa, Dan Moldoveanu, Alin Florea, Valentin Terente, Ramona Gângă, Cristian Popa, Cornel Cimpoae, Bujor Macrin, Bogdan Spălatu, Adrian Ștefan, Adrian Iacov, Alexandru Marin, Cosmin Cosma; Data reprezentației – 18 decembrie 2005

 Firește că e nițeluș hazardată  afirmația regizorului Radu Afrim, reprodusă în Cotidianul din 21 ianuarie 2006, (amendată pe bună dreptate de Magdalena Boiangiu în nr. 106 din 2006 al Dilemei vechi)  potrivit căreia teatrul ar fi cea mai înapoiată artă din România, existând însă și o mică adăugire ce proclamă că baletul și opera ar fi încă și mai înapoiate. Or, câtă vreme ești în interiorul sistemului, ba chiar contezi ca un pion de frunte al acestuia, cât ești căutat și poftit de directorii de teatru să montezi spectacole (deci nu ești deloc un simplu figurant) mai natural e să te întrebi ce ai făcut tu pentru ieșirea dintr-o atare situație, dacă ea e una chiar reală. Iar spectacolele adevărate pe care Radu Afrim le-a montat în decursul anului trecut – și mă gândesc la Cheek to cheek  de la „Nottara”, la Adam Geist de la Brăila ori la Plastilina de la Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești-  deși diferite valoric, nu sunt nicidecum „înapoiate”.

Adam Geist  pare a fi piesa cea mai semnificativă a scriitoarei germane Dea Loher, intrată în circuitul teatral românesc grație traducătorului Victor Scoradeț. Nu știu dacă piesa e , așa cum se pronunță undeva un confrate, „o tristă și frumoasă poveste  de dragoste gay”. Deși respectivul episod gay  e unul de substanță în economia piesei, cred că textul înseamnă mai mult decât atât. Așa încât, cred că mai potrivit ar fi să spunem că Adam Geist e o tristă poveste și din lumea marginalilor. Care sunt duri, răi, aparent fără inimă, mereu gata la rău și la rele, frecventează cu pasiune  les milieux louches,  consumă și trafichează droguri, chiar comit crime și totuși nu sunt lipsiți de sentimente, chiar dacă aceste sentimente îi conduc să aibă relații ce par împotriva normalului. Piesa aceasta ce istorisește povestea unui tânăr predestinat răului, cu un nume ce permite tot felul de speculații demne să arate cât de cult îi e comentatorul, subliniază ideea că soarta îți poate rezerva și momente în care te poți arăta altfel. Iar Adam Geist se arată altfel, cald și sensibil, când se întâlnește cu un tânăr indian (deci și el un marginal), singura persoană din viață care îi dăruiește dragoste și înțelegere. Ea i-a oferit lui Radu Afrim  șansa de a realiza un spectacol-manifest. Găsim în caietul-program al montării de la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila numeroase mărturii în acest sens ale directorului de scenă. Prima glăsuiește în felul următor: „Sunt un artist liber. Renunț la orice efort de a menaja pe cineva din scenă ori din afara scenei, la orice formă de corectitudine politică sau estetică, mă însoțesc doar cu oamenii care sunt interesați de aceeași zonă de performanță ca și mine”. O alta proclamă - „Adam Geist (-ul meu) nu e un spectacol despre violență. El e un spectacol violent. Am încercat să evit emoția „sublimat㔠prin artă de care se pare că teatrul nostru nu mai scapă și căreia, nu o dată, i-am căzut victimă ca regizor”. E cât se poate de adevărat că spectacolul de la Teatrul „Maria Filotti” din Brăila e unul violent, dar tot la fel de real e că el e unul de artă autentică. O artă ce se exprimă prin mijloace corporale și mai puțin prin psihologic, aici contând coregrafia sau, mai curând, mișcarea scenică gândită de András Lóránt. O artă întru exprimarea căreia Radu Afrim și-a aflat mulți însoțitori. Firește, primii sunt cei aflați pe scenă. Căci indiferent dacă nu îți place piesa, ceea ce nu e cazul meu, nu poți să nu observi că Teatrul „Maria Filotti” i-a pus la dispoziție regizorului o trupă devotată ce aspiră cu temei la omogeneitate, că în demersul său Radu Afrim și-a găsit aliați atât în zona ei tânără (Emilian Oprea îl joacă foarte bine pe Adam Geist iar Ramona Gângă e o remarcabilă interpretă a Fetei) cât  și în cea matură. Liliana Ghiță, bunăoară, lasă o foarte bună impresie în secvența interpretării șansonetei, tot la fel cum e de observat devotamentul contribuției lui Bujor Macrin. Publicul tânăr e și el un însoțitor deloc de nebăgat în seamă pe care contează Radu Afrim. Tinerii aderă la montare, iar cum eu am văzut spectacolul la vreo două luni de la premieră pot depune mărturie că am văzut spectatori ce știau replicile aproape pe de rost. Tinerele îl adoră pe Emilian Oprea, îl divinizează pe Cristian Popa, interpretul Indianului  Aka  Sunkan Wankan, care nu e doar un băiat frumos, ci dă semne a fi un actor adevărat care, după  ce își va fi soluționat dilemele legate de alegerea unei eficiente paste de dinți și va fi aflat Secretul Mariei, sunt absolut sigur că își va găsi locul pe scenă. Cuvinte de laudă merită ,firește, și ceilalți interpreți- Liviu Pintileasa, Dan Moldoveanu, Alin Florea, Valentin Terente, Cornel Cimpoae, Bogdan Spălatu, Adrian Iacov, Adrian Ștefan, Alexandru Marin, Cosmin Cosma, tot la fel cum un omagiu i se cuvine și directoarei Teatrului, Veronica Dobrin, destoinic manager care tare bine ar fi să fie lăsată să-și vadă de treaba pe care o face foarte bine, în loc să fie șicanată de tot felul de „democrați” răspopiți. Sigur că sunt, vorba lui Tocilescu, „domni cu costum și pălărie” ce pleacă revoltați chiar în timpul spectacolului. Lucrul acesta nu trebuie să-i necăjească nici pe regizor, nici pe interpreți, nici pe directoare. Ba chiar să-i bucure căci e un semn sigur că și-au atins țelul. Știu că pe Radu  Afrim îl sperie unanimitatea. La fel și pe mine. De aceea, uneori nu am lăudat spectacolele sale. Acum o fac fiindcă realmente merită, nu pentru că aș vrea să fiu considerat ca unul care în sfârșit a intrat în rândul criticilor open minded.

Apelul la omenesc

 PLASTLINA de  Vasili Sigarev; Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești; Traducerea – Isolda Vîrsta; Regia, sound design și fotografii de scen㠖 Radu Afrim; Scenografia- Ștefan Caragiu; Obiecte din plastilin㠖 Iris Spiridon; Cu – Alin Teglaș, Romulus Chiciuc, Elena Popa , Raluca Zamfirescu, Andrei Vasluianu, Karl Baker, Ioan Coman, Otilia Pătrașcu; Lorena Ciubotaru, Dragoș Câmpan, Lucia Ștefănescu, Florica Dinicu, Cristina Moldoveanu, Alexandru Pandele, Tudor Smoleanu, Carmen Ciorcilă, George Angelescu, Sebastian Nicolae; Data reprezentației – 20 ianuarie 2006

 Atunci când e vorba despre o piesă a unui autor contemporan cu care faci cunoștință prin spectacol, așa cum mi s-a întâmplat mie cu Plastilina de Vasili Sigarev, e normal ca montarea să fie cea care influențează deopotrivă judecata de valoare cât și unghiul de lectură. Am aflat despre Plastilina grație spectacolului realizat de Vlad Massaci la Teatrul Național „Radu Stanca” din Sibiu, textul tânărului dramaturg rus (născut în l977 și crescut în vremea Glasnostului  și Perestroikăi ) ajungând acolo pe filieră germană. La Teatrul „Toma Caragiu” din Ploiești aceeași partitură e pusă în scenă după  o traducere din rusește într-un spectacol ce are meritul de a genera în sufletul celor ce îl văd o multitudine de stări emoționale și de tensiuni conflictuale, de regizorul Radu Afrim. Evit pe cât se poate (dar văd că nu se prea poate) comparația între cele două montări  nu fiindcă acum, după ce am văzut-o pe cea de la Ploiești , aș putea crede că am fost prea generos în aprecieri față de reprezentația sibiană. Sigur e un singur lucru. Și anume că, deși miezul unei piese rămâne același, că numai în situații extreme (ceea ce nu e cazul acum) un spectacol îi modifică substanțial esența, căile către acest miez pot să difere radical. Atât Vlad Massaci cât și Radu Afrim aduc pe scenă o lume viciată, perversă pe care o generează și cultivă sărăcia lucie din cartierele hruscioviste supraviețuitoare în era postsovietică. În ambele spectacole, față în față cu această lume se află tânărul Maksim, copil orfan, hipersensibil, crescut de o bunică ușor ciudată. El nu doar că se refugiază într-un univers fals, de plastilină, pe care și-l construiește singur, ci este un om de plastilină. Căci cu toate că nu e deloc pregătit să-i facă față acestei lumi ce exclude dragostea, solidaritatea, înțelegerea, compasiunea, în care totul se tranzacționează, Maksim ar vrea să aibă prieteni, ba chiar crede că îi are în persoana lui Lioha, să aibă dezinvoltură, să le semene celor de vârsta sa. Iar acestui om cu totul aparte viața îi joacă  feste astfel încât el ajunge să plătească prețul suprem.

În spectacolul de la Sibiu, Vlad Massaci îl prezenta pe Maksim în distribuție complementară cu pretinsul său prieten, Lioha. La Ploiești, cu sensibilitate și delicatețe, cu infinită grijă față de detalii (așa cum s-a mai întâmplat în spectacolul de la „Odeon”  cu  De ce fierbe copilul în mămăligă ), Radu Afrim îl plasează pe Maksim mai curând în distribuție contrastivă față de Lioha, cel dispus la lașitate și la compromisuri, atitudini indirect încurajate de propria familie. Relația dintre cei doi devine astfel una foarte complexă, iar meritul evidențierii ei revine actorilor Alin Teglaș și Romulus Chiciuc, doi tineri pe care i-am văzut până acum numai în roluri episodice. Nu încape îndoială că Alin Teglaș  e el însuși un om foarte sensibil. Că în pofida a ceea ce credea Diderot în Paradoxe sur le comédien, sensibilitatea nu i-a făcut deloc rău actorului. Nu e nimic telenovelistic, nimic în plus în jocul lui Alin Teglaș, ci doar un firesc, o naturalețe ce te face să te simți solidar nu doar cu personajul, ci și cu interpretul său. Căci jocul lui, asemenea întregului spectacol, te răscolește profund.

Montarea e din categoria acelora în care, în chip extrem de subtil, sensibilitatea se învecinează cu caricatura, în care distanțarea e sublimată în sentiment și duioșie. Și în care vedem o trupă actoricească din ce în ce mai bună, mai omogenă, fapt ce i se datorează în mod deosebit directorului Teatrului, Lucian Sabados, ce se dovedește a fi un autentic constructor. Elena Popa e admirabilă în rolul Bunicii. Actrița strălucește din nou într-un rol de compoziție, așa cum s-a mai întâmplat în Casa Bernardei Alba ori în Trei surori, amândouă montările  fiind realizate la Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe în regia aceluiași Radu Afrim. Și tot  sub bagheta lui Radu Afrim, Elena Popa  a înregistrat un remarcabil succes în spectacolul Nevrozele sexuale ale părinților noștri.  Totul e ca evoluțiile actriței să se situeze la cote valorice asemănătoare și sub conducerea altor directori de scenă. Romulus Chiciuc e foarte bine ales pentru rolul Lioha și răspunde fără cusur solicitărilor regizorale. Șarjează atât cât trebuie Raluca Zamfirescu în rolul Profesoarei. I-am mai remarcat din distribuție pe Ioan Coman, Otilia Pătrașcu, pe Tudor Smoleanu (al cărui joc e o replică bine proiectată la cel al Ralucăi Zamfirescu), pe veteranul Alexandru Pandele, dar și pe copilul George Angelescu. În cazul celorlaltor interpreți poate că  ar mai fi fost de lucrat la acordul fin.

În orice caz, întâlnirea cu spectacolul Plastilina de la Ploiești e importantă pentru orice spectator. Pentru omenescul din el, un omenesc pe care regizorul îl invită să iasă dintre paranteze. Iar mie montarea mi-a demonstrat  că nu m-am înșelat atunci când am comparat textul cu un roman pe care l-am citit cu drag în copilărie, Băieții pe strada Pál.