Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 4 (485) aprilie 2006

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Teatrul spaniol contemporan

Îndată după apariția cărții Cătălinei Buzoianu, Mnemosina, bunica lui Orfeu, Fundația Cultural㠄Camil Petrescu” și Revista Teatrul azi ne oferă o nouă plăcută surpriză publicând antologia Teatru spaniol contemporan, întocmită de Ioana Anghel și de Andreea Dumitru. E de observat că asistăm la un proces de dezvoltare a preocupărilor pe care îl întreprind coeditorii căci, dacă volumul semnat de Cătălina Buzoianu deschidea seria Eseuri, cronici, însemnări teatrale, cel asupra căruia mă pregătesc să zăbovesc în rândurile următoare e uvertura colecției Dramaturgi de azi. Firește, nu ne rămâne decât să sperăm că eforturile Floricăi Ichim și ale colaboratoarelor sale vor fi receptate și apreciate ca atare și- de ce nu?- sprijinite de sponsori ce vor avea  revelația că pe lumea aceasta mai există și teatru de care foarte mulți oameni au încă nevoie.

Unei nevoi reale, subliniată ca atare de temeinica și bine conceputa prefață O generație fără temeri scrisă de Andreea Dumitru, îi răspunde această antologie. Nevoie de informare, dar și nevoie ce ține de practica scenică nemijlocită. Iar dacă ținem seama de faptul că piesa Auto de Ernesto Caballero a fost reprezentată de curând într-un spectacol regizat de Claudiu Goga la Teatrul „Bacovia” din Bacău, piesa După ploaie de Sergi Belbel a fost jucată și figurează în repertoriul activ al Teatrului „Sică Alexandrescu” din Brașov (regia spectacolului îi aparține lui Dan Vasile), că Hamelin a fost reprezentată într-un spectacol-lectură coordonat de același Claudiu Goga, spectacol integrat celei mai recente ediții a Festivalului de dramaturgie contemporană de la Brașov și mai punem la socoteală detaliul că, ne place ori nu ne place, avem suficiente indicii să spunem că din fire teatrul românesc nu e tocmai foarte receptiv la noutățile din dramaturgie, această primire favorabilă promptă a unor piese din  antologie confirmă deja utilitatea cărții.

E greu de spus dacă dramaturgii antologați în volum aparțin, fie și numai din punct de vedere biologic, unei singure generații. Ernesto Caballero s-a născut în l957 iar Juan Mayorga în 1965. Stilurile, modalitățile înseși de a concepe scrisul pentru scenă, funcțiile și rosturile teatrului diferă de la un dramaturg la altul, în pofida faptului că nici unul nu imaginează literatura dramatică ruptă de ideea de reprezentare. Ernesto Caballero e în chip evident îndatorat dramaturgiei existențialiste de tip sartrian (sau cel puțin așa cred că sunt îndreptățit să afirm după lectura piesei Auto scrisă în 1993), catalanul Sergi Belbel, probabil cel mai cunoscut dramaturg spaniol de azi, practică în După ploaie  un realism doar aparent clasic, în fond extrem  de modern în structura de adâncime a partiturii, Juan Mayorga se slujește de prelucrate procedee brechtiene pentru edificarea unui text de mare complexitate căruia cu greu îi poți identifica un loc sigur într-o paradigmă simplificatoare (Hamelin), Yollanda Pallin în Motivele lui Anselmo Fuentes și Rodrigo Garcia în percutantul Agamemnon recurg la procedee violente spre a se adresa contemporaneității, asta în vreme ce Antonio Alamo e adeptul unui teatru politic de mare forță făcând apel la parabola istorică. Piesa sa, Bolnavii, se petrece în cea mai consistentă parte a sa la „curtea” generalissimului Stalin,  în ultimele zile ale domniei sângerosului dictator (prezentat în actele anterioare în raporturile sale cu mai marii Europei, după moartea lui Hitler, piesa  susținând implicit ideea potrivit căreia comunismul ar fi fost marele învingător din cel de-al doilea război mondial). Actul al treilea intitulat Hamlet trăiește la Kremlin, înfățișează clipele ce pregătesc transferul de putere dinspre Stalin către Hrusciov și complicitățile care guvernează astfel de acte în societățile totalitare. Dacă ne amintim că Juan Mayorga e autorul unei piese intitulate Scrisori de dragoste către Stalin încep să apară cu limpezime similitudinile de preocupări. Căci aparținând ori nu unei unice generații, (intrarea în specioasa discuție a definirii acestui concept nu face obiectul însemnărilor de față) toți scriitorii antologați în volum au cunoscut dictatura franchistă și etapele trecerii de la totalitarism spre libertate, fapt ce poate fi identificat, fie și numai subliminal, în textele lor.

Modelul Huis clos e cât se poate de clar în piesa lui Ernesto Caballero, Auto. O soție îndrăgostită de propria-i bucătărie superutilată, o cumnată nu tocmai animată de sentimente de cumințenie absolută față de un soț mai curând pasionat de propria-i mașină și o autostopistă practicantă a celei  mai vechi meserii din lume cad victimele unui accident de circulație. Deși textul conține câteva semne premonitorii, doar în final vom afla că cei patru se află în spațiul ultimei stații, în anticamera Infernului. După ploaie de Sergi Belbel (pe care am analizat-o mai pe larg în cronica de spectacol publicată în Familia nr. 10 din 2005) e o nedidactică pledoarie în favoarea autenticității raporturilor interumane, a căderii măștilor tot mai sofisticate purtate într-o societate a eficienței, dar parcă și a indiferenței față de cei din jur, a ipocriziei și a dedublării. În Motivele lui Anselmo Fuentes, Yolanda Pallin nu se dovedește nicidecum adepta stilului „feminin” căruia îi opune unul provocator, pattern-ul Artaud, Beckett, Pinter fiind inventiv exploatat în intimitatea unei piese ce exploatează pirandelliana temă a căutării propriei identități. Bolnavii  lui Antonio Alamo reconstituie caleidoscopic fragmente de istorie recentă ce, firește, au reverberații reale și în spațiul românesc ce a cunoscut experiențe traumatizante de pe urma jocurilor de putere ale marilor lideri europeni. Despre Rodrigo Garcia aflu (din nota introductivă bogată în informații întocmită, ca toate celelalte cu maximă rigoare de Andreea Dumitru) că ar fi, poate, cel mai controversat dramaturg spaniol al zilelor noastre. Lungul monolog Agamemnon e, după părerea mea, o monodramă de zile mari, cu un perfect dozaj al ritmului, o ofertă textuală dintre cele mai provocatoare pentru un actor și un regizor adepți ai unor iconoclaste formule de expresie scenică, pasionați de implicarea multimediei în spectacolul teatral. În sfârșit, incizia socială și morală pe care o practică Juan Mayorga în Hamelin (un text ce pornește de la o parabolă istorico-mitică) e răscolitoare. Nu e de remarcat doar curajul de a pătrunde în spațiul interzis al pedofiliei, al complicităților pe care aceasta se bazează, exploatând naivități reale ori trucate, ci și felul în care scriitorul avansează probleme ce țin de moralitatea actului jurnalistic în abordarea unei probleme de imensă sensibilitate.

Toți cei șase scriitori de teatru prezenți între coperțile acestei antologii dovedesc o matură gândire artistică și o autentică dorință de a fora în straturile actualității din examinarea căreia extrag semnificații neașteptate. Găsim în carte texte de un puternic magnetism, remarcabil valorat de traducerile de foarte bună calitate, cu grijă pentru specificitățile scenei, semnate de Ioana Anghel, Luminița Voina – Răuț, Delia Prodan și Iulia Buttu.