Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 3 (484)

martie 2006

CUPRINS

 

Editorial

Ioan Moldovan – Cultura și pelerinajele birocratice

Asterisc de Gheorghe Grigurcu 

Sertarele exilului de Norman Manea

Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef

Ironia sorții ca lege românească

Triptic de Al. Cistelecan

Al. Mușina, Virgil Podoabă, Mircea A. Diaconu

Cronica literară

Ioan Moldovan – În căutarea corpului (Ștefania Hănescu, Rodica Brad Păuna)

Marius Miheț – Debutul se amână (Ioana Baetica)

Galeria cu poeme alese

Adrian Alui Gheorghe, Tudor Arghezi, George Bacovia, Cezar Baltag, Ion Barbu,

Lucian Blaga, Ana Blandiana, Emil Botta, Ion Caraion, Paul Celan, Ruxandra Cesereanu, Vasile Copilu-Cheatră, Traian T. Coșovei, Ioan Budai-Deleanu, Mircea Dinescu, Ștefan Aug. Doinaș, Mihai Eminescu, Radu Gyr, Cezar Ivănescu, Mariana Marin, Virgil Mazilescu, Ioan Moldovan, Ion Mureșan, Gellu Naum, Aurel Pantea, Nicolae Prelipceanu, Cornelia Maria Savu,

Nichita Stănescu, Daniel Turcea, Alexandru Vakulovski, Ienăchiță Văcărescu

Criterion de Alex Cistelecan

Incertitudinea sensibilă la Gheorghe Crăciun

Ancheta Familia - Feluri de teatru, feluri de critică

Mircea Morariu - Argument: "Vorbești, vorbești, atâta știi să faci!"

Magdalena Boiangiu - Critica teatrală și contextul ei

Alice Georgescu - Teatru în ring

Cristina Modreanu - Liste paralele...

Andreea Dumitru - Critică nouă și reflexe mai vechi

Oltița Cîntec - Post- sau neo- cu iz de -isme

Carmen Stanciu - Incursiuni în universul teatrului-dans

Gina Șerbănescu - Abordarea critică a fenomenului teatru-dans

Arte

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Parodia fără frontiere de Lucian Perța