Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

GALERIA CU POEME ALESE

 

Aceasta a fost invitația

 

Revista FAMILIA intenționează pentru numărul 3/ 2006 să publice o antologie de Poeme alese. Vă invităm să ne trimiteți unul dintre poemele dv. preferate aparținând unui poet român, indiferent din ce perioadă a istoriei poeziei noastre. Un poem la care, măcar mental ori/și afectiv, reveniți periodic, pe care v-ar plăcea să-l împărtășiți cu alți iubitori de poezie, poeți ei înșiși ori doar pasionați cititori/ascultători. Trimiteți-ne, așadar, poemul dv. preferat (la această oră, în acest timp, anotimp, an, în acești ani) și o frază de dv. inventată (hai, două-trei, maximum) prin care să sugerați de ce ați ales poemul ale.

Au fost aleși:

Adrian Alui Gheorghe, Tudor Arghezi, George Bacovia, Cezar Baltag,

Ion Barbu, Lucian Blaga, Ana Blandiana, Emil Botta, Ion Caraion,

Paul Celan, Ruxandra Cesereanu, Vasile Copilu-Cheatră, Traian T. Coșovei, Ioan Budai-Deleanu, Mircea Dinescu, Ștefan Aug. Doinaș,

Mihai Eminescu, Radu Gyr, Cezar Ivănescu, Mariana Marin,

Virgil Mazilescu, Ioan Moldovan, Ion Mureșan, Gellu Naum,

Aurel Pantea, Nicolae Prelipceanu, Cornelia Maria Savu,

Nichita Stănescu, Daniel Turcea, Alexandru Vakulovski,

Ienăchiță Văcărescu

 

"Iar eu spun că, nu numai în cele doftoricești, dar în multe meșteșuguri mai lămurite, norocul își are bună parte. Avântările poeziei care răpesc și scot din sinea sa pe făuritor, de ce nu le-am pune pe seama norocului său, deoarece el singur ne mărturisește că întrec priceperea și putințele lui și îi vin de aiurea, nicidecum în stăpânirea lui nu sunt. Maeștrii cuvântului nici eu nu socot a fi stăpâni pe mișcările și frământările uimitoare, care-i împing dincolo de cele gândite de ei. Aidoma cu zugrăvirea care uneori are trăsături purtate mai presus de cele încăpute în minea și în știința zugravului, fiind însuși el adus a se mira și uimi de ele. Dar soarta ne arată și mai limpede multul dăruit din al său în toatre acele făuriri, ale căror farmec și frumuseți se văd nu numai înălțate peste cele gândite, dar și în afară de știrea făuritorului. Un cititor priceput găsește adesea în scrierile altuia altă desăvârșire decât cea vroită și înțeleasă de întocmitor și-i împrumută împliniri și înfăptuiri mai bogate."

Michel de Montaigne, Eseuri

Adrian Alui GHEORGHE

Hai, Reiner!

 

Întâi și-a refuzat numele. Se numea Reiner.

Sau se numea Dimitrie?

Sau poate Iacinto, un nume neobișnuit

printre locuitorii tot mai

abstracți ai unei lumi care se înghesuia

să urce în cer. Sau se numea

Ezra.

Ezra se numea și casa în care locuia și

strada

și tara                                

și continentul …

Sau nu. Se numea pur si simplu Paul.

Paul e un nume pe care moartea

nu-l vede prea lesne, ea vine și zice:

Unde este Paul?

Dimitrie zice:

Nu știu unde este Paul!

Reiner zice: Paul descarcă luna în curte!

Carlos zice: Paul e obosit, Paul doarme cu femeia lui

și femeia lui

tocmai visează și Paul merge înainte și face loc visului

să intre în lume!

Omar, care tocmai trecea pe acolo,

zice morții: Paul s-a dus dimineața

în târgul de câini

să-i învețe să urle ca oamenii!

Yannis s-a apropiat de moarte

și i-a zis: Paul este Reiner sau

e chiar Iacinto.

Iacinto i-a spus morții:

Paul e Edgar!

L-am văzut eu pictându-l

pe Edgar

ca să se ascundă!

Piotr zice: Paul

nici n-a trecut azi pe aici,

el vine foarte rar pentru că

însămânțează cu nisip

câmpiile de la est …!

Atunci moartea zice:

Vei merge cu mine tu, Reiner,

după aia vii și tu Ezra

după care vii și tu Dimitrie

te pregătești și tu Federico

și dacă între timp nu apare Paul

vii și tu Iacinto

și tu Carlos

și tu Piotr

și dacă Paul nu termină de descărcat luna în curte

vii și tu Alexandru

și tu Emanuel

și tu Iustin

și dacă pământul

nu-i tot însămânțat cu nisip vii și tu

Olivian

și tu Christian

și tu Aurelian

și tu Horst

și dacă femeia lui Paul încă visează

limba inorogului mângâindu-i coapsele

vii mai întâi tu Ioachim apoi vii tu

Patrick apoi tu Boris și până vine Paul

din târgul de câini cu mâinile zdrențuite

de mușcături

până se spală de sânge

vii tu Alvin

și tu Eduard și tu Antonio

și până Paul se desparte de Edgar cu care

a întemeiat o biserică pentru frica lor

vii tu Nicanor și tu Yukio și tu Reiner …

Dar pe mine, zise Reiner,

m-ai mai chemat o dată.

 

Nu-i nimic, zise moartea,

dragă Reiner,

trebuie să înțelegi că toate astea sunt aleatorii

dacă apare între timp Paul schimbăm

ordinea, uite, vezi cum trece un cântec

prin gușa unei păsări ca un glonte

nu știi în sângele cui se va opri

sau dacă soarele se face iarăși cuvânt ca

la început îți dai seama ce grea devine șoapta

și cum ai să poți respira

dintr-un văzduh ca un cap de marinar smuls

cu tot cu coșul pieptului … ?

Hai, Reiner!

 

Adrian Alui Gheorghe: Dragă Ioan Moldovan, dacă aleg un poem propriu, te superi? Nu sunt narcisist, toată viața (multă, puțină) am trăit pentru ceilalți, cu voluptate, dar acum prefer „să mă sacrific pe sine”, ca să nu rănesc orgolii, vanități, prietenii, clasamente, reguli, sensibilități. Recent am și tipărit o antologie de „Poezii alese”, așa că dacă am ales o dată, de ce nu aș mai alege încă o dată, din materialul avut la îndemână, pentru „Familia” ta și a noastră…? Ca să evit interpretările, ca să nu intru în capcană pe care ne-o întinzi, aș fi ales „Cântarea Cântărilor”, vreun Psalm din „buchetul lui David”, un text popular românesc (gen „Foaie verde spic de pâine…”), vreun poem moralizator din Ioan Iacob Hozevitul, aș fi trecut peste „Oda” (mereu în metru antic!) a lui Eminescu, devenită șlagăr. De ce nu „Plumb”-ul lui Bacovia? De ce nu orice din Stelaru, Tonegaru, Voronca? De ce nu „Moartea căprioarei” de Labiș? Apoi: Ion Mureșan, Mazilescu, Nichita (cum, care Nichita?), Daniel Turcea, George Vulturescu, Nichita Danilov, Marin Sorescu, Echim Vancea, Ion Mircea, Mihail Gălățanu, Lucian Vasilescu, Ioan Moldovan (de ce mă întrebi care Ioan Moldovan?), Gellu Dorian, Aurel Dumitrașcu, Dan David, Liviu Ioan Stoiciu, Adrian Popescu, Cassian Maria Spiridon, Lucian Vasiliu, Radu Verman, Emil Galaicu, Eugen Suciu, Alexandru Mușina, Constantin Acosmei, Mircea Cărtărescu, Radu Florescu, Șerban Foarță, Mircea Dinescu, Vasile Dan, Vasile Proca, Lucian Alecsiu, Liviu Georgescu, Sorin Roșca, Nicolae Coande, Marta Petreu, Magda Ghica, Daniel Bănulescu, Cezar Ivănescu, Ioana Dinulescu, Ștefan Augustin Doinaț, Dumitru Chioaru, Dan Coman, Vasile Vlad, Cristian Simionescu, Mihai Curtean… Mi-e groază că acum omit o mulțime de nume care m-au hrănit cu poezie atâția ani! Dar ca să mă consolez pot spune că toți cei pe care nu i-am numit sunt intrați atât de adânc în inima mea, încât s-au topit în sensibilitatea mea, au devenit parte din eul meu abulic…! Obsesii? Un text la care mă întorc de fiecare dată când am nevoie de poezie? Închid cartea și ies în stradă. Aici se poate întâmpla orice. De asta, poemul pe care îl propun, „Hai, Reiner!”, a apărut în volumul „Gloria milei” (Cartea Românească, 2003) dar am avut impresia, la un moment dat, că m-am născut „ca să îl transcriu”…!     

 

***

Tudor ARGHEZI

Horă de băieți

 

Într-o țară care-a fost

Era mare cel mai prost.

     Bi-ba, ba-ba

     Li-ba, la-ba.

Țara unde-i bun tutunul

Avea proști unul și unul.

     Bi-bo, bo-bi

     Ri-bo, ro-bi.

Cine o-leacă-avea de cap

Și-l punea după dulap.

     Hu-hu, bu-hu

     Bu-hu, hu-hu.

Pentru că omul cel mare

Se-alegea după picioare.

     I-ha, ba-ha

     Ba-ha, i-ha.

Umblau solii prin norod

C-un carâmb și-un calapod.

     Lu-la, la-lu

     Vi-va, va-lu.

Și cinstirea ți se dă

După talpă și pingea.

     Da-du, du-da

     Ga-gu, gu-da.

Dar deștepții fiind prea mulți,

Au rămas pe drept  desculți.

     I-ha, pa-pa,

     Pa-pa, i-ha.

Am o minte, vai de mine,

Și mă face de rușine.

     Cio-ca,bo-ca,

     Bo-ca, cio-ca.

Spune tu, pe ce-i cunoști

Dintre proști pe cei mai proști?

     Zu-ri, zu-ra

     Zu-ra, zu-ri.

După chică sau chelie?

După unghii sau simbrie?

     Pa-vu, ga-vu,

     La-vu, la-vu.

Fiincă, vezi, mai-marele

Și-ascunde picioarele.

     Tra-la, la-la

     La-la, la-la.

 

Simona Grația-Dima: La ora aceasta îmi sună bine, uimitor de bine, Horă de băieți de Tudor Arghezi, deși în general prefer poezia metafizică. Poate nu greșesc prea mult afirmând că nici aceasta nu face excepție prea mult. În ceea ce pare material, apăsat cantitativ, Arghezi camuflează o întreagă tragedie a paradoxului care nu e deloc lipsită de spiritualitate, ba chiar bate foarte departe.

  

Rada

 

Cu o floare’n dinți

Rada-i un măceș cu ghimpi fierbinți.

Joacă-n tină

Cu soarele’n păr, ca o albină.

Se-apleacă, se scoală, sare,

Cu sălbile zornăitoare,

Ca niște zăbale spumate.

Se încovoaie pe jumătate,

Oprește șoldu’n loc, zvârle piciorul

Spre pâlcul, în cer, unde Săgetătorul

Aține noaptea drumul vulturilor de-argint.

 

Și-a dezvelit sărind

Bujorul negru și fetia.

Par’că s’a deschis și s’a închis cutia

Unui giuvaer, de sânge,

Aș pune gura și-aș strânge.

 

Statuia ei de chihlimbar,

Aș răstigni-o, ca un potcovar

Mânza, la pământ,

Nechezând.

Spune-i să nu mai facă

Sălcii, nuferi și ape când joacă.

Și stoluri și grădini și catapetesme.

Sunt bolnav de miresme.

Sunt bolnav de cântece, mamă.

Adu-mi-o, să joace culcată și să geamă!

 

Nicoleta Salcudeanu: E ca un plesnet de bici, cuvintele nu se caută, vin în rafale scurte, de respirație. E ca o ideogramă scrijelită nervos, dintr-o mișcare, în tuș negru.

 

Psalmul de taină

 

O, tu aceea de-altădată, ce te-ai pierdut din drumul lumii!
Care mi-ai pus pe suflet fruntea și-ai luat într-însul locul mumii,
Femeie răspândită-n mine ca o mireasmă-ntr-o pădure,
Scrisă-n visare ca o slovă, înfiptă-n trunchiul meu: săcure,
Tu ce mi-ai prins de cântec viața cu brațe strânse de grumaji
Și m-ai oprit ca să mi-o caut la tine-n palme și-n obraji
Pe care te-am purtat brățară la mâna casnică-a gândirii.
Cu care-am năzuit alături să leagan pruncul omenirii.
Pur trandafir, bătut în cuie de diamant, pe crucea mea
Și care-n fiece mișcare pierzi cu-o petală câte-o stea.
Pământ făgăduit de ceruri cu turme, umbră și bucate.

Tu care mi-ai schimbat cărarea și mi-ai făcut-o val de mare,
De-mi duce bolta-nsingurată dintr-o vâltoare-ntr-o vâltoare,
Și țărmii-mi cresc în jur cât noaptea, pe cât talazul mi se-ntinde
Și ai lăsat să rătăcească undele mele suferințe;
Unde ții mâinile să-ntoarcă în aer căile luminii?
Unde sunt degetele tale să-mi caute-n cunună spinii?
Și șoldul tău culcat în iarbă, pe care plantele-l cuprind
Și-ascultă-n sânul tău suspinul iubirii, cucerit murind?

Tu ce nfiori pe șesuri plopii când treci din creștet la picioare,
Și prinzi de tot ce te-ntâlnește o plasă caldă de răcoare.
Tu ce scrutezi, scoțându-ți sânii pe jumătate din vestminte
Ca să-i sărute focul gurii, cuprinși de mâini cu luare-aminte,
Pustia vremii, străbătută de șoimi de scrum și de nisip,
Cărora vântul le-mprumută o-nfățișare fără chip;

Tu te-ai pierdut din drumul lumii ca o săgeată fără țintă,
Și frumuseațea ta făcută pare-a fi fost ca să mă mintă.
Dar fiindcă n-ai putut răpune destinul ce-ți pândi făptura
Și n-ai știut a-i scoate-n cale și-a-l prăvăli de moarte, ura;
Ridică-ți din pământ urechea, în ora nopții, când te chem,
Ca să auzi, o! neuitată, neiertătorul meu blestem.

 

Răzvan Țupa: Aș alege psalmul cel mai senzual din seria argheziană. O limbă română aflată într-un moment de incredibilă expresivitate are ca rezultat un poem capabil să stabilească o relație directă, credibilă, între o dramă intimă și sensuri ontologice.

***

George BACOVIA

Igienă

 

Ea crede c’aș fi atacat...

Și când o sărut se teme,

Dar sclavă plăcerii, ea geme

Și cere un lung sărutat.

 

Pe urmă, când spasmul a dispărut,

Își udă’n parfum o batist㠖

O pune pe gură, și tristă

Ea șterge un ftizic sărut.

Informativ

Un manifest,

Iarmaroc

De principii,

S’a oploșit

În cetate, –

– Noi nu mâncăm

Brânză,

Ci fructe.

Noi nu complicăm

Manifestul,

Comunicăm

Cu partizani.

 

Virgil Mihaiu: Optez pentru două miniaturale poeme de George Bacovia, întrucât implicarea mea în sfera poesiei i se datorează acestui „solitar, / Ce-a râs amar / Și-a plâns mereu.”

Vizită

Veacul m-a făcut

Atât de cult

Încât mă uit

Peste oameni.

Am învățat atâtea

În timpul din urmă,

Că suntem

La un punct însemnat.

S-ar putea face

Multe reforme.

Mă gândeam singur.

Eram fără nimeni.

Și tocmai azi

Au venit musafiri.

–Tu ce dai, eu ce dau...

A, de când nu ne-am văzut.

 

Ion Pop: Între extremele stărilor sufletești dominante acum pentru mine, îmi pare că două, nu unul, ar fi poemele ce le-ar putea, cât de cât, aproxima. Iată-l pe cel dintâi – o „stanță burghez㔠a lui Bacovia, din placheta publicată în 1946. Se numește Vizită. Cred că poezia nu are nevoie de prea multe comentarii. Mă  simt foarte apropiat de aceste versuri „sărace”, în nuditatea lor strictă, de carnet obosit, în ironia în fond dureroasă la adresa condiției de poet-spectator la o lume pe care abundența sloganurilor reformiste n-o face mai puțin derizorie, lipsită de consistență.  Veac, omenire, cultură înaltă, însemnătate a „punctului” unei evoluții proclamate în sensul progresului reformist – multitudine de repere concentrate pe cea mai mică suprafață posibilă de text – sunt subminate, de la debut, de emfaza mimată a superiorității intelectuale, a unui orgoliu întemeiat pe baze dintre cele mai precare, de care subiectul contemplator e perfect conștient. Frânturi de clișee propagandistice reciclate sunt imediat puse în contrast cu solitudinea „gânditorului”, radicală și absolută, devenită frapantă prin accentuarea voit redundantă a sentimentului absenței în sintagma, aparent incorectă, în care prepoziția lipsei și adverbul ei se asociază surprinzător: „fără nimeni”. Dublură a golului cu atât mai expresivă cu cât urmează sugestiei (false) a cantității, a belșugului de calități, fapte, proiecte: atât de, atâtea, multe... – trecute, ce-i drept, în ultimă instanță, în regimul supoziției, al unui incert optativ. Și nu se putea găsi un final mai apt să sugereze – sub același semn dureros-ironic – comunicarea, ieșirea din singurătate, convivialitatea. Căci „musafirii” apăruți tocmai la timp ca să salveze situația sunt și ei purtătorii unor clișee ale (pseudo)comunicării, ai unui simulacru de familiaritate și de comuniune. Relația umană e redusă la schema ei strict „comercială”, prozaic-economică, substitut derizoriu al celuilalt „comerț”, sufletesc, autentic. După cum în registrul clișeului verbal derizoriu se exprimă și întâmpinarea gazdei, din final... Nu se putea spune mai mult de către un poet în atât de puține versuri, răscolitoare până la disperare, sub calmul suprafețelor.

 

***

 

Cezar BALTAG

Descântec

 

Ieși omul negru

din negru bordei,

luă securea neagră

cu negru temei.

Merse la pădure,

tăie negru lemn,

neagra lui secure

are-un negru semn.

Făcu un plug negru

cu negru brăzdar,

din copacul negru

negre păsări sar.

Luă jugul negru,

îl puse pe boi,

boii înnegriră,

de tot amîndoi,

Trase brazdă neagră

în pămîntul greu

lumea era neagră

și-nnegrea mereu,

Brazda el o-ntoarse

și negrul se sparse,

O femeie albă

atunci se sculă

și pletele albe

și le pieptănă.

Luă o vadră albă

și la puț porni,

mîna era albă,

apa înălbi.

Și din apa albă

luă și bău,

fața ei cea albă

și mai albă fu.

Pe poteca albă

cum venea-napoi

cîntau vrăbii albe

într-o albă joi.

Joia croncăni

și albul plesni.

Vineri la Sumedru,

la-nnoptatul slab,

albul trecea negru,

negru trecea alb.

 

Lucian Scurtu: Da, spune-mi ce poezie / poem îți place cel mai tare, ca să-ți spun cine ești ? Poate ieri aș fi preferat o altă poezie / poem (N. Stănescu, V. Mazilescu, I. Mureșan, M. Petreu etc.), poate mâine m-aș opri asupra alteia / altuia (N. Labiș, G. Bacovia, Mariana Marin etc.), dar astăzi, 5–II–2006, mă minunez cât pot de tare ( în speranța că-i voi minuna și pe cititorii Familiei! ) în fața acestui superb (des)cântec, remarcabil prin rafinamentul, meșteșugul și eleganța scriiturii, prin simplitatea mijloacelor folosite, dar mai ales datorită acelui mister care bulversează încă de la primele versuri, și care te face să meditezi în felul următor: oare câte clipe mai ai până la întâlnirea cu Omul negru ?

***

 

Ion BARBU

Joc secund

 

Din ceas dedus adâncul acestei calme creste,

Intrată prin oglindă în mântuit azur,

Tăind pe înecarea cirezilor agreste,

În grupurile apei un joc secund, mai pur.

 

Nadir latent! Poetul ridică însumarea

De harfe răsfirate ce-n zbor invers le pierzi

Și cântec istovește: ascuns, cum numai marea,

Meduzele când plimbă sub clopotele verzi.

 

 

Ștefan Borbély: Poem cerebral, construit pe relații matematice pure și pe o simbolistică de sorginte preponderent gnostică, accesibilă doar inițiaților. Pe de altă parte, impecabil ca sonoritate, ca metrică: un giuvaer genial.

 

Vasile Spiridon: Datorez acestei ars poetica însușirea în adolescență a preceptelelor reflectării artistice și încerc să țin cont de ele și în scrisa mea critică. Strict agrest, dacă unii numără până la zece pentru a le trece starea de nervi, eu recit în gând până la “mai pur” și, dacă nu îmi trece, continuu până văd „clopotele verzi”. Nu întotdeauna îmi reușește... Vorba multă, sărăcia omului și a artei, așa încât mă opresc aici, pentru a nu fi inconsecvent în cele spuse chiar acum.

 

Mod

Te smulgi cu zugrăviții, scris în zid,

La gama turlelor acelor locuri,

Întreci orașul pietrei, limpezit

De roua harului arzând pe blocuri.

 

O, ceasuri verticale, frunți târzii!

Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;

Iar sufletul impur, în calorii,

Și ochiul, unghi și lumea-aceasta – nouă.

 

 – Înaltă-n vânt te frângi, să mă aștern

O, iarba mea din toate mai frumoasă.

Noroasă pata-aceasta de infern!

Dar ceasul – sus; trec valea răcoroasă.

 

 

Ioan Moldovan: De ce? pentru că, într-un mod limpezit de orice bavardaj, păstrând totuși, conținute, toate rumorile și miresmele și chiar miesmele sufletului nostru pur-impur, îmi spune ceva esențial și informulabil în mica noastră retorică despre miracolul lumii acesteia – care e dragostea. Ea, pe cât de fragilă și gracilă, pe atât de neșovăielnică, tare, verticală și psihopompă. Ea, înnoindu-ne și ducându-ne într-o înnoire a lumii, dar nu ocolind infernul cu toate ale sale înnorări, ci traversându-l și convertindu-l într-o rouă a sufletului arzând sub ochiul din (tri)unghi.

***

 

Lucian BLAGA

Autoportret

 

Lucian Blaga e mut ca o lebădă.

În patria sa

zăpada făpturii ține loc de cuvânt.

Sufletul lui e ’n căutare,

în mută, seculară căutare,

de totdeauna,

și până la cele din urmă hotare.

El caută apa din care bea curcubeul.

El caută apa

din care curcubeul

își bea frumusețea și neființa.

 

Nichita Danilov:  Îmi place să recitesc în gând această scurtă poezie a lui Lucian Blaga, pe care o consider, pentru simplitatea și naturalețea rostirii și profunzimea ei, a fi una din cele mai tulburătoare poezii din câte s-au scris în limba română. Revin la Blaga, nu numai pentru că este un poet apropiat sufletului meu, ci și pentru că, întâmplător sau nu, soția mea, poeta Cristina Cârstea, e născută în aceeași zi cu autorul Nebănuitelor trepte. În fiecare an, 9 mai îl sărbătorim recitindu-i poeziile.

 

Andante

 

Purtăm încă în noi, fără izbândă, visuri,

cu libertăți imaginare ne-ngânăm.

Mai stau de pază ca în flăcări, stau ca săbii

severii plopi pe lângă drumul ce-l umblăm.

 

Să evadăm din cuviință și din pravili –

îndeamnă câteodat’ din inimă un glas,

și din caverna sa, cu glas de-argint, un greer

îndeamnă zi cu zi, și ceas cu ceas.

 

Pe deal, într-o podgorie stropită vânăt,

te-aș duce uneori să ne lovim de soare.

Să ne întâmpine o piersică pe creangă

ca un păcat de aur, toamna, pe dogoare.

 

Se-ntâmplă pentru ochii tăi (ochi de pădure)

să-nchipui uneori o vânătoare-n vis.

Într-un noian de frunze roșii, de odihnă,

gândesc să-ți pun sub cap un iepure ucis.

 

Chemări de corn, și goane pe la vaduri,

din ceas de zori și până-n ceasurile lunii,

ne ispitesc mereu, spre văi, spre culmi, pe unde

asemenea să devenim sălbăticiunii.

 

Dar totdeauna, iar și iar, ca săbii plopii

se-mpotrivesc. Suntem învinșii fără lupte

în dureroasa urbe, umbre printre umbre, –

de vânători uităm, de soare și de fructe.

 

Vasile Igna: Pentru simplitatea și ipocrita seninătate cu care face perceptibilă inefabila contaminare dintre luminile tremurătoare ale iubirii și misterioasele umbre ale morții.

 

Ulise

 

De pe liman pe golfuri

privirea ți-o rotește.

E liniște ca-n ziua

când mă-ntorsei hoțește

și ți-am golit de oaspeți

viața, pragul, tinda.

Ia seama Penelope

ce netedă-i oglinda.

 

Se-ntinde marea clară

pe-un prund de oseminte.

Nu-i nimenea cu prora

s-o spargă, s-o frământe.

Doar șerpii taie apa

spre-un țărm ghicit în zare,

trecând peste adâncuri

ca semne de-ntrebare.

 

Catargul putrezește

la margine de timp

acolo între Hades

și-acele culmi în nimb.

Nu m-amăgește ceasul

să număr nestemate,

nici nu mă cheamă-n urmă

furtuni și vrăji uitate.

 

Vezi, orice amintire-i

doar urma unor răni

prin țări, prin ani primite

pe la răscruci și vămi.

Nu aștepta pățanii

să izvodesc, alese,

deșartă născocire

e vorba ce se țese.

 

Dar pe liman ce bine-i

să stai în necuvânt –

și fără de-amintire

și ca de subt pământ,

s-auzi în ce tăcere

cu zumzete de roi,

frumsețea și cu moartea

lucrează peste noi.

 

Ion Pop: Celălalt poem care mi-a venit imediat în minte pentru „antologare” e Ulise al lui Blaga, scris tot prin1946. Poetul niciodată ironic în scrisul său, atât de diferit, de opus autorului Stanțelor, e și el un contemplativ, însă unul ajuns aici la o ultimă înseninare. O seninătate de clasic, însă, optând pentru un motiv liric clasic, emblematic, scos de sub incidențele contingentului și imediatului, – cum nu o putea avea Bacovia, prizonierul unei lumi și al unei societăți situate între coordonate istorice ușor de identificat. De o anumită clasicitate e și versul acestui poem ritmat iambic, cu sugestii senin-elegiace, de o discretă, calmă muzicalitate dată de câteva rime și asonanțe, însă altminteri destul de liber în fluența sonurilor sale. Ulise-le blagian e cel revenit la vatră, abia recapitulând „pățanii” trecute, „răni”, „răscruci și vămi”, metafore, metonimii, sinecdoce, absente din discursul voit pauper al confratelui fost simbolist. Spațiul se golește și la Blaga de isprăvi și eroi, însă golul acesta se populează cu semne pure, securizante, în spațiul deschis contemplației de pe un țărm atins, cu o serenitate recâștigată. Totul e, privit din acest punct,  claritate și pace, semnele de întrebare ale frământărilor de odinioară se arată doar la suprafața plastică a figurii „șerpilor” ce trec peste adâncuri. Chipul omului problematic se estompează în profitul eului ajuns, și în spațiu, și în timp, la un liman. Într-un fel de solidaritate cu „pățaniile” aventurii umane, se cuvin să să se șteargă și cuvintele, ca tot atâtea deșarte născociri, – pentru a lăsa loc atotcuprinzătoarei, vindecătoarei tăceri. Este mediul blagian ideal, cum îl știm din toată opera, tot așa cum somnul – alt motiv de pe vremuri – promisese o reintegrare în Totul universal. Și nu lipsește nici motivul, cunoscut iarăși, ale proximității protectoare, sugerate din nou de „zumzetele de roi” ocrotitoare pentru ființă, cu viața și cu moartea ei. Dar și cu o frumusețe durabilă. E și aceasta o lecție de viață, o însumare de „învățături”: sceptice, rămase rănite la Bacovia, cicatrizate în efigii fără de vârstă la autorul noului Ulise. Cititorul de azi se poate regăsi foarte bine în ambele ipostaze. Eu, unul, mă regăsesc.

Dar să lăsăm să vorbească și să tacă poemul..

 

Paradis în destrămare

 

Portarul înaripat mai ține întins
un cotor de spadă fără de flăcări.
Nu se luptă cu nimeni,
dar se simte învins.
Pretutindeni pe pajiști și pe ogor
serafimi cu păr nins
însetează după adevăr,
dar apele din fântâni
refuză gălețile lor.
Arând fără îndemn
cu pluguri de lemn,
arhanghelii se plâng
de greutatea aripelor.
Trece printre sori vecini
porumbelul sfântului duh,
cu pliscul stinge cele din urmă lumini.
Noaptea îngeri goi
zgribulind se culcă în fân:
vai mie, vai ție,
păianjeni mulți au umplut apa vie,
odată vor putrezi și îngerii sub glie,
țărâna va seca poveștile
din trupul trist.

 

Ioan Es. Pop: Cu mult înainte de a fi eu însumi, am fost, pe rând, Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nicolae Labiș, Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Mircea Cărtărescu, Cristian Popescu și alți câțiva poeți. Cel mai mult am fost, însă, Lucian Blaga. Din primii ani de liceu și până după terminarea facultății, am citit-răscitit cărțile lui și am scris în litera și spiritul lor. Și astăzi sunt un blagian deghizat, atât de bine deghizat încât nici criticii nu m-au căutat acolo.

Aș fi putut alege pentru proiectul dvs. cincizeci de alte poeme ale lui Blaga; l-am ales pe acesta pentru că s-a potrivit zilei mele interioare de 7 februarie 2006. Zi de trecut cu mult înainte de a veni.

 

Ana BLANDIANA

Eu cred

 

Eu cred că sîntem un popor vegetal,
De unde altfel liniștea
În care așteptăm desfrunzirea?
De unde curajul
De-a ne da drumul pe toboganul somnului
Pînă aproape de moarte,
Cu siguranța
Că vom mai fi în stare să ne naștem
Din nou?
Eu cred că suntem un popor vegetal –

Cine-a văzut vreodată
Un copac revoltîndu-se?

 

Orlando Balas: Fără nici o legătură cu faptul că în România se fură ca-n codru, eu cred că sîntem un popor vegetal.

***

 

Emil BOTTA

 

Ipotești

 

Odată și odată

buciumul va suna.

Viețile noastre, ca fulguri,

s-or cutremura.

 

Odată și odată

umbră vom fi.

Viețile noastre, în stele clare,

s-or oglindi.

 

Și nu ne ierta!

Cum nici noi nu iertăm

greșiților noștri

după Cartea ta.

 

Și ne mîntuiește de cel rău

în numele Tatălui, al Fiului,

al Neamului tău.

 

 

George Vulturescu: Recit, din cînd în cînd, această mică bijuterie lirică a lui Emil Botta. Mi s-a părut interesantă inversarea, transferul de potență dinspre numele poetului spre numele locului său de obîrșie. Creatorul (poetul) nu mai are nume, iar opera sa devine Cartea unui topos mîntuitor care ne poate „înscrie” trecerea cu reverberații în mozaicul de oglinzi tulburate din Povestea magului călător în stele.

 

***

 

Ion CARAION

 

Epitaf

 

Din tot ce-am spus, din tot ce vrem,

rămîne-o lacrimă năucă

pe fundul vreunui vechi poem

care și el o să se ducă

Așa cum altele s-au dus

și-n urma noastră, -n urma lui

răstoarnă paltini alt apus

prin ochii cine știe cui

ca-ntr-un pahar de apă-n care

fîntîna-ntreagă s-a tîrît

să-și moară ultima răcoare

sau nici atît… sau nici atît…

 

Romulus Bucur: Gîndindu-mă eu la la ce să scriu ca justificare pentru poezia aleasă, o poezie a început să-mi bîntuie memoria – una de Caraion. O fi pentru că țineam atît de tare pe timpuri la poezia lui? O fi pentru că, de la un timp (ca să-i citez un titlu) aud numai lucruri rele despre el? Măcar poezia rămîne…

 

***

 

Paul CELAN

 

Azi noapte

 

Din pomii sădiți de amurg în odăile noastre incendiate

vom desprinde încet porumbeii de sticlă,

     frunzișul de-a pururi

foșnind ne va crește pe umeri și brațe și nu va fi vânt,

ci o baltă de umbre va fi, în care nu prinzi

     rădăcină,

un lac înghețat, în care-și dispută

     coroana de solzi înecații,

iar viața e barca la mal, părăsită de vâsle.

Un glas va veni dinspre flăcări spre noi să-și păteze cu

     sânge argintul,

s-anunțe, întors în incendiu: Nu

     eu, ci ei singuri știu ora!

Și-atunci vor porni din pustiu să-și deșerte nisipiul în

     preajma-ți:

să fie și munți împrejur, să rămânem în Valea Tristeții –

și tu vei desprinde încet porumbeii de sticlă, arar, câte

     unul,

iar când vor plesni în văzduh, vei vorbi în neștire cu mine.

 

 

Ioana Ieronim: E un răspuns greu pentru mine, fiindcă nu poate fi, desigur, un singur poem acela care să-mi placă foarte mult. Interesul meu merge către diverse epoci și stiluri, fără disjuncție: trăim în vremea unor simultaneități posibile mai mult decât oricând în istorie!

“De-nceput au făcut Dumnezău ceriul și pămîntul. Iară pământul era nevăzut și netocmit. Și întunearec zăcea deasupra preste cel fără de fund și Duhul lui Dumnezău să purta deasupra apei...” citeam eu nu demult versiunea lui Șerban Cantacuzino – cuvintele românești atât de flexibile, de capabile a servi cea mai înaltă poezie. Cât de stângaci au rămas, față de splendorile acestor versete, poeții și la peste o sută de ani după anul 1688 al Bibliei de la București (mulțumim Universității Cuza de la Iași pentru reeditare)…

Spun fără reținere că ador Miorița. Mărturisesc că, recent, am făcut un colaj de superbissime descântece românești de vindecare (spre utilizare într-un proiect propriu). Nu-mi pot imagina a trăi fără câteva din poemele lui Eminescu. Consider c㠓E-atâta liniște încât aud/ cum se izbesc de geamuri razele de lun㓠sunt cuvinte atinse de aripa îngerului, ating imaterialitatea rostirii sacre cum rar întâlnim pe planeta noastră supusă forței de gravitație (Blaga,Rilke…) – iar în acest etaj mai avem câteva glasuri, printre care congenerul Adrian Popescu. Zicerea lui Cristian Popescu e ceva ce mă însoțește constant, sunt deosebit de semnificative pentru mine poeme ale sofisticării optzeciste și dezinhibării nouăzeciste, apoi energia de „ruptur㓠a unor bune versuri fracturiste… există o serie de alte surse din care în chiar acest anotimp pot alege poemul favorit.

Mă opresc asupra unui poem de Paul Celan scris în limba română, la București, în scurtul interval dintre sfârșitul războiului și plecarea sa din țară (1945 –47). De ce aleg acest poem? Pentru miza excepțională, asumată într-un moment excepțional. Pentru densitatea sa enigmatică - neostentativă. Pentru armonicele reverberând din adâncuri ale subconștientului, prin veșmântul limbii române. Pentru sunetul apolinic care traversează o rană deschisă. Pentru puritatea expresiei ce ține în echilibru ființa rostitoare deasupra hotarelor multiple dintre viață și moarte. Pentru deschiderea plurivalentă, ireductibilă a sensurilor, cum se poate convinge cititorul.

 

***

 

Ruxandra CESEREANU

 

Danuta

 

Felină roșcată, buze senzuale,

Danuta-i o bolnavă cu stea moale,

păsări curg, rîul are aripi,

oasele plutesc în cufere tînguitoare,

Danuta vorbește cu mîinile ei

ca niște balerine cu picioarele tăiate de uriașe fermoare.

I la lai, să se omoare vrea Danuta,

să se taie-n bucăți c-un fierăstrău mental,

c-un topor cerebral, c-un ciocan abisal.

Sufletul ei de sufletul ei ca o piele uscată se desprinde,

înăuntru-i un vrăbioi plăpînd care se teme de zăpada fierbinte,

de la etajul nouă al inimii sale se aruncă Danuta în fiecare zi,

luminițele casei bîntuite se aprind fistichii,

cine locuiește acolo, nimeni nu știe,

Dumnezeu pentru ea a plecat în pustie.

I la lai, Danuta mea neroditoare,

venele cîntă o simfonetă șuierătoare,

albite-s vertebrele ca niște corăbii pe mare.

Danuta avea un glonț cu putere, primit de la un mag vestit,

la gît îl purta și sub pernă cu el dormea

ca o ursoaică hibernînd în capu-i îmblînzit,

I la lai, ca să-i curețe mintea de chiotele diavolițelor amăgitoare,

și mai avea două cruciulițe ca niște crustacei,

una de aur pe care-o purta licărind,

alta de-argint ascunsă la miazăzi.

Mireasă credea că este Danuta,

fecioară legiuită pentru vișinul înflorit,

trei rochii albe de logodnică îmbrăcase,

trei veșminte lipite ca niște gemene cu un singur ochi neclintit.

Prima rochie era pentru dragostea ce se va ofili,

a doua, pentru gloria morții năucitoare,

a treia era chiar nebunia care zgîria la ușă,

gheare avînd cu mărgăritare.

Femeia la treizeci de ani prea plină-i de disperare,

fiindc-a ajuns pe vîrf de munte, schiind printre ghețari,

avalanșa-ntre coaste de diamant dinspre apus s-o doboare.

Danuta mea avea în cap o pasăre gălbuie,

ochii păsării scoși și așezați pe pat cîntau cu voce șuie,

ascultați deci frați-păsăroi cum mă tîngui pre limbă amăruie:

     I la lai, frînte-s oasele luminii,

     negru spun și mă-nnegresc,

     creierul în somn de îngeri nu mai pot să-l învelesc,

     rătăcesc în sus și-n jos prin fîntînile secate,

     eu sînt o făptură spartă, cu încheieturi deșarte.

     Trupul lumii i-un buboi,

     mușcătura de noroi

     lasă urme-n vis zadarnic.

     Înger, îngerașul meu,

     tu ești pui de dumnezeu,

     moale, cald și gălbior,

     îți sărut regesc oscior

     și îmi vine să te-omor.

     I la lai, vino, moarte, și mă-nhață,

     tu n-ai casă și nici față,

     dinții tăi sînt unși cu ceață.

Așa trăia Danuta în cianoticul empireu,

dormi, surioară, înghițind somniferele din curcubeu,

sufletul să ți-l scap nu pot din imperiul pîclos,

incubi mustăcioși urcă scările sîngelui tău lemnos.

 

Corin Braga: Poemul cel mai tragic, mai delirant, mai empatetic cu labirintul de beznă moale prin care rătăcește o prietenă în luptă cu schizofrenia.

 

***

 

Vasile COPILU CHEATRĂ

 

Olarul

 

Frământ din aluat de lut

Dorințele ce m-au durut,

Din must de tină rotunjesc

Talere, ce le prăjesc

În foc să cânte auriu

Crăițarul pentru trai pustiu.

 

Mâine vreun nepot vrâstat

Din lutul meu desfrământat

Va rotunji în tina moale

Pentru alți galbeni, alte oale.

 

Christian W. Schenk: Cu cât am înaintat în vârstă, cu atât mai mult mi-am dat mai bine seama că noi suntem „frământatorii” iar generația nou㠄desfrământătorii”.

 

***

 

Traian T. COȘOVEI

 

Despărțirea piramidelor în silabe

 

Geometrie de silabe.

Eu sunt feleahul care a cărat piramide în brînci, în genunchi, în patru labe.

Am iubit piramidele și le-am lăsat la timpul trecut.

 

Nu, nu, iubito, nu mișca piramide –

și, mai ales, nu mișca silabele care le despart de cuvîntul iubire.

 

Mihai Vieru: Între un Zampano-bricoleur și un tragism charlotian, inteligibil numai atunci cînd îl auzi povestit din gural lui TNT– cum îi spuneam noi – poezia este nevoită să balanseze pe coordonatele vieții poetului mușcată de realitate ca un Don Quijote flămînd hăpăind dintr-o brînză tare, luînd viața în piept la putere, poezia este silită să se răsucească în formele matrițate de însuși autorul peste care acesta aruncă un văl de ludic să ne ia fața de la cele mai de tristețe trăiri. Poema lui Traian T. Coșovei este maleabilă și ductilă , se trage în fire, este legată ca o lucrare pop-Art care devine în identitate numai cu martori la gestul făuritor al poetului. Dincolo de subiectivismul de poet pe care îl practic asiduu, recunosc că imaginea titanică a construirii piramidelor cît și viziunea despărțirii lor ca dintr-un cuvînt, strict sisifiană, poate ridica fiori la descoperirea profunzimii unei suferințe a omului dintotdeauna.

 

***

 

Ioan BUDAI-DELEANU

 

Țiganiada

 

Râuri dă lapte dulce pă vale

Curg acolo și dă unt păraie,

Țărmuri-s dă mămăligă moale,

Dă pogaci, dă pite si mălaie!

O, ce sântă si bună tocmeală!

Mănânci cât vrei și bei făr’ ostăneală.

 

Colea vezi un șipot dă răchie,

Ici dă proaspătă mursă un izvor,

Dincolea balta dă vin te îmbie,

Iară căuș, pahar sau urcior

Zăcând afli îndată lângă tine,

Oricând chieful dă băut îți vine.

 

Dealurile și coastele toate

Sunt dă caș, dă brânză, dă slănină;

Iar munți și stânce gurguiate

Tot dă zahăr, stafide, smochine!

De pe ramurile dă copaci,

Spânzură covrigi, turte, colaci.

 

Gardurile acolo-s împletite

Tot cu fripți cârnăciori lungi, aioși,

Cu plăcinte calde streșinite,

Iar în loc dă pari tot cărtaboși;

Dară spetele, dragile mele,

Sunt la garduri în loc dă proptele.

 

 

 

Marta Petreu: Am ales raiul flămânzilor, din primul mare poet român, Budai-Deleanu... Un sat ardelenesc, în sfârșit îndestulat, deoarece proiectat în cer.

 

***

 

Mircea DINESCU

 

Cântec de inimă albastră?

 

Mai știi cum te strigam pe-atunci

„icoană cu picioare lungi”

 

veneai pe râu sau râu erai

curgeai în mine până-n rai

 

cu limba preschimbată-n bici

vânam pe coapse iepuri mici

 

coseam prin pulpe fân mieriu

erai mireasmă eram viu

 

Dar of of of desiș de ochi

acum de mine trag trei popi

 

carnea-mi miroase de pe-acum

a scândurică de salcâm

pe când mânzește muști din cai

mie țărâna-mi spune hai

 

mie ulcica-mi zice blid

iubire – măr rostogolit

 

Robert Șerban: „Cântecul” lui Mircea Dinescu mi-a însoțit, tandru-jucăuș, adolescența și tinerețea. E o poezie superbă, construită impecabil, cu un impact teribil – și datorită muzicalității ei – (verificat de mine în timp) în rândul iubitoarelor de literatură și... frumos.

 

***

 

Ștefan AUG. DOINAȘ

 

Psalmul LIII

 

Frunză sunt, Doamne, și iubita frunză.

Cu vântul furișat prin foi ușor

mari sturzi de aur umblă să se-ascunză

în pomu-acesta nalt, neroditor.

’Naintea toamnei Tale preabogate

bogată vară s-a-ndurat de noi.

Ci vânt ursuz mereu se va abate

în ceas ursuz cu fulgere și ploi.

Doamne, pământu-i mic: doar într-o seară,

sfioși, alene îl înconjurăm.

Străbatem largi câmpii cu iarbă rară,

de Tine, însă, nicăieri nu dăm.

Stăm sus, unde par toate cu putință,

însă la noi nu este, vai! nici una.

Un soare străjuit cu ușurință

ne lasă doar cu steaua, doar cu luna.

Singuri suntem în pomul falnic, Doamne:

frunze ca inimi, dar cu gust amar.

Acum, la începutu-acestei toamne

zăcem ca linii moarte la hotar.

Frunze suntem, și-n frunze apărea-va

visatul rod. Acela ești doar Tu.

Și chipul Tău o să-și arate slava

aici, unde și-al nostru chip stătu.

Un leneș vânt va bate-n frunze mici,

și frunze oamenii vor fi de-a pururi.

În pomul nalt, neroditor, de-aici

Tu singur vei fi fructul din azururi.

Nu peste mult va fi, nu peste mult.

Dar cine știe când are să fie?

Frunză sunt, Doamne, și-ntre frunze-ascult

mugurul Tău crescând în veșnicie.

 

Alina Ledeanu: Pentru că poezia aceasta e una dintre cele mai sfâșietoare sinteze între imn și lamento, prin verb revelat. Pentru că ea reușește astfel ceea ce Doinaș însuși vedea in Psalmii biblici, adică să fie „un act care se petrece în primele zile ale Facerii, atunci când s-a jucat soarta Omului, un act care se prelungește peste Istorie până la gloria Judecății ultime“.

 

***

 

Mihai EMINESCU

 

Odă (în metru antic)

 

Nu credeam să-nvăț a muri vrodată;
Pururi tânăr, înfășurat în manta-mi,
Ochii mei nălțam visători la steaua
               Singurătății.

Când deodată tu răsăriși în cale-mi,
Suferință tu, dureros de dulce...
Pân-în fund băui voluptatea morții
               Ne’ndurătoare.

Jalnic ard de viu chinuit ca Nessus.
Ori ca Hercul înveninat de haina-i;
Focul meu a-l stinge nu pot cu toate
               Apele mării.

De-al meu propriu vis, mistuit mă vaiet,
Pe-al meu propriu rug, mă topesc în flacări...
Pot să mai re’nviu luminos din el ca
               Pasărea Phoenix?

Piară-mi ochii turburători din cale,
Vino iar în sân, nepăsare tristă;
Ca să pot muri liniștit, pe mine
               Mie redă-mă!

 

Angela Furtună: Aveam șapte ani, dar citeam și scriam de la patru. Într-o seară de iarnă geroasă, ca acum, revenisem acasă de la ora de pian. M-am așezat în fața claviaturii și am deschis o metodă de Czerny. Virtuozitate, virtuozitate, virtuozitate, îmi repeta mereu doamna Nussbrauch. „Trebuie să ai impresia că degetele se eliberează de palmă, mâna se eliberează de trup, iar trupul se eliberează de minte”. Mânuțele mele fragile, de copil, se unduiau ca două aripi de mătase. (Alte aripi, de hârtie, foșneau nerăbdătoare deasupra clapelor).

La finalul repetiției, deliciul îl făceau, pe vremea aceea, poemele lui Mihai Eminescu. Lacul ,Glossă, Odă (în metru antic)

Cartea s-a deschis, atunci, din nou, la Odă (în metru antic). Dar a fost pentru prima oară când am înțeles că pasărea Phoenix locuiește în cărți. Apoi își face cuib în degetele mele și în brațe. Mai târziu în trup, iar mult mai târziu în inimă și în minte.

Cumva, poemul acesta a rămas sursa mea de interogații prin care am reușit să mă structurez în jurul unui copil sortit imaginarului. Cum oare aș putea să mă mai despart de el?

 

Răzvan Țupa: Oda (în metru antic) este prima alegere pe care vreau să o fac atunci când este vorba despre poezie în limba română. Mă interesează aici unul din puținele cazuri de poezie româneacă puternică folosind jocul metric pentru efecte dramatice viabile.

 

Echim Vancea: Ori de câte ori deschid o carte de versuri, și o deschid adesea, întâiul vers care-mi „cade” sub ochi e: Nu credeam să-nvăț a muri vrodată și chipul celui care a ajuns la această eternă ironie mereu vinovată de infatuarea unui creator „diurn” (poetul) ce se află mereu într-o vinovată confruntare/luptă cu creatorul divin, cel care a creat lumea din sine însuși, și de fiecare dată simt cum nesigurul destin al cuvintelor aruncă, asupra creatorului „diurn”, neîncrederea pentru vinovata lor infatuare, rază a trecerii spre îndoială, „expresie a voinței de neobișnuire” (Laurențiu Ulici), în contrast cu creatorul diurn necunoscut (poetul popular) atât de singular prin vocația eternității: „Atâta m-oi duce noaptea / Până m-oi tâlni cu moartea / Să mă puie-n copârșău / C-acolo-i norocu’ mneu. / Copârșău de scânduri grele / Unde nu pătrunde jăle, / Copârșău de scânduri ude / Unde jălea nu pătrunde / Și dragostea n-are unde.”

 

  

Cu mâne zilele-ți adaugi

 

Cu mâne zilele-ți adaugi,

Cu ieri viața ta o scazi,

Și ai cu toate astea-n față

De-a pururi ziua cea de azi.

 

Cînd unul trece, altul vine

În astă lume a-l urma,

Precum cînd soarele apune,

El și răsare undeva.

 

Se pare cum că alte valuri

Cobor mereu pe-același vad,

Se pare cum că-i altă toamnă

Ci-n veci aceleași frunze cad.

 

Naintea nopții noastre îmblă

Crăiasa dulcii dimineți;

Chiar moartea însăși e-o părere

Și un vistiernic de vieți.

 

Din orice clipă trecătoare

Ăst adevăr îl înțeleg,

Că sprijină vecia-ntreagă

Și-nvîrte universu-ntreg.

 

De-aceea zboare anu-acesta

Și se cufunde în trecut

Tu ai ș-acum comoara-ntreagă

Ce-n suflet pururi ai avut.

 

Cu mâne zilele-ți adaugi,

Cu ieri viața ta o scazi,

Având cu toate astea-n față

De-a pururi ziua cea de azi.

 

Priveliștile sclipitoare

Ce-n repezi șiruri se diștern,

Repausă nestrămutate

Sub raza gândului etern.

 

Lucian Vasiliu: Eminescu nu are nevoie de apărare. Eminescu trebuie citit, chiar și selectiv. Pe acest fond, de început de an, vă propun poemul de față. Între argumente, și zodia Capricornului, zodie ipoteșteano-botoșăneano-europeană din care cred, cu modestie, facem și noi parte, „epigonii”…

În rest, vorba latinului: CARMEN EXPLICIT! (cîntecul se exprimă prin el însuși…).

 

***

 

Radu GYR

 

Zarka

 

Putrezim de doi ani

în găuri de soboli, de guzgani.

Nici țînci, nici neveste, nici mume

n-au fost niciodată pe lume.

Poate nici n-am fost mai nainte

decît tot strigoi, tot morminte,

căci pînă la noi nu răzbate

nici vremea tîrîtă pe coate;

nici geamătul n-are putere

să bea din noi sînge și fiere.

 

Vîntul nu ne mai miroase

pielea-mpuțită pe oase

și șoaptele subpămîntene

duhnind a gangrene.

Ploșnița noaptea nu ne mai suge,

libarca fuge.

Pînă și muștele albastre

au fugit de cadavrele noastre.

 

Singur în prag  temnicerul

cu rînjet ca fierul,

cu ocara în ușă

ca o țepușă,

cu grozavă sudalmă,

peste ochi ca o palmă.

 

Toate ni-s aburi și ceaț㠖

și umblet, și umeri, și față;

și suflet, și ochi, și obraz

s-au tras ca un fum, ca un gaz.

Ne-au rămas doar guri uriașe

să-nghită păduri și orașe.

Putrezim de doi ani

în găuri de soboli, de guzgani.

 

Traian Ștef: Nu am vreun poem preferat, bine așezat în memorie, unul, alesul, cum nu am nici un poet preferat, ci mai degrabă stiluri. Aș putea alege din cărțile prietenilor mei pentru că pe acestea le deschid mai des, din poeții deschizători sau închizători de lumi noi în poezia românească. Am ales, însă, oarecum conjunctural. Am vrut ca în această antologie a „Familiei” să fie prezentă și poezia de închisoare. Așa am optat pentru  Zarka lui Radu Gyr. Mi-am mai adus aminte că discutasem cu Tibi Ciorba despre Spiritul-Sfoară de Gellu Naum și am adesea în minte imaginea lui Crăciun Bejan prins în Ocupantul de Ioan Moldovan. E un anumit mod de a ține, parcă, legătura cu ei (Tibi și Bejan), așa cum mă întreb adesea cum ar comenta unele și altele.

 

***

 

Cezar IVĂNESCU

 

Doina

(Din frunză)

 

! voi ce mă priviți la față

îndrăgiți-mi fața mea,

mai îngăduiți-mi fața

fiindcă mult va sîngera,

mai îngăduiți-mi fața

fiindcă mult va sîngera!

! și în mînuri și-n picioare

cuie îmi vor împlînta,

mai îngăduiți-mi mîna

și-n țărînă talpa mea,

mai îngăduiți-mi mîna

și-n țărînă talpa mea!

 

! vă iubesc dar lîngă mine

nimănui n-am spus să stea,

mai îngăduiți-mi locul

cît măsoară umbra mea,

mai îngăduiți-mi locul

cît măsoară umbra mea!

bate vînt în pomul care

lemn de cruce îmi va da,

mai îngăduie-l, săcure,

cît îi tremură frunza,

mai îngăduie-l, săcure,

cît îi tremură frunza!

 

Romulus Bucur: Așadar, poezia e una a lui Cezar Ivănescu. Din cauză că, în armată, cînd orele de somn erau atît de drămuite, am pus mîna pe Rod III, de la Cristi Teodorescu, și am petrecut vreo două nopți să mi-l copiez într-un caiet. Poezia nu e de acolo – a apărut într-o revistă, cred c㠄Luceafărul”,cam tot pe atunci, dar mi-a rămas în suflet.

 

***

 

Mariana MARIN

 

Poeți, pictori, prozatori

(cel mai frumos poem de dragoste al lumii)

 

Sentimentul că totul băltește – chiar tu o spuneai.

Stăm aidoma cartofilor încolțiți

ai pictorului Ion Dumitru;

înghesuiți în atelier,

victime ale aceleiași boli,

așteptând să fim contemplați

de ochiul expert al realității,

de buzunarele ei doldora.

Aidoma lor, bacovieni desigur,

poeți, pictori, prozatori;

conștiințe amorțite pe-alocuri,

alcoolici timizi însingurați

și totuși atât de aproape

încât am putea auzi cum vibrează prin aer

viitoarea pagină scrisă și arsă,

ultima culoare suptă de pânză.

Sentimentul că totul a murit și suntem paralizați;

că au apărut în suflet scursurile și șobolanii;

     că supurăm fix și harnic deodată;

                 că ni s-a grefat totul direct pe subconștient,

direct pe nervul optic.

-            Să-ți fie frică de cuvântul poet – îmi strigau

mai demult instinctele mele primare.

El este un fel de domiciliu forțat.

Din el nu te mai poți întoarce niciodată între oameni.

Sentimentul că totul băltește – chiar tu o spuneai.

Și am încetat brusc să ne iubim

pentru că totul,

chiar totul,

ne era împotrivă

 

supurând fix

 

direct pe subconștient

 

Letiția Ilea: Dragă Ioan, îți trimit poemul de mai jos pentru Antologia „Familia” pentru că acum câteva zile Madi ar fi împlinit cincizeci de ani și mi-e nespus de dor de ea. Cred că poemul ăsta trebuie să fie în antologia voastră.

 

***

 

Virgil MAZILESCU

 

ar putea fi el arpentorul

 

asta ne-ar trebui mai întîi: să pice unul din smirna

sau din rodos unul cu memorie feroce

și pe motiv că viața este întrucîtva insesizabilă

și că viața este vag㠖 prin urmare – și așa cum este

să-nceapă el măsurători precise

 

ar putea fi el arpentorul? măcar toboșarul?

ar avea degetele lui capacitatea aceea rar întîlnită

de a înflori – mirabile visu – la o simplă și pură atingere?

nu știm nimic și se vede că nu vom ști niciodată

 

și nimeni nu pică din smirna și nimeni din rodos

nimeni și nimic niciodat㠄 și focul

pe care l-au învelit ale primăverii largi ape”

 

Vasile Dan: Cînd viața e atît de imponderabilă, ușoară, fragilă, „întrucîtva insesizabilă”, „vagă”, intensă, fără apărare căci puternic㠖 tocmai atunci ar putea „să pice unul din smirna/ sau din rodos unul cu memoria feroce”, cu viața ta în cap, carevasăzică o știe pe dinafară, și „să înceapă el măsurători precise”, să o măsoare atent, să o cîntărească încet îndoindu-se, – noroc e c㠄nimeni nu pică din smirna și nimeni din rodos/ nimeni și nimic niciodat㔠doar «focul pe care l-au învelit ale primăverii largi ape»”.

 

copilăria lui franz kafka

 

dacă într-o bună zi micuțul franz kafka ar fi vrut să se întindă la soare pe o scîndură mîncată de ploi și să stea pe scîndura aceea cu pieptul și cu mațele desfăcute la soare și mai tîrziu să se ridice alene și s-o pornească de-a lungul șinelor de cale ferată care taie praga în dou㠖 poate că viitorul

 

poate că părinții lui (despre care nu știm chiar totul: pentru că nu se știe dacă max brod a păstrat cu sfințenie chiar toate manuscrisele) i-ar fi dat voie pînă la urmă (dar numai după o lungă și matură chibzuință) să se întindă la soare pe scîndura aceea mîncată de ploi și să stea cu pieptul și cu mațele desfăcute la soare

 

și mai tîrziu să se ridice alene și s-o pornească de-a lungul șinelor de cale ferată care taie praga în dou㠖 și atunci poate că viitorul

 

Ștefan Manasia: Voi începe așa: eu nu am un poem preferat, un poet preferat în literatura română sau de aiurea. Mai mulți poeți & poeme sînt la cheremul plăcerii mele, în funcție de dispoziție, în funcție de scurgerea halucinantă a zilelor și a nopților etc. Însă, citind anunțul și acceptînd jocul propus de redacția „Familiei”, m-am gîndit Mazilescu, copilăria lui franz kafka, în primul rînd. Sînt un admirator vechi al poetului născut în Corabia, dar nu atît de vechi & fidel precum Groșan. Poemul publicat în revista „Luceafărul”, la 3 martie 1973, e unul din textele mazilesciene la care rezonez întotdeauna și care îmi dau o poftă irepresibilă de a consuma alcool (asemenea operelor –  mult mai întinse, însă la fel de savant compuse, dantelate și strălucitoare, de o frumusețe morbid㠖 ale lui Lowry, Faulkner, Cortázar).

În literatura română, Mazilescu a înțeles printre cei dintîi poeticitatea prozei artistice și, acolo unde nu a fost subminat de mult clamatele „suprarealism” și „sentimentalism”, a folosit-o cu succes. De aci, digresiunea, „întoarcerile” savante din poezia sa, tăietura chirurgicală, înregistrarea precis㠖 oarecum mahmură, elastică, paranoic㠖 a fluxului conștiinței.

 

Eu de sus de pe deal

nu știu cum privii pentru totdeauna

 

 

eu de sus de pe deal nu știu cum privii pentru totdeauna

din dreapta turnului dintre animale rănite (glorioși suntem)

ce m-ar costa să proclam drept genial

un anumit fel al tău femeiesc de a putrezi

 

eu dacă vrei să știi privii lumea

prin șira spinării tale slabe

 

vreme a călătoriilor ieftine a noastră avem mijloace

și din toate punctele de vedere a sosit timpul

și sării dintr-o insulă într-un cer

dintr-un palmier într-un fluture

eu care privii lumea prin șira spinării tale

ducă-se acum ochii mei pe trei sănii înapoi la vavilon

 

Ioan Pintea: E unul dintre zecile de poeme din literatura română la care revin din cînd în cînd. Dacă m-aș strădui aș putea scrie eu însumi un poem despre el. Atît mi-e de drag. E sfîșietor și cumplit. Îl prefer pentru că îmi aduce aminte deopotrivă de Cîntarea Cîntărilor și Înțelepciunea lui Solomon.

 

***

 

Ioan MOLDOVAN

 

Ocupantul

                            Lui Crăciun Bejan

 

Domnul acesta fără grabă

în parc, pe puntea subțire, la cafenea

cu capul său masiv cioplit cam din topor

înghite timpul în preajmă și lasă goluri care înverzesc

ca apa-n luna iulie

Pe buzele lui scîrba și mila

în ochii lui bulele gălbui ale somnului răutăcios

Din cînd în cînd pufnește spre victimă

Îl urmez azi la Tîrguieli, îl părăsesc apoi, îl reîntîlnesc

Domnul-făr-de-grabă

Domnul de fontă

 

Traian Ștef: (Vezi explicația generală de la Radu Gyr)

 

***

 

Ion MUREȘAN

 

Poem

 

 Vai săracii, vai săracii alcoolici,

cum nu le spune lor nimeni o vorbă bună!

Dar mai ales, mai ales dimineața cînd merg clătinîndu-se pe lîngă

                                                                             ziduri

și uneori cad în genunchi și-s ca niște litere

scrise de un școlar stîngaci.

 

Numai Dumnezeu, în marea Lui bunătate, apropie de ei o cîrciumă,

căci pentru El e ușor, ca pentru un copil

ce împinge cu degetul o cutie cu chibrituri. Și

numai ce ajung la capătul străzii și de după colț,

de unde înainte nimic nu era, zup, ca un iepure

le sare cîrciuma în față și se oprește pe loc.

Atunci o lumină feciorelnică le sclipește în ochi

și transpiră cumplit de atîta fericire.

 

Și pînă la amiază orașu-i ca purpura.

Pînă la amiază de trei ori se face toamnă, de trei ori se face primăvară,

de trei ori pleacă și vin păsările din țările calde.

Iar ei vorbesc și vorbesc, despre viață. Despre viață,

așa, în general, chiar și alcoolicii tineri se exprimă cu o caldă

                                                                                           responsabilitate

și dacă se mai bîlbîie și se mai poticnesc

nu-i din cauză că ar expune idei teribil de profunde,

ci pentru că inspirați de tinerețe

ei reușesc să spună lucruri cu adevărat emoționante.

 

Dar, Dumnezeu, în marea Lui Bunătate, nu se oprește aici.

Imediat face cu degetul o gaură în peretele Raiului

și îi invită pe alcoolici să privească.

Și chiar dacă din cauza tremuratului nu reușesc să vadă

                                                                 decît un petec de iarbă,

tot e ceva peste fire.

Pînă cînd se scoală unul și strică totul. Și zice:

„În curînd, în curînd va veni seara,

atunci ne vom odihni și vom afla împăcare multă!”

Atunci unul după altul se scoală de la mese,

își șterg buzele umede cu batista,

și le este foarte, foarte rușine.

 

Al. Cistelecan: Recitesc această poezie pentru că e una dintre puținele în care compasiunea devine viziune. Și invers.

 

***

 

Gellu NAUM

 

Spiritul-Sfoară

 

Ai naibii plopi foșneau în întuneric

era frig eram ud aveam boli sufletești

cînd mă lipeam de ei îmi ronțăiau cămașa

mai jos cineva săpa i se albise ceafa

cerea tutun la trecători cîte unu

îi răspundea încet „bagă de seamă”

el săpa de zor striga la mine „bagă de seamă

uite că plouă și tu de ce umbli noaptea de unu singur

îmbrăcat în paltonul tău vișiniu

mai bine intră în casă culcă-te pe podea

poate vine Spiritul-Sfoară și te învață el

să pedalezi din picioare pînă sus”

 

Traian Ștef: (Vezi explicația generală de la Radu Gyr)

 

***

 

 

Aurel  PANTEA

 

***

Eu stau în mut, nu răspund atrocității, lîngă mine lasă apă

toate lucrurile ca într-o zemoasă frică, vin unii,

constată și pleacă

să moară în altă parte, în locuri elocvente, să dispară auzind vorbe,

o gălăgie pe care încă mizează, un cor satisfăcător,

 

eu sunt tandrețea carbonizată

 

Ioana Cistelecan: Să zicem doar că în momentul x amprentat de un prezent în plină derulare și consumare energetică, organul sensibilității mele poetice vibrează și rezonează fidel încă liricii lui Aurel Pantea, surprins de seducția performată asupra sa chiar și în ipostaza unui impus lector ingenuu, cotropit de cel inițiat volens-nolens; rezultat al unui exercițiu de selecție reducționist-minimalistă, tocmai acest poem ca o concentrare de forță a imago-ului în rostirea crizei moderne acutizate, dublată de o asumare declarativă a angoasei, de o neutralitate dureros-autentică și de o sintetizare în termenii unei ecuații în care plusurile și minusurile se balansează în impresia acută a închegării.

 

***

 

Nicolae PRELIPCEANU

 

În ultima clipă

 

Celui care a fost iubit o singură dată

și a dat dragostei cu piciorul

plătind pe urmă tot restul vieții

 

cine-i va spune

că una ești la douăzeci și ceva de ani

și alta peste încă douăzeci și ceva

nu va face decât să propage

o minciună bine țintită de secole

până la noi

și care zboară peste capetele noastre

aplecate

spre alte zări fericite

în viitorul apropiat

în viitorul îndepărtat

pe cerul lumii

pe lumea cealaltă

iar acum ce poate să rămână

din dragostea aceea

altceva decât cenușa

ei și a lui

o mână de praf ușor ca fulgul

cum erau și sufletele lor

atunci

un pumn de secunde uscate

zvârcolindu-se în depărtare

 

deși mai vin și azi aceleași zile

de noiembrie cețoase

pe lungile bulevarde pustii

 

celui care a fost iubit o singură dată

și a dat dragostei cu piciorul

îi ajunge pedeapsa unei vieți

în ultima clipă

el poate să spună

că a plătit pentru toate.

 

Niculina Oprea: Propun atenției cititorilor revistei Familia acest poem al lui Nicolae Prelipceanu. Am ales poemul de față întrucât el corespunde normelor cărora mă supun, atât mental cât și afectiv.

 

***

 

Cornelia Maria SAVU

 

șapte sute treizeci de pași

                                         pentru Piter și Andrei Bitov

 

șapte sute treizeci de pași pînă

să cadă satîrul

și literaturile mari pot sfîrși

într-un scîncet pe marginea drumului -

moartea se uită la tine de-aproape

ca o cusătoreasă mioapă de la țară

tocmai de-aceea te-am adus la piter

spune andrei și sparge dintr-o privire

toate ferestrele casei pușkin

așezată pieziș între pagini

numai dumnezeu poate face

lucruri noi pentru că spaima

de cele vechi nu-i șiroiește

aurită pe tîmple

dar numai noi vedem aur

în carnea macră a zidurilor din piter

și dăm apă la moară sub puntea

pe care trec înfrățiții cu dracul

tocmai de-aceea te-a adus

la piter strigă liova călare

pe leu și sparge într-o

beție grozavă

toate ferestrele casei pușkin -

șapte sute treizeci de pași

pînă să cadă satîrul

spaima din literaturile mari

ne zvîcnește aurită sub tîmple -

nouă ne dau locuri de veci

direct în istorie

și ne-ngroapă-n picioare

ca pe regii barbari

cu arme și cai pregătiți

din care numai dumnezeu

poate face lucruri noi

ne-ngroapă-n picioare de-a valma

sub gorganul aceleiași spaime

 

Dan Mircea Cipariu: Poemul ales e din cel mai recent volum de poezii scris de Cornelia Maria Savu, Roman cu sertare, Vinea, 2005. Într-o lume care face din biografia subiectivă și din atribuirile false ori reale bun prilej, nu de ipoteze estetice!, ci de slăbiri, minimalizări și entropii anarhice și musai postmoderne, poemul scris de Cornelia Maria Savu pune în pagina biografiei subiectivității istorii livrești, decupaje trăite ori visate și propune, esențial, o plonjare în tot ce-i mai firav și de azi pe mâine în Balcanii mișcători ca hazardul. O poezie mare a unui Est literar plin de spaime și de obsesia marginii...

 

***

 

Nichita STĂNESCU

 

A mea

 

Singuratecă ea mă așteaptă să-i vin acasă.

În lipsa mea ea se gândește numai la mine,

ea cea mai dragă și cea mai aleasă

dintre roabele sublime.

 

Ei se face rău de singurătate

ea stă și spală tot timpul podeaua

până o face de paisprezece carate

și tocmai să calce pe dânsa licheaua.

 

Ea spală zidul casei cu mâna ei

și atârnă pe dânsul tablouri

ca să se bucure derbedeul, e-hei

căzut de la ușă-n ecouri.

 

Ea își așteaptă bărbatul bețiv

ca să-i vină acasă

și degetele albe și le mișcă lasciv

pentru ceafa lui cea frumoasă.

 

Pregătindu-i-le de dezbătat

ea ține  în boluri și zeama acră,

părul lung și negru și-l întinde de la ușă spre pat

să nu greșească bărbatul niciodată

drumul predestinat.

 

Liviu Antonesei: Deși Nichita Stănescu chiar nu este unul dintre poeții mei favoriți, mă obsedează unul din poemele sale de dragoste – de altfel, cred că poezia de dragoste e partea cea mai frumoasă și mai durabilă a operei sale – și anume poezia A mea. Un poem pe care îl citesc periodic, mi-l amintesc aproape în întregime, deși nu am făcut vreun efort pentru a-l învăța pe de rost, îl citesc iubitelor mele, îl recomand tuturora. De ce? Pentru imaginea aceea de splendidă devoțiune cu părul femeii care se întinde de la ușă spre pat, ca să-și primească cum se cuvine bărbatul venit tîrziu și nu foarte limpede acasă. Absolut fabulos!

 

***

 

Daniel TURCEA

 

Bătrînul către fiul său

 

și dacă trupul tău

se face umbră

ca umbra stăpînind, ca ea grăindu-ți

     și lin mireasmă poartă, ca lumina

ce doarme-n floare, pentru a nu muri

cel ce o vede-atunci în Ziua

Arătării, cînd descoperi-va

     gîndul cel mai ascuns, în flăcări

                                                     nu va

arde

strălucind

     tot trupul tău

mereu să dărui

și numai lacrimile-i dau mireasmă

și-l fac să dăinuie, și multa umilință

     și dragostea și lunga pătimire

 

                 fii numai bucurie

 

viața ta, viața ta, e o taină

nici sufletul tău nu ți-l vezi

ce-n tine se învăluie-n tăcere

și

se poate doar trăi și nu descrie

e numai viață, nu e și putere

 

căci nu-i odihnă pentru cel ce nu

o află-n sine.

                             ***

cum ești cuvintelor desăvîrșire, tăcere

     mai mult decît cerul

     de peste pămînt

     de peste durere

 

     în această tăcere

     cuvintele se desfac ca nuferii

     de albe, încet și ca fructa respiră

     în această tăcere

     scînteiază ca stelele nopții

 

     pînă-n acea dimineață a lumii

 

Andrei Zanca: Daniel Turcea, un poet de excepție, trecut sub uitare, însă care va reveni cu putere pentru generațiile viitoare prin mesajul său peren.

 

***

 

Alexandru VAKULOVSKI

 

Moartea unui poem

 

„Ești sânge din sângele nostru, carne din carnea noastră. Tot ce facem noi e pentru binele tău.”

 

„Tot ce se face e numai spre bine.”     

 

            mama crește

            în uterul bunicii

            eu mor

            în uterul bunicii

 

de afară casa părea obișnuită Îl vedeam toți doar pe Tata Știau că mai are și feciori dar nici nu bănuiau câți De lângă Tata lipsea Mama Prin oraș au început să se audă zvonuri despre ea Nimeni nici nu-și imagina că Mama pur și simplu nu există sau nu mai există

 

și atunci

am intrat

în casă

Știam că Ei

știu că trebuie

să vin eu

Câinele era legat

a mușcat lațul și a sărit

să mă întâmpine

 

Mama voastră

a murit

pentru voi

veți muri

pentru mine

rugați-vă

să nu mor

și veți fi și voi vii

 

Am trântit gențile jos În casă era liniște Am bătut la ușă și a ieșit mama Ca de obicei a fost foarte sensibilă spunându-mi cât de mult am slăbit că sunt un băiat bun deștept însă fără noroc Atunci a ieșit tata

 

noi nu doream să murim Tata ne aducea de toate și țigări și femei Țigările se terminau Femeile se duceau și atunci noi doream să moară Tata Tata apărea cu un cuțit în mână și noi ne rugam să nu ne omoare

 

            atunci a ieșit tata

            mi-a strâns mâna

            s-a așezat

            arătându-mi că

            distanța dintre

            un tată și un fiu

nu va dispărea niciodată

 

Eram mulți și nu ne știam numele De aceea singurătatea era pentru noi aceeași Nimeni nu se sinchisea să gândească în glas Mâncam aceeași mâncare posedam aceleași femei fumam aceleași țigări Gândurile noastre erau la Tatăl nostru Uneori credeam că moartea este Mama Mama a murit și noi nu înțelegeam de ce Tata e viu Dacă Mama e moartea cum va muri Tata? Viața noastră nu va avea nici un rost dacă nu-l vom vedea pe Tata mort

 

            mi-am adus un câine mic

            pe care tata nu-l

va putea lega

niciodată

tata m-a trimis să dorm

mâine am să te trezesc dimineață

 

azi tata mi-a zis

hai să scriem fiecare

despre acest trandafir

după aceasta să ne arătăm poemele

Nu vreau i-am zis

mai bine am să scriu

despre tine

 

dimineața tata este treaz dimineața tata îmi cere poemele Le citește îmi zice bravo Mă întreabă ce cărți am mai adus discutăm despre literatură Seara tata îmi povestește istoria familiei de la origini până în prezent Îmi spune că seamăn cu maică-mea că poemele mele sunt foarte proaste că nu am tărie de caracter și că voi rămâne așa toată viața dacă Nu voi scoate rândurile alea care nu-i plac lui

 

tata se prefăcea că doarme numai să vadă ce fac eu mama întreabă vecinele ce mai fac eu

 

            tata a zis hai

            trezește-te

            m-a strigat

însă nimeni nu i-a răspuns

atunci a intrat tata

în casă

 

mama a intrat și ea în casă A spălat podeaua de sânge l-a certat pe tata că face murdărie Ia hârlețul și Sapă o groapă Este fiul nostru Noi îl iubim și trebuie să-l îngropăm ca pe un fiu

 

Noi îl iubeam pe Tata el ne iubea pe noi Tata era singur și noi eram singuri Tata ne omora și noi îl omoram pe tata

 

                        NOTE

1. Când vezi o pasăre ce zboară printre nori vrei ca pasărea aceasta să fie a ta. O omori ca să fie a ta.       

2. Poemul avea tot. Avea mâini, avea picioare, uter și penis, avea mamă și tată. Tata o omora pe mama îl omora pe tata. Mama și tata îl omorau pe fiu. Dacă nu ați simțit niciodată MOARTEA UNUI POEM, atunci nu ați simțit niciodată nimic

 

Mihail Vakulovski: Dacă nu înțelegi de ce – nu înțelegi nimic

 

***

 

Ienăchiță VĂCĂRESCU

 

Într-o grădină

 

Într-o grădină,

Lîng-o tulpină,

Zării o floare ca o lumină.

S-o tai, se strică!

S-o las mi-e frică

Că vine altul și mi-o rădică.

 

Daniel Pișcu: E de la sine înțeles, cred, că după Dosoftei și Miron Costin, alături de „Odă ( în metru antic)” și alte atâtea nenumărate poeme ale lui M: Eminescu, alături de „Morgen-stimmung”, „De-a v-ați ascunselea” și alte nenumărate poeme de T. Arghezi, alături de „Izvorul nopții”; „Eu nu strivesc corola de minuni a lumii” și alte nenumărate poeme de L. Blaga, alături de „Joc secund” și de „Riga Crypto” și alte poezii de I. Barbu, alături de „Cogito”, „Lacustr㔠și alte nenumărate poeme de G. Bacovia, alături de „Elegiile” lui N. Stănescu, de „Dezâmblânzirea” și alte nenumărate ale aceluiași...

...alături de nenumărate poeme ale atâtor nenumărați poeți români, patrimoniul meu sentimental axiologic-poetic reține, pentru con-formitate, poemul „Într-o grădină”, de Ienichiță Văcărescu.

Simplu și, de aceea, atât de complex, că s-ar putea vorbi pe zeci de pagini despre prestanța sa naiv-sentimental asumată, încât orice școlar l-ar putea memora și recita fără a-l face de rușine pe poet, nici având în față un auditoriu tradiționalist, nici unul accidentat de vreun teribilism al receptării efemere, on fashion.