Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

FELURI DE TEATRU, FELURI DE CRITICĂ

 

Gina ȘERBĂNESCU

Abordarea critică a fenomenului

teatru-dans

Studierea autentică a unui fenomen impune o abordare la nivel originar și o delimitare cât mai clară a planurilor discursului și a conceptelor cheie. Întrebarea fundamentală a demersului nostru este: „Cum poate fi elaborat un aparat critic eficient al fenomenului teatru-dans?” Se poate încerca un răspuns numai în urma elucidării a ceea ce înseamnă realmente a aborda critic un fenomen cultural și a formei de artă numită teatru-dans.

Există o prejudecată cu privire la…”misiunea criticului”. Criticul este, în ochii multora, un fel de autoritate incomodă care vine să demonteze idei, să surprindă erori logice și interpretative în configurația unui act artistic, el este, de multe ori, personajul negativ, privit, în primul rând, prin orizontul de amenințare pe care pare că îl aduce către ceea ce este oferit publicului. Pentru a îndepărta această aură întunecată (și nu întotdeauna nejustificată) din jurul criticului, ar trebui să îl definim pornind de la abordarea kantiană a criticii, privită la nivel principial: a critica înseamnă a analiza, a stabili, practic, acele cadre care fac posibilă explicarea unui fenomen, fără pretenția că putem avea acces la lucrurile în sine, ci doar la fenomenul înțeles ca rezultat al unei conjuncții dintre un set de principii și ceea ce experiența aduce în cadrul stabilit de principiile respective.

Având în vedere această imagine, conjugată cu concepția lui Friedrich Nietzsche, conform căreia, în abordarea unor teorii, nu avem de-a face decât cu perspective, decât cu interpretări, putem schița un portret al criticului autentic: el este cel care analizează un fenomen artistic, încercând să stabilească niște cadre a priori pe care se „muleaz㔠actul artistic, oferind publicului o abordare (posibil) inedită, o deschidere stimulativă, o orientare a privirii către fenomenul artistic analizat.

Odată stabilită funcția criticului, trebuie văzut în ce mod se aseamănă, dar mai ales cum se diferențiază critica de teatru-dans de alte tipuri de critică. În acest scop trebuie să stabilim cât mai clar ce este fenomenul teatru-dans. Această formă de artă trebuie analizată prin prisma a două abordări care, în final, își vor dovedi complementaritatea: abordarea istorică și abordarea logică. Un critic de teatru-dans, în cazul în care dorește să analizeze eficient și autentic fenomenul, nu trebuie să piardă din vedere nici unul dintre cele două aspecte, dacă nu dorește să fie doar un critic de teatru, sau doar un critic de dans, ci analistul unei arte autonome, născute nu prin alăturarea a două arte (în cazul acesta am vorbi despre spectacolul de teatru și dans, cu care nu trebuie confundat spectacolul de teatru-dans), ci prin transcenderea lor sintetizatoare.

Abordarea istorică

În Nașterea tragediei, Friedrich Nietzsche demonstrează că arta dionisiacă, fenomen spi­ritual irepetabil născut în epoca de aur a tragediei grecești și a filosofiei presocratice, „îndepărtează în primul rând din universul simbolic vorbirea ca transparență spirituală a discontinuității fenomenale și mersul ca dezvoltare rudimentară a staticii individuale ”. Prin urmare,  „cântând, omul va uita să vorbească și dansând, să meargă”. Nietzsche anunță astfel un principiu  a ceea ce, peste mai bine de un veac, se va numi teatru-dans, fenomen născut, probabil deloc întâmplător, tot în Germania.

În istoria artei spectacolului s-a manifestat periodic tendința de unificare sintetizatoare a artelor (chiar și primul balet de curte Ballet Comique de la Reine, 1561, se dorea o manifestare de amploare în care versul, muzica și dansul tindeau să se armonizeze într-un întreg.)

Necesitatea apariției fenomenului teatru-dans se pare că rezidă mai puțin în tendința dansului de a funcționa laolaltă cu alte arte, cât în nevoia actorului de a se afirma ca o instanță care să întrupeze mesaje, pentru a nu funcționa doar ca un simplu vehicul de cuvinte. În acest sens, regizorul Jerzy Grotowski, prin al său „Teatru Laborator”, prefigurează cu multă forță consacrarea acestei forme de artă în care interpretul nu numai că transmite un mesaj, ci devine chiar mesajul. Grotowski afirma : „Actorul este un om care lucrează cu trupul său în public. Dacă acest trup se mulțumește doar să se înfățișeze pe sine, ceea ce orice om obișnuit poate să o facă, atunci el nu este un instrument ascultător, capabil să realizeze un act spiritual.” Prin Teatrul Laborator, Grotowski va aduce lumii scenei posibilitatea de a se des­chide către o nouă formă de artă, către un fenomen în care dansul să devină anima mundi a actului teatral. Dar, după cum afirmă George Banu, „Grotowski s-a îndepărtat de teatru când a înțeles că ascensiunea a atins punctul limită, când, de fapt, pătrunsese într-un teritoriu necunoscut, acela al teatrului-dans, exploatat apoi de numeroși descendenți. Partizanul Lu­mii Vechi a fost precursorul Lumii Noi ce o are azi pe Pina Bausch ca regină”.

Prin modul în care își va concepe spectacolele, prin elementul abisal care catalizează discursul scenic, ce se păstrează permanent în sfera cotidianului transfigurat, dar mai ales prin statutul dansului de respirație efectivă a acțiunii, Pina Bausch impune definitiv în peisajul cultural internațional fenomenul teatru-dans. Descinzând din expresionismul german, discipolă a lui Kurt Jooss, Pina Bausch impune această formă de artă în perfectă corelație cu un context socio-istoric, cu traumele și neliniștile Germaniei din deceniile ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial. Dansatoare și coregrafă de excepție, Pina Bausch va fi cea care va impune definitiv  dansatorul care integrează un discurs teatral în propriul său trup.

O critică autentică a teatrului-dans impune o cunoaștere a condițiilor în care s-a cristalizat fenomenul, precum și modul în care discursul teatral și cel scenic se îngemănează într-o noua formă discursivă, cea în care nu mai putem vorbi doar de dansatori, sau doar de actori, ci de artiști care întrupează mesaje.

Abordarea logică

Abordarea logică presupune delimitarea conceptuală a fenomenului, adică precizarea genului în care se înscrie teatrul-dans, dar mai ales diferență specifică ce îl deosebește alte fenomene scenice. Fenomenul teatru-dans se înscrie, ca gen, în sfera artelor spectacolului, diferență specifică fiind identificabilă, în special, prin modul în care opțiunea pentru un anumit limbaj de dans susține ideea unui spectacol de teatru-dans.

Pentru exemplificare, să ne oprim asupra a doua creații: one-man-showul Jocul de-a Shakespeare (1997, coregrafia Ioan Tugearu, interpretarea Răzvan Mazilu) și Portretul lui Dorian Gray ( care se joacă actualmente cu succes pe scena Teatrului Odeon din București, regia Dragoș Galgoțiu, coregrafia și interpretarea Răzvan Mazilu). În Jocul de-a Shakespeare avem de-a face cu o formă de teatru-dans în care versul este complet absorbit de interpretare. Discursul coregrafic transfigurează versul shakespearean, mesajul întrupându-se efectiv. Acesta este, de fapt, obiectivul cheie al acestei forme de artă: interpretul devine chiar mesajul. În cazul Jocului de-a Shakespeare, o posibilă opțiune pentru un one-man-show structurat pe dans contemporan ar fi următorul: unitatea de esență a ceea ce ascund măștile personajelor shakespearene este evidențiată prin întruparea unui discurs a cărui universalitate este punctată prin forța de abstractizare inerentă baletului contemporan.

În ceea ce privește Portretul lui Dorian Gray, ne vom opri asupra a două momente cheie ale spectacolului, întâlnirea dintre Dorian Gray și Sibyl Vane și despărțirea acestora, urmată de moartea lui Sibyl. Pentru momentul întâlnirii se optează pentru un discurs coregrafic cu puternice ecouri din baletul clasic, susținut de  muzica lui Bellini. Această opțiune evidențiază romantismul scenei, accentuat de structura de silfidă a balerinei pe poante. Al doilea moment, ilustrat de muzica simultan nevrotică și celestă a lui Philip Glass, este coregrafiat în spiritul baletului contemporan, într-un mod energic, tragic, la polul opus scenei anterioare. Poantele sunt abandonate, Sibyl este desculță, pașii renunță sugestiv la ritmul romantic, apelându-se la un limbaj de dans adecvat situației limită.

Aceste exemple au evidențiat, sperăm, modul în care trebuie ca o abordare critică să aibă în vedere coerența dintre limbajul de dans pentru care s-a optat și mesajul transmis într-un spectacol de teatru-dans.

„Este foarte important ca fiecare dintre noi să aibă încredere în propriile sentimente, gânduri și imaginație, oricare ar fi acestea, fără a forța nimic (…) O abordare deja trasată nu mă interesează, pentru că e definitivă. Cred că e bine să nu știi, e fantastic să nu știi…”

Acestea  sunt gândurile Pinei Bausch, care ne întorc spre misiunea criticului, trasată la începutul articolului: aceea de o oferi o perspectivă, fără pretenția că lansează o interpretare definitivă. Necunoașterea de care vorbește Pina Bausch nu este altceva decât deschidere spre un polisemantism ce se înscrie în esența fenomenului teatru-dans.

Bibliografie:

George Banu,  Ultimul sfert de secol teatral, editura  „Paralela 45”, 2003, trad. Delia Voicu

Gabriel Liiceanu, Tragicul, editura Humanitas, București, 1993

Marcelle Michel, Isabelle Ginot,  Pina Bausch ou la mise en scene de la perte,  în  La Danse de XXe Siecle, Bordas, 1995

Michaela Tonitza-Iordache, George Banu, Arta teatrului, editura Nemira, 2004

***, Sur les traces de Pina, coordination Alessandro Martinez , 2002, Prix Europe pour le Theatre