Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

FELURI DE TEATRU, FELURI DE CRITICĂ

 

Andreea DUMITRU

Critică nouă și reflexe mai vechi

În urmă cu câțiva ani – pe când abia mă familiarizam cu această activitate căreia nici acum nu-mi vine să-i spun „critică teatrală”, pentru că de multe ori e consemnare pur rutinieră și prea puțin decriptare participativ-creatoare a fenomenului teatral –, mă încăpățânam să înving rigorile cronicii de spectacol, o specie prea inerțială, prescriptivă și limitativă, după gustul meu. Mi se părea imposibil să captez în acest „rețetar” o realitate atât de bogată, imaginativă și inventivă, pe scurt, o formă a libertății.

Acum încep să îmi dau seama că, la drept vorbind, nici lumea scenei nu o ducea prea bi­ne în acei ani. Euforia integrării noastre prin teatru (turnee fulminante, prezențe susținute în circuitul internațional, coproducții) se stinsese, furia alternativilor se dovedea apă de ploaie, stagiunile se înșirau una după alta ca niște mărgele fără strălucire, singura constantă în acest peisaj rămânând lamentația cvasi-unanimă: unde ne sunt criticii de altădată? Dar cei tineri? Unde ne sunt noii dramaturgi, regizorii de mâine?

Nu se știe cum, prin eforturile uneori penibile ale unor independenți, disidenți ai sistemului (Green Hours, Teatrul ACT, nucleul târgumureșean, prin Alina Nelega, sau cel clujean, animat de m.chris.nedeea, Miruna Runcan și C.C. Buricea-Mlinarcic) sau prin inițiativa unor profesori de la UNATC (Valeriu Moisescu și Nicolae Mandea), lucrurile au început să se miște. Traducerile din dramaturgia contemporană a unor spații culturale încă ignorate (Germania, Elveția, Suedia, Irlanda) au antrenat câteva promoții de absolvenți ai secțiilor de regie, actorie, scenografie. Au prins cheag echipe, altele s-au destrămat, tinerii au dat tonul mobilității, al aventurii, al competiției.

Reflexul cel mai interesant al acestei forfote, totuși, încă răzlețe, aerul cel mai proaspăt vine, însă, după părerea mea, dintr-o altă zonă ce părea până nu demult fixată în clișee, prejudecăți, parti-pris-uri, arunci când nu era vorba de-a dreptul despre ignoranță și dezinteres. Ei bine, mă gândesc la colegii mei de generație, jurnaliști, absolvenți de teatrologie ori filologie (nu voi cădea din nou în capcana acestor delimitări arbitrare, din moment ce se presupune că mă refer la oameni cu o brumă de talent, care de cele mai multe ori și-au „făcut mâna” din mers, pe cont propriu, căci modelele, așa puține cum erau ele, fie nu aveau disponibilitatea dialogului, fie nu aveau har pedagogic). Acești tineri nu au reușit doar să coboare media de vârstă într-o breaslă în care valoarea și autoritatea țin cont și de numărul anilor, ci au îmbogățit, au diversificat până la o amețitoare confuzie specia comentariului teatral. Confuzia, să ne înțelegem, nu mai trebuie considerată nici ea o trăsătură neapărat negativă a peisajului cultural de astăzi. Cei care mai invocă așa-zisa scară de valori, unică și imuabilă, indispensabilă artistului contemporan, se înșală amarnic. Cât despre teatru, s-ar putea să mai invocăm mult și bine figura tutelară a unui critic de anvergura și influența unui Valentin Silvestru. Mai degrabă, eu cred că viitorul cronicarilor sau, cum se numesc ei mai nou, al jurnaliștilor culturali specializați în comentariul artelor performative, este rezervat idolilor de nișă, celor pregătiți să-și asume, fără crize de identitate și conștiință, condiția minoritară. Semnele se văd deja cu ochiul liber. Cei care scriu despre teatru din pasiune frecventează cu predilecție anumite cercuri de creatori, anumite genuri de spectacol, experimentează riscurile limitelor și ale interferenței. Cei care scriu despre producțiile teatrelor naționale, să spunem, se „arunc㔠mai rar – sau, atunci când o fac, stângăciile sunt evidente – în zona exercițiilor underground. Cât despre responsabilii paginilor de cultură, orientarea lor este transparentă și de multe ori previzibilă. Oricât ar paria pe imparțialitate, în nume unei Valori generice, opțiunile lor antrenează cercuri strict delimitate, un set aproape normativ de atitudini estetice. Și totuși, chiar de aici se pot desprinde câteva concluzii interesante. Multiplicarea nișelor, pe de o parte, precaritatatea financiară a condiției de cronicar, obligând la o continuă migrație între posturi fixe și colaborări, de cealaltă parte, creează impresia unui mediu mult mai efervescent, stimulează inventivitatea și obligă la mobilitate stilistică. Doar dacă vrem să privim jumătatea goală a paharului, vom spune că, dimpotrivă, taberele regrupându-se continuu, nu au sorți de izbândă decât cei care mușcă mai vârtos și mai spectaculos, cei abili în a provoca și întreține scandaluri, în a alimenta polemici și pescui din culise iluzorii semințe de scandal.

În orice caz, chiar și cei care deplângeau până în urmă cu doi-trei ani „ghetoizarea” criticii teatrale (v. subcapitolul „Cronica și critica teatral㔠din volumul lui Marian Popescu, Scenele teatrului românesc, Ed. UNITEXT, București, 2004), vor trebui să admită că ne aflăm astăzi în fața unui domeniu mult mai flexibil, nevoit și pregătit să absoarbă oameni cu cele mai variate specializări culturale. „Piața” revistelor de gen e în permanent proces de reconfigurare (titluri apar și dispar; publicațiile electronice ridică ștacheta, în ciuda tuturor dificultăților economice). Fapt care presupune, implicit, nuanțarea tipurilor de discurs și adecvarea lor la publicuri-țintă. Cronicheta de întâmpinare din cotidian se desparte din ce în ce mai firesc de eseul pretențios destinat unui săptămânal sau revistelor de critică propriu-zisă (Okean, Teatrul azi, Man.In.Fest). Într-un fel se scrie despre (un anumit fel de) teatru la 24 – FUN, și în alt fel (despre același fel de teatru) în Teatrul azi. Zonele de graniță, interdisciplinaritatea, tehnicile interactive și multimedia, tot mai frecventate și la noi în artele spectacolului, încep să-și pună amprenta și asupra receptării critice, influențând terminologia, împrospătând-o sau poate doar reciclând-o (un exemplu în acest sens este rubrica „Teatru la rotisor”, ținută de Mihaela Michailov în Suplimentul de cultură). Din nou, avantajul ar fi acela că, deși oferta revistelor de critică specializată este cum nu se poate mai limitată (din pricina publicului restrâns și a efortului necesar pentru susținerea financiară a acestor proiecte), informația teatrală, adnotată sau nu, comentată sau nu la modul critic, începe să fie diseminată tot mai eficient, în medii tot mai largi, grație apariției revistelor-barometru sau a celor de ghidaj cultural, așa cum este și recent-importatul Time Out. Este clar că, în aceste condiții, viitorul pare să-i aparțină criticii de susținere, în detrimentul celei de direcție (și situația se va menține, atâta timp cât mediile universitare, greu puse la încercare, dezorientate și în deficit de profesioniști, vor funcționa autist, păstrând o tăcere desăvârșită asupra contribuțiilor teoretice valoroase pe care – oare? – le mai produc).

Dintre toate maladiile care ne mai chinuie încă, de departe cea mai periculoas㠖 pentru că speranța unui tratament nu se întrevede defel, în ciuda retoricelor noastre apeluri la solidaritate în slujba unor idei, valori și beneficii culturale comune – rămâne dezinteresul față de recuperarea, organizarea și administrarea fărâmelor care mai supraviețuiesc din istoria, să zicem încă recentă, a teatrului românesc. Se pare că ne lipsește cu totul predispoziția la eforturi obstinate, pe termen lung, vocația construcției utopice. Trăim exclusiv  în prezent, ne cheltuim acum și aici, cu frenezie, fără rest, dar și fără rost. Să recunoaștem, însă: obsedantul refren al ultimilor ani, imperativul „astăzi” („dramaturgie de azi”, „teatru nou, ancorat în lumea de azi”) va începe curând să răsune în gol, atâta timp cât nu vom avea în spate instituții solide, cărți de căpătâi, ediții de referință.

Suntem tot mai mult asemenea copacului din recentul Godot reinventat de Purcărete pe scena teatrului sibian: cu rădăcinile suspendate în aer, atât de neroditori, încât frunza ivită mi­raculos printre crengi ne sfidează și ea ca o amarnică ironie. Un exemplu cât de poate de potrivit pentru a ilustra graba cu care înțeleg să se adapteze vremurilor chiar și instituțiile socotite la noi, până nu demult, conservatoare (promovând o accepțiune anacronică a tradiției), este și activitatea recent-înființatului Fond Cultural Național, instrument autonom, desprins de Ministerul Culturii și Cultelor, dar preluându-i atribuțiile într-un mod destul de confuz. Rezultatele sesiunii-pilot vor stârni, nu mă îndoiesc, destule controverse și contestații. Sigur că e mult mai comod și aparent mai „creativ” să concepi proiecte a căror spumă se risipește odată cu decontarea sumelor cheltuite, în timp ce proiectul înființării unui Institut de studii teatrale (cu o arhivă și un centru de documentare concepute la standarde occidentale) e pasată ca o castană fierbinte dintr-o mână într-alta. Fără să punem la îndoială profesionalismul proiectelor câștigătoare, nu putem să nu remarcăm că pentru membrii comisiei de selecție (secretă, așa cum pretinde, firește, statutul de funcționare al unui organism public) vântul pare să bată dintr-o singură parte. Dintre cele nouă programe anunțate, cinci sunt, de fapt, mai vechi sau mai noi festivaluri de teatru. Or, după cum știe orice jurnalist de cultură și orice critic de teatru, în România, nimic nu mobilizează mai rapid energiile, nimic nu exprimă mai bine frenezia heirupismului nostru nativ, satisfacția de a ne epuiza pe iluzii, așa cum o face instituția festivalului, această artă de a prepara adevărate precipitate ale bucuriei trecătoare.