Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

FELURI DE TEATRU, FELURI DE CRITICĂ

 

Magdalena BOIANGIU

Critica teatrală și contextul ei

Contextul criticii teatrale românești este teatrul românesc. În conștiința criticii este neavenită și neprofesionistă orice discuție despre legislația teatrelor sau despre funcționarea culturii într-o guvernare sau alta, despre teatrul românesc și problemele politice naționale sau mondiale. Teatrul românesc e ca o navă cosmică independentă de contactele cu laboratoarele de la sol, navigând îns㠖 după părerea mea – numai pe rute programate. De câteva stagiuni încoace teatrul românesc a intrat într-un soi de rutină în care regizorii buni fac spectacole bune, iar cei proști – proaste; critica teatrală, mai bine zis cronica teatrală, nu face decât să înregistreze aceste realități. E adevărat, nu aceiași regizori sunt buni pentru toți criticii și topurile abundente din unele publicații oglindesc o mare diversitate a gusturilor, dar ar fi destul de dificil de formulat principiile de diferențiere.  Din cînd în cînd apar articole polemice unde câte un critic își proclamă adeziunea la tot ce e nou și anunță că va lupta neostenit împotriva criticilor învechiți. Pledoaria pentru nou se produce de dragul unor nume (ni se spune ce talentați sunt cutare și cutare) nu al realizărilor lor, ceea ce mă face să cred că talentul vădit în discuții particulare nu își găsește întotdeauna o exprimare armonioasă pe scenă. Orice cronicar are o scală a valorilor implicită,  nivelul așteptărilor este determinat de semnăturile autorului și ale regizorului spectacolului la care se duce.

În critica teatrală, șocul întîlnirii și al diferențierii generațiilor e oarecum firesc: pentru fiecare cronicar cultura spectacolului începe cu primele reprezentații văzute de el, ceea ce a citit despre spectacolele care au definit epocile teatrale anterioare se ordoneaz㠖 în cel mai bun caz – în seturi de informații, nu în trăiri comparabile cu cele de acum. Regizorii și actorii care au făcut gloria deceniilor anterioare sunt practic necunoscuți și abia dacă sunt respectați. Din păcate, aceeași ignoranță se răspândește și asupra dramaturgiei, considerată în bloc oportunistă ideologic și compromisă estetic. Ceea ce nu e adevărat și o primă consecință a acestui neadevăr este sărăcirea repertoriului original: între dramaturgia interbelică, jucată vetust și strigătele de revoltă ale dramaturgilor de azi nu apare nici trăsătură de unire deși acestea există și mă gândesc că personajele din Stop the tempo al Gianinei Cărbunariu se înrudesc cu „îngerii triști” ai lui D. R. Popescu mai mult decât le-ar plăcea să vadă comentatorilor ei entuziaști. Și dacă vraja unui spectacol cum a fost Nepotul lui Rameau, de exemplu, dispare odată cu memoria ultimilor săi spectatori, textele epocii pot fi recitite cu mai multă înțelegere teatrală decât a făcut-o Ciprian Șiulea când a scris că dramaturgia lui Teodor Mazilu, Dumitru Solomon și D.R. Popescu  ar fi cea mai limpede expresie a literaturii de propagandă comuniste. Nu așa au fost percepute piesele lor de-a lungul timpului, cînd tocmai acestea erau cenzurate, suspendate, îndelung vizionate pentru a ucide adevărul din ele. Am convingerea că acest adevăr poate fi valorificat scenic de noile generații de regizori, în modalități care să conecteze dezbaterea teatrală la frământările din societatea românească: cum am trăit, ce am acceptat și de ce am acceptat – sunt câteva întrebări formulate de aceste texte, în consonanță cu tulburările din conștiința părinților și a bunicilor tinerilor creatori și cronicari de teatru. Cred că înnoirea teatrului nu se poate adresa unei singure generații și dacă e firesc ca publicul tânăr să recepteze fără probleme tehnologiile noi folosite în arta spectacolului, cucerirea adeziunii celor care mai cred despre teatru că e o componentă a vieții spiritului e absolut necesară. Mie personal mi-e antipatică ideea unui teatru sectar, oficiat de preoții unei înțelegeri superioare provocînd extazul credincioșilor și plictiseala laicilor.

Polemicile sunt stârnite de obicei de vreo selecție – pentru Festivalul național, nominalizările pentru premiile UNITER – și încep și sfârșesc prin a critica opțiunile juriului sau ale selecționerului, fiecare propunând propriile opțiuni. Opțiuni, nu criterii. O explicație ar putea veni din faptul că mișcarea teatrală nu oferă un peisaj de bătălie unde să intre în discuție direcțiile, concepțiile. Regizori tineri – arareori stabili – trebuie să țină seama de posibilitățile trupelor cu care lucrează și marile decalaje existente sub acest raport în țara teatrului modifică nu doar percepția stilului unui creator, ci și percepția talentului său. Acest tip de oscilații nu e de natură să tulbure viața relativ liniștită a criticului care scrie despre ce a văzut, dar produce mari dificultăți celor ce se vor critici de întâmpinare sau de direcție. În condițiile prezumției de onestitate, ei sunt deseori puși în situația de scrie de rău despre creatorii susținuți neabătut până atunci și artiștii asimilează luciditatea actului de trădare. Neputința de a coagula un grup sau nucleul unui viitor grup în jurul unui manifest artistic produce întoarcerea la sursa teatrului pre-modern: textul. Grupul DramAcum, în diversele sale compoziții, a înțeles asta și combinația dintre un grup de regizori și potențialii autori dramatici este de bun augur pentru teatrul românesc. Textele sunt diferite, și ca sursă de inspirație, și ca expresivitate. Pe de o parte, un material literar fluid, în afara logicii dramei, pe de altă parte încercări de construcție tradiționale în care este turnată zeama tulbure a realității contemporane. După cum se știe, lichidul preia forma vasului.  

Când ne referim la context ar mai trebui amintită o realitate: în condițiile de libertate a informației și a circulației, legăturile teatrului românesc cu actualitatea definitorie a teatrului mondial sunt aleatorii și superficiale. Vin persoane importante din lumea teatrului, stau de vorbă cu persoane importante de pe aici, văd spectacole, uneori scriu despre ce au văzut. Dacă scriu de bine – rămân importanți. Dacă scriu de rău înseamnă că s-au ramolit sau au prejudecăți ideologice. Oamenii de teatru români circulă. Unii montează, alții văd, totul rămâne o experiență personală. Circulă și spectacolele românești, după ecourile ajunse în țară, toate s-au bucurat de un răsunător succes. Nu ajung în România spectacolele regizorilor importanți, nu vin trupe importante; dacă facem abstracție de deplasările unor persoane, teatrul ca organism nu profită de pe urma libertății, el trăiește în autarhia de dinainte de ‘89. De aceea mie mi se par importante și utile inițiativele unor critici de a face cunoscute textele importante ale dramaturgilor străini contemporani. Victor Scoradeț a izbutit chiar mai mult: textele traduse de el sunt jucate – fie și în spectacole lectur㠖 și astfel piese  incitante din dramaturgia de limbă germană, deschid orizontul spre abordarea unei problematici familiare vieții, dar străine scenei românești; sunt piese care prin scriitura lor impun regizorului alt tip de convenție teatrală. Am impresia că asistăm acum la revenirea dramaturgiei ruse pe scenele experimentului românesc. S-ar putea ca datorită seriei de la Teatrul Act inițiate de traducătorii de dramaturgie spaniolă și piesele iberice să devină o componentă a repertoriului curent. Cred în necesitatea abordării sistematice de către echipe omogene a noii dramaturgii și mă gândesc c㠄Teatrul Odeon”, „Teatrul Act” ca și companiile independente găzduite în sala „Teatrului Foarte Mic” și-au impus propriul profil prin acțiuni consecvente de acest fel. Mai mult sau mai puțin vizibil, cultura și inteligența unor critici a contribuit din plin la apariția și susținerea acestor spectacole. Ar fi inutil și lipsit de speranță ca după eforturi (care nu se rezumă la divagații inteligente ci implică și acțiuni administrative, căutare de sponsori etc) să li se mai ceară acestor critici și obiectivitate în judecarea rezultatelor. Li se poate cere însă un anume grad de sinceritate: da, sunt implicat și pentru că sunt implicat, știu ce greutăți au fost, cum s-a lucrat, ce a vrut regizorul și n-a putut actorul (sau invers)  vreau să vă spun de ce cred eu că e frumos și bun ceea ce ați văzut sau vreți să vă decideți să vedeți.

Membrii echipajului acestei nave, pierdute deocamdată în spațiu, cum este deocamdată, după părerea mea, teatrul românesc, ar trebui să se cunoască unul pe altul, să-și aplice prezumția de onestitate și în aceste condiții n-ar fi exclus ca planeta teatrului să se curețe de impostură și să devină un plăcut loc de aterizare pentru toate generațiile de critici.