Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 3 (484) martie 2006

EDITORIAL

de

Ioan MOLDOVAN

Cultura și pelerinajele birocratice

Precaritatea subvenționării de către stat a revistelor de cultură este un subiect deja vechi. Oricâte eforturi s-au făcut și – zice-se – se fac, revistele trăiesc la începutul fiecărui an un moment de derută, confuzie și descurajare când își încropesc planul editorial și constată iarăși și iarăși că, practic, nu au o bază financiară sigură și că tot ceea ce ar putea înfăptui în plan cultural e proiectat sub semnul nesiguranței financiare. Suma pe care Ministerul Culturii și Cultelor o aloca, eventual, uneia sau alteia dintre revistele de cultură, pe lângă faptul că era întotdeauna sub așteptări, venea mereu târziu și după îndelungi și complicate operațiuni birocratice.

Și, când  editorii tocmai învățaseră cât de cât cum să-și întocmească hârtiile pentru a obține subvenția și pentru a deconta apoi ce trebuia decontat, când tocmai își ziceau că în anul acesta vor ști ce trebuie făcut și toată treaba va merge mai ușor, iată că Ministerul externalizează atribuțiile subvenționării unui așa-numit Fond Cultural Național care o ia de la început cu toate, de parcă mai aveam nevoie de încă o confirmare a mitului lui Manole meșterul, blestemat să o ia mereu de la capăt. La acest FCN se îndreaptă cu mic cu mare toate proiectele culturale de pe cuprinsul țării, ca spre o Mecca salvatoare, într-un pelerinaj birocratic în care se amestecă de-a valma instituții centrale și provinciale, din toate artele, ONG-uri, fundații de toate soiurile, edituri cunoscute și necunoscute, reviste de tradiție și revistuțe ieri înființate în cine știe ce apartament de bloc etc. etc. Greu de crezut că în haosul de oferte se va putea face o alegere corectă și decentă.

Revistele ce apar în provincie s-au îndreptat în această situație spre resursele locale și doar astfel au reușit și reușesc să-și asigure existența. „Familia” este, din acest punct de vedere, într-o situație fericită. Importanța ei ca instituție de cultură e un fapt asumat de adminstrația locală și Consiliul județean asigură fondurile necesare continuității. E și acesta un exemplu de descentralizare care se dovedește viabil. În acest caz, ce rost mai are o asemenea ultracentralizare a distribuirii fondului cultural național? Mult mai cinstit ar fi ca fondul respectiv să fie distribuit la nivel județean și proiectele intrate în competiție să fie selectate la acest nivel. Sau, bine ar fi fost ca subvenția pentru cultura scrisă să rămână în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor care deja căpătase o experiență în domeniu. Acum o luăm de la capăt.

 Iosif Vulcan

165 de ani de la naștere

Străbunii lui Vulcan sunt originari din Muntenia, de unde o ramură a lor s-a stabilit în Blaj, iar de acolo străbunicul Petru Vulcan se mută la Șinca-Veche (ținutul Făgăraș), locul de naștere al lui Gheorghe Șincai. Aici se naște Nicolae Vulcan, tatăl lui Iosif. Din această familie se trage și vestitul episcop Samuil Vulcan, unchiul lui Iosif Vulcan, întemeietorul liceului de băieți din Beiuș, ocrotitorul corifeilor Școlii Ardelene. După terminarea studiilor făcute la Blaj, Sibiu, Oradea și Viena, Nicolae Vulcan este hirotonit preot greco-catolic și numit paroh la Holod. Nicolae Vulcan și Victoria Iriny (numele de familie era Irimie, de confesie ortodoxă) au avut șase copii, dintre care cinci au murit prematur.

Iosif Vulcan se naște la 31 martie 1841 în Holod, unul dintre principalele domenii ale episcopiei greco-catolice de Oradea. În 1844, familia Vulcan se mută la Leta-Mare, unde tatăl preoțește timp de 36 de ani și unde viitorul întemeietor al „Familiei” își petrece „anii veseli ai prunciei” și o bună parte a vieții în mijlocul țăranilor români și maghiari. Aici își urmează cursurile primare, după care își continuă studiile la liceul romano-catolic al călugărilor premonstratens din Oradea. După absolvirea liceului (1859) Iosif Vulcan se înscrie la facultatea de drept din Budapesta, unde se ocupă însă mai mult de literatură decât de științele juridice. Tânărul student ardelean ajunge în marele centru cultural la sfârșitul epocii absolutiste și la începutul erei constituționale, care a adus o oarecare îmbunătățire și în viața naționalității române, stimulând forțele creatoare, asigurând posibilități mai favorabile de afirmare națională, mai ales în domeniul învățământului și culturii. Climatul politic și cultural al Capitalei, unde până la această dată se încetățenise deja o bogată tradiție a culturii românești, a avut o mare și binefăcătoare influență asupra lui Iosif Vulcan, acesta căutând cu o grabă surprinzătoare să contribuie la îmbogățirea patrimoniului spiritual al națiunii sale.

Intenția lui Vulcan de a edita o revistă culturală și literară proprie datează de la începutul activității sale gazetărești. La vârsta de numai 24 de ani, Iosif Vulcan, la 5 aprilie 1865 se adresează Locotenenței din Buda cu cererea pentru publicarea  unei reviste literare ce avea să poarte titlul Familia. Numărul de probă, însoțit de o foaie de prenumerație apare în 1/13 mai 1865 și este bine primit de presa vremii. Primul număr apare în 5/17 iunie 1865, Iosif Vulcan mulțumind în paginile sale pentru primirea „călduroasă și neîndătinată în literatura român㔠până la acea dată din partea cititorilor.

Am selectat cele de mai sus din excelentul studiu al profesorului Gheorghe Petrușan de la Facultatea de litere din Szeged, intitulat „Iosif Vulcan și revista Familia”, lucrare din care viața și activitatea lui Iosif Vulcan și a revistei prin care și-a asigurat pomenirea culturală peste veac reies cu o pregnanță și cu un farmec ce pot face deliciul cititorului de astăzi.