Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (483) februarie 2006

ÎNTRE ISTORIA SINCERĂ ȘI ISTORIA FESTIVĂ

 

Toader NICOARĂ

Istoriografia "marelui război":

de la istoria politico-diplomatică la noua istorie culturală

Primul război mondial, cu alte cuvinte, războiul dintre 1914-1918, reprezintă unul dintre evenimentele istorice care au făcut dată în istoria universală ca și în istoria tuturor națiunilor europene. El este de altfel îndeobște cunoscut sub numele de marele război, la grade guerre, la grande guera mondiale etc. El reprezintă un fenomen istoric total, de o complexitete aproape fără egal, care a provocat o producție istoriografică apreciabilă, greu comparabilă cu alte evenimente istorice. După aprecieri recente, ar fi nevoie de câteva vieți de om pentru a citi tot ce s-a scris despre el.

Această literatură istorică de o bogăție fără margini, care continuă să crească de la un an la altul, de la un sezon la altul, constituie un păienjeniș istoriografic deosebit de complex, o adevărată junglă istoriografică în care noilor veniți le este aproape cu neputință să se orienteze și să se dezmeticească.

În cele ce urmează vom încerca să oferim o scurtă analiză a tendințelor, unghiurilor și perspectivelor din care, pe parcursul a peste nouă decenii, marele război a fost citit, restituit și oferit de către istorici. Încercarea noastră se mărginește la decriptarea liniilor și tendințelor generale, la marile producții istoriografice, dar vom constata imediat că această paradigmă se verifică cu prisosință aproape în fiecare istoriografie națională.

Pentru a fi mai explicit și mai sistematic, voi numi chiar de la început și voi încerca să dau o definiție minimală celor trei paliere istoriografice, pe care le sugerează titlul. Este vorba așadar de trei tendințe dominante, de trei configurări istoriografice (spre a folosi o expresie a doi autori recenți, care abordează problema – este vorba de francezul Antoine Prost și americanul Jay Winter),1 care se înseriază una în continuarea celeilalte pe parcursul secolului trecut de la terminarea războiului: perspectiva militară și (politico)-diplomatică, perspectiva istoriei economice și sociale, și în sfârșit, perspectiva istoriei culturale, mai exact a unei noi istorii culturale (alta decât cea cu care suntem obișnuiți pe meridianul românesc).2

Perspectiva istoriei militare și politico-diplomatice

Chiar pe parcursul desfășurării războiului, deja în 1915, contemporanii au realizat că trăiesc un moment important al istoriei universale. Primii care au inițiative în a scrie despre eveniment sunt o parte din marii săi actori, generali, militari, oameni politici sau diplomați. Primele producții sunt așadar un amestec de povestiri despre bătăliile date, dar ele încorporează un număr mare de informații de primă mână, planuri, documente originale, politice, diplomatice, militare. Avem de-a face cu un amestec de mărturii personale și de istorie politico-militară, care sunt evident influențate de poziția celor care le produc și de rolul lor în marea conflagrație.  Cei mai mulți autori ai acestei istorii sunt așa cum se poate deduce cu ușurință oamenii politici, diplomații, militarii. Producția istoriografică de acest tip continuă să apară apoi vreme îndelungată după terminarea războiului, în toată perioada zisă, interbelică. Sunt publicate apoi documente politice și diplomatice, alături de memorii și mărturii ale participanților.

Un loc considerabil ocupă în această primă fază a istoriografiei despre război, marea serie publicată de Fundația Carnegie pentru pace. Colecția, care este una grandioasă (132 de volume masive), este o antrepriză ce vine dinspre societatea civilă, este marcată de o ideologie liberală și pacifistă. Interesul pentru o asemenea problematică data de dinaintea războiului și dorea să vadă care era amploarea perturbărilor provocate de război procesului normal al dezvoltării civilizației. Inițiativa este internațională și este dirijată de un comitet care cuprinde personalități marcante, oameni de afaceri, înalți funcționari, oameni de stat și uneori chiar și istorici. Britanicul John M. Keynes, francezul Charles Rist, și istoricul Henri Hau­ser, printre alții.

Dar  cel mai important șantier al acestei prime tendințe istoriografice este cel care viza publicarea documentelor diplomatice. Faptul izvora din necesitatea resimțită imediat după război de a răspunde la o întrebare considerată gravă și insistentă: cui revine resposabilitatea marii conflagrații și a consecințelor sale.3

 

Pentru a stabilii dreptatea cauzei sale toți participanții la război, guvernele țărilor respective au intreprins publicarea documentelor oficiale, nu numai cu privire la originile imediate, ci asupra ansamblului relațiilor internaționale în care s-au organizat alianțele care au condus la război. Toți mari actori ai dramei și-au mobilizat apoi istoricii de meserie în această antrepriză. In plus, deschiderea arhivelor a adus ulterior o serie de rectificări nu lipsite de importanță. O bună perioadă de timp, istoricii de meserie care în epocă nu erau nici pe departe atât de numeroși ca astăzi, au fost ocupați cu publicarea marilor colecții de documente. Tot acum se organizează primele strucuri instituționale (Revue d’Histoire de la guerre mondiale, ca și Biblioteque de documentation internationale contemporaine). Unul dintre documentariștii acestei instituții nu va fi altul decât un mutilat de război, Pierre Renouvin. Va fi unul dintre istoricii care va dedica toate preocupările sale războiului și relațiilor internaționale, dirijând printre alte colecții Documents diplomatiques francaises. In Germania, războiul a fost prea dureros, iar nazismul n-a permis o adevărată dezbatere asupra lui, în timp ce în Anglia, marea sinteză, Oxford Modern History, se oprea la începutul său.

Pierre Renouvin a publicat de altefel și prima mare siteză dedicată războiului, La Crise européenne et la Grande Guerre. Este o carte clasică despre război, și se circumscrie genului istoriei politice, militare și diplomatice. Aspectele economice și sociale ale războiului nu atrag aproape deloc atenția istoricului. In continuare, cărțile apărute despre război au urmat, în mare, aceiași paradigmă. Apar mai ales cărți ce tratează războiul exclusiv politico-diplomatic sau exclusiv militar. Istoria războiului se limitează la cele două aspecte, istoria bătăliilor și istoria combinațiilor diplomatice. Aș aminti ca fapt secund, dar nu lipsit de importanță, publicarea memoriilor și a surselor subiective de cei care au trăit războiul, dar acestea nu interesau, pe moment, deloc breasla istoricilor de meserie.

Această cantonare a dezbaterii la nivelul militar și politică-diplomatic explică foarte bine critica făcută de școala Analelor, istoriei evenimențiale. Dacă în alte privințe ea poate fi considerată excesivă, cu privire la istoria războiului ea este în întregime fondată. Evident că una din marile mize ale acestui gen de istorie, fie că-i vorba de  sintezele istoriografice, fie de mărturiile participanților, era stabilirea caracterului de adevăr și denunțarea falsurilor, a probabilului de certitudine. Toți istoricii aplică războiului din 1914, regulile metodei istorice, ce se aplicau curent oricărui subiect istoric.

Caracteristic pentru această primă direcție istoriografică este un total dezinteres arătat luptelor și luptătorilor. Toate istoriile sunt pline de oameni politici, diplomați și generali, dar lipsesc soldații combatanți, ca să nu mai vorbim de populațiile civile. Este vorba așadar de o restituție instoriografcă în care războiul este văzut de sus, iar ceea ce se întâmpla în prima linie, în tranșeie nu-și găsește încă locul în paginile cărților de istorie. Războiul trăit de participanți, de cei care l-au făcu sau de cei care l-au suportat, nu devenise încă obiect de istorie. În ciuda faptului că se publică acum un metarial imens de mărturii directe a celor care au făcut și au trăit războiul în tranșeie, scrisori, note zilnice, memorii, etc., și a faptului că marele public pare să guste o asemenea literatură, pentru istoricii de meserie, aceste documente vii, rămân doar literatură. Chiar și pentru un Pierre Renouvin, care-și pierduse brațul stâng în bătălia de la Chemin des Dames, „mărturiile combatanților, a căror consultare este foarte utilă pentru a înțelege atmosfera bătăliilor, nu pot oferi nici un fel de informație asupra conducerii operațiilor, deoarece orizontul acestor mărturii este prea limitat.”4

Cu privire la mărturiile directe avem totuși o inițiativă care merită evidențiată. Jean Norton Cru, publică în 1929, o lucrare numită Temoins (Mărturii). El aplică acestor mărturii același tratament al metodei critice, încercând să verifice prin intermediul altor surse „obiective”, veridicitatea celor spuse de autorii lor. Dar în van, istoricii de profesie nu sunt deloc dispuși să ia în seamă această categorie de documente. In această etapă istoriografică ora războiului văzut de jos în sus prin ochii celor care l-au trăit încă nu venise.

Si celelalte mari istoriografii, în Anglia și Germania din perioada interbelică, istoricii savanți, se încadrează aceluiași comportament. In toate marile sinteze, războiul este privit ca un conflict politic pe scară mare, pe care-l putem înțelege mai bine doar dacă-l privim de sus.5

Istoria economică și socială a primului război mondial

Izbucnirea și desfășurarea celui de-al doilea război mondial a răsturnat toate perspectivele, iar primul este lăsat la o parte, interesul pe care i-l poartă istoricii se diminuează considerabil.

Interesul pentru primul revine relativ târziu. In anul 1959, trei foști combatanți în primul război, Andre Ducasse, Jaques Mayer și Gabriel Perreux, publică o lucrare care răstoarnă perspectiva dominantă. Cartea lor se cheamă,  Vie et mort des Françaises, 1914-1918. Ca și alte cărți celebre dar care n-au stârnit interes decât mai târziu, autorii au căutat în van un editor. Editura Hachette, acceptă să le-o publice cu condiția să găsească un istoric de meserie care să le-o prefațeze. L-au găsit pe Maurice Genevoix, secretar perpetuu al Academiei Franceze. Cartea a fost un imens succes, editura lansând prin ea o serie care a făcut carieră, istoria vieții cotidiene. Asupra operațiunilor militare și a intrigilor diplomatice cartea nu aduce noutăți, dar ea reînnoiește istoria războiului, deoasece aruncă o perspectivă globală asupra lui. Luptele sunt pe primul plan, dar economia și societatea fac și ele parte din peisaj. Se întretaie în acestă carte o perspectivă asupra războiului văzut de sus cu alta văzut de jos, alimentată de foarte multe detalii concrete. Este o viziune asupra războiului conducătorilor și soldaților deopotrivă.

Succesul unei astfel de istorii se explică printr-un complex de factori. Contextul de după 1945 era altul. Războaiele decolonizării au modificat perspecivele și întrebările. Problema continuităților dintre primul și al doilea război mondial devine centrală. Apoi, nivelul de alfabetizare și de instruire este tot mai ridicat, perioada de școlarizare a noilor generații se prelungește. Mișcarea care a deplasat centrul de greutate și unghiul de vedere asupra războiului se manifestă cu începere din anii 1960. Mai multe circumstanțe concură la această mutație. Creșterea numărului de istorici în interiorul și în afara universităților este doar una printre altele.

Apare acum un nou vehicol, deosebit de provocator, teleziunea. Cu ocazia aniversării a 50 de ani de la război, televiunile comandă serii televizate. BBC, televiziunea franceză, altele, se adresează istoricilor de meserie. In Anglia se produce un serial de 26 de ore pentru BBC sub bagheta a trei istorici impotanți, care evident dau o viziune de sus asupra războiului, în timp ce imaginile cu care se ilustrează comentariile savante introduc personajele de jos, soldații și subofițerii din linia întâi. In Franța cunoscutul istoric Marc Ferro, realizează și el pentru televiziune o emisiune de 2,5 ore, numită 1914-1918: la Grande Guerre. Ea merită semnalată pentru că are importanța ei deloc neglijabilă. Este o emisiune franco-germană, realizată prin montaj, fără interviuri sau punctul de vedere al istoricilor, care s-a bucurat de un imens succes. Faptul merită remarcat, deoarece arhivele se deschid spre a aduce o nouă categorie de surse despre război, imaginile filmate. In fond, prin imagini se produce o democratizare a războiului, în sensul că rolul de prim plan îl dețin cei care l-au făcut, (bărbați, femei) pe front, în uzine, prizonieri, populațiile ocupate sau în refugiu. Pornind din lumea anglo-saxonă încep să apară acum Istoriile ilustrate, ale războiului, care cunosc un succes de librărie imens. Ilustrated History of World Wor I, de A.J.P. Taylor se vinde în 250 000 de exemplare. O asemenea viziune populară asupra războiului a deplasat axa principală a istoriei acestui fenomen și a servit ca punct de plecare pentru studiile ulterioare din istoriografiile anglo-saxone.

Merită introdusă aici și o altă problemă, anume, paradigma marxistă care contribuie și ea la democratizarea viziunii despre război, propunând teme precum revoltele sociale, revoluțiile, responsabilitățile, etc. Ea conferă prioritate explicațiilor politicului prin social și al socialului prin economic. Anii 60 sunt și anii înfloririi studiilor cantitative aplicate pe teme de istorie economică și socială. Acest lucru face ca în jurul anilor 1970-1980, să domine lucrările care se ocupă în egală măsură de operațiuni militare, aspecte politice, dar și de cele care privesc economia și societatea într-o stare de război.

Istoriile militare și diplomatice nu sunt date la o parte, dar sunt obligate să-și reorienteze interesul spre probleme vizând opinia publică și războiul, iar dinspre responsabilități spre scopuri. Deschiderea arhivelor militare reorientează istoria militară spre soldații de rând, combatanți sau prizonieri. In istoriografia britanică lucrurile avansează spre istoria stărilor de spirit, spre mentalități și sensibilități.

Istoria culturală a războiului

Astfel, cumva aproape pe nesimțite, în orice caz, fără mari rupturi, se trece la cel de-al treilea palier, cel al unei istorii culturale a războiului. Este vorba de un sens totalmente antropologic al noțiunii de cultură, un sens cu care colegii noștri români nu sunt prea obișnuiți. Cu începere din  anii 1990, sunt tot mai prezente temele care tratează cu prioritate societățile europene și răuboiul, război și cultura, etc.

În 1988 deja, istoricul american Jay Winter  realizează o asemenea alunecare spre istoria culturală într-o mare sinteză despre război, dedicată marelui public. Dacă primele cinci capitole sunt dedicate politicienilor, generalilor, soldaților și civililor, urmează apoi capitole dedicate urmărilor războiului, el se interesează în egală măsură despre război și memorie în literatură, în arte plastice și în cinema. Folosirea unei ilustrații abundente, care amestecă realitatea cu reprezentările dau acestei cărți o evdentă dimensiune de istorie culturală. In 1990, același autor, Jay Winter împreună cu Blaine Baggett realizează o serie televizată de 8 ore difuzată de BBC și de Public Broadcasting Corporation în USA, propunând Marea răsturnare – o istorie culturală ce înglobează toate aspectele războiului. Luând distanță declarată față de istoria militară tradițională, cei doi autori înțeleg să exploreze „speranțele și visele, ideile și aspirațiile, exaltarea și disperarea tuturor; a celor care erau departe de putere ca și a celor care exersau această putere. Istoria războiului este istoria modului în care fiecare în­țelegea războiul și consecințele sale.”6

Trecerea la o astfel de istorie culturală se explică prin continuitatea acesteia cu istoria socială, cu ceea ce s-a numit începând din anii 60 mentalități colective, opinii, psihologie colectivă, și care nu erau foarte departe de reprezentări. Istoria culturală se afla în fază germinativă în istoria socială, istoria mentalităților, antropologie istorică. In 1990 ea nu face decât să se proclame ca atare. Or, acestă proclamare se datorează acum unor mutații deloc nesemnificative.

O primă cauză constă în delegitimarea marxismului, după căderea zidului Berlinului și prăbușirea comunismelor în Europa de răsărit. Acest fapt, de istorie politică a antrenat după sine și discreditarea ideologiei marxiste, acest ansamblu doctrinal cu pretenții de științificitate. Mai ales că marxismul s-a prezentat sau a fost prezentat ca o știință a socialului prin excelență. Or, tocmai abandonul masiv al marxismului ca instrument conceptual de abordare a trecutului a stimulat trecerea la istoria culturală. Este de subliniat că această trecere s-a făcut mai întâi, în istoriografia americană puțin sau deloc contaminată de marxism. Așa se explică publicarea unor cărți de istorie culturală mult mai devreme decât în Europa. Paul Fussell publicase deja în 1975, The Great War and the Modern Memory, iar John Keegan 1976, The Face of Battle. Ambele cărți se interesează nu de comandanți și comandamente, ci de comportamentele și atitudinile celor care participă la lupte, dintr-o perspectivă foarte antropologică.

Dar abandonul marxismului schimbă nu numai un mod de explicație, ci și problematica abordată. Cu microstoria italiană și cu Alltagsgeschichte (istoria cotidianului) germană, interogația se orientează spre cazuri particulare, dar nu ca parte a unui tot, ci semnificative și convingătoare prin ele însele. Faptul readuce în atenție mărturiile directe ale participanților, dar de această dată nu ca documente obiective, ci ca documente în care istoricul caută tocmai subiectivitatea. Alte chestiuni frecventate sunt cele ale memoriei și identității, ca și grija de a aduna toate mărturiile în memoriale, muzeie, monumente, etc. Sunt analizate acum cu predilecție surse care altădată nu stârneau nici un interes: scrisori de pe front, cărți poștale, imagini fotografice, monumente, grafitii, ex-voto din biserici. Istoria războiului începe să fie citită prin relație cu arta, știința, medicina, literatura și modul în care aceste domenii au afectat războiul sau au fost afectate de el.

O interogație de ordin psihologic, ce încearcă să înțeleagă cum bărbații și femeile timpului au trăit, au simțit și și-au reprezentat războiul. Mai ales că pentru societățile noastre contemporane, care trăiesc într-o atmosferă aseptizată, războiul a devenit de neînțeles și de nesuportat.7

Istoria culturală a războiului conduce astăzi investigațiile spre o istorie a reprezentărilor, sentimentelor, emoțiilor celor care l-au trăit. Violența în război reprezintă o problematică larg cultivată astăzi, ca și moartea și atitudinile în fața morții, frica în fața morții, sentimentul religios etc., etc,.8

Evident, nu este singura modalitate prin care războiul este abordat, dar nu putem să nu constatăm că istoria culturală a afectat, modificat și nuanțat celelalte istorii sectoriale, precum istoria militară și diplomatică sau pe cea economică și socială.

Oricum, chiar dacă despre  primul război mondial se vor mai scrie încă multe cărți de istorie, cu istoria culturală suntem astăzi mai aproape de o perspectivă globală asupra fenomenului, care își propune să abordeze deopotrivă, toate aspectele unui fenomen global, care a fost acest mare eveniment istoric.

NOTE:

1 Antoine Prost, Jay Winter, Penser la Grande Guerre. Un essai d’historiographie, Editions du Seuil, Paris, 2004, 345 p.

2 Pentru istoria culturalã vezi Jean-Pierre Rioux, Jean-Francais Sirinelli, Pour une histoire culturelle, Paris, Gallimard, 1997.; Pascal Ory, Qu-est ce que l’histoire culturelle? in Université de touts les saviors. Histoire, la Sociologie et l’Anthropologie, 2, Paris, Odile Jacob, 2002, pp. 93-106; Philippe Poirrier, Les enjeux de l’histoire culturelle, Paris, Seuil,2004. In istoriografia româneascã, vezi dezbaterea amorsatã de Xenopoliana, X, 2002, nr.1-4. Vezi și studiul nostru, Intre istoria reprezentãrilor și istoria culturalã: istoria mentalitãþilor azi, în vol. Clio în orizontul mileniului trei. Explorãri în istoriografia contemporanã, Cluj-Napoca, Accent, 2002, pp.185-214.

3. Antoine Prost, Jay Winter, op. cit., p. 18.

4. Pierre Renouvain, La Crise Européenne et la Grande Guerre, Paris, 1939, p. 609.

5. Basil Liddel Hart, The Real War, 1914-1918, London, 1930; Idem, A History of the World War, 1914-1918, London, 1934.

6. Jay Winter, Blaine Baggett, Le grand Bouleversement, 1996, p. 11.

7 Stephane Audoin-Rouzeau, 14-18. les combatants des tranchées, Paris, A. Colin, 1986; La Guerre des enfants, 1914-1918, essai d’histoire culturelle, Paris, A. Colin, 1993; L’enfant de l’ennemi 1914-1918, Paris, Aubier, 1995; Annette Becker, Les Monuments aux morts: patrimoine et memoire de la Grande Guerre, Paris, Errances, 1988;La Guerre et la Foi, de la mort à la memoire, 1914-1930, Paris, A. Colin, 1994; Oubliés de la Grande Guerre. Humanitaire et culture de la guerre, Paris, Noesis, 1998; Jean-Jacques Becker (ed), Guerre et Cultures 1914-1918, A. Colin, 1994; 1914: comment les Français sont entré dans la guerre. Contribution é l’etude de l’opinion publique printemps-été 1914, Paris, 1977; Stephane Audoin-Rouzeau, Anette Becker, 14-18, retrouver la Guerre, Paris, Gallimard, 2000.

8. 1914, les psychoses de guerre, Actes du colloque du 26 au 29 septembre 1979, Mont Saint-Agnan, 1985; Bruna Bianchi, La follia e la fuga. Nevrosi di guerra, diserzione e disobbedienza nell’ esercito italiano (1915-1918), Roma, Bulzoni, 2001.; Luc Capdevilla, Daniele Voldman, Nos morts. Les sociétés occidentales face aux tués de la guerre, Paris, Payot, 2002.; Thierry Hardier, Jean-Francois Jagielski, Combatre et mourir pendant la Grande Guerre (1914-1925), Paris, Imago, 2001.