Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 2 (483)

februarie 2006

CUPRINS

 

Editorial

Mircea Pricăjan – Stimate scriitor

Asterisc de Gheorghe Grigurcu 

Sertarele exilului de Norman Manea

– Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici

Solilocviul lui Odiseu de Traian Ștef

– Celălalt

Triptic de Al. Cistelecan

– Sanda Cordoș, Nicoleta Sălcudeanu, Iulian Boldea

Cronica literară

Ioan Moldovan – Poeme alese de poet (Vasile Dan)

Liana Cozea – O călătorie spre „reperele interioare” (Oana Orlea)

Marius Miheț – Un Cuore bănățean (Costel Baboș)

Între istoria festivă și istoria sinceră

Toader Nicoar㠖 Istoriografia „marelui război”

Simona Nicoar㠖 Dilemele istorice ale ideii de Europa

Ancheta Revistei Familia – Pulsul prozei tinere

Anamaria Beligan, Adrian Buz, Ruxandra Cesereanu,

Alain Gavriluțiu,  Radu Pavel Gheo, Michael Haulica,

Florina Ilis, Cătălin Lazurca, Cosmin Manolache, Ștefania Mihalache,

Ioana Nicolaie, Adrian Schiop,  Bogdan Suceavă,

Cornel Mihai Ungureanu, Tudor Călin Zarojanu

Poeme de Petre Got

Repere – Europa. O întâlnire

Orlando Balas, Ioana Negruț, Veronica Munteanu,

Györi Gabriela,  Ioana Sabău, Flavius Ardelean,

Anca Stoian, Andreea Virag, Szilbereisz Erna,

Corina Lajos, Fülöp Elsa

Prezențe maghiare

Molnár Judit – Misterele Naturii (Váradi B. László)

Arte

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu