Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (483) februarie 2006

CRONICA LITERARĂ

de

Marius MIHEȚ

Un Cuore bănățean

 

Costel Baboș

Aș crede în Dumnezeu, Editura Cartea românească, București, 2005

De un stil cuceritor prin simplitatea lui, romanul Aș crede în Dumnezeu. Amintiri reinventate semnat de Costel Baboș face parte din acea categorie a cărților singulare, apărute din vreme în vreme, care pot bucura generații de cititori.

Autorul-narator își asumă fățiș factura autobiografică, deși precizările lui țin să depărteze autobiografia de ficțiune. Contrapunctic răspunde cumva fratele autorului, Alexandru Baboș, într-o Postfață care confirmă autenticitatea celor redate ca „martor și participant la o parte din evenimentele copilăriei și adolescenței surprinse în această carte”. Roman autobiografic, prin urmare, un Bildungsroman cât se poate de firesc la o primă vedere. E cartea unei vieți ajunsă la maturitatea de unde trecutul poate fi prospectat cu detașarea înțelepciunii și a clarității pe care numai timpul le poate hașura.

Nu însă timpul este cel care dictează aceste amintiri ale naratorului care se travestește în copilul-adolescentul-nubilul de altădată. Memoria dictează momente disparate dar întotdeauna centrifuge care au marcat zig-zagat destinul unui individ care a știut să înmagazineze aproape-artistic fapte de viață definitorii pentru el și cei din jurul său. Nu e interesat de discreție, poate dintr-un pudism al scriiturii. El vrea să câștige de la început încrederea cititorului prin sinceritatea afirmată. Ceremonios, la începutul cărții se prezintă cu datele ce coincid cu cele ale autorului, modest și transmițând o ușoară undă de sfioșenie, ca și cum s-ar găsi deja în fața unui spectacol al vieții infantile și deja amintirea se corectează în primul capitol. Surprinde, pretutindeni în aceste amintiri „reinventate”, senzația că memoria e una încă tânără, „neștears㔠și cât se poate de recentă. Vocea din text nu e cea a unui bătrân nostalgic care transformă totul într-o poetică a melancoliei și a timpului, ci a unui copil maturizat care rememorează cu o întipărire crudă.

Defilează în această carte o mulțime de personaje, unele cu importanța lor adiacentă, altele fiind punctate doar ca prezențe ale celorlalți, ca și cum ar face parte, prin insignifianța lor, dintr-un lung exercițiu al memoriei. Protagonistul-copil e un fel de combinație de personaj hibrid marca Jules Renard, Dickens, de Amicis și Salinger. Copilăria lui seamănă cu cea a multor copii din perioada ceaușistă: familia strămutată la oraș, tatăl bețiv indiferent la evoluția plozilor, o mamă prea preocupată de treburile casnice ca să reacționeze la dezvoltarea lor și mai ales o lume îmbibată de false valori și perspective. Copiii își caută de aceea surogate pentru tată (unchiul Mihail), mamă (străbunica, mătușa Lucica) și orice altă companie și îndeletniciri care nu au de-a face cu lumea lor domestică. Universul naratorului oscilează între teama coșmarescă față de tatăl castrator și iluzia târzie a evadării în America. Dincolo de umorul sigur care însoțește multe dintre evocările din această carte răzbate un fior al istoriei și al unui destin aproape-ratat. „Dar dacă nici mama nu mă iubise niciodată?” se întreabă retrospectiv naratorul. Între iubirea politică impusă și cea a părinților inexistentă, acești copii au ceva din tristețea copiilor lipsiți de iubire. Nu întâmplător Costel se face „frate de cruce” cu Leontin Ciobănaș, este hipnotizat de lumea țiganilor (Nasta, familia Bănieșilor etc.) de „tribul Zgripțuroaicei” dar și, mai târziu, de cei care reușiseră să treacă fraudulos frontiera. Avem de-a face cu niște memorii din care lipsesc cu desăvârșire visele, cu excepția celor legate de jucării ( „Căci nici el (Alexandru, mezinul, n.n.) nu avea vreo jucărie după cum nici eu nici Achim n-am avut. Poate în vise”). În schimb, predomină coșmarurile: „De visat visam același lucru. Fie iadul, fie pe tata”. Există o coalizare a fraților împotriva tatălui, stinsă după ani imediat după divorțul întârziat al părinților și degradarea tatălui-opresor. Când Costel pleacă la facultate, nu regretă familia, ci mezinul care rămâne singur; totul este redat în aceeași notă umoristică (umor negru!) și autoironică: „Așa e. Achim a fost cel mai nenorocos dintre noi. Și mai năpăstuit. Eu am primit afecțiune de la străbunica și Alexandru de la mama. Măcar în primii ani de viață. Achim a rămas cu bătaia. De la mama pentru notele de la școală, de la tata pentru că de la tata o luam cu toții și, în plus, îl mai băteam și eu, pentru că eram mai mare și trebuia să bat și eu pe cineva”.  Mereu apar persoane care liniștesc pornirile tatălui dar acestea sunt rare și pasagere: „Când tata ne închidea în cocină pe mine și pe Achim, veneau în ascuns și ne aduceau mâncare (surorile vitrege ale mamei, n.n.), ne-o strecurau prin crăpătura care dădea în jgheabul pentru porci”. Suntem departe de realismul lui Renard și Dickens? Înduioșătoare apar scrisorile post-mortem adresate mătușii Lucica, mai ales pentru că sunt scrise de un adolescent în clasa a XII-a dar care par produsul unui copil orfan. Savuroase sunt scenele legate de viața școlară. Nu lipsesc vizitele tatălui beat în timpul orelor, descoperirea vocației naratorului pentru chimie după o introducere făcută de Adriana Babeți în... alchimie, revenirile emoționante cu orice început de an la dirigintă, prieteniile felurite și adversitățile. Memorabil e episodul în care mama caută să scape fiul de exmatriculare: „Vă rog frumos, doamna profesoară, nu-l exmatriculați, că-i băiat necăjit (poezia mamei), are un tată bețiv care ne bate pe toți de ne sar oasele din noi, iar eu sunt bolnavă de Hodki... și răscolea prin geantă după ieșirile din spital și rețetele medicale. Doamna Pațac a început să roșească”.

Povestea acestui Cuore bănățean arată într-un registru ironic povestea posibilă a unei co­pilării sub comunism, cu toate posibilitățile de atunci, care, iată, prinse ficțional de un autor-copil și apoi autor-matur, capătă un farmec nu doar de epocă, istoric, cât literar. Străbate peste toate aceste amintiri cenușiul unui timp istoric atroce, prea puțin înregistrat de vârsta fragedă însă foarte ușor de recunoscut prin decorul-ramă al amintirilor: mizeria socială înfățișată. Copiii poartă haine la nesfârșit, mănâncă te miri ce, asistă la deportările mascate ale etnicilor germani și atâtea altele. Timpul nu e surprins cronologic, ci prin transfigurările comunismului nou, grotesc. Dispar străzi și oameni, spații verzi și culori altădată liniștitoare. Drama istorică atinge apogeul prin cele două tentative de trecere a frontierei. Episoadele nu concură tragicul pentru că sunt prezentate în aceeași manieră ludică a râsu’-plânsului. O singură dată autorul-narator renunță la umorul negru și la autoironie și devine grav: atunci când rememorează moartea Lucicăi, o victimă a sistemului sanitar comunist: „A fost una dintre puținele înmormântări la care am luat parte. Iar după înmormântare singurul mormânt pe care l-am mai vizitat. Din când în când”.

Nici schimbările de dup㠒89 nu scapă analistului-cu-memoria-plină. Alexandru, student, pleacă în Suedia după ce e bătut de mineri și trimite, peste timp, școlii care-l avortase teza de doctorat, țiganii nu mai intră în pușcării ci se apucă de... „călătorii” și altele alcătuiesc radiografia unei lumi care numai în bine nu se schimbă. Doar amintirile legate de cenaclul „Helion” și lumea lui mai animă cumva discursul. Și, într-un plan secund, soția Camelia.

Costel Baboș scrie o carte despre iubire, până la urmă, deși e atât de puțină aici, despre un timp paradisiac, deși avea toate datele unui veac grotesc. Aș crede în Dumnezeu e povestea unei familii, reconfigurată de amintirile unui copil prea introvertit chiar și pentru frații săi, care seduce printr-o sinceritate specifică vârstei inocenței și printr-un umor care deturnează înadins atenția de la aromele dure ale amintirii. O carte despre copilărie dar mai ales o cronică istorică încă atât de vie.