Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (483) februarie 2006

CARTEA DE TEATRU

de

Mircea MORARIU

Cărțulia lui Thespis

de Ștefan Oprea

Pentru acea categorie de oameni de teatru ce slujesc această frumoasă artă cu spiritul și condeiul, adică criticii și istoricii genului, viața nu înseamnă un număr de roluri și de premiere, flori ori aplauze, ci seri petrecute în sala de spectacole, „în fotoliul 13”, loc de unde devii „martor al Thaliei”, înregistrând cu bucurie, uneori cu tristețe „chipuri și măști”. Experiența aceasta de „spectator profesionist” nu se cuantifică în cifre, bilanțuri ori diagrame, deși uneori mai operezi și cu așa ceva, ci în cronici și cărți ce devin seturi de mărturii, fragmente dintr-un întreg, bucăți dintr-un mozaic care împreună pot compune lumea tabloului dintr-o anumită epocă.

Unul dintre cei mai sagace astfel de martori este, neîndoielnic, ieșeanul Ștefan Oprea a cărui activitate nu se rezumă însă la cea de critic de teatru, la om care scrie „ la cald” despre „ premiera de aseară”. Doar în domeniul teatrului, Ștefan Oprea își poate oricând revendica un onorant cumul de funcții. E deopotrivă autor de literatură dramatică, istoric de teatru, cercetător prin arhive, a fost și cred că mai este încă dascăl la Academia de arte „George Enescu”. E autorul unei teze de doctorat Eminescu omul de teatru, publicată în anul 2000 la Editura Timpul. A mai scris cărți de proză ori  de critică de film.

Cea mai recentă carte a lui Ștefan Oprea, Căruța lui Thespis, apărută în colecția Epidaur a Editurii Opera Magna dă seama într-un chip cât se poate de revelator despre felul aplicat în care timp de mai multe decenii autorul și-a înțeles rolul de martor. Serile petrecute în sălile de spectacol, orele consumate în biroul de acasă  ori în cel de la redacție spre a scrie despre ce a văzut, au fost dublate de ceasuri lungi dedicate studiului în biblioteci căci Ștefan Oprea nu s-a limitat a fi un cronicar al timpului prezent, ci a vrut să fie deopotrivă un cercetător al trecutului scenei pe care a slujit-o în felul său- cea a „Casei lui Alecsandri”- de care întotdeauna a dorit să fie mândru. Criticul și-a înțeles profesia ca atitudine, motiv pentru care cred că nu greșesc prea mult când afirm că lucrarea Căruța lui Thespis e înainte de orice o succesiune de atitudini.

O primă secvență intitulată Idee și act  e elocventă pentru atitudinea istoricului de teatru Ștefan Oprea. Încercând să clarifice „enigma” tentativelor dramaturgice ale lui Mihai Eminescu, autorul cărții pornește de la fructuoasa premisă potrivit căreia „fără a fi  elaborat un sistem organic sau un tratat propriu de teorie teatrală, de arta spectacolului, poetul a emis în susținuta sa publicistică de specialitate, idei fundamentale privind specificul și particularitățile distinctive ale acestei arte, idei care, dacă are fi fost organizate, ar fi dat naștere, neîndoielnic, unui asemenea sistem sau unui asemenea tratat”. Mai departe, Ștefan Oprea reface modul în care a ajuns Eminescu la o remarcabilă condiție de om de teatru, urmărind constant consolidarea pregătirii teoretice, dar oferind în timp și numeroase „fragmente dramatice”. Același istoric de teatru a consumat ore și ore pentru a afla din biblioteci și vechi înscrisuri care au fost raporturile dintre Caragiale și Naționalul ieșean.  A lucrat oare acolo marele dramaturg ca sufleur, i s-a jucat cumva pe respectiva scenă, e drept, sub un alt titlu, pentru întâia oară, Conu Leonida față cu reacțiunea, a avut Caragiale dispute financiare cu vremelnicii conducători ai Teatrului moldav?- sunt întrebări la care încearcă să formuleze un răspuns Ștefan Oprea care, regăsindu-și condeiul de critic și de comentator al timpului prezent, nu pierde ocazia de a-și exprima justificata nemulțumire față de eșecul „anului Caragiale”. Istoricul de teatru schițează o utilă istorie a „travestiului Chiriței”, examinează contribuția lui Ion Sava, în dubla sa calitate de regizor și dramaturg, la inovarea teatrului românesc, respinge prejudecata că la capitolul dramaturgie național㠄stăm prost” , vede ce se întîmplă în teatrele și dramaturgia basarabeană, reevaluează moștenirea lui Grotowski, face bilanțuri de stagiuni ori de festivaluri.

A doua parte a cărții se intitulează Chipuri și măști, iar în scrierea ei criticul a pornit de la premisa că teatrul e o artă pentru oameni, făcută de oameni. Iar acei oameni ce și-au dăruit cu adevărat viața teatrului merită nu doar aplauze și flori, ori scurte consemnări în spațiul întotdeauna insuficient al cronicii, ci și portrete și evocări, „ plecăciuni” deloc formale ori encomiastice, mustind de epitete ornante, ci mici exegeze care să fie generate de o reală cunoaștere a creației lor,  fie că au fost ori sunt actori-precum Miluță Gheorghiu, State Dragomir, George Popovici, Anny și Bruno Braesky, Ion Lascăr, Adrian Tuca, Teofil Vâlcu, Angela Bârsan, Cornelia Gheorghiu, Mihaela Arsenescu , Violeta Popescu ori Florin Mircea, mari regizori asemenea Mariettei Sadova ori Soranei Coroamă, dramaturgi precum Nelu Ionescu sau Matei Vișniec, ori destoinici directori de teatru ca Ilie Grămadă. Dacă citești, bunăoară, portretul dedicat Mihaelei Arsenescu afli  de ce aceast㠄 actriță cu personalitate tumultuoasă și intuiții surprinzătoare, cu naturalețe și farmec feminin cuceritor” a devenit o mare doamnă a scenei ieșene, înfruntând un  destin care, adesea, i-a fost potrivnic. În aceste portrete extrem de documentate și elaborate, Ștefan Oprea se arată încă o dată  un comentator care nu-i laudă pe alții spre a se lustrui pe sine, ci un om care iubește teatrul pentru și prin valorile lui pe care le urmărește, diagnostichează, încurajează, promovează.

Secțiunea A privi și a vedea îl reconfirmă pe Ștefan Oprea drept un redutabil analist al teatrului nostru cel de toate serile, cu spectacole foarte bune ori mai puțin bune prilejuite de piese românești sau străine. Criticul nu vrea să strălucească stilistic, să ia caimacul, nu apreciază focurile ieftine de artificii ce devin simple focuri de paie. Nu-i place cronica scrisă la repezeală, pe un colț de masă. Scrie analitic, după o amplă documentare și cuvenită reflecție, nu e atins de boala calificativelor concretizate în adjective, caută mereu motive de a merge la teatru și de a-i îndemna și pe alții să o facă, nu e cusurgiu, dar nu admite non-valoarea, încropelile, lipsa de program ori falsul program teatral, spectacolele fără idee și miză. Firește, a „acoperit” prin cronicile sale mai cu seamă zona Moldovei, a comentat, cred, toate spectacolele Naționalului ieșean, dar a făcut-o fără partizanate prost înțelese, fără patriotisme locale. Fiind un profesionist adevărat  nu a refuzat nicicând plecatul la drum întru căutarea spectacolului bun care să-i servească drept reper ori termen de comparație știind că asemenea profesioniștilor scenei și criticul trebuie să fie mereu altul, îmbogățit de noi și noi experiențe, dar posesor al unor principii netranzacționale, singurele care îi asigură cu adevărat validitatea judecății. Model i-a fost și îi este lui Ștefan Oprea regretatul Valentin Silvestru, adesea invocat, pe care criticul ieșean nu l-a repudiat nici după l989 când mulți, prea mulți dintre cei ce îi erau datori în profesie maestrului s-au grăbit să-l conteste, supralicitându-i defectele și uitându-i meritele.

 Într-o perioadă în care criticii nu se mai prea citesc între ei, Ștefan Oprea face exact ceea ce trebuie. Citește cărțile confraților, le comentează și le evaluează, consacrându-le ultima parte a volumului, parte intitulată  Carte frumoasă….Găsim judecăți serioase despre  cărțile profesorului Ion Zamfirescu, despre cele ale Ludmilei Patlanjoglu, ale lui Constantin Paiu, ale regretatului Dumitru Solomon, ale Sorinei Bălănescu ori George Popa, despre noi lucrări de caragialeologie.

Căruța lui Thespis  nu e o dintre acele cărți care, odată citite, le pui liniștit în bibliotecă. E un veritabil instrument de lucru, fiindcă revii la ea când ai nevoie de o informație ori vrei să verifici o impresie. E, fără îndoială, o carte cu rost.