Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 2 (483) februarie 2006

ASTERISC

de

Gheorghe GRIGURCU

Fișele unui memorialist (66)

Nichita Stănescu: pe jumătate poet, pe jumătate farseur. Numai că și farsa i se împarte în două: o jumătate a ticluit-o el însuși, alta i-a jucat-o Destinul.

*

Emoția, orice emoție e, într-un fel, așteptare.

*

Exclama cineva: „Camil Petrescu? De profesie, om inteligent!”.

*

Petre Got mi-a relatat o apreciere auzită de la N.Steinhard: „Deosebirea dintre un tip care face pe nebunul și un nebun adevărat e următoarea: pe cînd cel dintîi sparge ferestrele locuinței vecinului, cel de-al doilea sparge ferestrele propriei sale locuințe”.

*

Moralistul: „Estet al sufletului” (Cocteau).

*

Aflu că într-o clinică din Buenos Aires medicii vin la consultații inveșmîntați în clovni, unii din ei luînd chiar lecții de actorie. Oare epoca noastră, psihanalitică prin excelență, e gata a înlocui vechiul slogan, pîine și circ, cu medicină și circ?

*

O vîrstă ideală. Îmi spunea bătrînul moșier Pleșoianu, a fost prefect de Gorj, ajuns nonagenar: „Eh, ce n-aș da să am acum 70 de ani! Pe atunci nu-mi rezista nici o cucoană!”.

*

„Stilul : chestiune nu de tehnică, ci de viziune” (Proust).

*

Într-un mediu mizer, poezia poate trece drept sibaritism. Într-un mediu opulent, are aerul unei asceze.

*

Ce e viața? Ce e fericirea? Desigur, întrebări pentru albumul școlărițelor sentimentale! Dar cît de teribile pot fi naivitățile! Sub pojghița lor se află genunile... Răspuns de scriitor: viața, fericirea în viață sînt cel mult un șir de prefețe promițătoare foarte, după care nu mai urmează nici un text.

*

Modestia? Fața socială a umilinței, care, ca orice fenomen adus în planul extrovertirii, poate fi cu ușurință mimată.

*

„Căci prin speranță ne-am mîntuit; dar speranța care se vede nu numai e speranță. Cum ar spera cineva ceea ce vede?” (Rom 8, 24-25).

*

Îmi amintesc de ironia subțire cu care Ovidiu Cotruș îmi povestea despre relațiile lui  cu Mircea Zaciu. Ca student mai tînăr cu cîțiva ani, cel de-al doilea se ploconea de la distanță în fața celui dintîi, socotit un fel de guru al studențimii. După ieșirea lui Ovidiu Cotruș din închisoare, Mircea Zaciu, coșcogeamite prof.univ., se făcea a nu-l vedea...

*

Sînt titluri de cărți care se prind ca scaiul de numele autorilor lor, putîndu-le de fapt înlocui: Porcec, Pizdeț, Băgău. Bună ziua, domnule Porcec, bună ziua domnule Pizdeț, sărut mîna domnișoară Băgău!

*

Din păcate, sîntem recunoscători mai curînd femeilor pe care le-am iubit decît femeilor care ne-au iubit.

*

„M-am bucurat aflînd că Chirac l-a numit prim-ministru pe inclasabilul Dominique de Villepin, după așa-zisul „eșec” al referendumului pentru proiectul de constituție europeană. Fost ministru al Afacerilor Externe în timpul crizei irakiene, trecut apoi la Interne, în locul lui Sarkozi, De Villepin face figură  aparte nu doar în lumea politicii franceze, ci și în cea a lumii politice europene. Deși absolvent al celebrei Școli de administrație, el e un poet din cap pînă-n picioare, un retor desăvîrșit, un as al cuvîntului scris și vorbit. Volumele lui de poeme, scrise în răstimpul misiunilor din străinătate, ca funcționar al Ambasadei franceze în diferite țări, nu au nivelul poeziei de geniu, dar trădează o înzestrare autentică. Eseurile po­litic-patriotice (adunate în două culegeri — Le cri de la gargouille — Strigătul monstrului și Le requin et la mouette — Rechinul și pescărușul) te cuceresc prin rafinamentul frazei și lirismul ( uneori potetic, dar nicioadată ridicol) formulărilor și imaginilor. Nu poți să treci ne­pă­sător pe lîngă asemenea izbînzi retorice, care amintesc discursurile de odinioară ale unui Bossuet, în registru religios, sau ale unui Victor Hugo, în registru laic. Într-o conferință pe care a ținut-o cu cîțiva ani în urmă la Biblioteca Națională a Franței, De Villepin și-a mărturisit public pasiunea pentru operele lui René Char și Borges, autori exotici, profunzi, dificili, pe care nu știu cîți politicieni de astăzi i-au deschis măcar o dată în viața lor” (Cristian Bădiliță).

*

Știe în mult mai multă măsură ce vrea să primească decît ce merită să primească.

*

Micul mister al muzicii ușoare cîntate într-o limbă pe care n-o cunoști deloc sau care nu-ți este familiară. Cuvintele străine cîntă ele însele necunoscutul, netrăitul, pura așteptare...

*

Victor Hugo spunea despre Paris că este un oraș a cărei periferie este Franța. Să ne bucurăm că Bucureștii n-au ajuns încă la o atare megalomanie!

*

Nu o dată o femeie „hetairic㔠poate dovedi incontestabile virtuți pe linia unei legături preferențiale: omenie, tandrețe, dispoziție iertătoare, pe cînd femeia „virtuoas㔠poate cădea ușor în păcate precum rigiditatea, opacitatea, țîfna, dorința de răzbunare.

*

De la o vreme neîmplinirea e mijlocul tău fundamental de autodepășire.

*

Neîmplinirea: sacrificiul adus zeului în chip așa-zicînd obiectiv, prin mijlocirea Destinului.

*

„Consider că o anume suspendare a judecății în privința tuturor gîndurilor, oricare ar fi ele, fără excepție, constituie virtutea umilinței în domeniul inteligenței” (Simone Weil).

*

Binele, frumosul, adevărul nu se află niciodată în exces. Răul, urîtul, minciuna — totdeauna.

*

Dacă cineva îmi întoarce spatele, prefer să rămînă în poziția aceasta, nu să mai revină cu față cînd interesele i-o cer, așa cum am pățit cu V.L., un om pe care l-am socotit cel mai important prieten al vieții mele.

*

„Simțim în noi revărsasarea divinității cînd durerea ne-a îngenuncheat. În momentul cînd prima înfruntare a durerii ne provoacă o mișcare de bucurie, de recunoștință, de așteptare... ajungem a ne dori durerea” (Cesare Pavese).

Infinitul nu poate fi perceput decît imaginar. Contaminată parcă de această tulburătoare temă, imaginația poartă mereu un reflex al infinitului.

*

Indivizii care ne amărăsc viața sînt de trei feluri. 1) Cei ce-și exprimă pe față lipsa de înțelegere, reaua voință, relele intenții în raport cu tine, neangajîndu-se în nici un joc al disimulării, nelăsînd nici un dubiu asupra atitudinii lor. Sînt adversarii așa-zicînd „cinstiți”, amestecînd totuși în mîlul aversiunii și al denigrării un dram de cavalerism. 2) Persoanele de-o bunăvoință forțată, de-o amabilitate factice, cu un surîs ipocrit, sub care nu e greu să discerni indiferența rea, calculul rece. Ele îi pot păcăli în special pe neofiți, pe naivi. O experiență ceva mai avansată în politica relațiilor interurmane nu poate a nu sesiza contrafacerea unui asemenea comportament. 3) Ipochimenii care dispun de-o mare dibăcie, de-o veritabilă artă de a-și ascunde gîndul real și intențiile inavuabile, prestidigitatori ai nuanțelor, iluzioniști ai virtuților, fabricatori ai unei carisme care anevoie se distinge de cea autentică. Măcar în unele cazuri, ei pot juca pe degete aproape pe oricine. Îți trebuie nu doar o penetrație psihologică exersată, ci și sînge rece pentru a-i înfrunta, pentru a smulge masca lor atît de „simpatic㔠încît, la prima vedere, respingerea ei pare o nedreptate și un grobianism. Se întîmplă să nu-ți dai seama decît foarte tîrziu ori să nu-ți dai seama niciodată pe deplin de ascunzișurile morale ale acestor abili, așa cum în dosarele justiției rămîn fărădelegi cu autori necunoscuți.

*

„Datoria ineluctabilă a autoobservației: dacă sînt observat de altcineva din afară, trebuie, firește, să mă observ eu însumi, dacă nu sînt observat de nimeni altcineva, trebuie să mă observ cu atît mai atent” (Kafka).

*

Unele subiecte se cer scoase periodic „la aer curat”, aidoma unoe așternuturi, unor veșminte.

*

Țăranii știu bine că un pămînt cultivat mereu cu aceeași plantă, după un timp se secătuiește, putîndu-se reface printr-o altă cultură. Artiștii nu știu adesea că preocupările lor creatoare îi epuizează, ființa lor putîndu-se regenera prin clipele nule, prin acele clipe în care ai simțămîntul penibil c㠄pierzi timpul”, aparent sterile, dar asigurînd în obscuritățile sufletului o nouă fază a rodniciei.

*

„Norocul e o brută”, afirmă prietenul meu G. Cum l-aș putea contrazice?

*

„Timpul probabil”: improvizațiile naturii, variațiunile ei pe tema statorniciei perindării anotimpurilor. Într-un fel, poezia naturii.

*

Unii se impun în viața literară, alții doar pe piața literară. O chestiune de diviziune a muncii.

*

O autocaracterizare a lui André Marlaux, prin intermediul baronului Clappique, din La condition humaine : „Cînd spunea că se va omorî, el nu credea asta, însă pentru că ea îl credea, intra într-o lume în care adevărul nu mai exista. Nu era nici adevărat, nici fals, ci trăit. Și pentru că nu exista nici trecutul său pe care tocmai îl inventase, nici gestul elementar presupus atît de aproape pe care se bazau raporturile sale cu această femeie, nu mai exista nimic. Eliberat, el nu mai trăia decît în universul romanesc pe care îl crease”.

*

Camil Ressu, după cum își amintea elevul său, Alin Gheorghiu, avea obiceiul de-a distruge desenele studenților. Așa făcea el corectura. Motivația: „O să-l faci a doua oară. Dacă ți-a reușit doar din întîmplare, nu-i nici o pagubă, dacă există în tine talentul, o să-l faci bine și a doua oară”.

*

„Trei picturi realiste de cimpanzeul Congo, care au fost scoase la licitație la Londra alături de tablouri de Renoir, Fernand Léger și Andy Warhol, au fost adjudecate luni contra sumei de 14.400 de lire sterline (21.600 de euro). Estimate la sume cuprinse între 600 și 800 de lire sterline de case de licitație Bonham, cele trei tablouri au fost achiziționate de americanul Howard Hong, care se vrea a fi  un mare amator de pictură modernă și contemporană. Su­pranumit  „Cézanne-ul lumii maimuțelor”, Congo a realizat peste 400 de desene și picturi în anii 50, încurajat de antropologul Desmond Morris. Devenit celebru pentru cărțile și emisiunile sale de televiziune despre lumea animalelor, cercetătorul a expus tablourile lui Congo la Londra în 1957, convins că cimpanzeii au o sensibilitate artistică. Se spune că însuși Picasso ar fi atîrnat pe perete în atelierul său un tablou de Congo, al cărui stil l-ar fi apreciat ca fiind «un expresionism abstract» (Adevărul, 2005).

*

Diversele amărăciuni ale vieții trec una după alta pentru a rămîne pur și simplu amărăciunea de-a trăi. O epură.

*

Infinitul, din punctul de vedere al creaturii: o disperare a finitului (a formei).

*

„Cea mai bună apărare împotriva unei iubiri este să-ți repeți pînă la bourrage că această pasiune e o nerozie, că nu merită atîta pentru ea etc. Dar tendința unei iubiri e tocmai aceea de-a ne da iluzia că e vorba despre un mare eveniment, și frumusețea ei constă tocmai în permanenta impresie că s-a întîmplat cu noi ceva nemaipomenit, ceva namaiauzit” (Cesare Pavese).

*

Ideile: probleme pietrificate, problemele: idei fluide.

*

Indiferent de natura lor, amintirile sînt în sine dezastruoase. Dacă le-am luat tale quale, ele ar putea să ne distrugă ființa. Din care pricină le transformăm în ficțiune, adică le „dezamorsăm”. Întregul trecut nu e decît o vastă ficțiune ce sporește mereu prin „decesul” momentelor succesive ce compun prezentul — unicele „reale”.

*

Omul înțelept este mereu egal cu sine prin sinceritate. Omul inteligent, este, într-un anume grad, înclinat spre afectare, spre teatralitate. Nesinceritatea este un ingredient care, în cantitate mică, dă inteligenței un gust picant.