Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

POEME

 

Andrei ZANCA

de-a lungul lanului

 

ars de secetă

tot mai

firav

rîul

 

siajul de pulbere peste părăginiri. ziduri năruite.

 

năpădită de iarbă fîntîna. secată.

 

crăpată blana porților în arcuirea de piatră. nimeni.

 

și scîrțîie a singurătate

crucea în vînt

cum azi

cu toții

 

iar cînd le bate la ușa vreunul

abia asteaptă

să-l vadă

plecat

  

însingurat

 

de-o bancă în fața nucului, contempla

potopirea de înfrunzire

sub o iarbă

amînată

 

a verde strecurîndu-se

dinspre tălpi înspre tîmple

 

această culoare a tămăduirii

       aspirate ca o rugă

              într-o contopire

                     atît de firească

 

încît m-am întors, atins de un gol

 

- soarele asfințind preschimba în vin laguna –

 

dinspre coame se porni un clopot, încins

 

arcuind bolta peste banca pustie

peste acest dialog

              împlinit

  

o liniște înzăpezită

 

aidoma somnului, harul

nu urcă implorat, deși

 

mereu m-am simțit însoțit

în gerul

tăcerii

 

zăpada înghețată între stejari

o furișare de vulpe

mistuindu-se

 

în ceața zorilor, departe

lătrat de cîini, apoi doar

 

       liniștea înzăpezită.

 

răsuflare de răsuflare, i-am deslușit chipul

curbele sfioase rărind

aerul de iarnă

 

nu rănea peisajul, deși

totul o urma

în mișcare

și nimeni

 

și era frumoasă

ca urma unui

sărut de

înger

 

prin care acum se ivește din nou

vulpea, dispărind în aburul

respirației

mele

  

transfigurare

 

prin vitralii, soarele prelungea

            în răcoarea dintre coloane

                        chipuri pictate

 

            culori înviate în glas de cor

imponderabil, însăși lumînarea, trupurile, crucea

 

în alint de lumină, împlineau

prin rarefiere

de umbră

 

sunetul, o înlinare finală

în glasul copilului

readucînd

între ziduri

 

unduirea de iarbă-n mireasma de

            cîmp al cîntului

                        proaspăt

                                    cosit