Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 10 (491) octombrie 2006

EDITORIAL

de

Ion SIMUȚ

Agenția Națională pentru Integritatea

scriitorilor

Care ar fi atitudinea potrivită pentru recuperarea literaturii române din perioada co­mu­nistă? Răspunsul pare simplu: să procedăm cu spirit critic, obiectivitate și discernământ al valorilor estetice. Dar, când să pornim la lucru, ne izbim întotdeauna de un bruiaj public­i­s­ti­c, justițiar și necruțător. Încă din ianuarie 1990 părea să se fi format în presă o Agenție Na­ți­onală pentru Integritate, care știa mai bine, fără să ia în seamă cărțile, cine merită și cine nu merită să mai fie luat în seamă. Criticii literari profesioniști s-au simțit timorați de publiciști, care au dobândit brusc o influență decisivă asupra opiniei publice. La fel e și astăzi. Ver­dic­tele presei politice și ale vorbitorilor la televizor trec repede ca infailibile și indiscutabile.

Primul criteriu de selecție a scriitorilor „morali” și acceptabili, care funcționase imediat după decembrie 1989, era unul pur politic: contează numai scriitorul care, dacă nu a fost revoluționar în decembrie 1989, cel puțin și-a manifestat opoziția față de regimul comunist într-o formă sau alta de disidență. Creditul cel mai mare îl aveau, pe bună dreptate, Mir­cea Dinescu și Ana Blandiana, invitați să facă parte din Consiliul Național (sau cum s-o fi numit) al Frontului Salvării Naționale. De același credit se bucurau și scriitorii din exil, care au participat la bătălia ideologică cu regimul: Monica Lovinescu și Virgil Ierunca deveniseră ve­ritabile mituri. Mă grăbesc să adaug că și această admirație era perfect justificată. Paul Go­ma, nevenind în țară, a ratat șansa unei „naturalizări” la timp și a unei relații firești cu patria re­născută. Ar fi de redactat o listă lungă a scriitorilor din exil priviți cu venerație, fără a mai fi și citiți. Promovarea conjuncturală a revoluționarilor și a disidenților a fost pur și simplu u­luitoare. Poate că, de la 1848, niciodată prestigiul social al scriitorului român nu a fost mai mare. Dar cei promovați atât de sus în 1990 au dezamăgit prin abandon și retragerea în orga­ni­zații civice de fundal. Se vedea că a fi fost revoluționar sau disident nu era suficient, deși era o condiție de autoritate morală și politică.

În același timp postrevoluționar, scriitorii oportuniști, instrumentele cele mai vizibile ale regimului comunist, au fost supuși unei discreditări violente, pe deplin meritate. Totuși, cei mai îndrăzneți, ca Adrian Păunescu, Eugen Barbu sau Corneliu Vadim Tudor, și-au găsit cu­loarul parlamentar în noile partide. Era o formă de autoprotecție și de supraviețuire, dar și o sfidare a sensului pe care îl luaseră lucrurile în privința implicării intelectualului și mai a­les a scriitorului.

Intervine spectaculos un nou criteriu politic în selecția scriitorilor care pot beneficia de creditul public: dacă au fost sau nu membri ai partidului comunist. Dezbaterea publicistică despre vinovăția colectivă a tuturor celor care au consimțit la perpetuarea dictaturii comuniste era foarte severă și plină de consecințe. „Ce-ai făcut în ultimii cinci ani?” (întrebarea pe care o formulase Dumitru Mazilu pe un tab în Piața Revoluției) presupunea să-ți măr­turisești apartenența la marea masă comunistă și, implicit, să accepți vinovăția. S-au ridicat voci care au cerut diferențieri și renunțarea la vinovăția colectivă, pentru că asta însemna cul­pabilizarea unei mase de cel puțin patru milioane de foști membri ai partidului comunist. Dar puțini scriitori nu au fost membri PCR. Însuși marele nostru disident Paul Goma a fost, înscriindu-se tocmai în 1968, ca urmare a curajului lui Ceaușescu de a se opune ocupării Ce­hos­lovaciei de către armatele Tratatului de la Varșovia, în frunte cu cea sovietică. A fi patriot însemna să fii alături de cel care apăra o Românie amenințată. Cu astfel de raționamente criteriul apartenenței la partidul comunist începuse să se relaxeze.

Devenise mai important să participi, ca scriitor, la construcția politică din interiorul unui partid de opoziție. Așa au procedat, implicându-se, Nicolae Manolescu și Ștefan Augustin Doinaș. Mai pot fi date și alte exemple, dar contează noul criteriu de valorizare publică a scriitorului român: activitatea într-un partid postrevoluționar de opoziție, contrapu­nân­du-se politicii cripto-comuniste. Puțini au rezistat pe această cale și au descoperit că apo­li­tismul lui Eugen Simion era, totuși, o soluție onorabilă a dezamăgiților. Astăzi apolitismul nu e nici pe departe atât de odios cât era în 1990.

S-a descoperit, nu de multă vreme, un nou criteriu de selecție a scriitorilor onorabili: co­laborarea cu Securitatea, fără îndoială mai gravă decât simpla apartenență la partidul co­munist. El este pus în practică prin verificări la CNSAS și se soldează cu excomunicări categorice din eventuale funcții. Este însă și un instrument facil de discreditare. E de ajuns să lan­seze cineva o suspiciune pentru ca împricinatul să fie scos din „cărți”. Cea mai urâtă și ne­dreaptă acuză l-a vizat pe Vladimir Streinu, care, fost deținut politic, a semnat, la eliberare, un  angajament (formal) cu securitatea, angajament pe care însă nu l-a respectat niciodată: s-a dovedit că nu a scris nici un rând de informator. Reabilitarea este însă mai ineficientă decât a­cuzele gratuite. Colaborarea cu Securitatea s-a transformat într-unul dintre cele mai dure criterii care amenință demnitatea scriitorului. Nu vreau să zic că nu e important sau că nu e grav, ci că este încă o pacoste care afectează profund demnitatea profesiunii de scriitor, cu atât mai mult cu cât se extinde asupra mai multor nume.

Mai nou, s-a inventat o nouă acuză la adresa scriitorilor români: au fost, cu toții,  rentieri ai regimului comunist, adică niște simpli profitori ai comunismului, chiar dacă nu au co­laborat în nici un fel, nici cu partidul comunist, nici cu securitatea; au luat pe degeaba niște salarii. Acuza ar fi amuzantă, dacă nu ar fi imbecilă. (Același filosof mediatic era deran­jat, în gândirea lui debilă, că un critic literar ține o cronică de sport la un cotidian.) Ar fi, de­sigur, interesant de cercetat sociologic cum a trăit scriitorul român în comunism, care au fost mij­loacele lui de subzistență, ce profesii a practicat. Dar dacă el a fost redactor (la o revistă, la un ziar, la radio sau la televiziune), dacă a fost profesor (la o școală generală sau la o universitate), dacă a fost lector la o editură, dacă a fost bibliotecar, dacă a fost traducător într-o în­treprindere sau într-un minister sau dacă a avut orice altă ocupație conformă diplomei sale de studii – nu înseamnă că a fost rentier. Dacă Mircea Horia Simionescu a fost o vreme secre­tarul de cabinet al lui Dumitru Popescu, iar apoi a fost directorul Operei Române – nu în­seamnă că a fost rentierul regimului comunist. Dacă Mircea Nedelciu a fost ghid la ONT nu înseamnă că a fost rentier. Și exemplele pot continua.

Care ar fi concluzia acestor reflecții? Că în această ceață, răspândită abundent de pu­bli­ciști invidioși pe prestigiul scriitorului, are de pierdut nu numai scriitorul, făcut rând pe rând, oportunist, propagandist, securist, rentier, ci are de pierdut și literatura. Ce-i de făcut? Ni­mic, în principiu. Acest proces al scriitorului va continua și e normal să continue, în forme re­zonabile și cu argumente, acolo unde e cazul să se facă dezvăluiri. Agenția Națională de In­te­gritate a scriitorilor poate să funcționeze în continuare. Publiciștii, analiștii politici și fi­lo­sofii de ocazie să-și facă datoria. Dar, în toată această bătălie de orgolii și principii morale, să nu uităm ceva ce e mai important decât scriitorul, cu biografia lui răvășită de constrângeri și con­juncturi: valorile literaturii române contemporane.