Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

TRIPTIC*

de

Al. CISTELECAN

*Această rubrică va fi susținută,

începând cu numărul de față,

de criticul Al. Cistelecan

 

Virgil Podoabă, Gheorghe Perian, Cornel Moraru

I. Interpretarea de grație

Ca să străbați alături de Alexandru Vlad cei cinci sute de metri ai bulevardului dintre Teatrul Național și Librăria Universității ai nevoie de o bună jumătate de zi. Nu pentru că vechiul Corso clujean ar fi aglomerat pînă la irespirabil și nici pentru că Alexandru Vlad n-ar fi un sportiv cu pasul iute. Din contră, Alexandru Vlad e un vestit și versat cățărător, căruia nu i-a scăpat nici o stîncă din Apuseni, iar bulevardul, fie cît de înțesat cu popor, e abordabil în diverse viteze. Numai că jumătate din cei care flanează, indiferent de oră, de-a lungul și de-a latul lui sînt prieteni cu Alexandru Vlad; ori baremi bune cunoștințe. Dintr-un anumit punct de vedere, mai ales din punctul de vedere grăbit, nu e nici o diferență: cu toții, prieteni și cunoștințe de-a valma, se opresc la îndelungi taclale cu prozatorul. De cum dă colțul, în preajma lui se face, fatal, o mică și spontană coadă iar amicii, de parcă anume asta așteptau, se pun în rînd, unii mai bătînd din picior, alții adăstînd însă benedictin. Nimeni nu pretextează însă vreun motiv de plecare și nimeni nu protestează plecînd de-adevăratelea. Unii, ce-i drept, își mai fac între timp cumpărăturile, dar revin neabătut la locul rezervat. S-ar părea că nimeni nu îndrăznește să rateze șansa oferită de soartă, de parcă aceasta ar fi chiar ultima șansă. În realitate, firește, e vorba de un ritual cotidian al șanselor; oricum, de prilejuri care se repetă în fiecare zi; și nu numai o dată, ci de cîteva ori la rînd. Dar nici asta nu contează; sînt devoți care pot să revină cu aceeași abnegație peste nici o jumătate de oră. Oamenii ăștia își lasă treburile sau le fac de mîntuială numai pentru a lungi indefinit clipele de conversație cu Alexandru Vlad. Conversațiile stradale ale lui Vlad trebuie că sînt un fel de drog de care amicii lui au făcut nelecuibilă dependență. Iar Alexandru Vlad e instituția centrală a bulevardului. Nu băncile, nu restaurantele, nu magazinele, ci prozatorul e punctul de atracție și de efervescență al bulevardului clujean.

Nu e deci de mirare că și cealaltă jumătate a trecătorilor, cea care nu-l cunoaște, tot pe el îl abordează. Ultima babă rătăcită de la el cere lămuriri; ultimul solicitant care nu știe să-și completeze formularele, de la el cere îndrumări; oricine e în căutare de ceva, de la bujii la rochii de mireasă sau muzee ori cărți, de la Vlad ține să afle unde și-ar putea împlini nevoia. Asta, pe de o parte, pentru că-l văd atît de cordial cu toată lumea, dar pe de altă parte pentru că pare singurul cunoscător al tuturor misterelor clujene. Cunoscătorul absolut, ghidul omnicompetent și de o solicitudine fără capăt. Nonșalant, cu ochii veseli și cu barba în dezordine, pare cel mai acasă dintre toți. (Acasă, dealtminteri, oriunde. Nu numai pe unde a fost, dar și pe unde n-a fost niciodată). Lămuririle pe care le dă produc pe fețele solicitanților un fel de iluminare; nu o simplă satisfacție de om lămurit, ci un fel de bucurie, de extaz al lămuririi. Cred că, întoarse acasă, toate aceste babe care nu știau drumul spre copiii lor ori spre autogară își sfătuiesc vecinele ca, în caz similar, să nu întrebe pe nimeni altcineva decît pe domnul cel bărbos din centru. Impresia, de nu chiar convingerea mea, e că toți țăranii din preajma Clujului, ca să nu mai vorbesc de cei ce vin hăt de prin Maramureș ori Moldova, se adună în centrul orașului și așteaptă să apară Vlad. Și atunci - nu, desigur, fără strămoșeasca bună-cuviință - dau cu toții năvală asupra lui. Cîtă vreme e Vlad pe stradă, primăria poate dormi liniștită: nici un țăran nu se va pierde în labirintul orașului. Serviciul psihopomp funcționează la perfecție.

În aceste condiții, firește că pînă la librărie te-apucă seara; dacă nu cumva chiar seara de a doua zi. Drumul, oricît de scurt, devine infinit, nu numai nedefinit. În vreme ce tu te plictisești de moarte pe trotuar, Vlad ia parte la expediții și epopei; nu doar la cele povestite de el sau relatate lui, ci și la multe care se întîmplă chiar atunci pe trotuarul ordinar. În orice caz, dacă vrei să afli ce s-a întîmplat cu adevărat în acea zi pe care o considerai pierdută cu rigoare, trebuie să-l întrebi pe Vlad. Abia atunci afli că ai fost martor nepăsător la o mulțime de peripeții. De la peripeția suavă și dramatică a unei frunze în cădere la cine știe ce drame psihologice și sociale care au inundat trotuarul. Orbirea ta e compensată excesiv de vederea lui. Tu doar stăteai pe trotuar, în vreme ce Vlad citea o mulțime de cărți palpitante. Rezultă că, de fapt, n-ați umblat prin aceleași locuri. Trotuarul lui Vlad e picaresc și romanesc, pe cînd trotuarul tău e doar plin de gropi.

Unui om atît de afabil și de comunicativ nu-i putea veni de hac decît unul și mai vorbăreț. Unul care, la un cuvînt al lui Vlad, să răspundă prin trei; unul care, la orice frază a prozatorului, cît de mică, să replice printr-o pagină de exegeză, cît de mare. Unul, în fine, care să copleșească prozele lui Vlad printr-o hermeneutică inepuizabilă și euforică; printr-o interpretare de grație. Iar acest unul nu putea fi altul decît Virgil Podoabă. Singurul în stare să comenteze o povestire de nici 15 pagini într-o carte de 125 de pagini. Povestirea lui Vlad e Drumul spre Polul Sud. Cartea lui Virgil Podoabă e Anatomia frigului (o analiză monstruoasă) (Editura Ecco, Cluj, 2003).

Nu-i vorba, desigur, doar de „monografia”, oricît de umflată, de exhaustivă și de arborescentă, a unei povestiri, tratată fără ezitare drept capodoperă. E vorba mai întîi de un ritual metodologic și de un ritual de exceptare a lui Vlad din cohorta optzecistă. Exceptarea e atît de radicală încît prozatorul e pus să mearg㠄în contracurent” (p. 22) cu propria generație, deși nici lui nu-i lipsesc semnalmentele generaționiste, respectiv „autospecularitatea, livrescul și cotidianul”. Numai că aceste semnalmente sînt, în cazul său, derutante, întrucît Vlad le folosește ca simplu paravan într-o proză numaidecît referențială, care mizează abrupt pe „experiența ontică”, ba chiar pe experiența „revelatoare” (p. 23). Nu știu dacă, odată cu acest concept de „experiență revelatoare”, am atins tema scriitorului, dar sigur am atins-o pe cea a exegetului; oricum, mai mult pe a celui din urmă decît pe a celui dintîi. Pentru că Virgil Podoabă și-a creat un dispozitiv hermeneutic, „după metoda racului”, cum zice singur la p. 12, prin care avansează spre punctul originar al operei, spre flash-ul primordial; un punct preformal, desigur, dar fenomenalizabil în și ca formă; ba chiar singurul vinovat de fenomenalizarea revelației ca operă. Ce-l interesează pe el în primul rînd e chiar acel punct care generează/germinează o operă și care lucrează cu dialectica brutală, irepresibilă, a unei revelații. E vorba, așadar, de un punct de comandă destinală, atît pentru operă, cît și pentru autor. Punctul acesta e, firește, el însuși de dimensiunile unui fenomen, întrucît e constituit de „experiența revelatoare a subiectului creator” (p. 12). Nu de un incident biografic, oricît de eroic, e, așadar, vorba; ci de intrarea în rol a conștiinței creatoare, de introducerea ei în priză.

Metoda pretinde, precum se vede, instituirea unei antecedențe a operei, iar această antecedență, la rîndul ei, pretinde o ieșire din operă. Virgil Podoabă nu e primul care zice că opera vine de departe și din altă parte; nu e, așadar, singurul care vînează ascunse momente decisive și care explorează pre-creativitatea, pre-formalizarea și pre-scrierea; care, într-un fel sau altul, extrapolează sau externalizează rațiunile operei. Deosebirea față de ortacii biografiști, psihanaliști etc. e, totuși, decisivă. Nu numai pentru că Virgil Podoab㠄internalizează”, de fapt, acel punct originant (ceea ce s-au mai străduit și ceilalți, măcar în parte), dar mai ales pentru că reconstituie opera ca mecanism (organism ar fi mai corect) revelatoriu, în care pra­gurile inițial și final se susțin și se justifică reciproc. Ce face el e un fel de analiză stroboscopică prin care, au ralenti, se văd toate mișcările iuți ale operei; atît cele de prefigurare, cît și cele de configurare și semnificare. Cu cît aceste mișcări sînt mai imperceptibile și mai fulgurante, cu atît hermeneutul va lucra mai adînc și mai temeinic, aducînd la consonanță forma și informalul de sub ea sau de dinaintea ei. Opera e pusă deliberat într-o hologramă exegetică, într-o perspectivă consecvent tridimensională; în care timpul interior al devenirii ei, al cristalizării, e tot atît de important ca și timpul iradianței post-formale; iar amîndouă la fel de importante ca și timpul structural. În acest sens, Virgil Podoabă chiar scrie, literal, monografii ale operelor, urmărindu-le de la punctul, adesea indicibil, de origine la punctul de sosire și apoi pe toate traseele de semnificare, nu numai pe toate traseele de constituire.

Drumul spre Polul Sud e povestirea unui „subiect suveran” (p. 46) care-și ucide dublul – un dublu-simulacru. (Ca maximă alegorie literară, dar numai pentru amatori, vine că eul modern își ucide dublul postmodern). Îl ucide în cadrul unui duel de orgolii, după o subtilă strategie a provocării. Duelul e, de fapt, și o sfidare a morții: o ascensiune montană într-o zi vitregă de iarnă. Cine ajunge sus rămîne stăpîn. Stăpîn inclusiv peste moarte, căci tocmai de aceea eroul e copleșit, îndată după triumf, de „senzația de veșnicie”. O senzație care survine în mijlocul unui peisaj al frigului absolut, al frigului „ontic” și cosmic deopotrivă. Toate aceste nuanțe, ca și multe altele, sînt date în vileag cu pregnanță de Virgil Podoabă. Felul în care își conduce el interpretarea, rulînd pe toate pistele exegetice deodată, îl duce în pragul unei concluzii pe cît de inevitabile, pe atît de neformulată totuși: avem de-a face, de fapt, cu o povestire demonică, luciferică. Uciderea dublului (care, în fond, nici nu-i sigură) e doar un element din marea sfidare aruncată nu atît morții, cît lui Dumnezeu. Cel ce, pe bună dreptate, se și înfurie și-și exprimă furia prin peisajul vînzolit, cum prozatorul nu omite să noteze. Dar eroul nu se lasă pînă cînd nu atinge acel „tron gol” – și el nu nevinovat menționat – din pisc; pînă cînd, fie și numai pentru o clipă, nu ocupă acest tron al lumii. (După care, desigur, o tulește la vale). De altminteri, povestirea lui Vlad ar fi trebuit să dea de bănuit încă de la bun început în privința acestui demonism exersat pe acordurile glaciațiunii. Căci despre seducție și putere e vorba acolo, chiar la modul ostentativ: „O să încep cu o imagine, ca să vă seduc. Doar imaginile au putere”. Sub figura seducătorului însetat de putere, a lui Lucifer, se constituie aici „subiectul creator”.

Virgil Podoabă pozitivizează, însă, toată aventura, dîndu-i cît mai multă carne existențială. Are, oare, dreptate ori s-a ferit de o enigmă și mai neplăcută? Nu cumva ar fi trebuit el să ia taurul de coarne și să găsească legătura de unire dintre un autor care debordează de afabilitate și un „subiect creator” aproape premeditat luciferic? Cum se face că omul cel mai bun își transformă reveria frigului într-o crimă și într-un atentat divin? Sau acesta e un alt taur?

II. O lectură cu sila

Gheorghe Perian e cunoscut (dacă mai e, firește; oricum, și dacă nu e cunoscut, e recunoscut) drept unul dintre cei mai subtili cronicari optzeciști. De cînd, însă, Universitatea a pus mîna pe el, l-a transformat fără milă într-un acribios istoric literar. Sînt cîțiva ani buni de atunci, așa încît din cronicar a mai rămas doar legenda, întrupată, totuși, în Scriitori români postmoderni, cartea din 1996 dedicată propriei generații. Istoricul, însă, s-a dovedit destul de harnic, venind, în 1998, cu niște solide și multe Pagini de critică și de istorie literară și, mai ales, cu un tom închinat „poeziei naive” românești de pînă la Anton Pann: A doua tradiție (2003). Aceasta de la urmă propune o nouă viziune asupra începuturilor noastre literare: e o carte nu doar de sinteză, ci mai cu seamă de cotitură. Propune, dar, din păcate, nu și impune. Nu din cauza cărții, ci din cauze mai degrab㠖 de nu eminent – sociologice. Istoricii literari au fost trecuți de ceva vreme în rîndul specialiștilor ultra-specializați. Ei par colegi în cota de specializare cu experții în șuruburile nr. 9. De cărțile lor nu se pot ocupa decît tot asemenea experți. Istoria literară a devenit un fel de ocupație esoterică, la care se pricep doar oamenii din țarcul propriu. Studiile de istorie literară sînt stricte studii „de specialitate” ce nu par menite altcuiva decît specialiștilor. Dar cum specialiștii, cînd ies la comentarii, vor și ei să fie băgați în seamă, firește că nu se vor ocupa cu cărți atît de specioase. Scriu și ei despre cele de la ordinea zilei. Așa că a face revoluție în istoria literar㠖 ceea ce a făcut, în literă, Gheorghe Perian, cu A doua tradiție – e totuna cu a face revoluție la tine acasă, neștiut de nimeni, nici de vecini, nici de nevastă, ba nici baremi de copii. A o face e totuna cu a n-o face. Cărți de relansare a perspectivelor și metodelor, a viziunii exegetice, trec astfel cu maximă discreție nu numai pe lîngă premii și onoruri, dar și pe lîngă specialiștii închiși ferm în ghetto. Cam așa a trecut și cartea lui Perian, cu toate că, literar vorbind, e scrisă cu mai mult talent și mai multă vervă decît cele mai adorate romane de azi.

Învățăturile de minte nu se prind, însă, de istoricii literari. Aceștia perseverează ca dintr-o fatală pasiune pentru gratuitate. Perseverează ba de voie, ba de nevoie; cînd nu din proprie inițiativă, atunci măcar cu sila. O astfel de lectură silită e și monografia lui Perian Despre Gala Galaction (Editura Limes, Cluj, 2005). Monografie e, firește, un pic prea mult spus; pentru că Perian nu face decît expertiza cîtorva nuvele și a romanelor lui Galaction. Lasă pe dinafară masivul Jurnal, scrierile teologice și alte „mărunțișuri”. Decupează, așadar, un Galaction de strictă valabilitate – și viabilitate – literară; își face, în prealabil, o antologie, fără multe motivații pentru cele respinse, și apoi expertizează bucățile alese. Galactionul lui Perian e Galactionul care supraviețuiește literar, care mai poate suporta un aggiornamento. Din păcate, opțiunile sînt prea abrupte, prea tranșante; Gheorghe Perian n-are pic de milă pentru nuvelele respinse; nici măcar atîta milă cît să impună o justificare a trecerii lor sub tăcere, o motivare a scoaterii lor din cauză. Acestea dispar pur și simplu. Analizele se înlănțuiesc într-o logică a devenirii și ele sînt organizate, metodic, pe ață cronologică și pe specii. Dar un capitol în care acestea să fie sintetizate lipsește și el. Astfel că monografia lui Perian pare mai degrabă un foarte incitant seminar de interpretare aplicată decît un curs în care lucrurile să mai fie și ridicate la o perspectivă sintetică. O pedagogie hermeneutică e ceea ce l-a interesat în primul rînd pe autor.

„L-a interesat” e, de asemenea, excesiv spus; pentru că această carte, în realitate, nu l-a interesat deloc; nu l-a co-interesat, adică. După cum franc recunoaște în Explicația ce precede analizele, „această carte se situează în afara proiectului meu literar”, e una din „lecturile mele silite”; „eu am scris-o – zice în final Perian – și parcă totuși nu-i a mea”. E caz, așadar, de mercenariat, de muncă forțată, de comandă, de planning instituțional. Caz, pe scurt, de neplăcere, nu doar de nepotrivire empatică.

Ar trebui, desigur, ca această neplăcere să se vadă. Și poate că ea se vede, dar nu­mai prin comparație cu celelalte cărți ale lui Perian; față de ele, cea de acum e mai reținută, mai sobră, mai „didactică”. Perian își reprimă predispozițiile hître, reduce doza de ironie și disimulare a comentariului; e mai academic și mai econom, mai puțin spectaculos și savuros. Asta în primul rînd din nevoi didactice, respectate ritualic și, uneori, peste măsură (cum se întîmplă în cazul unor date de istorie literară, repetate, în carte, fără rost; sau în cazul sfaturilor de a frecventa ediții netrunchiate).

Dar dacă e scos din competiția cu sine și pus în competiție cu alții, urmele acestei neplăceri dispar pe loc. Odată încălzit, odată achitate datoriile pur istorice, de punere în context concret a pieselor, odată intrat pe culoarul strict interpretativ, Gheorghe Perian își regăsește toată verva analitică, toată euforia inteligenței. N-are de ce-și plînge de milă: dacă altele va fi avînd el în inimă, mai potrivite cu sine, subiectul acesta, oricît de ingrat, se potrivește de minune cu inteligența sa. Tocmai datorită acestei potriviri, care devine, desigur, o incitare, nuvelele și romanele lui Galaction ies, la sfîrșitul interpretării, mai proaspete decît erau la intrare. Chiar dacă nu întotdeauna foarte ofensiv (deși uneori își propune apriat să ating㠄semnificația unei reevaluări”), Gheorghe Perian face cum face și, pe un fond de aparentă cumințenie și conformism (mai degrabă metodice decît structurale), ajunge la o insolitare interpretativă. Proiectul lui hermeneutic, timid la vedere, e ambițios într-ascuns: el vizează o înnoire a operei.

Nu e un demers forțat, o premeditare de care Perian se ține cu dinții. Semnificațiile noi ies – cînd ies – cu naturalețe din demonstrația interpretativă; unde acestea nu survin, Perian nu trage de operă peste puterile ei; nici peste ale lui. Chiar și acest Galaction revizitat e, uneori, tot vechiul Galaction. Dar elementele înnoitoare sînt evidențiate cu un aplomb reținut în cazul tuturor analizelor. După cum și corelațiile sînt făcute cu maximă acuratețe. (Deși, de pildă, în cazul popii Abel Pavel din Roxana, poate că sentimentul dezrădăcinării și viziunea infernală a orașului ar fi mers mai bine cu maniheismul sămănătorist decît cu cel poporanist, dacă pot încăpea deosebiri între cei doi frați siamezi). Miza lui Perian e, strict, pertinența. Această reținere în interiorul pertinenței îl oprește să exploateze toate resursele de actualizare pe care, uneori, i le oferă prozele înseși. Același popă pomenit mai sus i-ar fi dat lui Perian prilejul de a-l apropia – pe el și, poate, pe Galaction însuși – de teologia della liberazione, de noul socialism teologic, dar și de cerințele „noii evanghelizări”, atît de actuale de la Ioan Paul II încoace; nemaivorbind de comportamentul și metodele curat „iezuite” ale popii. Nu-ncape vorbă că asta ar fi fost un fel de extrapolare, de actualizare cam aventuroasă, dar nu nepotrivită cu spiritul operei. Perian e, aici, de o extremă precauție. Chiar și atunci cînd are toate cărțile în mînă. Cum are, de pildă, cartea psihanalizei în cazul Doctorului Taifun, interpretat în bună măsură ca roman de caz psihanalizabil. Nici aici însă Perian nu se avîntă pînă nu stabilește cu precizie dacă Galaction era ori ba cunoscător de psihanaliză. „Întrebarea, zice el, este dacă și preotul Gala Galaction se număr㔠printre cunoscătorii de psihanaliză; asta pentru ca premisa să fie sigură. Poate că, în caz strict de preot, întrebarea trebuie pusă; dar ea nu se pune în cazul unui scriitor, care nu face neapărat psihanaliză după tratate; o poate face și inconștiu ori măcar fără notițe; dacă nu chiar mai bine.

Galactionul lui Perian e un Galaction relansat; un Galaction în stare să mai poarte un dialog cu actualitatea. E chiar păcat că Gheorghe Perian nu l-a angajat fără scrupule într-un asemenea dialog; că n-a pus, de pildă, romanul „studențesc” al acestuia, La răspîntie de veacuri, în dialog direct cu romanele „studențești” de azi; cu Dan Țăranu, bunăoară. Se vede că, totuși, jena opțiunii forțate n-a dispărut din subtextul comentariilor. Altminteri, însă, Despre Gala Galaction e un seminar exemplar.

III. Trilogia monografică

Nu cu totul, ca Gheorghe Perian, ci doar cu un picior s-a retras din critica de actualitate în istoria literară și Cornel Moraru. Rezultatul acestei retrageri e o trilogie monografică apărută la Aula brașoveană, în colecția Canon: Constantin Noica, în 2000, Titu Maiorescu, în 2003, și Lucian Blaga, în 2004. Monografiile de la Editura Aula sînt, de fapt, micro-monografii și ele trebuie să respecte un canon sever, anume potrivit de editor în funcție de publicul-țintă al colecției: profesori, studenți, elevi. Ele trebuie să cuprindă un maximum exegetic într-un minimum de pagini. Exigențele colecției sînt, pentru monograf, un fel de cizmă spaniolă care-l strînge din toate părțile deodată. Luate în serios, chiar dacă nu și în literă, ele sînt de-a binelea draconice. Puțină lume, în fapt, li se potrivește. E nevoie, mai întîi, de o scriitură spartană; de un laconism critic atît de concentrat încît să fi pierdut orice ispită a colocvialității sau ocolului; e nevoie, mai apoi, de o economie exegetică prin care să ruleze doar esențialele; și, în fine, de o capacitate aparte de analiză și sinteză care să aibă în spate o viziune critică (de nu chiar mai mult de atît). Nu știu cine, în afară de Cornel Moraru, s-ar putea lăuda că-i merge bine într-un climat exegetic atît de auster. Dar lui Cornel Moraru aceste exigențe îi priesc; pentru că, la el, ele sînt în spontană sintonie cu propriile calități.

Cornel Moraru e ultimul spartan din critica noastră literară. Comentariile lui merg întotdeauna pe calea scurtă și nu fac nici un popas spre obiectivul vizat. Critica lui are o agendă strictă de puncte ochite și lovite; lovite, adică, direct, nu prin ricoșeu. Calea dreaptă spre structura și semnificațiile operei e monitorizată, la rîndul ei, de un concept literar care-și trage argumentele din estetică și filosofie. Căci Cornel Moraru e unul dintre puținii noștri critici care așează cu naturalețe lite­ratura într-o perspectivă mai amplă a ideii; unul dintre puținii cărora referințele filosofice le vin firesc în sprijin. Din această perspectivă, nimeni nu era mai potrivit decît el să abordeze cazurile acestor trei scriitori care, în măsuri diferite, sînt și filosofi - de nu filosofi în primul rînd.

A scrie, azi, despre Maiorescu nu e o probă cu mult mai simplă decît aceea de a scrie despre Eminescu (aparte, desigur, eminescologii incurabili). Ba, într-un fel, e o probă chiar mai delicată, dacă ții cu tot dinadinsul să spui și lucruri încă nespuse. Un poet, chiar fără complexitatea și profunzimea lui Eminescu, are mai multe șanse de actualizare; asta vine din natura discursului poetic, polifonic și polisemantic de la sine. Critica e, în principiu, un discurs linear, chiar dacă nu de tot monoton. Aici semnificațiile pot trăi cît de mult, dar rareori ele sînt altele decît cele care au fost la origine. Ideile unui critic pot muri chiar înaintea acestuia; pentru cazurile mai fericite, ele îi pot supraviețui și atunci pot trece prin perioade de penumbră și de revenire; nu mai puțin principiile lui și modelul său de acțiune. În această persistență a principiilor și modelului constă, de fapt, actualitatea unui critic. Dar viziunea asupra lui se schimbă rareori. Criticii sînt, de felul lor, cazuri clasabile (și adesea clasate), spre deosebire de poeți, care rămîn inclasificabili și mereu dispuși la insolitare. Tocmai de aceea e mai greu de spus ceva nou în cazul unui critic decît în cazul unui poet. Și cu atît mai greu dacă e vorba de Maiorescu. Acesta e un risc pe care Cornel Moraru nu numai că și l-a asumat, dar l-a și tematizat. Și l-a tematizat, firește, nu numai ca pe o dificultate, ci și ca pe o premisă pentru ceea ce are el, nou, de spus.

O monografie Maiorescu se bucură, totuși, de cîteva avantaje de pornire, oricît ar fi fost drumul de bătut și răs-bătut; de cîteva avantaje, să zicem, „epice”, nu neapărat critice. E vorba, mai întîi, de privilegiile care-i vin criticului (și monografului) din mitul fondatorului; de avantajele derivate din condiția lui Maiorescu de erou-fondator al criticii. Nu mai puțin, apoi, de cele care derivă din mitul autorității. Maiorescu a fost (a devenit?) singura autoritate „transcendent㔠din critica noastră literară; o autoritate care și-a exersat literal și valențele „paterne”, ocrotindu-și la modul imediat și concret studenții din primul val post-maiorescian. Nu mai puține beneficii vin pentru monograf din saga receptării lui Maiorescu, din punerea sa la index, prin trecerea în rîndurile dușmanilor „reacționari”, în perioada proletcultistă. Nașterea, dar și posteritatea (mai cu seamă aceasta, de fapt) ideilor ma­ioresciene au o poveste palpitantă, de care Cornel Moraru se folosește ca de o grilă epică a monografiei. El pornește de la „opțiunea de generație” (p. 8) a junimiștilor (o generație așezată acum în context european), spre a trece apoi, după investigarea „spiritului junimist”, la „canonul” maiorescian, cel care impune „o nouă paradigmă culturală româneasc㔠(p. 20) și sub semnul căruia „s-a dezvoltat /…/ întregul discurs cultural românesc din secolul al XX-lea” (p. 21). Cît privește opera ca atare a lui Maiorescu, importantă i se pare „recuperarea logicianului și a teoreticianului filosofic” (p. 25), ipostaze rămase în umbra criticului literar. Cu atît mai mult acest demers „recuperator” devine o urgență cu cît „doctrina maioresciană e în esența ei de natură filosofică, iar mecanismele de producere a discursului se supun autorității ca și transcendente a regulilor și principiilor logicii formale” (idem). Cornel Moraru nu scoate, așadar, un nou Maiorescu pe părți, ci un Maiorescu văzut în integralitatea acțiunii sale. Nu fără a insista, totuși, asupra criticului – „singurul critic de direcție în adevăratul sens al cuvîntului” (p. 61) de la noi. Dar „lecția maiorescian㔠cea mai actuală i se pare lui Cornel Moraru lecția „de simplitate și respect pentru adevăr”. „Hipertrofia limbajului critic modern și postmodern, excesul teoretic uneori în comentariul critic și tendința de supradimensionare a valorilor naționale ne obligă să ne amintim din nou de Maiorescu” (p. 77). De fapt, ori de cîte ori în cultura și literatura noastră încep să prolifereze maladiile și pandaliile, de orice fel și orientare ar fi acestea, apelul la medicamentul Maiorescu devine imperativ. E ceea ce monografia lui Cornel Moraru o spune și explicit și implicit, dar în amîndouă modurile la fel de limpede.

Șansa de a gestiona un întreg sistem de idei și concepte filosofice e admirabil pusă în valoare în cazul monografiei despre Noica. Aici Cornel Moraru face un adevărat tur de contragere „sintetic㔠a unei opere unitare, dar nu lipsită de diversitățile și tensiunile ei. „Problema problemelor”, care va ghida, de fapt, tot demersul monografic, e enunțată din capul locului; pentru Noica aceasta era, „în contextul metafizicii europene de la origini pînă în modernitate”, „aceea a contactului viu cu ființa” (p. 7). Pentru Cornel Moraru ea e aceea a revelării unui mecanism conceptual de mediere care să nu opereze, de fapt, o mediere, ci o priză directă. El își propune să demonstreze că Noica nu intermediază, ci imediatizează. Și în funcție de acest obiectiv își organizează toate demersurile demonstrative. Nu înainte de a trece, însă, prin toate etapele de elaborare și de cristalizare a gîndirii noiciene. Nu sînt evitate, firește, inevitabilele: peripețiile politice ale gîndirii lui Noica, dar și suspiciunea că ar face filosofie literară. Cornel Moraru pune aici lucrurile la punct pe scurt, fără să se întindă în polemici. „Opțiunile politice”, zice el, și „chiar unele aspecte jenante ale biografiei exterioare”, „nu i-au marcat structural gîndirea filosofic㔠(idem). Cît despre acuza de literaturizare, aceasta e tăiată direct: „faptul că se află în grația cuvintelor și a limbii /…/ nu e o carență filosofică.” (p. 51). Dimpotrivă, adaugă Cornel Moraru, cu mai mult decît bună dreptate.

Scrisă cu un fel obiectivitate empatică, monografia Constantin Noica e un breviar exegetic (dar nu numai) de la care se poate porni ca de la un temei. Conceptele și temele lui Noica sînt puse în pregnanță deopotrivă prin relația cu metafizica europeană și prin „devenirea” lor internă. Monografia lui Cornel Moraru nu e o operă de pionierat absolut, dar e prima care înnoadă și limpezește toate firele unei concepții quasi-sistematice despre ființă.

Un cu totul alt grad de complexitate ridică monografia închinată lui Lucian Blaga (căruia îi este trecută cu vederea doar proza, dar nu neapărat dintr-o discriminare premeditată). Ceea ce-și propune aici Cornel Moraru este „să surprindă sintetic /…/ structurile de adîncime unificatoare ale creației lui Blaga”, să ajungă la „rădăcina metafizică comună întregii creații” blagiene (p. 7). Acest Blaga e, într-un fel, unul „triunitar”, identic, în fond, în toate cele trei ipostaze ale lui: poetul, dra­maturgul și filosoful sînt, deopotrivă, unul în trei și trei în unul. Aceasta e Sfînta Treime blagiană pe care monografia lui Cornel Moraru o propune (prioritar, dar nu exclusiv) din perspectiva unei critici a profunzimilor care operează cu exigențe strict moderne de coerență. Iar ipoteza de lucru este aceea a unei „lecturi imanente”, singura capabilă sau potrivită, după Cornel Moraru, să releve „convergența” „intimă a ființei cu opera” (p. 8). E de prevăzut că, pe această cale, nu-l așteaptă lucruri ușoare, chiar dacă monograful colaborează fertil cu unele lecturi anterioare (și îndeosebi cu Ion Pop și George Gană).

Poezia blagiană e desfășurată în trei etape, dar toate trei în interiorul unei „poetici a misterului” în cadrul căreia misterul e definit ca „sensul de dincolo de nonsens și existența de dincolo de nonexistenț㔠(p. 10). Universul poetic blagian e reconstruit prin evidențierea raportului dintre spațiul mitic și timpul metafizic, Cornel Moraru pornind de la premisa c㠄reveria spațiului și a timpului sînt consubstanțiale în imaginarul poetic” (p. 29). Cu atît mai consubstanțiale cu cît, în realitate, imaginarul timpului e și el de natur㠄spațială”, astfel încît se poate vorbi, la urma urmei, de două linii izomorfe ale imaginarului. Linii care, la Cornel Moraru, se întîlnesc extatic în metafora „iezerului netulburat” (timp neînceput, spațiu pregenezic, contemplație/oglindă cosmică), metaforă ce „constituie figura /…/ interioară a atitudinii poetice” blagiene (p. 36). Avem aici de-a face cu o reducție la unitate care procedează în bun spirit blagian: sporind tainele, înviorînd inefabilele, nu suprimîndu-le.

Teatrul lui Blaga e și el „“un teatru al extazului” (p. 40), dar și mai potrivit un „teatru al misterelor” (p. 43), refăcînd în altă ipostază aceeași realitate vizionară din care trăiește poezia. Esențial e și aici, ca și în poezie, „caracterul revelator al tuturor elementelor constitutive ale discursului textual și scenic” (p. 46). Iar definiția cea mai bună a dramei blagiene constă în revelarea formei sale „transcendental-dramatice”.

Prea concentrate, excesiv de dense, capitolele despre poezie și teatru suferă, firește, de simptomele densității. Nu le-ar fi stricat, măcar din loc în loc, mai multă argumentativitate, dacă nu neapărat și argumentație. Nu e și cazul capitolului dedicat filosofiei blagiene, ale cărei articulații și concepte sînt aduse la un grad de maximă transparență și coeziune. Încă o dată vocația secundă a lui Cornel Moraru (cea de expert filosofic) excelează.

Ipostazele blagiene sînt reunite într-un capitol de forță: Convergențe metafizice. Concluzia lui Cornel Moraru e c㠄metafizicul nu constituie doar stadiul final” al reflecției filosofice, ci și „punctul de origine” al întregii viziuni creative (p. 87). Deși diferențiate, formele blagiene de rostire “își regăsesc identitatea și autenticitatea în rădăcina metafizică comună autorevelat㔠(p. 88). E maxima demonstrației pe care și-a propus-o Cornel Moraru. Nu fără a deschide și o fereastră spre postmodernism: „Un Blaga relansat din perspectivă postmodernă este pe deplin creditabil”, zice el, nu fără a-și lua o strictă precauție: „cu condiția de a nu transforma o trăsătură structurală în etichetă, în clișeu protocronist” (p. 95). Cornel Moraru, ce-i drept, doar deschide această fereastră, nu și sare pe ea. Dar nu e acesta singurul punct de incitare exegetică din această monografie spasmatic de densă.