Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

PREZENȚE MAGHIARE

de

Molnár JUDIT

Istoria la persoana întîi singular/ plural

Napoleon spunea că istoria este doar șirul unor minciuni asupra cărora mai marii au căzut de acord. O fi știut el ceva – și totuși, nu-l putem aproba. Fiindcă Napoleon făcea istorie, dar ce se-ntîmplă cu oamenii a căror soartă a fost făcută de istorie? Viața lor a fost doar o minciună?! Un coșmar?!

Chiar dacă se referă la mai mulți, amintirile unui om sunt subiective. Și oricît ar fi de subiective, anumite evenimente – trăite de mii și milioane de oameni – nu pot fi negate. Poate mai mult ca oricînd în secolul XX s-a pus problema relației dintre individ și colectivitate, problema memoriei unei singure persoane și a memoriei colective – deoarece atunci, pe la mijlocul secolului trecut, s-a acutizat noțiunea vinei colective. Au început adepții lui Hitler și au continuat lacheii lui Stalin, aruncînd toată povara celui de-al doilea război mondial nu numai pe naziști, ci și pe capitaliști, imperialiști, burghezi, moșieri, chiaburi – pe oricine nu a proslăvit „comunismul – viitorul luminos al omenirii”. Și nu în ultimul rînd pe cei de origine germană. Indiferent de meserie, de apartenență socială, de religie sau de națiunea asumată.

Prin părțile Bihorului au trăit foarte mulți dintre aceia care doar în numele lor de familie mai purtau sorgintea teutonă, în toate celelalte maghiarizîndu-se. Dar sistemele autoritare nu iau în considerare oamenii, ci doar cifrele. Rubricile statisticilor nu pot vorbi, nu pot protesta, așa că pe baza numelor de familie s-au întocmit listele de rigoare, ducîndu-le și în Rusia cu ei. Foarte mulți nu s-au întors de la „malenkîi robot”, iar cei ajunși acas㠖 în mare măsur㠖 s-au lăsat vînduți cu prima ocazie de către Ceaușescu, Germaniei. Puțini au rămas locului de baștină, îngropînd amintirile groaznice, lăsîndu-le să se-nchisteze în adîncurile memoriei. Dup㠑90 au început să iasă la iveală experiențele trăite în acei ani cumpliți, conturînd un fel de appendix de istorie pe lîngă cea „oficială”.

Orădeanul Jungel Zoltán a reușit recent să-și prelucreze amintirile și să le dea tiparului. Titlul cărții sale – Unde învață neamțul nemțește? (Editura Kriterion, 2005) – este elocvent și însumează esența contradicțiilor istoriei reflectate în soarta unui om. Cartea este istorie la persoana întîi singular, dar în același timp și la plural, fiind o istorie personală care poartă în sine istoria colectivă a unei epoci zbuciumate.

Jungal Zoltán

Unde învață neamțul nemțește?

În lunile de după 23 august 1944 s-a accelerat înaintarea armatei sovietice, România și-a întors toate armele împotriva Germaniei. Noaptea se auzeau foarte bine la Oradea bubuiturile de tunuri, mai apoi și zgomotul armelor de mînă.

Într-o zi de octombrie, pe neșteptate, au apărut deasupra orașului cîteva avioane de vînătoare rusești tip Rata. Atît de intempestiv s-au ivit, încît nici n-a mai rămas timp pentru conectarea sirenelor antiaeriene. Toată lumea stătea cu gura căscată și urmărea neputincios cu privirea cum zburdau păsările motorizate, care se zăreau asemenea rîndunicilor ba ici, ba colo. Dintr-o dată au luat-o spre aeroport bombardînd avioanele staționare, producînd un zgomot infernal. În urma lor n-a rămas decît un imens nor de fum și resturile avioanelor distruse. Raidul s-a produs atît de rapid încît artileria antiaeriană n-a avut timp de nici un foc și nici măcar un avion n-a reușit să se ridice de la sol.

Evenimentele se precipitau. Orice om în toată firea era trimis la marginea orașului pentru instalarea capcanelor antitanc. Și eu m-am aflat printre ei.

Fiecare zi apropia spre noi părțile beligerante, moartea triumfa nu numai pe front, ci și în spatele frontului, în oraș. Foarte mulți civili au căzut victimă minelor „rătăcite” , aruncate de ruși. Noi, în familia noastră, știam de vreo treizeci de astfel de minele „rătăcite”.

Faptele rușilor alimentau din ce în ce mai mult frica locuitorilor și ura împotriva lor.

Primii soldați ruși au apărut pe străzile orașului în 12 octombrie 1944. Localnicii nici nu îndrăzneau să iasă în stradă, fiindcă rușii duceau pe oricine la muncă obștească.

Pe mine m-au prins de două ori: o dată am lucrat la pasarela bombardată, de dimineață pînă a doua zi, cînd am reușit să fug, altădată am fost nevoit să car paturile de fier de la spitalul orășenesc la spitalul evreiesc.

Celor tineri li se pare poate ciudat ca un oarecare să fie prins și obligat să efectueze  muncă forțată, dar în acele săptămîni zbuciumate se-ntîmplau foarte des astfel de „recrutări”, oamenii fiind mînați de ruși cu mitraliera la diferite munci. Dacă vreunui conducător rus i se năzărea vreo treabă de făcut, trimitea cîțiva soldați cu mitraliera pe stradă și ei reușeau să strîngă repede atîția oameni de cîți era nevoie. Am văzut doamne elegante, în pantofi cu tocuri înalte, aranjînd mormanul de cărbune cu lopata pe la uzina electrică. Dar se poate să le fi dus dinadins.

Soldații ruși erau înnebuniți după ceasuri în general și după ceasuri de mînă în special. S-a întîmplat ca-n plină zi, și nu pe străduțe lăturalnice, să atace pietonii, luîndu-le ceasul de la mînă sau din buzunar. Dacă pe stradă nu reușeau să facă rost de ceasuri, intrau în case, ca și cum acesta ar fi fost cel mai firesc lucru, și cu mitraliera în mînă strigau „davai ceas”. Nu o dată s-a-ntîmplat ca un rus să-și pună mai multe ceasuri pe braț, iar cînd a fost nevoit să se mulțumească cu vreun ceas deșteptător și acesta începea să sune, își arunca rucsacul cu „bomba” și întrerupea sunetul cu o rafală de focuri.

În fosta stradă Teleki, nu departe de mănăstirea Imaculata, era un mic atelier de ceasornicărie, unde intră într-o bună zi un rus. Din rucsac și-a scos trei ceasuri deșteptătoare. Gesticulînd a căutat să-i explice meșterului ca din acele trei mai mari să-i facă trei ceasuri de mînă și ce rămîne să-și păstreze drept răsplată.

Numai băutura le plăcea mai mult decît ceasurile. În urma alcoolului își pierdeau și puținul discernămînt rămas. În astfel de cazuri, comiteau cele mai multe atrocități și violuri. S-a întîmplat să-și bată joc de femei sub privirea soțului sau a copiilor.

Dar se mai întîmpla să cadă chiar ei victimă consumului excesiv de alcool. Pătrundeau, de exemplu, în pivnița unui comerciant de vinuri, împușcau butoaiele și beau  pînă se înecau și cădeau pe podeau pivniței. ( ...)

Pe la mijlocul lunii decembrie, cînd am crezut că lucrurile intră în normal, a apărut zvonul că la primărie se-ntocmesc niște liste cu locuitorii de origine germană. Străbunicii mei s-au născut germani, dar după ce au venit în Oradea, familia s-a maghiarizat, noi ne consideram unguri, deci nici prin cap nu ne-a trecut că ne privește și pe noi decretul. Vestea căutării nu numai a germanilor ci și a celor de origine germană a fost mai îngrijorătoare. Auzisem că aceia care au ceva nemțesc din partea mamei sau a tatălui, vor fi duși la muncă în Uniunea Sovietică. Peste cîteva zile am primit o veste nouă cum că numai bărbații între șaptesprezece și pa­truzeci și cinci de ani, respectiv femeile între șaptesprezece și treizeci și cinci de ani vor fi trimiși.

Tatăl meu s-a apucat să alerge pe la primărie și parohie să strîngă toate actele doveditoare că suntem maghiari. A strîns un morman de invidiat. Mai tîrziu ne-am dat seama că toată alergătura a fost degeaba.(...) Părinții străbunicului meu au fost austrieci, mama străbunicii mele s-a născut dintr-o familie de germani sudeți, iar tatăl ei în nordul Ungariei dintr-o căsătorie mixtă germano-maghiară.

Străbunicul meu, Jungel György a văzut lumina zilei în nordul Ungariei, deci pe lîngă limba lui maternă a vorbit perfect și maghiara, ba chiar și slovaca. A fost croitorul lui Szaniszló Ferenc, episcopul Ungariei de Sus. Cînd episcopul a fost transferat la Oradea, l-a adus cu el și pe străbunicul meu. Statuia lui Szaniszló Ferenc este expusă și-n ziua de azi în parcul palatului episcopal, sub numele lui cu inscripția: „Părintele celor săraci”. După cele spuse în familie, episcopul ar fi avut o vorbă: dacă cineva de pe lîngă el nu reușește să strîngă bani măcar de o casă din averea bisericii, nici nu merită să lucreze acolo. Străbunicul meu a cumpărat două case bine așezate, pe strada numită mai tîrziu după numele episcopului și pe lîngă acestea și zece jugăre bune de vie în Podgoria. Deși a avut via sa proprie, străbunicul meu a rămas fidel pivniței episcopale, și degusta vinul doar ca să-și dea seama de valoarea acestuia pentru vînzare.

Conform originii sale nobile, străbunicii mele, Asztalos Julianna, îi plăcea să chefuiască și să organizeze banchete, dar în tinerețe, în Ungaria-de Sus nu prea a avut ocazii de așa ceva, fiindcă a moștenit doar diploma de noblețe, nu și averea de rigoare. Lîngă soțul ei în schimb a devenit înstărită și a putut trăi o viață demnă de sorgintea-i nobilă. A închiriat o lojă la teatrul din Oradea și se ducea cu caleașca la spectacole.

În 1859, împăratul austriac Franz Josef și soția sa, împărăteasa Elisabeta, au trecut și pe la Oradea, în drum spre acasă, după o vizită în străinătate. Cuplul imperial a fost cazat la palatul episcopal. Împărăteasa își petrecuse copilăria și o parte a tinereții într-un mediu natural și nu i-au fost străini oamenii simpli. Astfel, și-a exprimat dorința de a sta de vorbă cu cu o femeie mic-burgheză. Edililior nu le-a venit repede în minte un nume adecvat, astfel încît au primit propunerea episcopului Szaniszló, ca această persoană să fie soția lui Jungel György. Audiența s-a consumat chiar în ziua respectivă și în loc de o jumătate de oră planificată a ținut a­proape două ore. Alteța Sa a stabilit chiar o nouă întîlnire pentru a doua zi cu doamna respectivă, întîlnire care totuși n-a avut loc fiindcă noaptea a sosit curierul de la Viena cu o veste importantă și perechea imperială era deja dimineața în drum spre capitala imperiului.

Cînd străbunica mea a apărut la audiență, guvernanta împărătesei a vrut să-i dea un translator, dar străbunica a respins categoric această idee, spunînd că vorbește ea la fel de bine germana ca și Alteța Sa. Stînd de vorbă, doamnele au aflat că amîndouă sunt însărcinate. Și dintr-o dată discuția nu se derula între împărăteasă și o supusă oarecare, ci între două viitoare mame.

Marea epidemie de holeră din 1862 l-a răpit pe străbunicul meu, dar și pe episcopul Szaniszló. În perioada care a urmat, veniturile familiei nu acoperau cheltuielile, fiindcă veniturile curgeau într-un mod mic-burghez, dar cheltuielile zburau aristocratic. Pămînturile își schimbau repede proprietarul și urmau calea lor și casele. Încetul cu încetul caleașca s-a transformat în birjă, loja în fotoliu, fotoliul în scaun. În sfîrșit nici birjă n-a mai fost, dar străbunica n-a renunțat la teatru nici atunci cînd a fost nevoită să meargă pe jos la spectacole.

Bunicul meu, botezat Ferenc după episcopul Szaniszló, și sora lui, Mária, au învățat foarte puțin din limba germană, deoarece părinții lor au făcut greșeala să vorbească numai ungurește cu copiii. Bunica mea, Hajnal Vilma, originară dintr-o familie get-beget maghiară, n-a cunoscut nici o altă limbă afară de cea maternă. De tatăl meu, al doilea dintre cei nouă copii ai bunicilor mei, doar la școală s-au prins cîteva slove nemțești. Mama mea, unguroaică din Tîrgu Mureș, abia a ajuns pînă și în limba română la „da” și „nu”. Se înțelege deci de la sine că ne-am considerat maghiari și nu germani.

În ce mă privește, în lagăr am învățat cît de cît nemțește. Acolo unde m-au dus din cauza originii mele germane.

Pe la Crăciun, au înființat în clădirea tribunalului județean un fel de tabără provizorie. De aici transportau oamenii spre diferite lagăre.(...) Cînd am pornit, bănuiam doar încotro mă duc. Ceea ce știam sigur era de unde vin.