Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

POEME

de

Andrei ZANCA

Tată și fiu

anul acesta s-au născut  mult mai mulți băieți decît fete...

să se anunțe oare vreo catastrofă...nu știu...

 

...intrăm în timp cu un țipăt și ieșim din el cu un suspin...

...la naștere, sufletul fiind deseori

poate mai bătrîn ca al mamei..,

 

spune, cătînd la mine.  oftează și continuă:

...totul.....totul pare un rîu...

...ce-n sine însuși se scurge...iar eu nu mai am dinți...

...nu mai am cu ce-mi săpa groapa...

 

să fi întîrziat prea mult pe aici?

 

și mă privește cu un surîs alb...ce să-i răspund?

 

am rămas tăcuți, contemplînd apa de pe podul de lemn.

 

...de stai și te gîndești, așa...unde nopții îi urmează ziua,

ăstui Aici, un Dincolo ...atunci, unei morți Dincolo

 nu-i urmează o naștere Aici?..

 

..și .mă privește cu ochi de copil....

 

în depărtare începu să bată toaca

 

 

 

ce sănătosului îi este otravă, bolnavului

îi este tămadă, îmi zice domol, de bună seamă

cu vremea totul devine neînsemnat...

 

tace.

stăm așezați în iarbă pe colină. jos,

cîmpul, pădurea, rîul, așezarea.

 

tata. cu mîinile noduroase. aspre.

și eu. fiul lui. tăcut și ostenit de școli

 

într-o lume-n care eroarea bîntuie

cu sîmburele adevărului în ea.

                    însă el

 

scormone cu toiagul în iarbă.

oftează și surîde șoptind abia auzit:

...a devenit  din propriu îndemn un suferind...un om...

     ...ca, astfel, să-l mîntuie......

 

oare între mîntuire și ratare să fie doar

o geană de distanță ca între

geniu și nebunie?...

Și-acolo

pe întinsul platou, urmele

fulgerului într-un stejar bătrîn

sub luna plină

 

și-n jur, cît poartă auzul

o unduire de iarbă, orice

          înălțare de chip

 

fiind o coborîre în adînc, orice

urcare de munte, o lăsare-n

     abis

 

oare ce se trece sub tăcere în spunerea

 

bătrînețea nu mai e ce-a fost?

Amar

de vreme înainte, copile

au zidit ei gura inimii

 

și plutea peste ape un fum greu, era

de parcă ar fi ars adînc undele

 

nici o adiere. și-a fost într-o noapte

vuind de zăngănitul armelor

 

nimeni neștiind, cine pe cine înfruntă

 

și s-au înstăpînit peste pămînturi

ca umbra de nor peste fînețe

 

înălțînd orașe și străbătînd mările

pînă ce au hașurat deplin cercul

 

putinței lor de cuprindere, copile

 

auzul e drumul cel mai scurt

înspre inimă, dincolo

 

de această poveste, dincolo

de susurul apei, un alt grai

 

se strecoară pe nesimțite

printre crăpături, însă ei tac.

 

tac și se uită ca poporul la tine

Ea zace

în beznă, loială

pe un mal de rîu.

 

            ancorată

în pașii celor petrecuți. celor risipiți.

 

doar ramurile din fața ferestrei își celebrează

în foșnet și miez de fruct

             timpul

 

amorțit cîndva în nuca găsită și adusă-n buzunare peste ape.

 

cu fiecare frunză desprinsă se însingură în frig

spre a reveni întru dăruire, oare

 

se va deprinde vreodată această mută gratitudine

acest amar de miez

într-o viață aflată

sub birocrația

morții?