Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

PLASTICA

Kristófi

„Kristófi Janós, prin destinul său, care i-a acordat șansa să traverseze o bună parte a secolului XX-lea și începutul celui de-al XXI-lea, este, fără îndoială, un artist plastic al locului ce trebuie respectat pentru că aici a ajuns la deplina maturitate profesională și. în egală măsură, pentru că și-a făcut o datorie de onoare din a eterniza vizual Oradea.”

Aurel CHIRIAC

 

„Kristófi a preferat legătura sigură cu tradiția, modalitățile figurative de transfigurare a realului, a concretului. Este adevărat, în comparație cu verva și ritmul alert al desenului și cu exuberanța coloristică, admirabil orchestrate de Traian Goga, în comparație cu tensiunile, mai mult sau mai puțin stăpânite, ce răscolesc multe dintre lucrările lui Coriolan Hora, în comparație cu subtilitățile cromatice și căutarea prețiozității din acuarelele lui Roman Mottl, ori cu senzualitatea  formelor din tablourile lui Aurel Pop, opera lui Kristófi prezintă o individualitate proprie, distinctă, indiferentă de perioada când a lucrat, în grupul artiștilor plastici din Oradea.”

Maria ZINTZ