Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

ÎNTRE ISTORIA FESTIVĂ ȘI ISTORIA SINCERĂ

 

Ioan-Aurel POP

Istoria ca viață și adevăr...

Nu cred că noțiunile de „istorie festiv㔠și „istorie sincer㔠se exclud, ori că sunt cele mai frecvente în câmpul scrisului despre trecut, sau că sunt cel mai adesea conștientizate. Istoria festivă și istoria sinceră se pot suprapune foarte bine: un istoric oarecare poate să scrie în mod festiv despre ceea ce a fost și să fie sincer, să fie convins de adevărul celor relatate. Pe de altă parte, a scrie în mod „sincer” despre un moment trecut nu înseamnă automat a prezenta exact cum a fost acel moment. Sinceritatea înseamnă și subiectivism („Sunt sincer, adică spun exact ce cred!”), iar istoricul, în esență, când se manifestă ca profesionist (nu când scrie jurnal, memorii etc.), este obligat să tindă spre obiectivitate. El nu scrie despre ceea ce „crede”, ci despre ceea ce „știe” cu argumente că a fost, în funcție de mai multe mărturii.

Poate că propunătorii temei s-au gândit la istoria festivistă sau triumfalistă, la istoria imaculată, în care totul este bine și frumos, în care oamenii sunt înfățișați trăind într-o continuă sărbătoare. Regimurile totalitare de orice tip își comandă, de obicei, astfel de reprezentări ale trecutului. Dar nu numai ele. Aproape toți monarhii medievali au făcut-o, preocupați de imaginea pe care urmau s-o lase posterității. Adesea, cu cât domnia era mai nevrednică, mai nevolnică, cu cât suveranul era mai incapabil și mai puțin preocupat de treburile publice, de binele comun, cu atât era mai mare efortul de cosmetizare, de prezentare înfrumusețată pentru posteritate. Iar această prezentare îi includea adesea și pe antecesori sau pe unii dintre aceștia. Gloria prezentă se hrănea din gloria trecută și trebuia să fie un apogeu, un sumum al antecedentelor. Ceaușescu voia să apară la un moment dat drept încoronarea tuturor voievozilor a marilor eroi naționali din toate timpurile. Chiar și conducătorii de anvergură, autentici, personalitățile reale și dotate cu har au avut tentația exagerării, a epurării trecutului de fapte reprobabile, a fabricării unor genealogii false. Matia Corvinul, regele Ungariei (1458-1490), a fost unul dintre aceștia. A rămas în memoria colectivă ca un suveran mare („A murit Matia, a murit dreptatea”, se spunea), dar l-a pus pe Antonio Bonfini să scrie o glorioasă istorie a regilor ungari, în care figura sa să fie plasată în centru, cu rădăcini în epoca romană, cu fapte unice, extraordinare. La noi, Stefan cel Mare (1457-1504) a făcut gesturi similare când a comandat letopisețe/cronici în diverse limbi, pentru diverse curți europene, cu texte modificate în funcție de receptor și de interesele Moldovei în țara respectivă.

Asta nu înseamnă că opinia publică nu a fost conștientă de procedurile de falsificare sau că a luat tale quale ceea ce era evident eronat. Nici istoricii „de curte” sau alții care scriau la comandă nu au lăsat mereu lucrurile îngropate în minciună, iar dacă nu au făcut-o ei, s-au găsit unii contemporani care să o facă. De exemplu, Procopius din Caesarea, trăitor în secolul al VI-lea după Christos (circa 500-565), a fost principalul panegirist oficial al împăratului Iustinian (527-565) și al soției sale Teodora, al generalului Belisarie și al altor personalități contemporane. S-ar putea crede, citind numai lucrările oficiale ale marelui istoric, că împăratul, împărăteasa și o mare parte din anturajul lor au fost perfecți, buni, generoși, aproape sfinți. În Istoria secretă însă, operă ascunsă, cum îi spune și numele, același Procopius se dovedește un critic necruțător, un judecător aspru, un martor conform căruia mai tot ceea ce spusese în scrierile comandate era pe dos. Firește, el exagerează și într-un caz și în altul, deoarece calea de mijloc – care este „de aur” (Aurea mediocritas!) – e foarte greu de găsit și de relevat. În Istoria secretă, acest urmaș al lui Herodot are judecăți de valoare extraordinare, unele adevărate pilde, maxime, principii de conduită politică, valabile permanent, dincolo de spațiu și timp. De exemplu, el spune într-un loc ceva de genul: Au fost la putere până acum unii răi, dar au venit alții și mai răi și le-au creat un bun renume celor dintâi! Ce vreți mai profund și mai general valabil?

Se poate spune oare despre Procopius că a scris două istorii paralele și opuse, una festivă și una sinceră, conștient de diferențe și de mesajul ce trebuia transmis posterității, că a avut responsabilitatea actului său de păstrător al memoriei colective? Firește! Însă până la urmă, chestiunea abordării trecutului nu se reduce la binomul festiv-sincer, ci la problema adevărului, la definirea adevărului, la căutarea sau la ocolirea lui, la relevarea ori la ocultarea lui. Din lipsă de spațiu și de timp, lăsăm deoparte teoriile care neagă din principiu existența adevărului ori care consideră că oamenii nu au niciodată acces la adevăr și că, prin urmare, nici nu trebuie să-l caute. Am avut mereu oroare de pozițiile extreme care, cel mai adesea, sunt menite să inducă în eroare, să șocheze, să tulbure și să descurajeze. Noi, oamenii, suntem meniți să luăm elementele care ne înconjoară în sens omenesc, adică în spirit relativ și nu absolut, adică divin. Perfecțiunea nu este un atribut omenesc. Omul nu va putea niciodată să descopere adevărul absolut, perfect, dar asta nu înseamnă că ființa umană nu trebuie să caute adevărul. Așa cum noi nu știm clar de ce trăim ori nu suntem mulțumiți cu ceea ce știm în acest domeniu, dar asta nu înseamnă că ne curmăm cu toții viața, că nu continuăm să trăim!

În acest spirit, credem că a căuta adevărul/adevărurile vieții trecute este scopul fundamental al oricărui istoric onest, este esența meseriei sale. Acel istoric care ocolește cu bună știință adevărul, care falsifică trecutul în chip deliberat, care apelează la ficțiune, care omite conștient fapte și date legate de tema tratat㠖 indiferent de motive – încetează să mai fie istoric. El poate să fie un autentic șarlatan, un rău intenționat, un „mercenar”, unul care scrie orice la comandă sau poate să fie pur și simplu un literat, un politician, un muzician, un artist plastic, un scenarist sau regizor de film etc. „A minți” în legătură cu trecutul nu devine automat un fapt reprobabil. Un scriitor, un pictor, un muzician, un autor de filme artistice nu au nevoie să releve trecutul așa cum a fost, ci cum ar fi vrut/ putut/ sperat să fie, fiindcă acești creatori nu operează cu adevăruri, cu imagini reale, ci cu imagini artistice. Iar imaginea artistică înseamnă automat ficțiune. Or, istoricul este obligat de esența meseriei sale să ocolească , să evite, să elimine ficțiunea. Istoricul este chemat să apeleze la critica istorică, ceea ce înseamnă tocmai căutarea adevărului. Nu e bine să ne facem însă i­luzii: căutarea adevărului nu conduce și nu a condus pe nimeni până acum la A­DEVĂR, adică la ceea ce se cheamă adevărul absolut. Căutarea onestă conduce însă pe orice profesionist la adevăruri relative, perfectibile mereu, odată cu noile descoperiri, cu noile sensibilități, cu noile metode de abordare. Ar fi și absurd să căutăm adevărul absolut, căci acesta nu poate fi pătruns de mintea omenească. Presupunând că s-ar întâmpla această minune – adică descoperirea de către om adevărului definitiv, legat de trecut sau de altceva – trebuie să fim conștienți că omenirea nu ar mai avea nici un rost. Să ne imaginăm că toate tainele atomului și ale galaxiilor ar fi dintr-o dată știute și date publicității de către un fizician genial. Ce rost ar mai avea ceilalți fizicieni, savanți? Ce ar mai avea de făcut? Am ajunge într-un plictis general!

Dincolo de glumă, prin urmare, omul este și un căutător de adevăr. Adevărul trecutului este căutat de istorici, care nu-l descoperă integral niciodată. De aceea, între istoria-realitate și istoria-discurs vor fi mereu deosebiri. Ele trebuie să fie de formă și nu de fond, în sensul că istoria-discurs tinde spre relevarea cât mai fidelă a istoriei-realitate. Cu alte cuvinte, istoricii se cuvine să caute faptele din trecut, să le prezinte în funcție de criteriul adevărului. Chiar dacă nu ajung niciodată definitiv la el, la adevărul total, absolut! Dar ce fascinantă este căutarea și relevarea parțială a lui! Fiecare om, fiecare comunitate, fiecare generație au anumite sensibi­lități despre trecut. Trecutul se scrie și se rescrie sub ochii noștri. Nu neapărat pentru că a fost „greșit”, ci fiindcă a fost limitat de factori variați. Un istoric autentic de la 1700 a scris – să spunem – istoria statului antic roman, în funcție de cunoștințele sale și ale generației sale. De-atunci s-au tot scris și rescris istorii ale Romei și se vor mai scrie. Toate acestea, dacă au fost făcute în funcție de exigențele „meseriei de istoric”, sunt „adevărate”, corecte, bune. Dar pentru etapa în care au fost elaborate și nu pentru eternitate! Faptul că unii nu caută adevărul din trecut, că falsifică trecutul, că-l înfățișează artistic, că dau legendele și miturile drept reale etc. nu trebuie să conducă la ideea că istoria (adică istoriografia) este mincinoasă sau că faptele din trecut ne sunt inaccesibile. Este o relativizare inacceptabilă! Este complet anormal să afirmăm că trecutul nu poate fi cunoscut. El poate și este foarte bine cunoscut, din ce în ce mai bine, dar în limite omenești!

De aceea, întrebarea pusă des de profani: „Când o să cunoașteți voi istoricii trecutul adevărat, odată pentru totdeauna?” (cu toate naivitățile ce derivă din ea) este superfluă, fără nici un rost. Ea dovedește o crasă lipsă de cunoaștere a lumii, a științei, a mersului umanității. Trecutul adevărat este cunoscut mereu, pas cu pas, grație istoricilor onești, profesioniști, pricepuți. Celălalt trecut, cel existent în mod absolut, este apanajul lui Dumnezeu, iar cel falsificat intenționat este de multe fe­luri. Aceia care se pretind istorici și distorsionează voit trecutul trebuie veștejiți, criticați. Nu ei neapărat, ci produsele lor. A scrie istorie este o meserie, nu un divertis­ment. Trecutul se revelă grație unei munci asidue, obositoare, acerbe, prin utilizarea metodelor specifice. De aceea, nu pot fi istorici decât cei pregătiți în mod special pentru asta. Istoricul nu e cel care știe multe despre trecut, nici măcar acela care scrie o carte din alte cărți despre trecut. Istoricul autentic este cel care descoperă și studiază izvoarele cu metode speciale, adică acela capabil să cerceteze. Au fost – rar – și profani care au studiat și cercetat cu mare succes trecutul (vezi cazul lui Schliemann, descoperitorul Troiei), dar numai după un studiu asiduu, după o pregătire specială, laborioasă, prin care, practic, s-au asimilat profesioniștilor.

În concluzie, istoria ca disciplină are pentru omenire rosturi deosebit de importante. Memoria colectivă (=istoria) are pentru comunitate același rol pe care îl are memoria simplă pentru un individ. Or un individ fără memorie este bolnav, anormal; o societate/comunitate fără istorie devine alienată. A nega istoria/istoriografia, a o blama, a o relativiza total sau a o disprețui este ca și cum ai lovi viața în esența ei, pentru că trecutul înseamnă viață, viața celor care au trăit demult. Marguerite Yourcenar spunea că cine iubește viața trebuie să iubească și trecutul, și câtă dreptate avea! Asta nu înseamnă că trebuie lăudată sau acceptată necritic „istoria festiv㔠ori chiar cea „sincer㔠(dar falsă, pur subiectivă). Ele trebuie luate ca atare, în paralel cu munca tăcută a celor care caută, descoperă și oferă publicului fragmente autentice despre trecut. Iar aceștia nu sunt nici istorici „festivi”, nici „sinceri”, ci pur și simplu istorici, truditori onești și adesea foarte discreți. Au fost și din aceștia și vor fi mereu. Din fericire!