Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

Între istoria festivă și istoria sinceră

 

Redacția noastră propune în acest număr o discuție dedicată problemelor istoriografiei. Genericul ei, "Înstre istoria festivă și istoria sinceră", este mai mult o găselniță jurnalistică decît impunerea analizei a două sintagme, "istorie festivă" și "istorie sinceră". Intenția noastră a fost aceea de a lăsa întreaga libertate istoricilor de a se referi la situația istoriografiei românești a momentului. Nu este vorba nici despre vreo trimitere polemică, ci doar de a stabili două hotare: festivismul ideologic și subiectivitatea în raport cu adevărul pe care istoricul și-l revendică. Ne-am întrebat și noi care este și cum este istoria oficială a României și a românilor, cît de necesară este ea, despre istorii (de autor, particularizate regional, ale unei probleme, perioade etc.), ce înseamnă inerție și înnoire în abordarea istoriografică, despre locul Transilvaniei în preocupările istoricilor noștri, despre noile atitudini în cauză. Discuția rămîne deschisă pentru o cît mai mare varietate de opinii.

Traian ȘTEF

Participă:

Barbu Ștefănescu, istoric, profesor universitar, Universitatea Oradea

Alexandru-Florin Platon, istoric, profesor universitar, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Iași

Gabriel Moisa, istoric, lector la Universitatea Oradea, muzeograf la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea

Adrian Cioroianu, istoric, profesor la Universitatea București, senator PNL

Ioan-Aurel Pop, istoric, profesor la Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Liviu Borcea, istoric, profesor la Universitatea Oradea

Corneliu Crăciun, conferențial univ., Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca