Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

ISSN 1841-0278

Nr. 1 (482)

ianuarie 2006

CUPRINS

 

Editorial

Traian Ștef – Anul 2005

Asterisc de Gheorghe Grigurcu

Sertarele exilului de Norman Manea

– Sertarul 82 – Dialog epistolar cu Leon Volovici (II)

Triptic

Al. Cistelecan – Virgil Podoabă, Gheorghe Perian, Cornel Moraru

Cronica literară

Ioan Moldovan – Poezia – „corpus hermeticum” (Angela Furtună)

Marius Miheț – Amintirea ca desfătare pasivă (Anca Maria Mosora)

Ion Simuț – Jurnalul: călătoria autorului spre sine însuși (Marin Mincu)

Un singur poem de Marian Drăghici

Între istoria festivă și istoria sinceră

Barbu Ștefănescu – Istoriografia română actual㠖 câteva accente

Alexandru-Florin Platon – Istoriografia română recentă. Câteva tendințe

Gabriel Moisa – Reevaluări istoriografice

Adrian Cioroianu – Istoria – o poveste cu mai mulți eroi, timpuri trecute și ceva profesionism

Ioan-Aurel Pop – Istoria ca viață și adevăr...

Liviu Borcea – Între clișee și circumspecție

Corneliu Crăciun – Zigzaguri istoriografice și obsesia cărții fundamentale

Istorie la „Curtea Veche”

Mircea Morariu – Pe umerii lui Marx (Adrian Cioroianu)

Historia

George Cristea – Catedrala Cavalerilor din Stockholm

Doru Marta – O cercetare de istorie locală

Poeme de Lucian Munteanu

Poeme de Andrei Zanca

Prezențe maghiare

Molnár Judit – Istoria la persoana întîi singular/ plural

Arte

Plastica  – Kristófi János

Cronica muzicală de Adrian Gagiu

Cronica teatrală de Mircea Morariu

Cartea de teatru de Mircea Morariu

Vitrina cu cărți