Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

HISTORIA

de

George CRISTEA

Catedrala Cavalerilor – Riddarholmskyrkan –

din Stockholm

Există în capitala Suediei, în Orașul vechi, o insulă numită Ostrovul Cavalerilor, legată azi de restul urbei prin poduri largi care fac neobservabile canalele de separare. Insula este o mică lume aparte, cu clădiri medievale masive și cu străzi înguste, întortochiate, care dau spre o esplanadă largă cu o panoramă superbă spre lacul Mălaren și spre orașul modern cu celebra-i primărie. Riddarholmen – numele ei în suedez㠖 este, împreună cu alte două insulițe, locul pe care și în jurul căruia s-a născut și dezvoltat acum vreo 750 de ani viitoarea capitală  a țării.

Pe la jumătatea secolului al XIII-lea, s-au instalat  pe soclul ei stâncos  o seamă de călugări  franciscani, veniți să întărească inimile și mințile băștinașilor  nu foarte demult convertiți la dreapta religie propovăduită de Roma.

În decursul timpului, franciscanii, răspândiți ulterior pe întreg teritoriul țării, au acumulat averi imense, scutite de impozit. Pe la jumătatea secolului al XVI-lea, Suedia trece la protestantism și Coroana confiscă toate bunurile lor. De atunci, gloria și puterea catolicismului în această țară au luat sfârșit pentru totdeauna.

În secolul următor, când Suedia devine o mare putere, insulei i se dă și ei un caracter potrivit statutului: regina Cristina acordă terenuri de construcție pe solul ei pentru nobili, ca recompensă pentru servicii excepționale aduse țării.

Din această perioada provine și numele actual.

Cel mai important edificiu de pe insulă este biserica, de fapt o adevărată catedrală. Are peste 700 de ani vechime  și a fost ridicată de franciscani, cu ajutorul regelui Magnus Ladulos. Construcția a durat destul de mult, circa douăzeci de ani și a fost terminată la anul 1300. Ea este considerată cea mai veche clădire de piatră din Stockholm. Riddarholmskyrkan – numele lăcașului în suedez㠖 este celebră în primul rând pentru faptul că aici se află depuse rămășițele pământești ale mai tuturor regilor suedezi care au domnit între 1920 și 1950.

De aceea, în măsura în care „istoria acestei țări este istoria regilor săi” — cum se exprima un specialist englez în materie — biserica este considerată nu numai centrul istoric al Stockholmului ci și al întregii Suedii. Menționăm că încă din anul 1807, aici nu se mai oficiază serviciu religios și Riddarholmskyrkan se păstrează ca monument istoric.

Sarcofagele regilor și ale familiilor lor sunt așezate în așa numite „capele mortuare” — ieșinduri, în stânga și în dreapta pereților laterali. Aici este depus, de exemplu, sarcofagul de marmoră neagră în care se odihnește pe vecie etern neliniștitul Carol al XII-lea. „Craiul scăpat de la Poltava” cum îl numește cronicarul nostru Nicolae Costin, venit pentru un timp, silit de împrejurări, în Moldova, la Bender (Tighina).

Dacă am insistat puțin mai mult asupra istoricului și importanței acestui loc care merită să fie vizitat de oricine ajunge prin aceste părți, pentru români el este cu totul deosebit căci aici se află câteva mărturii concrete care atestă legăturile de prietenie dintre casele domnitoare suedeze și cele din România, unice în felul lor, pe care le vom prezenta în cele ce urmează.

După ce vizitatorul a intrat în biserică, el calcă, fără să poată evita, pe planșeul acoperit de lespezi de marmoră care sunt, de fapt, pietre funerare, cu inscripții și imagini în relief sculptate, sub care își dorm somnul de veci nobilii cavaleri care au luptat în Războiul de 30 de ani și familiile lor. Pereții laterali sunt ornați cu blazoanele-ecuson pictate pe plăci metalice de cupru ale Cavalerilor Ordinului Serafimilor, cea mai înaltă decorație suedeză (a se vedea nota). În drum spre altar, se poate vedea tot peretele din stânga acoperit de ecusoanele șefilor de stat străini cărora li s-a decernat ordinul de-a lungul vremii. Pe placă este figurată de obicei stema țării celui decorat și numele acestuia însoțit de câteva date personale. Placa-blazon este așezată în biserică numai după moartea respectivului iar în ziua înmormântării, indiferent unde se desfășoară aceasta, clopotele catedralei sună într-un mod special „Salutul serafimilor”. Se pot vedea aici, de exemplu, ecusoanele împăratului Napoleon I Bonaparte dar și al generalului De Gaulle ori Francois Mitterand, ale împăraților Haile Selasie al Etiopiei, Reza Pahlevi al Iranului sau Hiro Hito al Japoniei; Benito Mussolini al Italiei, Miklos Horthy al Ungariei etc.

Spre plăcuta impresie a vizitatorului român și mai ales a celui interesat de istorie, există aici și trei embleme a trei regi ai României: Carol I, Ferdinand și Carol al II-lea.

În voluminosul album „Kungliga Serafimerorder” (Ordinul Regal al Serafimilor), considerat o publicație oficială sub egida Palatului, apărut la Stockholm în anul 1998, autorul, Per Nordenvall, reproduce toate plăcile blazon ale celor decorați între anii 1743 și 1998. Față de inscripțiile de pe plăcile-blazon, lângă fiecare imagine reprodusă se află un che­nar în cadrul căruia sunt completate datele de pe ecuson cu alte informații de bază, printre care data la care s-a conferit (dar nu și înmânat) ordinul. Dedesubtul fiecărei reproduceri este un număr reprezintă ordinea în care decorația a fost acordată.

Iată situația și textele aferente:

 

a. Nr. 446 — Înălțimea Sa Regală Domnitorul Carol I, Prinț de Hohenzollern.

Născut 8/2o aprilie 1839 la Castelul din Sigmaringen.

Decedat 27 septembrie/10 oct. 1914 la Castelul Peleș — Sinaia. Ordinul i s-a conferit de către Palatul din Stockholm la 10 aprilie 1879.

Deviza: Nihil sine Deo /Nimic fără Dumnezeu/.

Date biografice: al doilea fiu al prințului Carl Anton de Hohenzollern. Domnitor al României — 1866. Rege — 1881.

 

b. Nr. 574 Ferdinand

         Înălțimea Sa Regală Prințul Ferdinand al României.

         Prinț de Hohenzollern.

N.12/24 aug. 1865 la Sigmaringen.

Dec. 2o iulie 1927 la Castelul Peleș din Sinaia.

Conferit ordinul la Stockholm în 18 dec. 1907.

Stema, pictată în 1930 de David Friefeldt.

Biografie: al doilea fiu al prințului Leopold de Hohenzollern. Moștenitor al tronului României în 1889.

Urmaș al unchiului său, regele Carol I, cu titlul Regele Ferdinand I, în 1914.

c. Nr.689 Majestatea Sa Regele Carol al II-lea  al României, Prinț de Hohenzollern.

N. 3/16 oct. 1893 la Castelul Peleș din Sinaia.

Dec. 4 aprilie 1953 la Villa Mar y Sol, Estoril, Portugalia.

Conferit ordinul la Palatul din Stockholm în 1937.

Stema pictată în 1938 de David Friefeldt.

Data morții completată de același în 1953.

Biografie: fiul mai mare al regelui Ferdinand I.

A renunțat la tron în 1932.

Rege în 1930.

A abdicat în 1940.

 

În fiecare caz aparte înmânarea Ordinului Serafimilor a fost legată de câte o împrejurare specială. Astfel, lui Carol I, decorația i-a fost înmânată personal la București de către prințul moștenitor Oscar Gustaf Adolf (viitorul rege Gustaf al V-lea) în numele tatălui său, regele Oscar al II-lea, care înțelesese să-și arate astfel prețuirea pentru domnitorul român și pentru aportul său la cîștigarea independenței de stat a țării în fruntea căreia era. Să amintim aici un fapt puțin cunoscut astăzi, a­nume acela că regina Sofia, soția lui Oscar al II-lea, era soră bună cu mama Elisa­betei (Carmen Sylva), soția lui Carol, deci cele două familii erau și rude apropiate.

Regele Ferdinand a primit decorația pe când era prinț moștenitor al tronului României, în 19o7, la Stockholm, ca reprezentant al regelui Carol I la funeraliile lui Oscar al II-lea.

Regele Carol al II-lea a primit ordinul la Sinaia în 24 octombrie 1937 cu ocazia vizitei oficiale în România a prințului moștenitor Gustaf Adolf (viitorul rege Gustaf al VI-lea). Acesta a participat a doua zi la sărbătorirea aniversării zilei de naștere a Marelui Voevod Mihai, după care a făcut o vizită maraton de două săptămâni  prin țară. Ar fi multe de povestit dar scopul nostru aici a fost să semnalăm existența plină de semnificații a pieselor din Riddarholmskyrkan.

Pentru  a încheia subiectul legat de Ordinul Serafimilor acordat românilor, vom mai menționa faptul că, într-un context internațional special, în 1980, la propunerea guvernului suedez, regele actual, Carl XVI Gustaf l-a invitat la Stockholm pe Nicolae Ceaușescu. (Acesta fusese deja oaspete la Casa Albă, la Palatul Buckingham și într-o mulțime de alte locuri). Că gestul a fost apoi regretat de toate gazdele occidentale, acesta este un alt lucru dar istoria l-a înregistrat și nu poate fi ignorat, dacă vrem să fim obiectivi.

Cu prilejul vizitei dictatorului român la Stockholm, i s-a conferit și lui Ordinul Serafimilor dar emblema nu i s-a pictat niciodată și în cartea lui Per Nordenvall, cadrul ecusonului este gol iar în spațiul alăturat, rezervat biografiei lui, se află înscrise următoarele date:

 

Nr. 7  Nicolae Ceaușescu

          N.26 ian.1918 Scornicești

          D.25 dec. 1989 Târgoviște

 

A primit ordinul cu ocazia vizitei de stat în Palatul din Stockholm la 4 nov. 1980.

Biografie: Președinte 1967-1989.

           Executat prin împușcare.

Nu s-a pictat stema.

Ordinul a fost înapoiat Suediei după executare.

 

Ultimul șef de stat român care a primit până la această dată Ordinul Serafimilor este președintele Ion Iliescu, în aprilie 2003, la palatul Cotroceni, cu ocazia vizitei de stat în România a Regelui Carl XVI Gustaf și a soției sale, Regina Silvia.

  

NOTA:

 

Decorația își are originea, ca inspirație, într-un ordin religios al călugărilor franciscani numit „al Serafimilor”.

Cuvântul s e r a f i m vine din ebraică și înseamn㠄cel arzător”. În Biblie și în teologia creștină, serafimii sunt făpturi divine „trimise de Domnul să purifice prin foc”, Ei ocupă locul cel mai înalt în ierarhia îngerească formată din nouă ordine succesive. În loc de alte explicații, iată pasajul din Scriptură în care se vorbește despre ei:  „...Serafimii stăteau deasupra Lui și fiecare avea șase aripi: cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau... Atunci am zis: Vai de mine, sunt un om cu buze necurate!...Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care-l luase cu cleștele de pe altar... Mi-a atins gura cu el și a zis: Iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit!” (Isaia, 6: 2-7)

Ordinul Serafimilor a fost creat în 1334 de regele Suediei, Magnus Erikson (1319-1364), pentru comemorarea unor evenimente legate de asediul Uppsalei și pentru apărarea creștinității.

Căzut în desuetudine, el a fost „renovat” printr-un decret din 17 aprilie 1748 de către regele Frederik I la propunerea parlamentului.

La început, ordinul era dedicat personalităților civile și militare suedeze cu me­rite excepționale, mai târziu și străinilor, iar acum numai acestora din urmă și membrilor familiei regale suedeze.

Cel care primește distincția este desemnat „Cavaler și Comandor al Ordinului Majestății Sale”.

Din 1950, ordinul poate fi conferit și femeilor (împărăteasa Ecaterina a II-a  -1729-  1796- constituie o excepție care întărește regula).

Până în 1974, regele Suediei putea delega și pe prințul moștenitor sau pe regent, dacă era cazul, să confere ordinul în numele său dar, de la data susmenționată, acest drept a rămas în exclusivitate monarhului.