Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 1 (482) ianuarie 2006

CRONICA TEATRALĂ

de

Mircea MORARIU

Teatralizarea istoriei

 INIMĂ DE CÂINE – dramatizare de Yuriy Kordonskiy după nuvela lui Mihail Bulgakov; Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București;  Regia artistic㠖 Yuriy Kordonskiy; Scenografia-Ștefania Cenean; Cu-  Victor Rebengiuc, Mircea Rusu, Marius Manole, Tania Popa, Cecilia Bârbora, Radu Gheorghe, Alexandru Bindea, Florina Cercel, Monica Florescu, Șerban Ionescu, Afrodita Androne, Dragoș Ionescu, Răzvan Popa; Data reprezentației – 9 noiembrie 2006

 Regizorul Yuriy Kordonskiy este prezent pe afișul spectacolului Inimă de câine al Teatrului Național „I.L. Caragiale”, a cărui responsabilitate e, dacă nu greșesc, în totalitate asumată de noul director general, Ion Caramitru, în dublă calitate. Kordonskiy ne apare în ipostaza de autor al dramatizării nuvelei lui Bulgakov, dar și în cea care ne-a devenit nu doar familiară, ci și dragă, de director de scenă. Iar dacă pentru regizorul Yuriy Kordonskiy dispuneam de suficiente argumente spre a-i acorda  întreg creditul (aceste argumente fiind spectacolele cu Unchiul Vanea, Căsătoria, Sorry ), despre capacitatea sa de alcătuitor de dramatizări urma să ne convingă tocmai Inimă de câine. Operație de două ori complicată. Mai întâi, fiindcă, în general  dramatizarea nu se rezumă a fi doar un act literar, ci conține implicit o modalitate de a citi opera prin raportare directă la o anume viziune asupra viitorului spectacol, despre care are însușirea de a exprima deja un punct de vedere înainte ca acesta să d­vină realitate scenică. Mărturisesc că am fost oarecum mirat atunci când am aflat că reprezentația are o durată de aproximativ trei ore și mi-am pus întrebarea „ oare ce o fi făcut Kordonskyi dintr-o nuvelă încât ea să-i furnizeze un scenariu care să dureze atât?”. Acum, când reprezentația la care am asistat mi-a oferit răspunsul, se cuvine să spun că izbânda e dublă și încântătoare. Căci repovestind în limbaj teatral nuvela lui Bulgakov, Yuriy Kordonskiy nu scapă nici un moment din oferta ei epică și asta fără a plăti prețul unor lungimi, a inserării unor momente ateatrale ce ar trăda ope­rația de modificare a regnului. Inimă de câine își păstrează în reprezentația de la Teatrul Național din București nivelul prim, epidermic, acela de povestire SF, o povestire despre un profesor celebru, Preobrajenski, care, în ipostază de Demiurg, experimentează transformarea, prin intermediul unei grefe, a unui câine în om și devine victimă propriei sale cutezanțe. Dar, în consens cu Bulgakov, Kordonskyi nu s-a oprit aici. Autorul dramatizării și regizorul spectacolului au amplificat cu folos miza, urmărind transpunerea în limbaj teatral a profunzimilor relației dintre om și istorie, o istorie a răului, parcă mereu potrivnică nu pentru că așa i-a fost felul, ci fiindcă așa s-au înverșunat oamenii să o facă. Odată operația reușită, humanoidul Șarikov, creat în laboratoarele profesorului Preobrajenski, își va afirma „personalitatea” prin asociere cu personajele primare, agresive care stimulate de „noua ordine economic㔠și de „dictatura proletariatului” își vor uni forțele spre a anihila gândirea, intelectualul, pe  cel ce prin muncă și-a câștigat dreptul la o existență civilizată. „Totul e posibil” nu doar în perioada NEP-ului, ci mai cu seama în marea perioadă a saturnaliilor comuniste, ce mizează pe instinctul gregar, pe subminarea și anihilarea valorii, pe falsa organizare socială, pe distrugerea creației, pe nivelarea personalităților. Fostul câine Șarik devine prototipul „omului nou”, Tipograf Tipografovici, ființă instinctuală pe care au  mizat totalitarismele de orice fel, omul care „se integreaz㔠rapid în haita socială, care se simte bine atunci când poate să facă rău, care își savurează victoriile bestiale, care-și exhibă cu bucurie statutul de călău modern. Șarikov li se alătură lui Schwonder, Tovarășului cu greutate și altor tovarăși din „comitetul de bloc”, devenind o formă metonimică a celor care din pozițiile oferite de tot felul de comitete au controlat și distrus vieți, au atentat la demnitatea însăși a condiției umane. Șarikov se slujește de șantaj și delațiune, de răutate, grosolănie și brutalitate ce au fost specifice nu doar unor „ tranziții”, ci unor perioade compacte care au pus normalitatea în acolade, supunând umanitatea unui dureros experiment.

Spuneam că operația dramatizării pe care și-o asumă Yuriy Kordonskyi e de două ori complicată. Mai întâi, așa după cum am încercat să demonstrez mai sus, în sine, în al doilea în context, căci nu e prima oară când nuvela lui Bulgakov, ce nu a putut fi publicată în patria scriitorului de­cât în 1987, în contextul gorbaciovismului, se încearcă a fi adusă pe o scenă românească. Or, dacă celelalte versiuni ce îmi sunt mie cunoscute, cea de la Oradea încercată de Vitalie Lupașcu, și cea de la Ploiești, propusă de Gelu Colceag, dar și cea de la Iași gândită de Ion Sapdaru se cantonau la nivelul anecdoticului, minimalizând portanța și plurisemantismul textului de bază, cea de acum e o autentică piesă de teatru ce pare a fi fost scrisă de Bulgakov însuși. Recalibrarea textului e o victorie confirmată de realitatea că noi, cei din sală, urmărind spectacolul, îi resimțim „chemările”, încordarea semantică a întregului și a fiecărei secvențe scenice în parte, că încercăm sentimentul spontaneității și prospețimii, că detectăm palpitul vieții trăite cu intensitate și cu durere, cu amărăciuni și mult chin. Montarea are darul de a provoca în noi o neliniște ce s-ar cuveni să nu ne părăsească spre a nu repeta o experiență ce a permis prea multor inimi de câine să se afle în fruntea diverselor „comitete de bloc” ce au schilodit existențele atâtor generații.

Inimă de câine e încă o dovadă a faptului că Yuriy Kordonskiy e un maestru al lucrului în echipă. El știe să alcătuiască o distribuție extrem de omogenă și cât se poate de credibilă ai cărei componenți se validează ca atare în statornicirea raporturilor dintre actori, roluri și personaje. Nu încape îndoială că marele, uriașul Victor Rebengiuc e interpretul ideal al profesorului Preobrajenski. El e strălucitor într-o partitură de virtuozitate pe care o va executa cu brio. Numai că marele artist nu se mulțumește cu atât. El îi oferă spectatorului mai mult decât așteaptă acesta. Rebengiuc își îngăduie aici un mic joc, perfect controlat de indubitabilul său profesionalism, demonstrându-i publicului că e în firescul maestrului de a-i arăta spectatorului că niciodată nu știe totul despre actorul cu adevărat mare. La început, ai senzația că Rebengiuc îți prilejuiește doar întâlnirea cu lucruri cunoscute pentru ca apoi aparițiile sale să se metamorfozeze în surprize ce lu­mi­nează ce era până atunci ascuns, dar deopotrivă organic pentru definirea complexității și profunzimii personajului, Victor Rebengiuc compune ridicolul prin care profesorul Preobrajenski socotește că și-ar putea anihila adversarii printr-o naturalețe a rostirii, a gestului, a mișcării, naturalețe ce nu suferă de nici cea mai mică fisură, tre­când într-o fracțiune de secundă de la tragic, la comic ori la grotesc. Dacă în Gândirea nu a reușit, din pricina absenței gândului regizoral să dea expresie talentului său, aici Mircea Rusu (Bormenthal) iși ia revanșa printr-un joc nuanțat, puternic, concentrat, de maximă adecvare și combustie lă­un­trică. Kordosnkiy a mizat cu succes pe disponibilitățile corporale mereu cultivate ale tânărului Marius Manole (Șarik), iar actorul, în continuă devenire profesională, nu doar că a valorat aceste însușiri, ci chiar a compus un rol căruia i-a intuit ponderea, i-a jucat importanța fără a supraîncărca parodic desenul. Dar laude se cuvin aduse și celorlaltor componenți ai distribuției – Tania Popa, Cecilia Bârbora, Radu Gheorghe, Alexandru Bindea, Florina Cercel, Monica Florescu, Șerban Ionescu, Afrodita Androne, Dragoș Ionescu, Răzvan Popa- precum și scenografei Ștefania Cenean care exploatează la maximum disponiblitățile Sălii „Liviu Rebreanu”, creând sub ochii noștri o multitudine de spații. Teatrul Național „I. L. Caragiale” din București dobândește (în fine!) un spectacol cu care se poate mândri. Altfel spus, la TNB se joacă în sfărșit teatru, un teatru de concepție și nu doar de înfățișare.

  

Jenant și trist

 

BANII N-AU MIROS de Pașcu Balaci; Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași; Regia artistică- Ovidiu Lazăr; Cu: Bogdan Matei, Florin Mircea, Dumitru Năstrușnicu, Doru Aftanasiu, Călin Chirilă, Daniel Busuioc, Pușa Darie, Cătălin Tudor Manea, Liviu Iorga; Data reprezentației – 25 noiembrie 2005

 

Dacă nu aș ține la caracterul serios și profesionist al rubricii de cronică teatrală a Familiei, aș putea să nu mai adaug nici un rând transcrierii numelor ce apar pe afișul pretinsului spectacol cu piesa Banii n-au miros prin care debutează cu stângul pe scenă dramaturgul orădean Pașcu Balaci. Aș spune că în cazul marilor eșecuri -iar aici ne aflăm în fața unei căderi în lege- așa procedează marile cotidiane occidentale. Dar fiindcă eu cred că Pașcu Balaci nu e deloc un ambuscat, ci un scriitor de teatru autentic, așa după cum demonstrează volumul Cruciada apărut anul trecut la Editura Cartea Românească  și pe care l-am comentat în numărul 4 din 2005 al acestei reviste, mi se pare deontologic să spun negru pe alb, fără inutile patriotisme locale, dar și fără menajamente, ce cred despre o montare care nu i-a făcut nici un fel de serviciu nici scriitorului, nici regizorului Ovidiu Lazăr și nici instituției care nu știu prin ce minune a produs-o – Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași. Oare să fie din nou de actualitate o observație din 2001 a colegului Ștefan Oprea care, amărât că pe respectiva scenă se lăfăie sub umbrela promovării dramaturgiei naționale tot felul de încropeli, exclama „haideți, fraților dramaturgi, la Iași că acolo merge orice”? Și adăuga respectivul cronicar că veneau acolo „frații dramaturgi”, ba chiar și „surorile dramaturge” cu gândul „să-și verse pe scena lui Alecsandri toată icra minții și presupusului talent.” Dar c㠄fratele dramaturg” Pașcu Balaci nu s-a protejat și a intrat într-o astfel de nedorită paradigmă rămâne „o enigmă nesplicată”.

Cu gândul că slujindu-se de o poveste cu tâlc din Antichitate bate în ciocoii de azi, Pașcu Balaci a pus la dispoziția sus-numitului teatru un produs subliterar, cu peripeții comice sumare, servite fără urmă de umor autentic și înlănțuite într-un întreg care e departe de a merita un astfel de nume fiindcă e privat de o sintaxă dramatică reală. Deveniți nefericiți câștigători ai acestei „comedii cu licitație”, Ovidiu Lazăr, Casa lui Alecsandri și câțiva nefericiți actori, în frunte cu extrem de stimabilul Florin Mircea achită în solidar cu spectatorii nota de plată a unui spectacol fără nici cea mai mică urmă de idee și lipsit de orice de fel har, o comedie pe care o privești cu revoltă și de la care ieși cu un zâmbet jenat și trist. Problema e că după o astfel de dandanda îi va fi tare greu lui Pașcu Balaci să mai convingă vreun Teatru să îi mai monteze vreo piesă. Chiar dacă aceasta va fi lite­ratură dramatică adevărată și nu un terci sleit și fără gust.

  

Momente de inefabil

 

SCAUNELE de Eugène Ionesco; Teatrul German de Stat din Timișoara; Traducere în limba germană: Jacqueline și Ulrich Seelmann Eggebert; Direcția de scen㠖Victor Ioan Frunză; Decorul, costumele și instalațiile – Adriana Grand; Muzica originală compusă și interpretată de Cári Tibor; Sound-design – Daniel Simion; Mișcarea scenic㠖 Balász Attila; Light-design – Victor Ioan Frunză și Ioan Chipăilă; Cu – Ildikó Jarcsek-Zamfirescu, Boris Ga­za, Balász Attila, Daniela Török;  Data reprezentației – 12 noiembrie 2005.

 

În jurul lui Victor Ioan Frunză s-au creat tot felul de legende. Sau, mă rog, mituri. Cum că omul e dificil, că orice colaborare cu el ar putea fi riscantă, că emite pretenții exagerate, că le cere prea mult colaboratorilor, că împreună cu scenografa Adriana Grand secătuiește bugetul oricărui Teatru în care montează. În vremea din urmă, relațiile lui cu critica și cu criticii nu sunt chiar dintre cele mai tandre- mie însumi mi s-a întâmplat de mai multe ori să am dezacorduri nu foarte agreabile cu acest tandem de autentici creatori – că există liste albe și liste negre cu cine are voie și cine nu să fie invitat la premiere. Dar chiar și aceia dintre confrați ce, asemenea mie, au figurat vreodată pe astfel de liste- dacă ele or fi existat cu adevărat și nu sunt decât o simplă componentă a mitului – recunosc, atunci când privesc actul critic cu autentic profesionalism, că Victor Ioan Fru­nză este un regizor mare, iar Adriana Grand o scenografă de calibru. Spectacolele pe care le realizează cei doi nu sunt perfecte, în sensul că nu sunt glaciale. Cred că ei nici nu-și doresc perfecțiunea, deși sunt absolut convins că îi deranjează necazurile tehnice cauzate de slaba dotare scenotehnică de la noi, ori de delăsare. Iar Frunză este un regizor mare fiindcă deține acea rară calitate de a crea într-un spectacol fie și numai un moment (dar cât de prețios este acel moment!) de inefabil, o clipă în care tu, spectator, aproape că nu mai ești preocupat să înțelegi neapărat totul, ci pur și simplu simți, intri în comuniune cu actorii, cu decorurile, cu costumele întotdeauna magnifice. S-a mai acreditat ideea că ar fi o eroare să te aștepți din partea lui Victor Ioan Frunză și a Adrianei Grand la un spectacol cu personaje puține și cu decoruri minimaliste. Dacă e adevărat că încă din tinerețe regizorul declara răspicat că nu-i place  teatrul sărac, adică acele spectacole ce pot fi înghesuite într-o valiză, montări ceva mai recente, precum Lecția de la Teatrul „Csiki Gergely” din Timișoara, Darul Gorgonei, spectacol cu un destin straniu produs la Teatrul „Tony Bulandra” din Târgoviște ori acum Scaunele, grație căruia Teatrul German de Stat din Timișoara revine spectaculos în prim-planul vieții teatrale românești, îi infirmă pe cei ce cred că cei doi artiști nu se simt în largul lor decât atunci când dirijează mase mari de oameni și dau viață unor superproducții.

Și atunci ce e adevărat din ceea ce se spune despre Victor Ioan Frunză? Că e unul dintre puținii regizori români care se află în posesia a ceea ce se numește un program teatral. Detaliul că Lecției  i s-au alăturat mai apoi Regele moare de la Theatrum Mundi ori Scaunele e o dovadă în acest sens. Că spectacolele care sunt deopotrivă ale sale și ale Adrianei Grand au o fantezie ce pe alocuri se confundă cu un barochism de foarte bună calitate. Că nu acceptă ideile preconcepute, acel „nu se poate!” românesc, comoditatea intelectuală sau de orice altă natură ar fi ea. Și, poate, că nu ține neapărat să fie prieten cu toată lumea.

Ionesco este, așadar, un punct de reper în programul teatral al tandemului Frunză-Grand. Într-un interviu acordat în 2001 Cristinei Modreanu și care poate fi consultat în cartea Șah la regizor ( Editura Fundației Culturale Române, București, 2003), regizorul spune- „Am fost preocupat foarte mult de tema morții și a momentelor de ratare omenească, teme pe care le-am descoperit la Ionesco”. Asta înseamnă că, montând Ionesco, Victor Ioan Frunză își răspunde unei necesități personale, lucru deloc de neluat în seamă în fața constatării că toate spectacolele înscenate după opere ale acestui mare dramaturg i-au „ieșit” cu adevărat, fiind evenimente autentice, și nu făcături ori focuri de artificii. „În general, când se montează Ionesco – continuă regizorul – toată lumea vrea să fie  deșteaptă, să arate că… a înțeles. Să elaboreze, deci, tot felul de concepte teoretice, or, eu am fost surprins să constat că piesele lui Ionesco sunt foarte omenești”. Această însușire fundamentală e magistral conținută în felul în care Victor Ioan Frunză a gândit și simțit spectacolul cu piesa Scaunele, cea mai beckettiană dintre piesele ilustrului dramaturg, a cărei premieră absolută a avut loc la 22 aprilie 1952 la Teatrul Lancry, în regia lui Sylvain Dhomme. Într-un studiu asupra piesei, publicat în nr. 742 din săptămâna 24-31 mai al revistei 22, observând că de la respectiva premieră s-au scurs mai bine de 50 de ani, Matei Călinescu avertiza, și nu fără temei, că în teatru 50 de ani echivalează cu 200 de ani din istoria literaturii, a lecturii, ceea ce e un „semn de clasicitate”. Problema e, cred eu, ca sus-numita clasicitate să nu devină o piedică în calea căutării și a invenției artistice reale. Or, prima calitate a spectacolului timișorean rezidă în aceea că înfruntă trece cu brio proba în chestiune. În intenție, dar și în realizare, Scaunele reprezintă mai mult decât un spectacol al Teatrului, al regizorului, al scenografului ori al actorilor. El aspiră și izbutește să fie unul al spectatorilor, al omenescului. De aceea, Victor Ioan Frunză se slujește cu măiestrie de ceea ce în teorie se cheamă spațiul de instalare, adică un spațiu inițiatic determinat. Scaunele se joacă cu 60 de spectatori, considerați invitați și ei să participe la descoperirea marii farse pe care ne-a jucat-o tuturor Creatorul, lăsându-ne singuri pe Pământ. Dacă cu ocazia  Lecției  eram conduși și așezați în bănci de școală tradiționale, uzate, acum fiecare dintre cei 60 de spectatori primește, în momentul intrării în sală, câte un taburet din lemn alb, neprelucrat, din acelea ce depersonalizează. Ceva mai târziu, proiectînd crescendo-ul spectacolului, regizorul și scenografa îi vor atașa acestui moment prespectacular unul contrapunctic. Spațiul scenei, zidurile ei reci, neprietenoase sugerează odaia celor doi protagoniști. Doar câteva obiecte vechi – un aparat de radio, un televizor cu ajutorul căruia ni se va sugera mișcarea de du-te-vino a unui lift ce aduce oaspeții, ușile ascensorului care huruie ca și cum miș­că­rile sale ar fi impuse din străfunduri. Bătrâna Semiramis e jucată cu tente ușor psihologizante de o importantă actriță a Teatrului German de Stat din Timișoara, Ildikó Jarcsek Zamfirescu, în vreme ce rolul Bătrânului e încredințat tânărului actor Boris Gaza. Acesta poartă un costum de un remarcabil plurisemantism. E costumul unui aviator de odinioară, așa cum vedem, bunăoară, în fotografiile ce-l înfățișează pe Saint-Exupéry, dar odată îndepărtate masca și ochelarii de protecție aceleași veștminte trimit cu gândul la un mecanic de întreținere care, grijuliu, verifică ascensorul ca totul să meargă strună când vor veni invitații. Relația dintre cei doi e una de tip oedipian. Semiramis, rol în care Ildikó Jarcesk Zamfirescu săvârșește mult mai mult decât o creație de palmares personal, e mai mult decât „căcăreaza” Bătrânului. Îi e ocrotitoare, unicul element ce îl mai ține în viață întru săvârșirea momentului apologetic al existenței sale, transmiterea Mesajului unei vieți ce nu are, în fapt, nimic de transmis. Semiramis e cuprinsă de frisoanele unei candori ce va deveni tot mai emoțională. Bătrâna va îmbrăca, la un moment dat, rochia albă de mireasă, semn premonitor al morții ce va să vină. E surexcitat㠖 vorbește, conversează în draci, „face ce poate” spre a aduce tot mai multe scaune, dansează, cântă, se produce o îngemănare de voci între cea a interpretei și cea a Danielei Török (vocea Semiramdei în tinerețe), închipuirea îi devine debordantă asemenea vorbirii. Bătrânul-tânăr are mereu nevoie de protecție, e, la rându-i, emoționat, așteaptă sosirea invitaților. Iar când va începe defilarea acestor personaje invizibile se va declanșa mecanismul prin care e transpusă scenic marea surpriză ce îi fusese pregătită spectatorului, ea înfățișându-se sub forma unei „instalații de artă plastică concepute de Adriana Grand și pusă în operă împreună cu Carmen Iliescu, printr-o tehnică mixt㠖 colaj, intervenții mecanice, împachetare, pictură”, cum spune caietul de sală. Așa apar, rând pe rând, creând momentul acela de inefabil ce va declanșa catharsisul, „scaunul calculatorului” ori „scaunul copiilor”, „scaunul cu aparat de transfuzie” sau „scaunul prietenilor muzicii”, „ scaunul muzical” sau „scaunul pompierului”, și altele, și altele, care de care mai inventive, până la magicul, fatidicul număr de 60, obiecte ciudate ce fac referință la noi, la oameni, la cei ce au trecut ori urmează să treacă. Dar surpriza nu se oprește aici. Căci odată cu apariția Oratorului intervine cel de-al doilea moment prin care se produce simțirea viscerală pe care îți e dat să o trăiești în timpul acestui extraordinar spectacol. De o eleganță funebră, în costum negru, cu păr violet, Oratorul, jucat de Balász Attila, nu doar că e mut, ci se schimo­nosește spasmodic, își pierde mințile, urmându-i pe Bătrân și pe Bâtrână plonjând în apa ce sugerează potopul final.

Se joacă relativ des în România Scaunele ionesciene. Piesa figurează, la ora actuală, din câte știu, pe afișul Teatrului „Bulandra”, al Naționalului bucureștean, la Timișoara. Dar acest din  urmă spectacol, a cărui valoare e potențată de muzica răscolitoare compusă și interpretată live, creație a tânărului Cári Tibor, e unul ce răvășește cu adevărat, care te macină, te consumă, care nu se pierde într-un formalism facil, aflându-și perechea pe scenele românești doar în versiunea de acum câțiva ani de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj datorată lui Vlad Mugur. E o izbândă în toată puterea cuvântului. E aproape de perfecțiune.

  

Shakespeare în stilul soap opera

 

NEVESTELE VESELE DIN WINDSOR – soap opera după piesa omonimă a lui William Shakespeare; Teatrul de Stat din Oradea – Trupa „Iosif Vulcan” – Versiune scenică de Victor Ioan Frunză, Marian Popescu și Victoria Balint; Direcția de scen㠖 Victor Ioan Frun­ză; Decorul, costumul și recuzita – Adriana Grand; Muzica – Cári Tibor; Cu: Daniel Vulcu, Ion Abrudan, Pavel Sîrghi, Ovidiu Mihăiță, Petre Ghimbășan, Richard Balint, Alexandru Rusu, Suzana Macovei, Anca Sigmirean, Elvira Platon-Rîmbu, Ioana Dragoș-Gajdó, Ioan Codrea, Andrian Locovei, Ciprian Ciuciu, George Voinese, Ion Ruscuț, Tiberiu Covaci, Corina Cer­nea, Angela Tanko, Adela Lazăr, Mi­haela Gherdan, Mirela Jurca, Sebastian Lupu, Nicolae Maghiar; Data premierei – 26 noiembrie 2005.

 

Aflat, indubitabil, într-o formă artistică de zile mari, Victor Ioan Frunză, alături de colaboratorii săi fideli, scenografa Adriana Grand și creatorul de muzică de scenă Cári Tibor, ne oferă odată cu  Nevestele vesele din Windsor, montare realizată cu actorii Trupei „ Iosif Vulcan” a Teatrului de Stat din Oradea, un superb spectacol compus în cheie burlescă, cu exuberanțe co­mice autentice, gândit în cheia parodiei frenetice, cu gesticulații încântătoare, cu arabescuri mustind de gaguri și tonuri intense. Inteligența vie, spiritul scăpărător, combinativ al regizorului, fantezia debordantă ce reunește totodată și însușirea de a fi extrem de aplicată și  plină de migală a scenografei, capacitatea compozitorului de a se exersa în diverse genuri și stiluri compunând melodii ce sunt cântate live, dar și dăruirea totală a jocului actoricesc, însușire ce te determină să privești cu oarecare îngăduință, justificată de izbânda de ansamblu, micile inabilități profesionale ale unora dintre interpreți, inabilități pe care directorul de scenă nu a avut răgazul de a le corecta, zămislesc o montare concepută ca o șotie, ca o trăznaie cu miză estetică, la care doar aparent râzi profund neintelectual, pentru ca mai apoi să fii preocupat de o anume idee ce-și dovedește astfel valoarea secundă pe care sunt sigur că au aproximat-o creatorii. Căci dincolo de învelișul comic strălucitor se află o gravitate subsidiară ce are meritul de a nu fi subliniată la modul didactic, ci de a fi infuză macrosemnului spectacular. Niciodată norii vulgarității, ai gestului cu conotații neavenite artisticește nu plutesc pe cerul spectacolului. Nici pretextul suculenței și vitalității comediilor pământești ale Renașterii elisabetane, nici cedarea în fața unor pretinse exigențe ale publicului nu afectează schema trepidantă a acțiunii care e îmbelșugat adusă pe scenă într-o sinteză de haz și reflecție. Căci e sigur că dacă Nevestele vesele din Windsor  au dobândit pe scena orădeană conturul viguros, tempo-ul allegro, ba chiar allegro con brio cerut de această comedie care ar arăta, așa cum crede în chip deopotrivă minimalizator și nedrept Haig Acterian, că Shakespeare nu ar fi fost niciodată în stare să scrie o comedie cuminte, așezată și cu teme date, nu-i mai puțin adevărat că nu lipsește din spectacol andantele grav, prezent în orice scriere shakespeariană, dar pe care, din păcate, nu îl subliniază chiar toate montările prilejuite de acestea. Tocmai pentru a obține o atare fuziune ce are meritul de a se dezvălui secvențial și a atinge climaxul în partea finală, atunci când tonul celebrului Falstaff dă semne că se schimbă, când deziluzia personajului e imensă, însă contra­carată de convingerea eroului că dacă îl alungi pe Falstaff alungi o întreagă lume, dar poate și pentru a-i contrazice pe acei exegeți care, pornind de la realitatea că piesa, scrisă la comanda Reginei în doar 14 zile, ar fi cea mai slabă creație shakespeariană deoarece „comanda regală slăbește toată structura creației, anihilează toate planurile, constrînge libertatea inspirației, o îngrădește”, regizorul a purces la realizarea unei versiuni scenice la întocmirea căreia au mai contribuit Marian Popescu și Victoria Balint. O versiune ce alătură în chip omogen diverse traduceri ale respectivului text (traduceri datorate lui Vlaicu Bârna, Leon Levițchi, Dragoș Protopopescu, Marian Popescu) cu fragmente din partea I a piesei Henric IV traduse de  Dan Duțescu. O versiune scenică mult mai subtilă, mai articulată, mai generatoare de teatralitate decât cea care a stat la baza spectacolului  Falstaff realizat  de același director de scenă acum nouă ani la Teatrul Național din Cluj și totodată o versiune ce îl contrazice pe Haig Acterian ce vedea în personajul principal „un ramolit penibil” care „înconjurat de tovarășii săi de altădată vânează bani,  femei și plăceri de chefliu”. Falstaff nu e aici un „amorezat” ce astfel ar „pierde dintr-o dată esențialul – panașul”, ci un erotoman pedepsit. Or, revenind într-o cheie stilistică substanțial diferită asupra unor partituri fascinante (în spectacolul clujean figurau și inserții din Henric V), Victor Ioan Frunză își reafirmă credința în necesitatea ca un autentic regizor să se afle în posesia unui program estetic valid pe care să-l urmeze cu rigurozitate. Și dacă în decembrie 1996 condițiile se pare că nu au fost întru totul îndeplinite pentru ca Frunză să creeze spectacolul la care îl obligă suculența partiturii (partiturilor), acum, la Oradea, loc în care același regizor a înregistrat o mare izbândă cu Apa și în care Adriana Grand a dat prima probă de scenograf de excepție, reușita e reală și se cere consemnată ca atare.

La urma urmei, nu doar personajul principal, ci și tradiția spectacologică românească reclamau o astfel de reușită. Elementul de referință e un alt spectacol cu Nevestele vesele din Windsor pus în scenă în l978 de Alexandru Tocilescu, în scenografia lui François Pamfil  și pe muzica lui Nicu Alifantis la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț. „Am dorit să fac un spectacol care să trăiască prin toate modalitățile de expresie”, spunea atunci Tocilescu, iar aceeași vrere pare să fi fost împărtășită și de Victor Ioan Frunză. „Muzica și dansul fac parte atât de mult din viața oamenilor, încât am simțit nevoia să mă exprim prin ele”, adăuga Alexandru Tocilescu, o nevoie similară cred că a fost încercată și de regizorul spectacolului orădean. Iar compozitorul Cári Tibor i-a pus la dispoziție un cocktail muzical cu ritmuri dance, hip-hop, rock sau melancolice ce potențează frenezia montării, un rol important revenind deciziei de a le cere actorilor să le cânte live, în pofida imperfecțiunilor inerente. Caietul de sală ne spune că partitura muzicală ar fi alcătuită dintr-o seamă de songuri ale căror versuri extrem de potrivite par a fi create de însuși regizorul spectacolului. Și chiar dacă nu limităm semantismul cuvântului song  la referința lui strict brechtiană, informația e utilă întru conturarea ideii că parodia trebuie înțeleasă ca distanțare  dar și ca  citire și creație originală, întreținând cu avant- textul montării strânse raporturi intertextuale. Și fiindcă parodia presupune deo­po­trivă actul comparației dar și pe cel al exegezei, referința la Peter Brook, abil și amuzant strecurată în spectacol, nu mi se pare deloc superfluă ori nelalocul ei tocmai datorită faptului că, revenind periodic la Shakespeare prin spectacole antologice, el i-a fost acestuia un mare exeget. Să reamintim că formaliștii ruși (Tynianov mai cu seamă) apreciau că esența parodiei rezidă în mecanicizarea unui proces definit, respectivul gen trebuind să atingă un dublu obiectiv – 1. mecanicizarea unui procedeu definit și 2. organizarea unei materii noi ce nu e altceva decât vechiul  procedeu al mecanicizării. Rezultatul în teatru al utilizării parodiei ar consta, în opinia lui Patrice Pavis, într-o recrudescență a teatrali­tății, dar și într-o ruptură a iluziei printr-o prea mare insistență asupra mărcilor jocului teatral. Noua formă de organizare pe care o propune formula de spectacol avansată de Victor Ioan Frunză e fundamentată pe formula modern-populară soap opera, dublată de discreta convocare a structurii teatrului în teatru prin intermediul căreia se încearcă cu succes a ni se arăta cum a fost și cum mai este lumea, o lume privită prin lentila eternității unui personaj.

 Teatralitatea e omniprezentă, e obținută printr-o infinitate de mijloace, un loc de frunte revenind decorului, graficii, costumelor și recuzitei ivite din inepuizabila imaginație a Adrianei Grand. Ea creează din te miri ce spații, obiecte, ființe (cât de ingenios sunt bunăoară concepute cele două vaci ce-și fac la un moment dat apariția pe scenă și care par a fi din sticlă pentru ca mai apoi să se dovedească a fi „construite” din recipiente de unică folosință ingenios asamblate), universuri. Extrem de bogatul arsenal plastic are însușirea fundamentală de a nu oblitera acțiunea, ci de a o comenta, completa, prelungi, armoniza. La intrarea în sală spectatorii îi găsesc pe actori pe scenă, încălzindu-și vocea. Odată muzica dezlănțuită, în cel mai autentic stil shakespearian, sau, mă rog, britanic, acolo unde se vrea ca  sintagma dramatis personae să semnifice titlu al distribuției (cf. Maria Vodă-Căpușan-Dramatis personae, Editura Dacia, Cluj, 1980), actorii își declină identitatea spre a intra apoi în roluri, construind o stare de spirit contemporană nouă, ceea ce e – să recunoaștem – mai mult decât banalul proces de contemporaneizare. Sub ochii noștri se naște un veritabil Babel modern, cu personaje, roluri, muzici, stiluri, imagini ce literalmente amețesc dar și cuceresc spectatorul, îmbarcându-l astfel pentru mai bine de două ore pe o Corabie a nebunilor, dar și a nebuniilor frumoase și explozive.

Rolul-pivot i-a fost încredințat lui Daniel Vulcu, un Falstaff neconform imaginii tradiționale, îndatorată lui Orson Welles. E un Falstaff ce se vrea tânăr, suplu, cochet, ce se îmbracă în rocker și se vrea o sosie a lui Elvis Presley. E un Falstaff caraghios, mitoman, inventiv, familiarizat cu tehnica modern㠖 își trimite mesajele de amor pe videocasete – dar nicidecum grosier. Naiv ori buimac, el oscilează între inconștiență și poezie pentru ca în final personajul să realizeze, grație actorului ce îl aduce pe scenă, un remarcabil moment de umanitate tristă și rănită. Lui Daniel Vulcu îi stă aproape, prin calitatea vervei comice, Richard Balint, actor tînăr, jeune présomptueux, cu mari disponibilități comice, intens valorate și exploatate în spectacol. O reușită deplină e evoluția tinerei Ioana Dra­goș-Gajdó, interpreta Doamnei Quickly, aflată la primul rol pe scena orădeană. Un început săvârșit sub semnul fastului. Pentru spontaneitatea interpretării, culoarea foarte personală și verva conferită doamnelor Page și Ford, dar și pentru complementaritatea stilului de joc se cuvin apreciate Suzana Macovei și Elvira Platon Rîmbu. Cert e că s-a obținut în acest specatcol un cosmos comic în care actorii sunt stimulați să conceapă, nu doar să înfățișeze. Iar în acest cosmos își află locul și își fac datoria cu  devotament și prospețime interpreți cu vechi state de serviciu (Ion Abrudan, George Voinese, Ion Ruscuț, Tiberiu Covaci),  tineri pe care de vreo trei-patru ani îi tot aștept să văd ce pot (Pavel Sîrghi, Andrian Locovei), tineri ce confirmă (Petre Ghimbășan) sau tineri nou-veniți la Oradea, poate chiar debutanți (caietul de sală e de o discreție totală în acest sens), și mă gândesc la Ovidiu Mihăiță, Ioan Codrea, Ciprian Ciuciu. Spectacolul e departe de a fi perfect, nu e scutit de erori sau stângăcii. La premiera oficială am avut sentimentul că nu e încă suficient așezat. Luminile mi s-au părut prea „joase”, motiv pentru care vizibilitatea unor acțiuni scenice ori a unor interpreți era limitată. Nesiguranța, emoția, timiditatea, lipsa de experiență a unor actori s-au lăsat văzute. Dar dincolo de toate acestea, avem în acest spectacol cu totul surprinzător pentru Victor Ioan Frunză nu doar o dovadă că puterea de reînnoire a shakespearologiei e nesecată, ci și că trupa orădeană, atunci când e condusă de un regizor autentic – iar în cazul de față regizorul e chiar unul mare – poate să se facă remarcată. Totul e ca de acum încolo ceea ce s-a câștigat odată cu această experiență reușită, să nu se aneantizeze din pricina nu știu cărui capriciu de moment.

  

Fragmentariu

 

Poate că cititorii își amintesc că în ultimul număr din 2005 al Familiei, am publicat o scurtă și deloc amabilă cronică despre spectacolul cu piesa O zi din viața lui Nicolae Ceaușescu , regizat de Alexandru Tocilescu la Teatrul Mic din București. În ediția de sfârșit de an a excelentului săptămânal care e Dilema veche, marele regizor e invitat pe Divanul  revistei și, firește, își exprimă intențiile pe care le-a avut montând spectacolul, dar totodată condamnă cu surprinzătoare intoleranță un anume fel de receptare deloc concordantă cu proiecțiile domniei-sale. Pe scurt, zice Tocilescu, epoca lui Nicolae Ceaușescu e „o temă de râs”, deci „ ea trebuie aruncată într-o zonă comică”, puștii ce au avut șansa de a nu trăi pe vremea aceea „râd de se strâmbă pentru că e un soi de personaj de desen animat”, iar cei ce nu agreează spectacolul sunt persoane „cu costum și pălărie” ce pleacă la pauză revoltate ori, în cel mai bun caz, marcate de un nemărturisit sentiment al vinovăției, al colaboraționismului. Acum, dacă e așa, probabil că cei ce rămân, fie trăiesc cu iluzia neprihănirii, fie chiar exorcizează prin râs răul, așa cum dorește regizorul. Deși am costum (nu și pălărie) și nu am plecat la pauză și cu toate că accept că sunt părtaș la vinovăția colectivă a unei națiuni ce nu și-a găsit decât cu greu curajul de a nu se mai lăsa umilită (iar condițiile găsirii respectivului curaj nu sunt tocmai pe deplin lămurite), amăgindu-se că face disidență spunând „bancuri politice” ori ascultând Europa liberă (pe care, după bunul obicei românesc, au cam uitat-o – eu cunosc chiar jurnaliști care habar nu au cine a fost Noel Bernard!) – nu am aderat la acest spectacol tocmai fiindcă am luat în calcul consecințele lui în mințile puștilor ce se strâmbă de râs văzându-l. Din nu știu ce motive pe care tot aștept să le lămurească responsabilii cu manualele de istorie din Ministerul Educației și Cercetării, cei tineri aproape că nu au habar de comunismul românesc. Cei mai mulți au vagi cunoștințe despre Nicolae Ceaușescu, în vreme ce despre Gheorghiu-Dej și perioada de „democrație popular㔠ori de „dictatură a proletariatului” nu știu absolut nimic. Bunăoară, studenții mei din anul I de la Litere, îmi spun fără nici cel mai mic efort când a domnit Mihai Viteazul (ceea ce este foarte bine), dar la fel de candizi m㠄informeaz㔠că Dej ar fi fost o persoană căreia i-au făcut mult rău chiar comuniștii. Iar dacă acești tineri atât de puțin informați (nu din vina lui Alexandru Tocilescu, desigur!) , dar, din păcate, și teribil de dezinteresați de ceea ce se cheam㠄istorie recent㔠se întâmplă să calce pe la un spectacol „vesel” în care se râde zdravăn pe seama Dictatorului, întrebarea pe care și-o pun cât se poate de natural, în absența referințelor, e de ce oare a fost el alungat sângeros de la putere. Fiindcă era „atipic”? Dar sunt atâția „atipici” și prin Parlament, și prin Guvern (dl. Eugen Nicolăescu e chiar bun de personaj de spectacole de circ!), și pe la Cotroceni! E vremea cabotinilor, iar locul lor de răsfăț e tocmai acolo unde se iau deciziile, fie la putere, fie în opoziție. Pentru că, deși analfabetă, consoarta lui Ceaușescu se visa „savant de renume mondial” și era „academician doctor inginer”. Grație uzinei de doctorate patronată de MEC și cu concursul interesat al  unor conducători științifici fără operă, dar foarte la curent cu evoluția raportului euro- leu, au dobândit titlul de doctor în științe toți cei ce au avut bani să și-l cumpere! Pentru că Nicu și Leana au fost intoleranți? Concetățenii noștri nu strălucesc prin toleranță, în pofida succesului clișeului cu „românul bun, drept și ospitalier”. Deoarece cuplul dictatorial a acceptat, încurajat și comanditat un cult al personalității ce există și azi într-o anume formă, e drept, față de alții? Păuneștii, Everacii ori Sărarii au urmași școliți în Vest și îmbrăcați în costume Armani. Știu că nu e rostul unui spectacol de teatru să suplineas­că o bună lecție de istorie, tot la fel cum știu că el e înainte de orice un produs estetic ce se cuvine judecat ca atare. Dar pe fondul acestei necunoașteri căreia parcă nimeni nu vrea să-i afle leacul, în țara asta „tristă plină de umor” în care viața costă tot mai mult în vreme ce democrația se ieftinește zilnic părând un produs expirat, în care, cum bine observă în sus-menționata discuție Mircea Vasilescu „personajul și ideologia lui încă mai bântuie” – și bîntuie vârtos – răsturnările de situație nu sunt deloc excluse. Chiar dacă situația nu se va mai numi comunism, iar zilele nu vor mai fi din viața lui Nicolae Ceaușescu, ci ale vreunuia dintre foștii săi lăudători cu simbrie. Priviți creșterile în sondaje ale „sectei mesianice” peremiste și ale lui Corneliu Vadim Tudor! Și el e un personaj de râs, și el e un personaj de desen animat. Numai că livrată în supradoză, veselia asociată cu ignoranța poate pregăti oricând un alt îngheț de pomină, cu personaje mult mai hidoase decât cele din Alien.