Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

RESTITUIRILE FAMILIEI

 

Vasile SPOIALĂ

Iadeș*

Am apucat și eu să scriu zece nuvele. În afară de asta mă vreau singur ți independent, dar trăiesc corigent față de cei pe care-i iubesc sau de care m-am legat.

 

Doi oameni se întîlnesc doar atunci cînd ies din ei. Cam așa ca doi cetățeni a două țări stră­ine: cînd unul sau amîndoi sunt în călătorie. Căsătoria e o asemenea călătorie prelungită.

 

Viața e o treabă care se învață și se uită ca oricare alta.

 

M-am săturat de zîmbetul prețios și tîmp al inteligenților de împrumut. Mediocrita­tea în contact cu litera devine infirmă. Ar fi putut rămâne oameni întregi dacă nu se apucau să devină autori.

 

M-am simțit bine printre oamenii care nu scriu, Nu sunt în stare să confecționez i­de­aluri literare. Nici să particip.

 

Sufăr de insomnia omului fără perspectivă. Toți în jurul meu „aranjează ceva”, iar eu încerc să mă obișnuiesc cu nimicul.

 

Am descoperit de mult că viața trebuie împărțită în perioade provizorii.

Încep să am păreri despre toate și despre toți: „Inteligența” e molipsitoare. Sărăcia su­fletească a vorbei multe.

 

Filosofarea de orice fel e o soluție provincială. Trăim în revoluție și nu în sistemul ei filosofic. Totul e să știi să deschizi ochii.

 

Mă gîndesc la comunism ca la un vis al omului care vrea să scape de singurătate și-mi este tottuna dacă m-a făcut Dumnezeu sau mă trag din maimuță.

 

De fapt reîntîlniri nu există.Oamenii odată despărțiți sunt și rămîn despărțiți. Oa­me­nii nu-și pot pretinde unul altuia să rămînă pe loc. E o chestiune de bun simț.

 

Dacă cineva îți compune dinainte, ca Turgheniev, și în amănunt, pe fișe, biografii­le personajelor despre care vrea să scrie, sau dacă pur și simplu începe să scrie, pornind de la un cuvînt, de la o atmosferă neașteptată ce se degajă din îmbinarea a două propoziții, sau de la o replic㠗 toate astea nu au o importanță de temei și depind oarecum de tempe­ra­ment și oarecum de epocă.

 

Scrisul trebuie să fie o treabă grea de-ndată ce îmi vine să mă sinucid în fiecare di­mi­neață și totuși nu scriu.

 

Există  un impas al ideilor înalte. Mai ales, evident, cînd vremile-s sentimentale.

 

Înțelepciune  accepțiune. E calea spre înțelegere. Pornind de la viață și nu de la idei.

 

Îmi propun o medie de 400 de cuvinte pe zi. (Poezia e o treabă și proza alta. Pentru proză trebuie să te așezi în fiecare zi la masa de lucru. Pentru poezie poți să n-o faci a­proa­pe niciodată.)

 

Strașnic ce mă incomodează seriozitatea și inteligența. Chiar și fără ghilimele.

 

Exemplul lui Picasso: bate și ți se va deschide.

 

Viața e o mare bazaconie. Dacă știi să înțelegi chestia asta la timp, să o înțelegi cu bu­curie, ai făcut o treabă bună.

 

Un lucru început, bun rău, trebuie dus pînă la capăt. — Strică de zeci de ori mai mult un lucru neterminat, decît unul terminat greșit.

 

Transcrierea realității duce la platitudine. Faptul scris trebuie să depășească faptul real, să-l conțină; chiar dacă nu e mai mult.

 

În fiecare zi cînd te trezești dimineața gîndește-te că ești liber și totul este posibil. În­cear­că! Îndrăznește!

Alternează manuscrisele. Nu te sufoca.

 

Singura formă de inspirație este să fii inspirat să te întorci la timp acasă. Nu te cheltui, nici acasă, cu făcutul ordinei în sertare, cu grafice de activitate, cu planuri de perspec­tivă. Există o singură ordine valabilă, aceea a muncii pe manuscris.

 

Gîndește-te mereu asupra unui lucru pe care l-ai scris prost: Același lucru s-ar fi pu­tut scrie și bine.

 

Cred că încep să-mi înving inerția. Mai mult ca orice mă ajută la asta exemplul oa­menilor activi.

 

Bărbatul se deosebește de fătălău prin felul cum face sau nu face  un lucru. Căci băr­batul e puternic, fătălăul șmecher.

 

Sunt nemulțumit.

Ce-mi lipsește?

Ideile mă încurcă.

Mi-am pierdut indiferența. Am avut-o vreodată?

Mă chinuie ideea că scrisul e o detașare. Cu toate că știu că nu e.

Si selbstverachtung.

 

Scrisul e o treabă care se face singur și pe tăcute. Cînd străzile sunt goale, gîndești mai bine.

 

Oamenii trec, pățaniile rămîn ! Aceleași pățanii, oamenii alții, aduși de biologie și is­torie. Povestitorul: scoate cîte o pățenie din rîu și o pune pe mal să se vadă.

 

Semnele bărbatului: Calmul, echilibrul și fapta.

 

Scrisului meu i se potrivesc iubirile nepermise. Cele îngăduite de toată lumea sunt timp pierdut prin cafenele. Nevasta nu mi s-a potrivit pînă acum decît o singură dată. Mi-e dor de muzică.

 

Înainte de a da un telefon sau de a pleca de acasă, întreabă-te: am chef? n-am chef? Ești liber, ce dracu!

 

Senzația că nu trăiești niciodată decît o jumătate de adevăr; suntem condamnați la fal­sitate.

 

Am nevoie de un om pe care să mă încerc. Întălnirea și dialogul de cele mai multe ori îmi fac bine. Cînd nu, înseamnă că am o stare mediocră.

 

Titlu: „Tudor Arghezi, sau poezia proprietății private”.

 

Nu mă interesează atît personajul, cît îmtîmplarea. Ceea ce e în afara omului?

 

Starea de corigență sufletească: spirit gospodăresc aplicat sufletului tău.

 

Opt țigări și șpiț de cireș. Teoria relativității a lui Einstein.

 

Tre­buie să-ți creezi și să-ți păstrezi universul tău epic.

 

Îl voi citi pe Spengler.

 

Li­bertatea lui Hans Castorp (schopenhaueriană?): prin negația voinței de a trăi.

 

Tre­buie să dorm, să fiu odihnit și să scriu. Mă întreb: Cum ar trebui să scriu? Cu mai multă răbdare, cu mai multă sîrguință și îngrijire la cuvinte? Am mereu senzația că ceea ce vreau să spun se termină prea repede. Că folosesc, adică, prea puține cuvinte. Și to­tuși, mai multe mi se par de prisos.

 

R.A. Grillet: cică obiectiv vorbind, personajele nu pot să vorbească. Numai că pro­ble­ma e pusă pe dos. Cartea nu este o realitate ci un obiect scris. (...care include realitatea, deci și personaje care vorbesc.)

 

Vreau să scriu mai... Proză înseamnă îndrăzneală, luciditate, afirmație și nu compo­ziție. O pagină bună în fiecare dimineață. Fără să gîndești, să cîntărești și să aștepți prea mult.

 

Mai multe cuvinte! Și mai multă viață!

 

Scriu puțin. de parcă aș naște perle și scriu mediocru. Mediocru și mult prea puțin. Tre­buie să scriu mult și adevărat, nu să compun fraze îngrijite.

 

Elementul autobiografic: la început scriitorul stă drept model personajelor sale. Apoi personajele i-o iau înainte. Scriitorul e și el om și-l paște autodepășirea.

 

Moartea nu poate fi ocolită. De aceea nu e bine cînd uiți de ea. Ieri a fost ziua mea de naștere și s-a sinucis Kadar.

 

Ceea ce ajută talentului:

– dragostea,

– somnul, odihna, aerul curat și curățenia,

– banii,

– multă libertate,

– puțin tutun, cafea, alcool și ceai.

Ceea ce strică :

– prea multe țigări strică.

 

O normă zilnică e o soluție. Nu știu dacă e cea mai bună, dar nu cunosc alta pentru leneș. Eu sunt un leneș și orice altă metodă mi-e periculos să.

 

Nu știu să aștept.

 

Mă întorc mereu spre casă  cu senzația că sunt un mare scriitor. Plec mereu de acasă cu senzația că nu sunt bun de nimic.

 

12.XI.962. M-am săturat de cuvinte.

 

Omul trebuie să ia din cînd în cînd hotărîri – bune, rele, dar să le ia. Cine nu ho­tă­rește niciodată nimic nu e bun de nimic.

 

Mă simt stăpîn pe viața mea fără să gîndesc cum voi trăi, unde, din ce și cu cine. Îmi ajunge să știu că voi scrie.

 

Singurul lucru într-adevăr bun pentru cine vrea să scrie este să nu stea pe mal cu în­țelepții. Ca să trăiești și să scrii adevărat, trebuie să scapi de frică, de prudență și de sfaturi.

 

Scriitorul trebuie să știe să tacă. Să aibă secrete. Cuvintele scăpate la întîmplare și fără rost încurcă totul în tine. Numai tăcerea e limpede.

 

Pretenția la luciditate și echilibru îmi pare absurdă. Lucidă nu poate fi decît consta­tarea. Echilibrul nu poate fi decît în acceptare.

 

Prea căutăm mult ideea în opera de artă. Aici întîi a fost fapta și apoi cuvîntul.

 

Viața nu e o treabă  care se poate amîna de pe o zi pe alta.

 

Robert Musil: Eine fertige Weltanschauung vertragt keine Dichtung.

 

George: Von der Philosophie habe ich mich selbst immer frei gehalten...

 

Omul adevărat e puțin prostănac. Personajele prea inteligente, „superioare”, suferă de contrafacere.

 

În viață lucrurile se întîmplă foarte simplu. Sunt evidențe, nu deducții, nu explicații.

Echilbrul tău e pe hîrtie.

Lucrul cel mai greu de înfrînt e nevoia de a te minți. Cînd îți reușește, viața începe din nou. De aceea viața începe de puține ori din nou.

 

Nu există minuni. Mai devreme sau mai tîrziu constatarea realității e cădere în gol. Nu există decît sinucidere sau indiferență. Creația e o amînare a ultimei alternațive.

 

Und wahre Libe ist vőllig zufallsache (cred că Weininger.)

 

Inteligența e o dispoziție anume. Nu o ai întotdeauna. E ca și buna dispoziție.

 

Cele mai simple probleme sunt cele mai mari.

 

Înregistrez tot mai mulți oameni tineri nemulțumiți de viața standardizată pe care o duc.

 

Să o iei mereu de la început sau să duci ceva pînă la capăt o dată pentru totdeauna!? Cuvintele astea, trei, mă sperie.

 

Fiecare om născocește despre trecutul său cîteva povești, cu care se obinuiește și le povestește de atîtea ori încît trecutul lui începe și pentru el să se compună și din aceste povești.

 

Cînd întîrzii prea mult cu alegerea drumului, niciunul nu ți se mai pare bun.

 

 

II. (1963) (1964)

 

O, nopțile astea straniu de scurte din iunie, cînd nici nu ai adormit bine și cîntă cocoșii și e ziuă. Macul din pahar a scuturat pe masă petale mici și roșii.

 

Există un miraj al repaosului prelungit, al echilibrului și stabilității: Oamenii adună și admiră obiecte vechi. Aici, sorgintea formei.

 

În marginea lui Eugen Ionescu

 

Trăiască caraghioslîcul! Omenescul, profund omenescul caraghioslîc!

 

Prostănăceala nu e o chestiune de vîrstă. În cel mai bun caz o chestiune de împreju­rări.

 

Planuri pentru cum am să plec de aici (Miercurea-Niraj)

 

Se préparer à vivre! (M. Niraj).

Să scriu povestea lui Silvestru Găman (M. Niraj).

 

Astă-seară, după ce pînă la nouă am bătut la mașină, am mîncat slănina, am băut lap­tele de pe tava adusă de Kiraly néni și-am ieșit pînă la cîrciumă unde am băut 5o rom și-am cumpărat țigări —, seară caldă, senină: În mine senzații definitive. (M-Niraj.)

 

A murit și Cocteau (M. Niraj).

 

Seara la cîrciumă. În sala din spate cu fețele albe de masă acoperite cu sticlă.

 

Dede (+ 100 rom): Citesc o carte despre J. Cook și alți călători.

 

Emil (+ două halbe): J. Cook și alți iordaniști. M-am săturat de iordane.

 

Dede: să știi că e foarte interesantă. Nu e roman.

Emil: Și ce dacă! Au făcut ei și n-am făcut eu!

Emil mi-a spus altădată: Tot ce poți face aici e să te plictisești să înebunești și să iu­bești. (M. Niraj)

 

O lună la Miercurea Niraj. Descopăr din nou că graba e o dispoziție falsă. Intrasem în panică și mă restructuram domestic, eliminînd adevăruri ajunse greu. Bagă de seamă suflete! Nu te speria că asta prostește! Sau cînd ești speriat, măcar taci. Ceea ce se întoarce în tine la liniște se cheamă că e așezat.

 

Ferește-te de invidia pașnică a celui care stă la țară.

 

Cînd trăiești făcînd pentru o leafă altceva decît scrisul tău, te trezești mai devreme, te culci mai tîrziu, sau te repezi pînă acasă cînd ai trei ore libere.Așa încerc eu aici la Mier­cu­rea.

 

Ceea ce se uită în viața cea de toate zilele e independența interioară: libertatea în fața oamenilor, în fața țelurilor pe care ni le impun alții.

 

Nu e nici-o linie dreaptă în mine (Tg. Mureș, 26 dec. 1963).

 

Ce notezi rămîne, ce nu piere. Notația nu e creație, ci arrière-boutique, deci plicti­seș­te. Dar folosește. Il n'y a pas des boutiques sans arrière-boutique.

 

Trebuie să mă bag cu capul în încurcătura asta de „Medardus” .

___________________

*) Publicăm mai jos un fragment din ceea ce fostul redactor al „Familiei” pregătise pentru tipar încă din timpul vieții (la sfârșitul anilor '80) sub titlul Iadeș. Manuscrisul este structurat în două secvențe: Iadeș 1 (cuprinzând 16 capitole și perioada 1961-1975) și Iadeș 2 (un capitol, perioada 1975-1976). Însemnările de mai jos, inedite, constituie chiar începutul manuscrisului. Mulțumim și pe această cale soției scriitorului, doamna Dana Spoială, pentru amabilitatea și generozitatea cu care ne-a pus la dispoziție întregul material în vederea alcătuirii unei cărți ce urmează să apară în „Biblioteca Revistei Familia”.