Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

PREZENȚE MAGHIARE

de

Molnár JUDIT

Parfumul discret de odinioară

 

Dacă în ceruri există vreun Ordin al Cavalerilor Cuvîntului, Kosztolányi Dezső cu siguranță ocupă unul dintre fotoliile marilor maeștri ai Lojei. Poet, prozator, romancier, eseist, traducător – în cei 51 de ani ce i-au fost conferți de soartă să trăiască, a creat o operă de o amploare de invidiat. La 25 de ani își cîștigă adevăratul renume cu al doilea volum de poezii, Tînguielile unui sărman copil, un ciclu de reflecții lirice în care evoc㠖 cu tehnica simbolistă-impresionist㠖 copilăria petrecută la Subotica, familia, oamenii orașului provincial, dar în primul rînd gîndurile și sentimentele copilului despre lumea pe care abia începe s-o cunoască.

Povestirile și nuvelele sale oferă o vastă panoramă despre omul de rînd, care nu-și găsește locul în viața cotidiană, și se confruntă continuu cu mai puternicii banului și mai totdeauna se lasă bătut. Vremurile tulburi de după primul război mondial, revoluțiile din Ungaria și comportamentul scriitorilor în timpul acelor evenimente îl bulversează și pe Kosztolányi, ajungînd să se defineasc㠄homo aestheticus”, adică erudit care nu ar avea voie să se implice în politica de zi cu zi.

În anii 2o începe seria romanelor: Nero, poetul sîngeros (care îi aduce recunoștința și prietenia lui Thomas Mann), Zmeul de aur (drama unui profesor de liceu), Ciocîrlia (relația tragică între o fată bătrînă și părinții ei) și Édes Anna (reflexia freudiană despre bine și rău, despre minte și inimă, despre călău și victimă). În seria de povestiri Esti Kornél scriitorul și bărbatul matur, ajuns și recunoscut, se confruntă cu idealurile sale din tinerețe, personajul Esti Kornél fiind sinea sa la douăzeci de ani.

Atacat de boala necruțătoare a cancerului, Kosztolányi începe lupta finală: în poeziile sale din ultima perioadă. Destăinuie secretele cele mai adînci ale existenței umane, ajungînd la concluzia că omul în același timp este nu numai o cantitate neglijabilă în marele univers, dar și însăși Creația.

***

Sub titlul Diamante neșlefuite editura Magyar Könyvklub a încercat să culeagă din scrierile lui Kosztolányi încă nepublicate în nenumăratele volume editate de-a lungul anilor: poezii, traduceri, publicistică, prelegeri, reportaje. Volumul conține și două relatări foarte interesante pentru noi despre cum a văzut scriitorul Bucureștiul și Oradea în vremea primului război mondial. Sunt impresii strict personale, fără intenții sociografice sau verdicte istorice, dar care emană parfumul discret de odinioară. Acest parfum cuprinde și a treia scriere prezentată  mai jos, în care apare relația femei-bărbați în situația extremă a războiului – situație de acum nouăzeci de ani, care are o actualitate ciudată, ba chiar înfiorătoare azi, în situații destul de asemănătoare.

Colorit bucureștean

Cer arid, de un galben pal.

Birja, care mă duce de la gară pînă-n oraș, seamănă cu o caleașcă regală, deși e doar birjă, iar birjarul e frumos coafat, păru-i lins cu unguentul de rigoare, mustața-i aranjată cu migală. Poartă o haină de mătase. Duce spre costumația regilor din operete.

Pesemne birjarii bucureșteni poartă grija eleganței orașului.

La hotel mi se cer 15 lei pe cameră. Încep să mă tocmesc. Prețul coboară imediat la 1o lei, eu ofer 5, ca hangiul să-mi spună 7. Mă gîndesc că aș fi putut obține și cu 2 lei.

Pe alocuri orașul pare o metropolă. Fiecare stradă își are propriul miros. Acest morman de parfumuri necunoscute și stridente se revarsă în arșița înnebunitoare. Damfurile prăvăliilor de brînzeturi parcă se ceartă între ele. Mirosul de gudron, petrol și de ghimber îmi gîdilă nasul. Într-un colț pe Calea Victoriei un băiețandru împarte fluturașe cu reclame de film. Foile albe plutesc în căldura îmbăcsită ca niște pescăruși.

Se aude grai franțuzesc. Toată lumea vorbește în franceză. La noi, pe vremuri, în „cercul denaționalizat” a fost astfel la modă vorba nemțească. Umblă pe ici-colo și țărani în opinci, dar ei sunt tăcuți. Cei care se opresc în fața teatrelor și coboară din birje sau automobile, toți își etalează accentul parizian. Nicăieri într-o țară străină nu se vorbește atît de bine și atît de trist franceza. Rudele sărace se laudă cu rudenia bogată.

Acest oraș parcă nu e întru totul sincer. Străinul are senzația că aici s-a construit în treacăt, ca un chioșc în bîlci, din hîrtie și lemn, oricînd fiind pasibil de demolare. Bogăția orașului  e parcă mai deprimantă decît sărăcia ei.

n mahalale căsuțe, colibe, bordeie, boșdeuci albastre, verzi, rozalii. Tu care intri lasă-ți în urmă orice speranță!

Stridență balcanică, mizerie, prostie, țuică, lăutari, gîndaci, plînsete de copil. Țăranul stă pe podea, se uită în gol ore-n șir. Cu fața gălbuie, buhăită.

În poartă muierea, cu un cojoc veștejit pe ea, pantofi bărbătești, plînge.

Acest cartier, care nu s-a construit pentru străini, mi se pare mai sincer.

Reportaj capricios despre orașul-lumină, despre

literatură și despre anumite dispute ale secolului douăzeci

Oradea-Mare, martie 1917

 „O, tu, Oradea, oraș-lumin㔠– cităm deseori cuvintele unui poet nobil local, drag nouă, cînd pășim pe străzile asfaltate și aruncăm o privire prin ferestrele imense ale cafenelelor inundate de lumina binecuvîntată. Oradea nu este un oraș provincial. În primul rînd fiindcă-i place lumina. Pe omul orașelor mari îl poți identifica prin faptul că nu face economii nici cu lumina, nici cu săpunul. Chiar și în vreme de pace existau orașe maghiare care s-au privat în primul rînd de lumină. Deasupra mesei din sufrageria familiilor bogate pîlpîia cîte un bec roșiatic, nenorocit. În acest oraș chiar și acum e mai multă lumină. Oamenii mai bine n-ar mînca decît să stingă lumina.

Și nicăieri nu vezi pantaloni roși. Ritmul vieții e alert, asemenea rîulețului care, îmboldit de podul de fier, împarte orașul în două. Distanțele sunt destul de mici, totuși orădenii umblă la fel de repede ca și cei din Budapesta sau Viena. Chiar și tramvaiul fuge cu exces de zel dintr-o stradă într-alta. Și în ziua de azi piața Bémer este Forum Romanum al orașului. Românce își oferă la vînzare gîște și pui, dar aici se află și piața ideilor culturale, literare, artistice și științifice. Între două cafenele se duce lupta ideologiilor. Cîndva, înainte de război, Orăzii i se spunea Parisul de pe Criș. În orice caz are și un cartier ca Montmartre-ul. La „bodeg㔠a chefuit cîndva tînăra literatură budapestană de azi. De oricare colț al localului se leagă cîte o amintire livrescă. La această masă, pe aceste scări a stat într-o dimineață de demult tînărul Ady Endre. Un bărbat cu ochelari negri cîntă în mijlocul localului, cu vioara în mînă, dar parcă ar fi violoncel. Cîntă poezii de Ady, în stil semipopular-semidivertisment: „Deasupra orașul s-adună-n nori sîngele fostei mele tinereți...” Mai încolo Pisica albastră, cuibușorul de nebunii al lui Juhász Gyula, Somlyó Zoltán, Emőd Tamás.De aici a pornit și Biró Lajos și Nagy Endre, colaborator neplătit, volonteur al unui ziar local. Orădenii vorbesc cu drag despre articolele sale de începător. Dutka Ákos trăiește și azi aici, poetul fin al acestui oraș și al acestei epoci, dealtminteri conțopist la inspectoratul școlar.

Vremurile revoluționare ale antologiei Holnap au trecut de mult. Acum, în al treilea an al războiului mondial, fiorii unei febre noi trec prin acest oraș, care niciodată nu se astîmpără , tot timpul parcă ar fi un leagăn fierbinte, tot timpul vrea cîte ceva. Momentan ne face impresia evului mediu. Cam de o lună profesorul academiei de drept, Dr.Ágoston Péter, a publicat o carte voluminoasă, editată de societatea de științe sociale, sub titlul  Drumul evreilor. Atacă pe un ton vehement evreimea, ajungînd la concluzia finală că evreii maghiari trebuie să dispară ca entitate separată, deoarece nu are altă sarcină decît să-și piardă specificul nedovedit în mod științific și să se asimileze. Mulți au considerat cartea drept un atac antisemit. În profesorul liber cugetător au regăsit un fel de urmaș întîrziat al lui Verhovay, Istóczy și Ónody. În primele zile după apariție, acest mic oraș mare de-a dreptul fierbea. Se formau grupuri pe stradă și citeau cartea. În cafenele tonul disputelor a fost atît de ridicat încît nu s-a auzit nici muzica țiganilor. În fiecare zi apăreau atacuri în ziarele locale. „Ceva de groaz㔠strigau. Peste o săptămînă a apărut și primul pamflet, cu copertă albastră: Ágoston cel rătăcit. După care: Dezvoltarea maghiară și evreimea, de Székely János. În curînd s-a epuizat caiețelul ieftin, care combătea lucrarea profesorului pe bază marxistă. Urma un alt pamflet, cu coperțică movulie: Viitorul evreimii maghiare sau Răspuns lui dr.Ágoston Péter, profesor de drept din Oradea, de Antal Sándor.( Primele două mii de exemplare, în ediția autorului, prețul două coroane.) Acest pamflet, care este agățat în vitrina fiecărei tutungerii, dezbate problema mai pe larg, dar pe un ton la fel de pasionat. Învelit în hîrtie roșie pe care se pot citi subtitluri, semne de întrebare și exclamație, precum În ce constă greșeala lui Ágoston? etc, etc ( „Sfîntul Augustin” i-au dat poreclă adversarii.) În ziua cînd apare, autorul nu poate trece piața Bémer, lumea îl înconjoară, îl ovaționează, necunoscuți îi ridică osanale. De fapt agitația începe să se stingă. Doar că seara, la teatru se joacă o operetă de autori locali. Actorii încep să facă referiri la cartea lui Ágoston Péter. „Ești izraelit; Ai citit Ágoston? Asimilează-te!” În sală rîsete, aplauze, huiduieli. Doar evul mediu putea fi asemănător, sau epoca reformației, cînd organizau dispute predicatorii renumiți, sau mai degrabă vremurile recatolicizării, cînd apăreau fel de fel de pamflete usturătoare și se-ncăierau iezuiții, calviniștii, luteranii, unitarienii.

Dr. Ágoston Péter poate fi văzut des pe stradă, cu fruntea sa înaltă, umerii bărbătești, cu ochii vioi și strălucitori și barba roșie tip Boulanger. Ascultă zîmbind acuzațiile aduse. E drept, a luptat decenii întregi la extrema stîngă a radicalilor. Ba chiar aparținea ultramontanilor. Purta cu plăcere șepcuța frigiană a revoluționarilor. Să ne aducem aminte cînd s-a produs ruptura între sociologii din Budapesta: progresiștii și moderații, internaționaliștii și naționaliștii s-au despărțit, ca apa de foc. În sală a izbucnit uraganul. Dar vocea lui Ágoston Péter s-a dovedit mai tare ca uraganul, cînd, înroșit foc, enervat, a strigat spre moderații, care vorbeau de naționalismul lor: „oameni suntem”. S-a tot ridicat și s-a așezat, bătea în masă. Cu scrierile sale apărute mai toate în Világ a bătut la poarta vremurilor noi. Aristocrații din vîrful țării l-au apreciat și l-au iubit. Care o fi cauza părerii sale actuale, nu știm. Deocamdată cartea lui  este chiar un mister și așteptăm clarificarea științifică.

Unora le-a plăcut să vorbească despre Oradea ca despre un fel de dependință modestă a Budapestei. N-au dreptate. Acest oraș își are propria sa viață, e drept, ciudată. Tot timpul o frămîntă curiozitatea febrilă. Chiar și acum se citește pe stradă și în cafenele Corriere della Sera, La Stampa, Le Matin, L’Illustration, Illustrated Lond News, Times. Numărul locuitorilor s-a dublat în timpul războiului. În pace orașul număra 6o ooo de suflete, azi are 11o ooo, refugiații din Ardeal, care s-au adăpostit în capitala Bihorului, n-au mai putut merge mai departe, aici au rămas. Mica nobilime, care a stat retrasă în vechiul cuib de vulturi, vrînd-nevrînd a fost nevoită să se amestece în viata clocotită a orașului. Oare disputa amintită încotro o să se-ndrepte mîine sau poimîine? Nu știm. Fiindcă Oradea se schimbă din oră în oră. Societatea Szigligeti, această asociație a literaturii conservatoare a primit între rîndurile sale scriitorii literaturii noi. Fiecare orădean seamănă puțin cu eroul dramaturgului local, Szigligeti Ede, cu Liliomfi, care își schimbă cu ușurință hainele, peruca sau masca. Aici totul fierbe, clocotește, trăiește și această trăire a vieții este simpatică.

Doar atunci mă trezesc brusc la realitate cînd pe stradă apar soldații cu baionete, cu puști, soldații cehi, în uniforma lor cu revere galbene.

Steaua prea îndepărtată

Ochii omului se-ndreaptă acum spre stelele îndepărtate. De acolo așteaptă ideea salvatoare care ar putea lipi din nou cioburile culturii sparte. Tot visăm că într-o noapte – printr-un miracol – din steaua îndepărtată coboară niște ființe încă necunoscute, dar înțelepte, curate, bune, care dintr-odată fac ordine și încheagă din nou omenirea. Ce idee fantastică și imposibilă. Pesemne nu ne uităm decît departe. În jurul nostru nu observăm nimic. Nu vrem să observăm, nici chiar în această clipă hotărîtoare pentru soarta omenirii, că există lîngă noi ființe, cealaltă parte a omenirii, care pînă acum a trăit pe pămînt de parcă ar trăi pe o stea îndepărtată. Mîna lor n-a ajuns pînă acum la rezolvarea treburilor pămîntești, să ne ridicăm deci privirea spre femei, avem toate motivele să le privim, acum, cînd înțelepciunea bărbaților e pe terminate și lumea este zguduită de una dintre cele mai grave crize ale sale.

Ar trebui să avem încredere în ele, pentru că au fost excluse cu totul din drepturi și nu au contribuit cu nimic la stigmatizarea tragediei omului. Ele nu au luat parte la ședințe și conferințe, la intrigile entente-ului care au provocat războiul. Femeile reprezintă adevărata democrație a omenirii. Nu știm ce părere au gînditorii serioși ai lumii despre politica actuală a entente-ului, dar suntem siguri că nu o consideră nici prea tinerească, nici prea binefăcătoare, și nici prea viabilă.

Acum, în timpul războiului, atunci cînd toți bărbații s-au făcut gînditori, atunci cînd s-au ridicat cele mai mari probleme ale vieții și ale politicii, acum, cînd am dezbătut scopul omenirii și al moralei pe pămînt, ne-am dat seama că bărbații adevărați și-au găsit adevărații camarazi în femei. E uimitor cît de clar, cît de simplu, cît de apostolic văd femeile scopul final, nobil al omenirii. Femeia de rînd este mai aproape de natură, prin urmare și de adevăr, decît bărbatul de rînd. Femeia nu trăiește prin sloganuri. Noroc că nu și-a făcut efectul educația învechită și imorală a școlilor, care cu un simplu gest înlătură natura și expune niște scopuri metafizice. Femeia știe foarte bine – că doar ea însăși este viața, natura, adevărul ancestral – că nu există nimic afară de natură. Poate să zîmbească și să rîdă. Totdeauna am considerat un semn bun că s-a îndepărtat de doctrinari și în timpul prelegerilor bombastice, pline de fraze goale ale pseudobărbaților, a chicotit doar. Se spune despre ea că sărăcuța nu înțelege. Slavă domnului, întradevăr n-a înțeles. Precum nu înțelege bunătatea, răutatea, importanța, banalitățile, conținutul, vidarea. Și acesta este semnul inteligenței și menirii sale. Fiindcă timp de milenii femeia, femeia păgînă nu putea fi înstrăinată de natură.

E foarte puternică ideea că această naturalețe, această rațiune purtată de femei își va găsi locul în politica viitorului. Ne întrebăm: oare ar fi vreun blestem pentru această lume bolnavă și tristă dacă femeia ar avea același cuvînt ca și bărbatul? Dacă această logică, care bate ritmul inimii naturii, dacă această fecunditate, care este egală cu viața însăși, cu suflul cîmpurilor înflorite și al lanurilor aurite, ar avea graiul propriu? Putem afirma liniștit, că femeile sunt pe puțin atît de înțelepte ca diplomații englezi, ca și capitaliștii francezi sau prinții ruși, care se declar㠄bărbați” și care au împins omenirea suferindă într-un război sîngeros și laș. Acești diplomați stîngaci au în capul lor o mulțime de „idei”, „sisteme”, „știință”, din care lipsește femeia, sunt multe minciuni, multe invidii, multe dorințe camuflate de răzbunare, dar prea puține instincte, prea puțin curaj hotărîtor, prea puțină iubire, ceea ce poartă în sine orice femeie. Lumea a fost deja trecută de fiori. Chiar și bărbații se uită nedumeriți unii la ceilalți. Pe vremuri, în timpul dictaturii bărbaților, femeile mai puteau fi alungate, cu pretextul că ar cauza „o harababură colosal㔠în soarta lumii. De acum înainte probabil vor vorbi mai modest și mai binevoitor. Nu există o idee mai naturală decît invitația lumii bulversate lansată femeilor de a decide, de a conduce, de a trăi. Luînd în considerare doar calculele probabilităților: țările conduse de bărbați și femei împreună nu se vor lansa în lupte atît de cumplite. Dacă familiile aristocrate se atrofiază, atunci se relansează prin sîngele sănătos al țăranilor. Politica muribundă a vechiului ordin așteaptă o astfel de relansare de la cele care nu au grăit încă de la facerea lumii încoace, de la femei.

De acum înainte va fi interesul – nu noblețea! – bărbaților să invite femeile ca parteneri în formarea istoriei, în cursul căreia suferă împreună, și pentru a protesta contra nebuniei că o jumătate din omenire este exclusă din drepturile vieții. Femeia, mama noastră și sora noastră și nevasta noastră, trebuie salvată din jugul bucătăriei. Fiindcă pînă acum zăcea acolo. Încrederea pierită a lumii doar prin ele se poate restabili. Trebuie să ne dăm seama, în sfîrșit, că steaua prea îndepărtată, despre care visează utopicii este aici, este însuși Pămîntul.