Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

ISTORIE POLITICĂ LA POLIROM

de

Mircea MORARIU

Stalinism pentru eternitate

 

"O istorie politică a comunismului românesc",

de Vladimir Tismăneanu

Cercetare fundamentală pentru deslușirea subteranelor comunismului ronesc, văzut drept o subspecie a radicalismului bolșevic înrudit printr-o chimie nocivă cu bizantinismul, lucrarea Stalinism pentru eternitate. O istorie politică a comunismului românesc i-a solicitat autorului său, politologul Vladimir Tismăneanu, un efort de documentare și de redactare întins pe durata a douăzecișicinci de ani. Accesul dificil în arhive, mărturiile incomplete, secretomania specific comunistă, datele nu întotdeauna sigure despre o seamă de personaje care, spre a deveni credibile, au trebuit verificate din surse diferite, iată doar câteva dintre piedicile pe care le-a avut de depășit cercetătorul istoriei unei organizații politice cu o organizare de tip mafiot căreia i-a fost întotdeauna teamă de trecutul său, drept pentru care s-a străduit programatic să-l mistifice. Vladimir Tismăneanu s-a străduit să lumineze „natura conspirativă a partidului (chiar atunci când ajunsese la putere), permanentele jocuri de culise, lupta feroce pentru putere, absența dimensiunii etice și sacralizarea unei ideologii împietrite „care” s-au combinat într-o matrice totalitară cu trăsături specifice”, rezultatul fiind prima istorie comprehensivă și comparativă a acestui fenomen. Publicată mai întâi în limba engleză, ampla investigație a lui Vladimir Tismăneanu se citește cu sufletul la gură, asemenea unui roman de aventuri de bună calitate, plin de neașteptate, spectaculoase răsturnări de situații, aceasta în pofida faptului că James Bonzii comunismului românesc nu au fost deloc simpatici, întru realizarea scopurilor recurgând cu ușurință la asasinatul politic menit să le asigure supremația și să-i începărteze de pe scenă pe rivalii posibili ori doar închipuiți, cu care până deunăzi împărțeau locurile la plenare ori la mesele tovărășești. E meritul traducătorilor Cristina Petrescu și Dragoș Petrescu, al lui Mircea Mihăieș, dar mai cu seamă al Editurii Polirom de a fi făcut efortul la capătul căruia avem  în românește, în remarcabile condiții grafice, o carte fundamentală ce se adresează celor care studiază ori, pur și simplu, vor să cunoască esența comunismului și a postcomunismului cu dorința de a înțelege mecanismul de funcționare și apoi de descompunere a regimurilor leniniste din Europa Centrală, și de Est, cu referire exactă la România. Teza lui Vladimir Tismăneanu e că, în pofida „independenței” ori „excepționalismului” comunismului românesc care a constat mai cu seamă într-o succesiune de replieri ce voiau să acrediteze ideea că,de las un moment dat, comuniștii români s-ar fi rupt din îmbrățișearea ursului roșu pravoslanic, spectacol de sunet și lumină ce a indus în eroare guverne occidentale și analiști dintre cei mai serioși, comunismul românesc a fost, de la începutul și până la sfârșitul său, organic legat de Moscova prin supunerea mistică față de stalinism, recondiționat prin alăturarea unui specific național ce a virat spre un naționalism de paradă. Cartea operează în mod fatal cu date istorice, delimitează etape care până la urmă îi apar cititorului ca impunându-se de la sine, etape pentru care propune interpretări prin prisma cărora sunt decodificate tendințele, opțiunile, strategiile și tacticile ce luminează deopotrivă semnele (trăsăturile distinctive) ale nomenclaturii rom'nești dar și interacțiunile dintre comuniștii ronâni dar și interacțiunile dintre comuniștii români și tovarășii lor din lagărul socialist și întreaga mișcare comunistă internațională. De aceea ca metodă de lucru, Vladimir Tismăneanu a optat pentru o combinație de analiză cauzală de tip istoric, biografii culturale și interviuri, străduindu-se să depășească dificultățile de documentare la care făceam referire mai sus, să le creeze personajelor ce fac din cartea sa, așa după cum s-a observat un thriller, nu doar un aer de autenticitate (aceasta fiind, la urma urmei treaba altora și ar fi deturnat în chip periculos caracterul consecvent științific al cărții), ci să ajungă la însuși adevărul lor. Ingemănarea dintre grotesc și politic răsare la fiecare pagină și ea se explică prin detaliul cât se poate de semnificativ că ceea ce autorul numește „tricomedia comunismului românesc” s-a fundamentat pe o ambivalență pernicioasă generată de „combinația de radicalism ieșit din comun și dogmatism vehement cu alte elemente” a cărei chimie e cercetată cu minuție. Dintr-o sectă de import care la 23 august număra sub 1000 de membri și care avea deja un trecut neguros (cf. Stelian Tănase — Clienții lu'tanti Varvara, Editura Humanitas, București, 2005), PCR s-a dezvoltat „într-un partid de masă a devenit până la urmă vehiculul pentru stabilirea unei dictaturi personale bazate pe o ideologie naționalistă combinată cu elemente reziduale, chiar formale de marxism. „În toate etapele sale, de la perioada de clandestinitate la cea a preluării puterii și instaurarea unei frauduloase„democrații populare”, de la apariția stalinismului național” ca replică la șocul destalinizării, la așa-zisele „divergențe de opinie” cu Moscova concretiizate în ades supralicitata „Declarație de independenț㔠din aprilie 1964 la toate segmentele aparent contradictorii, dar în fapt unificate de visul puterii absolute și de instaurarea socialismului dinastic în „epoca Nicolae Ceaușescu”, comunismul românesc a fost unul eminamente antinațional, îndreptat împotriva intereselor reale ale românilor. O atare însușire ar fi putut determina o personalizare excesivă a discursului cercetătorului. Spre a evita un astfel de pericol, Vladimir Tismăneanu a recurs la ceea ce Friedrich Nietzsche a numit „patosul distanței ”. Acesta i-a permis să scrie o carte din care a exclus didacticismul rigid și care e, așa după cum observă Mircea Mihăieș în postfața Demonii, „o poveste cu și despre oameni” pentru care definitorii au fost „natura conspirativ㔠și „revoluționarismul militant” contopite într-o susținută luptă pentru putere.

Pe toată durata existenței sale, comunismul românesc nu a înregistrat niciodată existența unui grup reformist care să structureze elitele conducătoare ale partidului. Această caracteristică i-a făcut pe mulți analiști occidentali să sesizeze inexistența unei vieți politice reale în România. Or, în această specificitate negativă se ascunde explicația faptului c㠄cea mai abruptă ruptură de vechea ordine” produsă în decembrie 1989 a dus „la cel mai puțin radicală transformare”, România sustrâgându-se încă o dată unei logici a cărei adoptare i-ar fi fost favorabilă. Dar acum, când cititorul român are la dispoziție un fabulos tezaur de informații, poate că nu e exagerat de optimist de sperat că după necesara operație a cunoașterii ca interveni și acțiunea salvatoare de despărțire totală de stalinismul ce s-ar fi cuvenit demult a lui Ion Iliescu e doar unul înșelător. „Căutarea istorică vitală necesară în vederea unei adevărate terapii naționale” la care face referire politologul stabilit la Maryland e una de actualitate.