Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

OXFORDIENE

de

Dan POPESCU

Pe malurile Tamisei, acolo șezum...

Corpus Christi

 „Micul dejun se servește de la 8.15 la 8.45 – prînzul de la ora 13.00 și cina de la ora 19.00 (cu excepția zilei de marți, 5 aprilie, cînd se va servi la ora 20.00, și a celei de vineri, 8 aprilie, cînd se va servi la 19.30)”

 

Sala de mese e o replică în miniatură a celebrei Great Hall de la Christ Church, cel mai mare și mai vestit dintre colegiile oxfordiene1. Acolo s-au turnat scene memorabile, pentru generațiile mai tinere, din filmele cu Harry Potter.  Spre deosebire de Christ Church însă, aici, la Corpus Christi, în loc de scaune, ne așezăm temeinic și zgribuliți pe băncile lungi, neluînd în seamă portretele fondatorilor sau ale foștilor rectori, care atîrnă, solemne și binevoitoare, pe pereții îmbrăcați în lemn mohorît pînă aproape de tavan.

De sus, prin cîteva ochiuri de geam nevitraliate, tectonica norilor îngăduie privirilor noastre să configureze, la fiecare cincisprezece minute, un nou buletin meteo. La fiecare cincisprezece minute vremea o ia razna. Plouă, iese soarele, norii revin, vîntul le scarmănă coama, vom avea parte, în penultima zi, chiar și de cîțiva fluturi chinuiți de zăpadă, presărați în două reprize și absorbiți instantaneu de porii dalelor tocite ale pătratei curți interioare. „Aprilie e luna cea mai crudă”, cea mai smucită, așa cum o vor fi simțit, se pare, pe pielea lor, și pelerinii lui Chaucer.

Pelerinul a aterizat la Corpus Christi după o noapte rece și nedormită, două ore de zbor și o oră și jumătate cu autocarul the airline de la Heathrow la Oxford. E acum în inima tîrgului, ocolit de străzi pietruite și împrejmuit de zidurile-palimpsest ale altor colegii. Porțiunea dintre Corpus Christi și Christ Church e chiar o rămășiță din zidul care, pe vremuri, îi despărțea pe tîrgoveții cumsecade de studenții năbădăioși. Iscate în taverne pitorești, gîlcevi aprinse au culminat în încăierări sîngeroase, care au pecetluit victoria deplină a universității asupra orașului.

Poate c㠄universitate” e prea mult spus. Aici colegiile sunt chintesența învățămîntului superior – ca forme de organizare aproape autonome, cuprinzînd spații de studiu și cazare, săli de mese sau încăperi în care atît profesorii cît și studenții pot să stea la palavre în preajma unor pahare pe jumătate pline. La Corpus Christi există, de pildă, o Junior Common Room, de unde rezidenții trag cu ochiul, în astfel de clipe de răgaz, la ploaia care își face datoria, spălînd cu regularitate curțile și acoperișurile, grădinile și orologiul solar din secolul al XVI-lea, al cărui proiectant a plasat cu ingeniozitate, în vîrful coloanei, un pelican emblematic.

Istovit urc treptele de lemn ale scării înguste, atît de înguste încît un ins mai atletic ar fi întîmpinat dificultăți în poziționarea corectă a corpului și a bagajelor, spre a ocupa mansarda unuia din cei peste trei sute cinci zeci de studenți care acum se află în vacanță.  Se vor întoarce, pentru a-și relua studiile clasice sau de matematici superioare, după plecarea mea și a celorlați profesori, adunați aici din toate colțurile lumii – din Malaiezia, Suedia, Kazastan, Cehia, Australia, Singapore, Argentina, Portugalia, Estonia, Ungaria, Elveția ș. a. m. d. – pentru a tăifăsui într-un mod cît se poate de organizat despre strategii de implementare a literaturii britanice în lume.

În unghiul pe care, într-un colț, îl face acoperișul, cîndva de stuf, descopăr nelipsitul ceainic, pe o tăviță, cu pliculețele parfumate de Lipton, Darjeeling și Earl Grey. Alte pliculețe – roșii, albe, verzi, negre, cu zahăr sau cafea instant – sporesc senzația de intimitate de care mă lepăd brusc atunci cînd sesizez existența, în baie, a unei uși prin care, în dreptul unui dispozitiv al cărui rost nu-l înțeleg, întrezăresc colțurile unei pilote aparent la fel de albă, de moale și de pufoasă ca aceea de pe patul meu.

Cît am domnit ca regele pescar al unei săptămîni ploioase, n-am auzit nici un fel de zgomot sau mișcare din camera de alături. „Nu te-am auzit deloc. Nici nu se simte că ar fi cineva în cameră.”, mi-a spus, în după-amiaza celei de a treia zi, Anne, profesoara din Avignon care ocupa o odaie asemănătoare cu a mea, dar cu un etaj mai jos, împărtășindu-mi mirarea față de modul bizar în care fuseseră recompartimentate spațiile acelea de început de secol XVI.

Anne s-a născut în State, dar, la sugestia bunicului dinspre tată, a făcut facultatea la Toronto, unde i-a avut ca profesori pe Northrop Frye și Marshall McLuhan. „Nu se agreau unul pe celălalt.”, a recunoscut ea, luîndu-mă de braț spre a purcede, în singura jumătate de oră fără ploaie, în turul de recunoaștere a împrejurimilor, un tur care ne-a adus, venind dinspre Merton College, pe „Aleea condamnaților la moarte”. „Nu se atacau în public, Frye era mai rezervat, dar se știa că aveau viziuni puternic diferite asupra fenomenului cultural.”

  Băieții răi din pădurea Sherwood

Ca și mine, Anne se afla la Oxford pentru a-și nuanța viziunea despre o literatură și o cultură care au înțeles să facă volta de la imperialism la multiculturalism printr-o abordare pragmatică, dar nu lipsită de naturalețe. Reading Reputations era tema întîlnirii noastre, să citim adică dincolo de reputație, de imaginea care se promovează prin mecanisme care țin de cunoașterea unei strategii specifice economiei de piață, literatura britanică fiind un produs, o marcă tratată cu toată considerația de către „animatorii” ei. Aceștia din urmă, în cazul nostru, formau o trupă de profesori și scriitori cu atribuții didactice, majoritatea din No(ttingham) și No(rwhich) și alte No-uri care indicau sensul apartenenței la meleagurile bîntuite cîndva de Robin Hood și cetașii săi.  

Cu ajutorul unui laptop conectat la un retro-proiector, băieții din pădurea Sherwood2 ne-au îndemnat să luăm aminte la Cele 18 legi imuabile privind reputația unei companii, așa cum fuseseră enunțate ele de Ronald J. Alsop, un guru al finanțelor cu rubrică pe prima pagină a lui Wall Street Journal.

Cum se stabilește, deci, buna reputație a unei firme? Regula nr. 1: potențează la maximum bunul cel mai de preț pe care îl ai, trăsătura care te definește cel mai bine. Regula nr. 2: învață să te adresezi mai multor tipuri de auditoriu. Regula nr. 3: fii un cetățean model; cu alte cuvinte, autorul trebuie să provină dintr-o familie bună, stabilă dacă se poate; să fie el însuși un familist, nu se vor menționa aventuri extraconjugale; dacă autorul nu este căsătorit, el trebuie să aibă un partener constant, dacă se poate de sex opus, a se vedea Shakespeare in Love; fără băutură și alte asemenea marafeturi, fiind lipsită de cuviință înfățișarea autorului hălăduind mahmur pe ulițe în dimineața întîlnirii cu micuța Alice, pe care urmează să o plimbe cu barca pe Tamisa.

 

„Relaxați-vă (deci, n. n.) experimentînd frumusețea, pacea și liniștea vieții pe rîu în Oxford. Leneșe picnic-uri de prînz, elegante cine de croazieră și excursii scurte cu caracter regulat. Plecarea de la debarcaderele noastre vis-a-vis de Christchurch Meadow. Deschis: Aprilie-Octombrie, 7 zile pe săptămînă 129 Kingston Road Rd, Oxford OX1 5RW”.3

 

Regula nr. 4: transmite o imagine care să stîrnească emoțiile și simpatia cititorului; dacă autorul ține regim, acesta trebuie să fie sărac în lipide;  povestește cum se împacă autorul cu faima și averea rezultată de pe urma ei; vorbește despre compasiunea sa pentru săraci și implicarea în opere de caritate.

Cum se menține reputația unei companii? Regula nr. 1: trebuie să fii în stare să-ți recunoști lipsurile; astfel, întrucît Shakespeare a scris prea multe piese, se recomandă editarea a cît mai multor antologii de citate semnificative. Regula nr. 2: controlează internet-ul înainte de a te controla el pe tine. Sărim la regula nr. 4: fii conștient de primejdiile care pot afecta o bună reputație; nu-ți scrie memoriile și nu  te lăsa travestit la modul atît de transparent precum în Mîndrie și prejudecată sau Jurnalul lui Bridget Jones. Cum se repară o reputație ruinată? Fixeaz-o ca lumea de la bun început și nu subestima niciodată cinismul auditoriului.

Mic și îndesat, cu o alură de John Bull, John MacRae ne-a încredințat că nu putem fi niște cititori inocenți decît dacă ni se dau spre lectură fragmente din texte complet necunoscute. În această ordine de idei, orice premiu literar ia oxigenul de la gura celorlate cărți. Un text incognito ne oferă șansa întîlnirii unei gramatici proaste în varietăți dialectale, de care studenții pot să devină conștienți și despre care sunt mai degrabă dornici să discute decît despre Jane Austen.

 

”But why are looking at me with corner-corner eye?” she asked again.

”Look you for corner-corner eye? Why I go look for corner-corner eye?” was my answer.

”You dey look my breast, yeye man. Make you see am now”.

Before I could twinkle my eye, lo and behold she have moved her dress and I see two breasts like calabash. God in Heaven. What kain thing be this? Abi, the girl no dey shame? Small time, the girl don put back him breast for him cloth. I drink my tombo, super palm wine.4

 

Nu trebuie să milităm pentru buna stăpînire a englezei standard, e chiar periculos,  ar însemna să ne restrîngem la elite, care n-au decît să croșeteze răbdătoare pe firul patinat al tradiției. La toate acestea și la faptul că traducerile sunt un lucru bun – dar al naibii de dificil ținînd cont că publicul nu se reduce la cel căruia textul i se adresează, să luăm de pildă sexul, trebuie să recunoaștem că nu e „în același fel” universal ca și matematica, există cititori cu orientări diferite, hetero, homo sau bi, ei? – la toate acestea meditam în așteptarea cinei, cînd Sean Matthews m-a întrebat dacă în volumul New Writing 13 am găsit ceva demn de atenție.

Primiserăm cu toții, cu două săptămîni înainte, prin poșta electronică, textul antologiei pe care Consiliul Britanic o produce în fiecare an și care cuprinde scriitori din toate generațiile și orientările. Exemplarul cald, din tipografie, ne aștepta la sosire. I-am dat numele unui autor de poeme despre care urma să aflu că, în 2003, avusese un roman nominalizat la premiul Booker. După discursurile aferente cinei de bun venit, Sean a dat citire progra­mului de a doua zi. Am luat la cu­noștință cu stu­poa­re că urma să con­duc atelierul de poezie, pe care îl „pro­pusesem” spre a cu­geta împreună asu­pra ciclului Ecopoesis de Gerard Woodward. Spectrul unei nopți albite de teroarea bunei pregătiri m-a determinat să mă abando­nez instantaneu lecturii circumspecte a meniului, la o primă vedere exotic, dacă nu extrava­gant.    

 Fine della prima puntata

NOTE:

1. De Christ Church se leagă și numele lui Charles Dodgson, cunoscut matematician, dar în a cărui responsabilitate auctorială, ca Lewis Carroll, se află și Alice în țara minunilor.

2. Cel mai tînăr dintre ei, Sean Matthews, s-a dovedit a fi adevăratul maestru de ceremonii. Sean este editorul, alături de Aura Taras Sibișan de la Universitatea din Brasov, al unei excelente antologii de teorie contemporană, publicată în limba engleză la Paralela 45. La întrebarea pe cînd vom avea și în limba română un asemenea extrem de util instrument de lucru, cel mai repede ar putea să răspundă Editura Humanitas, care zăbovește de vreo șase ani asupra unui proiect similar, în trei volume însă, pentru că românii, simțind enorm și văzînd monstrous, au vocația întreprinderilor „cioclopedice”.

3. Din pliantul atașat altor documente tipice întîlnirilor de acest fel, harta orașului desfășoară rețeaua navigabilă care include Canalul Oxford, Tamisa și rîul Cherwell.  Poduri și ochiuri de apă îmbietor tivite de verdele crud și umed al lui Prier, „acolo șezum și plînsem”, dar numai din pricina vîntului sîcîitor și imprevizibil.

4. Fragmentul ar putea să fie, dar nu sunt sigur, întrucît am pierdut prima pagină, din Sazaboy: A Novel in Rotten English (Sazaboy: un roman într-o engleză stricată) de Ken Saro-Wiwa, scriitor nigerian condamnat la moarte și executat în 1995 de către autoritățile militare, deranjate de implicarea acestuia în lupta pentru drepturile populației din provincia Ogoni, aflată în conflict cu marile companii petroliere care operau în zonă.