Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

AU DEBUTAT ÎN FAMILIA...

 

Liviu Ioan STOICIU

Piatră la rinichi

o pisicuță aducătoare de zi neagră. Nu

a observat nimeni pe

cineva care să fi aruncat o pisicuță în

fluviu? Un fluviu arătat la

mare înălțime. S-o fi înecat, oare? Pagină de jurnal: azi

am eliminat o piatră de la rinichi, cu

sânge. Asta e

soarta... Nu vă supărați,

 

soarta... Nu mă supăr. Soarta e schimbătoare. Auzeam

zgomot de șoareci, ce naiba, ronțăiau

cotoarele la cărți? Unde e

pisicuța să

 

prindă șoareci? Auzeam dar nu vedeam nimic și

mă copleșise o stranie

neliniște... Am

simțit că în urma mea s-a întâmplat ceva extrem de grav... Dar

când am plecat de acasă? Unde am plecat? E

ceață, sau nu mă pot eu

concentra? De ce-mi amintesc tocmai

acum de o reconstituire

a scheletelor, din anii liceului – când am auzit un zgomot

mare, că se apropia. Cine era,

moartea? Venise

să intre pe poartă călare în grădină și începuse

a-și încurca printre flori

calul... Cine, frate? Una. Unul. “Oarecine”. Ca mine, ca tine. Ca el,

ca ea: cum deschise poarta și făcu

un pas înlăuntru, hop! Atunci am descoperit, privind

după propriu-mi sine, ruinele

antice. Până

la orbire... N-a avut loc o ciocnire cu un meteorit acolo? Ba

a avut, cu piatra mea de la rinichi... Să

se fi repetat acum

 

istoria? Pisicuța, aducătoare de zi neagră. Sau e

numai chipul meu întunecat de nouri de durere. Nouri trecători și

chipul meu din ce în ce mai ponosit... Ah,

piatră la rinichi, aducătoare de zi neagră... Stați un pic, am

 

dat de niște piatră moale pe aici...

Esențe, cerneală de măr...

mărul e tot pe masă: mai scofâlcit, e

adevărat, cu pielea pătată

și mai trist. Mărul

nu mai luminează decât stins, îmi

înting tocul acum în el, ar trebui să-i schimb penița, scrie

gros, degeaba o strâmb și

o scutur... Mărul e la locul lui, “cum spuneam – Despre

putreziciune, numai de bine”... Să

nu mai insist. Tocul acesta îmi va fi și de aici înainte un camarad,

tocul

mă călăuzește: poate el nu e decât cel

ce merge în urma unor procesiuni, pentru mine invizibile...

 

O stranie identitate am, iubito, de câte ori mă

așez, în ultimul

timp la masa de scris: știu că tu, de pe lumea

cealaltă, mă veghezi, dar

ce se întâmplă? Mărul plin de cerneală, o

cerneală cenușie, vâscoasă, duhnind de departe a

putreziciune,

e o ispită, din el zboară una după alta musculițe, unele

îmi intră în ochi și mă fac să

plâng, altele se împrăștie în apartament și

mă lingușesc, e

ceva de speriat, mărul are de jur

împrejur găurele, cât gămălia de ac, mărul e o ispită... O

 

ispită a amintirii: ah, lingușirea asta

a musculițelor a ajuns să mă umple de îngâmfare, nu

mă recunosc... M-o fi căutând și pe mine

moartea

și nu mă găsește? Tu

ce crezi? Să mă ascund? Unde? Până la urmă o

să mă enervez și-o să mă închid cu

grijă în dulapul cu scripte

și manuscrise, poate o păcălesc. Deși nu cred... Tu ce părere

ai despre moarte, în general? Poate fi

păcălită? “Poate fi,

 

scrie numai cu esențe. Încearcă.

Poate fi”...

Maestru de ceremonii dintr-un sat românesc

Descălecând, seara, când s-a întors în culcuș, a

aruncat la coșul de gunoi calul

fermecat – nu era decât un prapur bisericesc. Și a făcut semn

covorului de iarbă zburător, în oglinda

teatrului lui în aer liber, o

fantomă sălbăticită, să se pregătească de plecare

dimineață. Asta face în

fiecare dimineață. Și nu mai pleacă o dată. De bună

seamă: maestrul de ceremonii dintr-un

sat românesc purta

zilele ca pe veșminte cu motive populare, rând pe

rând... Le purta în pas, de fapt,  cu

gustul vremii și le arunca.

 

Pretindea că ar fi crezut în fantome numai de dragul

soarelui, care dispărea nu

se știe precis unde

noaptea. Noaptea, când se cade pretutindenea în păcat.

Chiar. De dragul soarelui. Soarelui din

cărți. Din cartea celor chemați să dea socoteală. “Ah,

drama

poporului meu”... Nerămânând

altceva la vedere decât un pom, cu milioane de ramificații de rădăcini

adânci. Un pom desfrunzit după

fiecare cădere în păcat. Ești soldat sau nu ești. Cu

mâinile la spate, încovoiat. Sunând

a gol? Un sunet cristalin... “Adevărul e că am

 

obosit și ne tot obișnuim cu

ceva cu care nu

te poți obișnui”... Un glas: atât? Maestrul? Nu, răstimpul

lui de liniște: “că

am să vă ajut să vă aduceți

aminte...”

Din care au luat naștere soarele și pământul

mergem mereu pe lângă

ziduri, mereu

pe unde ne îndreaptă ele, zidurile, unele vizibile, altele

nu, scuturând ușor crengile

înflorite ale

melancoliei, răcoriți de fâlfâirea

steagurilor, mergem mereu pe unde ne îndreaptă

zidurile, părinții

noștri au bătătorit, ba chiar au asfaltat pe ici, pe colo, urmele

părinților

lor. Dar voi, copiii? “Voi, deveniți la rândul

vostru părinți, nu

asfaltați nimic?” Noi, cine știe... Probabil că noi... Noi o

să dărâmăm până la urmă

o parte din  ziduri, de la o vreme ne tot batem între

noi să le înțelegem la

fiecare vreun rost: dacă nu le dărâmăm

noi pe toate, să sperăm că o să le dărâme copiii noștri.

Degeaba: dacă le dărâmi,

apar alte ziduri în loc, e în firea lucrurilor... Ce

 

vremuri... Figuri de lei vor deschide

drumul nou atunci. Când? Iar în spatele lor va urma un

cortegiu al celor

vechi, fideli, credincioși: nu vă pare cunoscută

religia

asta? Religia care se află în fruntea luptei, îndemnându-i

pe cei ce o poartă să nu dea înapoi... În

sfârșit. În raport cu

trecutul. Nu există nici o deosebire între ceea

ce va fi drept și

ceea ce este dintotdeauna nedrept: ce

a fost, este și va mai fi... Chiar dacă în mână ținem

la vedere numai semnul norocului. La

luptă, prieteni, să

punem la pământ zidurile noastre măcar, să ne căutăm

fiecare o cale... “O cale

 

a răzbunării sau a lăcomiei?”. Întreabă. Stau după ziduri și

se întreabă. Întreabă, nu răspund

și nu întrerup cursul

istoriei. Cine sunt ei să-l întrerupă? Nu li se pare că

sunt ziduri? Li se pare, datorită

variațiilor forței de gravitație... La asta nu s-au gândit?

 

Mergem pe lângă ziduri, nu le escaladăm și ni se pare

că mergem pe vată. Ah, mirosul

cărnii și

sufletul trecerii noaste pe aici se impregnează

în ziduri și zidurile devin tot mai

trainice,  “devin

morminte

sfinte, la care e mai bine să ne închinăm”: din

generație în

generație, martori. Martori îndepărtați ai

nebuloasei

primitive din care au luat naștere soarele și

pământul...

Pași înghețați

am văzut sănii ușoare trase de câini, câini cu

clopoței, pe ulița

principală la Homocea, prin

fața bisericii, unde eu am ajuns, dezorientat, la 2 februarie

1986, la insistența unui fost

coleg de școală, azi

primar aici. Am ajuns la un ghicitor. Un

ghicitor negru la față. Care

avea să mă asigure, împotriva firii, că voi învinge... Firește. Voi

învinge? Câtă nevrednică

ambiție. Nu-mi venea să cred: sănii trase de câini,

pline de specii care nu îngheață

iarna o

dată cu apa, claie peste grămadă...

 

Bătrâne, poate se referea la faptul că te vei învinge

singur! Bun

banc. Oricum, niciodată nu vei învinge

batjocura

mulțimii. Acum, o mulțime de copii, dacă asta voiai să știi: îi

vezi? Până în zare. Pâlcuri,

pâlcuri de copii cu

glugi: se țin după noi? Nu sunt copii, sunt scribi... A

 

nins cu hârtie de scris toată

noaptea, cu

hârtie și stilouri, copăcei pe marginea drumului,

a drumului de întors acasă, unii

scribi se înhămaseră la sănii, alături de câini, alții alergau în

sănii, să nu se piardă nici un cuvânt...

 

Câinii, înhămați, latră și latră, se opresc din loc în loc,

descifrează

mesaje cifrate recepționate din

necunoscut, din cine mai știe ce lume, păcat că... Tu

nu auzi din când în când niște pași

înghețați?

O inimă preistorică

o inimă preistorică de femeie

îndrăgostită. Culcată pe salteaua de paie care

îi fusese rezervată, mirosind

a romaniță: despărțită de propriu-i suflet.

Amenințătoare. Gata să

erupă. Despărțită de suflet? Circulau zvonuri,

zvonuri catastrofale: că

în suflet își

avea ea averea, liniștea, drepturile,

credința... Câtă

silnicie. Se poate determina exact

locul

unde se va crea, probabil,

fisura: și chiar direcțiile în care va curge lava

incandescentă, noroiul... Alo!

Mă auzi?

 

Corăbiile alea zburătoare, gata de plecare, încremenite, nu

sunt ochii,

nasul și gura sufletului?

 

Într-un întins luminiș, către

care tindeau toate celelalte virtuți:

o inimă cât o planetă mică, pâlpâind, rătăcind pe o

orbită, ceva de vis. A

cui este slava nopții? Noaptea asta ascunde marea

iluzie pe care ne-o facem despre noi

înșine... Noaptea viitoare,

la fel. Uite... Bine, bine: demonul din

 

tine ce are de zis?

Poftim?

În altă viață

ascuns sub un șal, corpul

tău astral, cu

o coadă încolăcită în jurul capului, corp invizibil pentru

orice alți ochi în afară de ai

mei, oprit să

mă învăluie, fierbinte, plăcut, senzual, corpul tău

orbitor în pulberea

iernii, gata să-mi înăbușe orice voință... De unde ai

reapărut? Din care strat

sedimentat? Îți

 

amintești de ziua când ai cules pentru mine

o prună de pe prima creangă

ieșită în cale? Ne plimbam prin grădină, grădină devenită azi

patinoar. De pe prima creangă... O creangă

a gândului contradictoriu:

astă toamnă, când dragostea noastră... Ai uitat. Astă

toamnă? Buzele, cu

colțurile adâncite și umbrite simetric, îți

păstrează un început de zâmbet. Dar au trecut 15

ani... Ani? Secole, iubire, au trecut, nu

ani, 15 secole...

 

Îți amintești, era cald, o vară

întârziată: pe

când acum... Mai pun un lemn în soba de teracotă,

lemn de prun.

Lemn de prun, lemn de prun... Cânt. Draga mea, acum

alerg după tine prin casă, alerg,

deodată alunec pe

pardoseală, mă agăț în ultima clipă de scrin, să

mă echilibrez, și vărs un

sertar. În fiecare zi, de la o vreme, pățesc la fel, vărs,

ieri am vărsat un sertar cu făină, alaltăieri

unul cu cafea, mâine voi

vărsa sigur un sertar cu ceai, răspoimâine unul cu zahăr... Îți

simt așa prezența în casă. Deși

sunt atât de singur...

Vino înapoi, dragostea mea. De ce nu mai apari în carne și

oase? Alerg de la masa de scris la

geam, poate m-ai chemat? Ai bătut în geam? Nu

am auzit bine... Mă uit în gol. Ah,

luminițele caselor amestecate cu luminițele ochilor

tăi, mănunchiuri de steluțe, deasupra

gheții patinoarului din

grădină. Și

tot felul de materii

rupte, împrăștiate, din corpul tău astral... Ai fost azi

pe aici? Parcă te revăd: purtând

resturi animale

și spori,

dispărând în abis, visătoare...