Revistă de cultură

fondată în 1865 de Iosif Vulcan

Apare la Oradea

Seria a V-a

Nr. 9 (478) septembrie 2005

AU DEBUTAT ÎN FAMILIA...

 

Dan DAMASCHIN

Socoteală târzie

O zicere a lui Filotei Sinaitul, inclusă

în Filocalie, îmi atrage atenția că

„vorbirile fără rost uneori ne pricinuiesc ura

celor ce ne ascultă, alteori batjocuri și râs”,

„și altele, iarăși, osânda de la Dumnezeu

și întristarea Duhului Sfânt.”

Într-adevăr, nu puține din vorbele mele deșarte

au iscat resentimente, ironii ori râsul sarcastic.

Asta e ușor de rechemat în memorie, de socotit.

Mult mai anevoios, însă, aproape cu neputință

îmi este să deslușesc ecoul celorlalte, pomenite mai sus.

Oare pentru acele vorbiri ale mele fără rost,

de câte ori mi-am atras (meritată) osânda Domnului?

de câte ori l-am întristat (între toate

faptele, cea mai înfricoșătoare)

pe Duhul Sfânt?